Katolska kyrkan - Vår Fru av Lourdes kapell

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUDKALENDERMEDIATV

Information om heliga mässor i ESKILSTUNA:                                                                       
http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna

Information om heliga mässor i STRÄNGNÄS:
http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.strangnas 

http://www.katolskakyrkan.se/katolskakyrkan-se 

Ordo och veckans läsningar 

Bibeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bön av Padre Pio som kan användas vid andlig kommunion:

Min Jesus, jag tror att du är närvarande
i Altarets Allraheligaste Sakrament.

Jag älskar dig över allt,

och min själ längtar efter dig.

När jag nu inte kan ta emot dig i Altarets Heliga Sakrament,

så kom ändå på ett andligt sätt till mig.

Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,

jag förenar mig med dig.

Jag tillber dig i djupaste vördnad.

Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig.

Amen.

 

 

ÅNGERBÖN

Min Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta

allt ont som jag gjort och allt gott som jag underlåtit.

Genom min synd har jag förolämpat Dig

som mer än allt annat älskar allt som är gott och rätt.

Jag föresätter mig fullt och fast

att med hjälp av Din nåd göra bot,

att inte längre synda och att fly alla tillfällen till synd.

Fader, se till allt vad vår Frälsare Jesus Kristus

har vunnit för oss och förbarma Dig över mig.

AMEN.

 

 

Coronabrev Nr 13

 

 

Coronabrev Nr 12

 

 

Coronabrev Nr 11

 

Julbrev 2020 som PDF

Jul i Coronakris

Kära församling,

Vi lever i en värld som har låtit sätta sig i panik av ett virus. Hela samhällslivet har reducerats avsevärd. Vi ska hålla avstånd till varandra och helst stanna hemma och inte träffa någon. Dessa radikala åtgärder har nu även drabbat vårt gudstjänstliv: när man hittills åtminstone fick vara 50 personer i kyrkan har detta nu reducerats till löjliga 8 personer. Våra kyrkdörrar blev i princip stängda av myndigheterna.

Vad kan vi då göra? Jag tänker då på det som den tyske diktaren Angelus Silesius en gång skrev: ”och skulle Jesus ha födds tusen gånger i Betlehem men inte inom Dig, då skulle Du ändå gå förlorad!” Alltså: Vår Herre Jesus Kristus står vid Din dörr och bultar! Öppna Honom! Låt Hans födelse ske i Ditt hjärta! Ingen myndighet kan stänga Ditt hjärta, det är Du, en fri människa skapad av Gud, som är herre över Ditt hjärta. Öppna Honom och låt Julens mysterium ske i Ditt hjärta.

God och glad Jul trots allt önskar Er alla Er kyrkoherde Fdr. Michael och Serafimsystrarna tillsammans med Fdr. Mahir Malko och Fdr. Thaddeus Thanh.

 

Barmhärtighetens Rosenkrans och korspartikel välsignelse enligt den helige Maurus är våra vapen mot Coronaviruset och all djävulskap i världen.

Sedan utbrottet av Coronakrisen i våras har vi bestämt oss att ta vår tillflykt till Gud, att ställa oss och hela vår församling under Hans särskilda beskydd: varje tisdag till fredag kl.15.00 håller vi andakt inför vår Eukaristiske Herre i monstransen och med upp till himmelen visade armar ber vi den Himmelske Fadern att ta emot våra böner på grund av Jesu Kristi smärtorika lidandets skull. Vid slutet av den korta andakten välsignas hela församlingen av Vår Herre i monstransen.

    - Och efter varje heliga mässa ger kyrkoherden med den Korspartikeln som är församlingens mest värdefulla relik och som knyter den på ett hemlighetsfullt sätt till Kristi Kors välsignelsen mot pandemier och sjukdomar som går tillbaka till den helige Maurus, en lärjunge av den Helige Benedikt på 500 talet. Också den välsignelsen riktar sig till församlingens alla medlemmar och utdelas dagligen.

Vi vill uttryckligen tacka idag Gud för all den nåd och beskydd som Han har utgjutit över vår församling och oss alla genom dessa beprövade devotioner.

Fdr. Michael

Den 8 december kungjorde påve Franciskus att Kyrkan kommer att ägna året fram till den 8 december 2021 för att ära den helige Josef, jungfru Marias brudgum. Det sker med anledning av att det är hundrafemtio år sedan den helige Josef utnämndes till hela Kyrkans skyddspatron.

Det var den 8 december för hundrafemtio år sedan Salige påven Pius IX  i dekretet Quemadmodum Deus upphöjde helige Josef till hela Katolska Kyrkans skyddspatron. Det nya året framställs som en möjlighet för troende att följa helige Josefs exempel och under vissa omständigheter även kunna få avlat.

Vi har i vår församling en tradition av devotion till den Helige Josef och ber efter varje mässa en bön framför Josefsstatyn i vår kyrka.

 

 

Bön till Jesusbarnet

Den Helige Alfons Maria de Liguori (1696-1787, 1 aug.).

 Bön den 30 dec.

 

 

Gudomliga och tillbedjansvärda barn, jag skulle inte våga komma inför Dig om jag inte visste att Du själv inbjuder mig att komma till Dig. Det är ju för mina synders skull som Du fick gråta så många tårar i Betlehems stall, men eftersom Du kom till jorden för att förlåta syndare som ångrar sig, vågar jag be om förlåtelse. Jag ångrar mig helhjärtat eftersom jag har förolämpat Dig, min Herre och min Gud. Du som är så god och som har älskat mig så mycket. Jag ber om nåden att i all framtid få älska Dig av hela mitt hjärta. Upptänd min själ helt med Din heliga kärlek. Jag älskar Dig, min Gud, Du, som blev ett barn för mig. Tillåt aldrig att jag upphör att älska Dig. 
Maria min Moder, du förmår allt med din bön. Jag ber dig att komma ihåg mig inför Jesus.

 

 

 

Eskilstuna på Alla Själars Dagen 2 november 2020

(Coronabrev Nr.9)

 

Kära vänner,

jag hoppas att ni alla mår någorlunda bra, både kroppsligen men framförallt själsligen. Jag är tacksam och glad att systrarna och jag har hittills klarat oss bra, tack vare Vår Gode Herre och Frälsare som har sett till att Hans församling i Eskilstuna trots Corona still is going strong. Tack Gode Gud, tack Gudsmoder Maria, tack ni Heliga Änglar.

November månaden är vigd åt de arma själarna i skärselden. Under hela månaden ber vi dagligen för våra avlidna att de så snabbt som möjligt kan komma från den smärtsamma reningsprocessen i Purgatoriet till den befriande och eviga glädjen hos Gud i himmelriket. Om vi har möjligheten så kan vi bredvid våra böner ännu beställa heliga mässor för våra avlidna, välsigna deras gravar med vigvatten och göra små eller större uppoffringar för deras befrielses skull. Jag bifogar idag intressanta ord av min kollega Pater Josef Nilsson om själarna i skärselden och vad vi kan göra för dem. Likaså bifogar jag en liten flaska med vigvatten som ni kan använda för att välsigna era gravar. Om era gravar ligger utomlands eller om ni inte kan lämna huset längre så kan ni även hemifrån välsigna era gravar. Ni stänker bara lite vigvatten i form av ett kors och säger: ”Herre giv de den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila i fred”. Läs gärna Pater Nilssons fina sammanställning om hur vi kan hjälpa våra avlidna i skärselden. Gör en insats för dem kära vänner, de kan inte längre göra någonting för sig själva. Varje dag under november månaden kan ni även vinna en avlat för de arma själarna om ni besöker en kyrkogård (även i era tankar) och ber där en Fader Vår, en Hell Dig Maria och en Ära vare Fadern i påvens intentioner. Avlaten skulle bli fullkomlig om ni därtill ännu skulle gå till bikt och kommunion, men en delavlat är också värdefull för själarna i skärselden.

Om allt går bra så befinner jag mig nu på väg till mina älskade hemtrakter i södraste Bayern. Jag vill så gärna besöka mina föräldrars, släktingars och vänners gravar och besöka mina två bröder. Be en bön att resan går bra och att jag säkert kan återvända den 11 november. Om ni behöver någonting, undrar någonting, vill ha besök med heliga kommunionen eller-och vill bikta er så ring mig bara.

Med vänliga hälsningar och med min dagliga välsignelse

Er allas tillgivne

 

Fdr. Michael

 

 

Ja, tyvärr, kära vänner, så blev det ingenting med min hemresa till Tyskland. Regeringen där har kvasi stängt ned landet och önskar inga besökare från utomlands. Då stannar jag helt enkelt i Eskilstuna och jobbar på som vanligt. Och välsigna mina käras gravar som ni alla härifrån. Gud är god och allting har sin mening.

 

 

 

Eskilstuna på Heliga Birgittas högtidsdag 7 Oktober 2020

(Coronabrev Nr.8)

 

Kära vänner,

Coronasituationen pågår nu redan nästan 7 månader och sprider rädsla och osäkerhet i det mänskliga omgänget bland många människor. Samtidigt har det varit och är det en tid där vi har kunnat fördjupa vår tro på och vår tillit till Gud. Om mina Coronabrev har hjälpt i den bemärkelsen är jag tacksam för det.

Tiden går fruktansvärd snabbt tycker jag ibland. Ju äldre man blir desto mer får man detta intryck som ni själva säkert också upplevt.

Nu är det redan 20 år sedan jag är er kyrkoherde: den 17 februari 2000 flyttade jag från Västerås till Eskilstuna för att hjälpa den svårt cancersjuke Fdr. Martin Schmid med det praktiska arbetet. Han hade ännu tid att instruera mig om det viktigaste innan han dog på Jesu Hjärta festen den 1 juli. Den 15 augusti på Marie Himmelfärdsdagen utnämnde biskopen mig till Martins efterträdare. Jag är djup tacksam för den härliga församlingen som Martin lämnade efter sig och som jag sedan dess förvaltar, dock utan Serafimsystrarnas, våra kateketers, min trogna sekreterares, våra kantorers och många andra frivilliga medarbetares insatser skulle jag inte ha kunnat lyckas med min uppgift. Jag tackar hela församlingen för 20 härliga år. Om ni vill se hur jag såg ut för 20 år sedan så kan ni studera de båda tidningsartiklar som jag bifogar.

Oktober månaden är ROSENKRANSENS MÅNAD: i mitt brev från april har jag skickat er en vacker liten broschyr om rosenkransen och har bett er att ta ut rosenkransen och be den varje dag. Rosenkransen är navelsnöret med det vi finns förankrade i Gudsmoder Maria som kan dra oss, när det blir dags för oss, med dess hjälp upp till sig, till Gud i himmelen. Tro mig: en rosenkransbedjare kan inte gå förlorad.

Att inte bara gamla människor tycker om rosenkransen och kan be den utan även coola ungdomar visar oss en pojke, Carlo Acutis som nu på lördag kommer att bli saligförklarad i Assisi. Carlo dog den 12 oktober 2006 och var bara 15 år gammal. Under sitt korta liv nådde han spirituellt längre än många av oss äldre. Hans särskilda kärlek gällde Jesus i Altarets Heliga Sakrament och Jungfru Maria och hennes rosenkrans. Redan i 7 årsåldern tog han emot sin första heliga kommunion och besökte dagligen på vägen till skolan den heliga mässan. Ofta besökte han sin vän Jesus framför tabernaklet. Hans kärlek till Jesus överförde han till sina medmänniskor. Han pratade med alla som han mötte på skolvägen, särskild tiggare och arbetslösa invandrare låg honom nära sitt stora hjärta. Med sina fickpengar köpte han sovsäckar för uteliggare och andra förnödenheter för behövande. Han var djupt apostoliskt och missionariskt lagd och ville övertyga alla om sanningen kring Jesus och Hans närvaro i Altarets Heliga Sakrament.

För att nå så många som möjligt med sanningen skapade han som duktig datanörd som han var en hemsida på nätet om världens alla eukaristiska mirakel. Han ville visa och bevisa att Jesus i den katolska mässan och i förvandlingen verkligen är realt närvarande med kött och blod och inte bara symboliskt som moderister och protestanter påstår. För att samla material reste han med sina föräldrar runt världen. De av er som har besökt min studiecirkel om eukaristiska mirakler för ca 10 år sedan känner till materialet. Den heliga mässan och kommunionen kallade Carlo sin ”motorväg till himmelen”. Den vägen gick han i oktober 2006 när han plötsligen insjuknade med influensaliknande symptom som senare visade sig vara leukemi. Carlo sa till sin mamma: ”min kallelse är nu att dö, men jag offrar mitt liv för påven Benedikt XVI och Kyrkan.” Han ligger nu som sovande i sin glaskista i en kyrka i Assisi och han kunde säkert bli skyddspatron för våra barn och ungdomar så att de på nätet inte uppslukas av all porr och ondska utan genom hans förbön leds fram till de många vackra och sköna nyheter som också finns där. Jag bifogar en artikel om Carlo från Eskilstuna-Kuriren.

Kära vänner, om ni vill ha besök av mig med den heliga kommunionen så ring och beställ tid. Jag kommer gärna.

Fortfarande sänder vi våra högmässor på söndagar via Facebook. Jag välsignar hela församlingen dagligen med vår värdefulla korspartikel och med självaste Vår Herre i monstransen. Må dessa konstiga tider snart ändra sig igen.

Med mina hjärtligaste hälsningar och min välsignelse

 

Fdr. Michael Schneider, kyrkoherde

 

 

Eskilstuna på Jungfru Marias födelsedag 8 september 2020

(Coronabrev Nr.7)

 

 

Kära vänner,

 

när ni får mitt 7:e Coronabrev så har Gudsmoder Marias födelsedag redan passerad. Jag hade hoppats att skriva innan dess, men hann inte för att i lördags hade jag privilegiet att på Biskopens uppdrag meddela konfirmationens heliga sakrament till 12 härliga ungdomar av vår församling. De av er som har internet kan se konfirmationens mässa på vår Facebook-sida.

Jag hoppas att ni på något sätt har gratulerat Jungfru Maria till hennes födelsedag. Som ni vet är hon av avgörande betydelse för att Guds kärleksverk för oss människor kunde överhuvudtaget sättas igång. Hennes JA ord möjliggjorde Guds människoblivande. Hon har aldrig tagit tillbaka sitt JA inte ens i de svåraste situationerna. I detta är hon vår stora förebild och med den framför våra ögon och i vårt hjärta kan vi klara av allt, även denna Coronakris. Om ni skulle ha glömt att gratulera så har ni under september månad ytterligare minst 2 tillfällen att kunna göra det: den 12 september firar vi nämligen hennes namnsdag och den 15 september kommer vi ihåg hennes smärtor och vördar henne som den Smärtorika Modern. Detta är även våra Serafimsystrarnas stora ordensfest. Systrarna hälsar er hjärtligen och ber för er och för alla i församlingen som har det svårt och lider under ensamhet och isolering. Om ni vill kan ni gärna slå en signal och ha en pratstund med systrarna. Deras telefonnummer är: 016-12 39 78. När de inte svarar är de i kyrkan och ber.

Angående Jungfru Marias födelsedag bifogar jag en broschyr med fina böner och andakter som ni kan be.

September månaden är vigd till de heliga änglarna:

den 29 september firar vi högtiden av de heliga ärkeänglarna, Mikael, Gabriel och Rafael  och den 2 oktober Skyddsängelfesten.

Jag måste bara passa på att berätta för er om min nyupptäckta kärlek till min skyddsängel. Det var Coronakrisen som började i mars som nästan tvingade mig att på nytt upptäcka att det finns en skyddsängel vid min sida. Naturligtvis visste jag som både katolik och präst att varje människa har från konceptionens ögonblick en personlig skyddsängel, men om jag är helt ärlig så hade jag glömt min skyddsängel och knappast någonsin haft bönekontakt med honom. När nu Corona slagit till och jag själv klassificerades som tillhörande riskgruppen hade jag bara två val: antingen stänga församlingen och isolera mig och systrarna eller att fortsätta med att göra mitt arbete, fira mässa, dela ut kommunionen, höra bikt, möta en massa människor med den stora risken att själv insjukna och bli svårt sjuk eller ännu värre. I denna situation kom jag ihåg min skyddsängel och bad honom innerligen att eliminera varje Coronavirus som försöker tränga sig på mig. Det är ju ingen match överhuvudtaget för ett änglaväsen som lätt kan se och utrota sådana virer och bakterier. Jag är ytterst tacksam att jag fick återupptäcka min livsvän Skyddsängeln och inför alla riskfulla situationer vänder jag mig nu till honom i förtroendefull bön, och som ni kan se har han framgångsrikt agerat och hjälpt så att jag aldrig fick stänga kyrkan eller inställa heliga mässor. Jag berättar detta för att även ni uppmuntras att igen ta kontakt med er skyddsängel som Gud ju medvetet har ställt till vårt förfogande. Jag bifogar även en intressant artikel om änglar och några böner. Jag hoppas att den här Coronasituationen snart är slut och att den inte lyckas förstöra mycket av det som jag och mina företrädare har försökt bygga upp.

Jag hälsar er alla hjärtligen och kan tipsa att våra vardagsmässor på kvällarna är säkra omgivningar för de som vågar sig tillbaka till det offentliga livet.

Med hjärtliga hälsningar i Kristus, Hans Moder Maria och Hans Änglar och Ärkeänglar är jag er allas

 

Fdr. Michael

 

 

 

Eskilstuna på minnesdagen av den Helige kyrkoherden av Ars, Jean Marie Vianney, 4 augusti 2020

(Coronabrev nr. 6)

 

Kära vänner,

Nu har det gått igen mer än en månad sedan vi hördes av varandra. Det har varit ingen semester i år för mig men inte heller för de flesta av er. Men så tänkte jag att den Helige kyrkoherden av Ars aldrig har tagit semester och att min kära farmor brukade alltid säga: ”semester kan vi ta i himmelen”. Ja, att komma till himmelen är ändå det viktigaste vi måste sträva efter och idag kan jag berätta för er ett fint sätt att uppnå detta mål.

Den 23 juli firade vi ju Heliga Birgittas himmelska födelsedag. När hon bodde i Rom gick hon ofta till kyrkan Sankt Paulus utanför murarna där vår korsfäste Herre talade till henne från ett krucifix som jag själv har besökt många gånger. Där anförtroddes henne både de berömda 15 bönerna som skall bes dagligen under ett år och de

7 Fader Vår till Vår Herres Dyrbara Blods ära som skall bes dagligen under 12 år.

Jag känner dessa böner sedan länge och har bett de 15 bönerna när jag gick på prästseminariet i Augsburg.

Och med de 7 Fader Vår har jag börjat den 29 september förra året. Båda böner är mycket vackra och jag har bett och ber dem med glädje och tillförsikt. Till båda böner utfästade Vår Herre stora löften för den som vill be dessa böner och för vederbörandes släktingar. Ärligt sagt hade jag svårt att tro på äktheten av dessa löften tills jag läste förra året en vittnesskildring av en österrikisk präst vars mamma hade bett dessa böner och som med egna ögon och öron såg och hörde hur vissa av dessa löften blev infriade exakt så som det står skrivet.

Läs gärna hans vittnesrapport och även de vackra böner och de löften som finns förknippade med dem. Och sen kan ni själv fatta beslut om ni vill be dem dagligen eller inte. För de 15 böner behöver man ungefär avsätta 20 minuter, för de 7 Fader Vår behöver jag 10 minuter.

Om ni vill få besök av mig med den heliga kommunionen så ring bara: Jag kommer gärna. Om ni har andra önskemål så kan ni alltid ringa eller skriva.

Jag hälsar er alla hjärtligen och skickar er dagligen min välsignelse med korspartikeln: Förbli friska i kropp och själ.

Med hjärtliga hälsningar er allas tillgivne kyrkoherde

Fdr. Otto Michael Schneider

 

 

Den Heliga Birgittas böner, deras kraft och verkan

Detta hände när min mor, Maria Palocsay, dog.

 

Ögonvittnesskildring av hennes son kyrkoherde Mag. Andreas Palocsay,

Min mor hade gått i pension vid 60 årsåldern som huvudskoldirektör och har alltid levt hos mig under de sista årtionden av sitt liv. Hon föddes den 4 mars 1903 och dog på kvällen den 26 maj 2005 på Kristi Lekamensdagen. Jag vill ännu anmärka att den 26 maj även är dödsdagen och festdagen av den helige Filippo Neri och att Kristi Lekamensfesten även då när han dog föll på en 26 maj. Även S:t Filippo Neri dog som min mor på kvällen av denna dag.

Det som jag rapporterar här har jag upplevt som ett ögonvittne. För en bättre förståelse vill jag först förklara någonting om de s.k. Birgittabönerna.

Heliga Birgitta var en stor mystiker och visionär från Sverige som även levde många år i Rom. En gång ville hon veta av Vår Herre hur många sår denne hade fått ta emot under sitt lidande. Efter lång bön fick hon veta av Vår Herre själv att det hade varit exakt 5480 sår. Vår Herre ingav henne då 15 böner som han förknippade med stora löften.

Om man nu delar 5480 med 15 så blir det 365,333, alltså ungefär antalet dagar av ett år. Så kan man med hjälp av dessa böner vörda alla Hans heliga sår under ett år.

En andra grupp av böner som tillskrivs den Heliga Birgitta är hennes 7 Fader Vår till Jesu Heliga Blods Ära. Dessa skall bes dagligen under 12 år och är också förknippade med mycket stora löften.

Min mor har bett båda böner i över 15 år mycket samvetsgrant och andäktigt fram till att hon p.g.a. icke diagnostiserad stilla lunginflammation gradvis förlorade sitt minne, så att hon under de sista 10 åren av sitt liv inte alltid mera kunde ihågkomma om hon hade bett bönerna eller inte. Dock var hon fram till slutet mentalt vaken, vitsig och slagfärdig, bara minnet lämnade henne ibland i sticket.

Från uppfyllandet av dessa löften i samband med bönerna och de nådegåvor som ju inte kan kontrolleras nämner jag bara det som jag själv fick se:

Till de 15 böner heter det att man ska få 15 dagar innan man kommer att dö nåden av djup ånger och insikten i sina egna synder och misstag och till de 7 Fader Vår att man en månad innan sin egen bortgång får veta att det är snart dags för en. Även sårens antal är viktigt för vad jag kan berätta.

Först vill jag påpeka att uppfyllandet av även bara några av de löften som kommer att rapporteras är en tydlig indikation för mig att Gud också kommer att uppfylla sina andra löften givna i samband med bönerna. Allt annat skulle ju betyda att Jesus inte skulle stå bakom sina ord och tecken.

Jag vill även ödmjukt påpeka att jag från början faktiskt inte trodde på dessa löften. De verkade för mig alltför stora och underbara. Men nu vet jag bättre.

Vad hände alltså:

Den 26 april 2005 åkte jag med min mor Maria Palocsay i min bil till ett köpcentrum nära Wien. På vägen – hon satt bredvid mig – sade hon efter en lång stunds tystnad plötsligen: ”Du Andy, jag har något att säga Dig, något obehagligt, Du kommer inte att bli glad, men efteråt kommer det att hjälpa Dig. Mig har visats att jag kommer att dö idag om en månad . När jag antydde att jag var allt annat än entusiastisk över detta meddelande fortsatte hon: ” Mig har visats att jag från och med idag inte kommer att leva längre än 30 dagar.” Jag frågade: ”Hur har det visats Dig?” Men hon kunde inte eller ville inte säga något om hur det hände. Jag misstänker att man som mottagare av ett sådant budskap bara kan fastställa dess verklighet men att det inte kan eller ens behöver förklaras.

Jag försökte trösta henne – eller bättre sagt mig själv – och sade att vi väl skulle få se, och att om det var Guds vilja så kunde vi ju inte göra något ändå, men att vi borde vända oss nu till livet igen. Hon instämde, medan jag måste erkänna att jag gjorde allt efter bästa förmåga för att förtränga allt detta.

Exakt en månad senare, den 26 maj 2005, på kvällen av Kristi Lekamens högtid kort efter kl.21 dog hon.

Detta uppfyllde det femte löftet till de 7 Fader Vår att man 30 dagar innan man dör får veta om det.

Efter detta resonerade jag över de andra löftena:

15 dagar före mammas dödsdag hade vi präster ett dekanatsmöte i Rannersdorf. När jag kom hem på kvällen hälsade mig min mor med följande ord: ”Jag har synder, jag borde bikta dem.” Då sade jag till henne: ”Gå lilla mamma, Du ber ju dag och natt, jag skulle inte veta från vilka synder man kunde lösa Dig”. Men det gick inte att lugna henne.

Löftet om nåden av djup insikt och ånger över de egna synder 15 dagar innan döden, ett av de löften i samband med Heliga Birgittas 15 böner, hade blivit uppfylld exakt på dagen och övertydligt. Och jag måste betona att jag inte kommer ihåg någon annan liknande upplevelse med henne.

Men allt detta överträffas ännu av det som hände när hon dog:

På denna Corpus Christi kväll kom jag  in i hennes sovrum  och frågade henne: ”Tja, mamma, hur mår Du?” ”Så där”, var hennes svar. ”Vill Du ha nånting att dricka”. ”Ja” svarade hon. Jag gav henne ett glas med apelsinjuice och berömde henne när hon hade druckit upp glasets innehåll.

Efter detta satt hon nästan en halv timme bredvid mig i nattlinne på sängkanten, lutade sig mycket fast mot min vänstra sida och sa inte ett enda ord. Jag kände mig till slut obekväm och bad henne att lägga sig så att hon inte skulle bli förkyld.

”Då måste jag väl lägga mig igen” sade hon och lade sig. Det här var hennes sista ord till mig. (Jag förstod först efteråt att hon nog ville dö i mina armar….men Herren över liv och död hade större planer….) Vid denna tid hade jag totalt trängt bort hennes dödsprofetia från den 26 april, jag tänkte inte ens mera på den.

Sedan blev mor medvetslös, hon andades tungt, andningsstopp, agonal andning….

För att hjälpa henne vände jag henne till vänster – hennes andning började bli normal igen, men hon verkade inte längre märka min närvaro.

Plötsligt började hon räkna högt och tydligt: ”En, två, tre, fyra, fem…” och fortsatte med att räkna, däremellan ropade hon lika högt: ”Så mycket, så mycket!” Det fortsatte på samma sätt i grupper om tio, sedan i tjugotal, femtiotal, hundratal och slutligen i grupper av 500tal till femtusen. Och hennes uppräknande blev åter och åter igen avbruten av ett förvånad ”så mycket, så mycket?” Efter 5000 började hon vidareräkna i grupper på 20tal fram till 5480….

Det tog så lång tid att jag – och jag fick reda på det först efteråt – tänkte på innehållet (inte den exakta ordalydelsen) i de 15 bönerna. Detta visade mig att jag själv blev på ett hemlighetsfullt sätt involverad, för att uttrycka det så här.

”Så mycket!” Hon fick alltså räkna alla 5480 sår av Vår Herre, alla dessa tecken av Hans Gudomliga kärlek.

Bara få andetag efter detta var hon död.

I löftena sägs det att man i dödsögonblicket hämtas av Jesus och Maria och ledsagas utan skärseld direkt till himmelen.

Jesus lät min mor på för oss ofattbart sätt räkna alla Hans sår, dessa tecken av Hans omätliga kärlek.

Jag tackar Jesus för att jag fick uppleva detta.

Två dagar senare började jag be dessa Birgittaböner och jag kommer att göra det så länge jag bara kan.

Jag är övertygad om att ingen kan spendera sin jordiska tid bättre än när han själv gör sig till mottagaren av dessa löften och därmed bidrar till så många släktingars eviga frälsning.

De 30 minuter som jag använder dagligen för dessa böner räknar jag bland de bästa stunderna av mitt liv och önskar mina läsare och åhörare nåden att inse detta också själva.

Tack Jesus! Tack heliga Birgitta!

Kyrkoherde Fdr. Andreas Palocsay

 

 

 

Eskilstuna, den 28 maj 2020

Till våra äldre medlemmar i Heliga Korsets katolska Församling

(Coronabrev nr.4)

 

Kära vänner,

när ni får detta brev har vi redan firat Pingst, den stora och trösterika festen som kommer ihåg när den helige Ande, Guds Ande, för första gången har utgjutits över apostlarna och den unga Kyrkan och förvandlat dessa rädda och bakom stängda dörrar i karantän väntande män till modiga, oförskräckta , optimistiska personer som började omedelbart att gå ut och förkunna det glada budskapet för alla människor av god vilja. Också många av oss sitter nu redan nästan tre månader i karantän, säkert också med en känsla av rädsla och osäkerhet och undrar när denna Coronakris äntligen må ta slut. Ni har säkert använt tiden bra med rosenkransbönen under majmånaden som jag bad om i mitt sista brev. Somliga av er har kunnat följa våra heliga mässor och majandakter via vår Facebooksida  och vet att jag varje dag välsignar hela församlingen och er alla med det Allraheligaste och med Partikeln av Jesu Sanna Kors. Vi alla behöver nu den helige Ande att han ger oss nya krafter, starkare tro, hopp och kärlek och en bris av optimism så att vi kan se med gott mod i framtiden. Den vackraste bönen till den helige Ande som jag känner är den så kallade Pingstsekvensen. Varje gång jag ber den högt känner jag kroppsligen hur den helige Ande förfriskar mig, ger mig positiva kickar och viskar i mitt öra ”Kom, Michael, kom, låt oss gå tillsammans vidare och göra det goda som måste göras!” Försök ni också! Jag bifogar den vackra texten.

Junimånaden är vigd åt Jesu Allra Heligaste Hjärta. Genom rosenkransen och Maria har vi under majmånaden redan kommit mycket nära Jesus. Nu vill Han att vi förenar oss ännu mera med Honom och ta vår tillflykt direkt i Hans Heliga Hjärta. Hjärtat är så att säga en bild av Guds innersta väsen men genom Jesu mänskliga Hjärta vet  vi nu också att Gud gör bokstavligen allt för att nå ut till oss och en gång

hämta oss hem till sig: Han gav sitt liv för att ge oss ett evigt liv: Kärlek i dess allra högsta form. Läs gärna om ni har tid varje dag Litanian till Jesu Heliga Hjärta eller/och be tacksägelsenovenan till Jesu Heliga Hjärta. Jag bifogar även en gammal predikan av mig som kanske kan ge er tröst och inspiration.

Jag önskar er alla en välsignad sommar. Ring mig gärna om ni behöver någonting.

Systrarna Krystyna och Veronika och min sekreterare Rozalia hälsar er alla hjärtligen också.

Låt oss be för varandra. Vi tillhör alla samma familj som är Guds familj.

Med hjärtliga hälsningar och min välsignelse

Er allas

Fdr. Michael

 

Eskilstuna, den 8 maj 2020

Den katolska tron ​​segrar över Corona

För en bedjande och troende katolik som ger sig själv till Gud genom Maria, vår goda mor, bör det inte finnas någon dysterhet och rädsla för Corona som nu dominerar världen. Låt oss glädjas i Herren och vara där för våra fattiga bröder och systrar som nu är sjuka och hjälplösa. Ja, vi bör vara en tröst för alla som drabbas av lidande med våra goda ord och gärningar. Ja, det osjälviska offret erbjuder oss möjligheten att samla skatter som inte ruttnar och förstörs. Låt oss inte vara rädda för den hopplöshet, som världens gudlösa system genom politiker och massmedia ständigt vill lura oss att tro på. Detta är inte katolskt. Låt oss ta den heliga rosenkransen i handen och tänka på de underbara löftena från Fatima och Lourdes. Vår heliga moder Maria älskar oss och visar vägen till himlen på kortast möjliga sätt om vi gör Guds vilja i fullständig hängivenhet. Att leva katolskt betyder att gå på glädjens väg genom att övervinna mitt lilla jag genom den Helige Ande. Detta är vägen för verklig mystik och så  kan vi förstå Herrens allraheligaste kors. Måtte Guds nåd vara med er alla nu i denna tid.

Er kyrkoherde Fdr. Michael

 

Eskilstuna, den 30 mars 2020

Livesändningar av liturgier i Coronatider:

Kära församlingsmedlemmar i Heliga Korsets katolska församling,

med tanke på kända rådande omständigheter har vi valt att sända våra liturgier direkt från kyrkan, därav har vi skapat denna sida.

Vi förbereder oss nu för att här kunna sända live, vår förhoppning är att sända följande liturgier inom den närmaste tiden

- Palmsöndagen 5 april, kl. 11.00
- Skärtorsdagen 9 april, kl. 19.00
- Långfredagen 10 april, kl. 15.00
- Påsknatten 11 april, kl. 20.30

Eventuella förändringar kan förekomma. Notera att följande sida är ny och vi kommer att göra vårt bästa för att nå ut till församlingen.

 https://www.facebook.com/Heliga-Korsets-katolska-församling-i-Eskilstuna-108249354160390/?epa=SEARCH_BOX

Eskilstuna, den 27:e mars 2020

Kära församlingsmedlemmar,

På grund av regeringens förbud mot offentliga sammankomster av mer än 50 personer har vår biskop bestämt följande:

"Nya förpliktande bestämmelser från Stockholms katolska stift – gäller fr o m söndagen den 29 mars

Eftersom regeringen har förbjudit sammankomster med fler än 50 personer tvingas vi nu att ställa in alla offentliga gudstjänster i Stockholms katolska stift tills vidare.

Församlingskyrkorna i vårt stift fortsätter att vara öppna för bön och enskild andakt.

De tre heliga påskdagarna ska firas enligt dekretet som har sänts ut till stiftets präster men utan församling närvarande.

Tills vidare hänvisar vi till de mässor som sänds online eller på TV. Alla uppmuntras till andlig kommunion, Rosenkransen samt bibelläsning."

 

 BÖN TILL DEN ALLSMÄKTIGE I TIDER AV EPIDEMI OCH NÖD

 

Allsmäktige Gud, som förlåter Ditt folks synder och botar alla dess plågor;
Du som kallar Dig själv: ”Herren vår läkare” och skickade Din älskade Son för att bära våra sjukdomar;
se ner på oss som står ödmjukt inför Dig.
Vi ber Dig i denna tid av epidemi och nöd, kom ihåg Din kärlek och vänlighet,
som Du alltid har visat Ditt folk i svåra tider:
när Du nådigt har sett på Arons försoning och satt slut på Israels plåga, hur Du accepterade Davids offer och beordrade hämndens ängel att sänka sin hand, så acceptera nu också våra böner och offer och bönhör oss enligt Din barmhärtighet.
Avlägsna denna sjukdom från oss: låt de drabbade återhämta sig; skydda dem som hittills genom din vänlighet har bevarats och låt inte sjukdomen spridas.
Heliga Maria, Du de sjukas hälsa - bed för oss!
Heliga Corona - bed för oss!
Helige Sebastian - bed för oss!
Helige Rochus 
- bed för oss!

NYHETER

KALENDER

torsdag 30/05 kl 12:00
Helig mässa på svenska

Torsdag i 8:e veckan >>under året<<söndag 02/06 kl 15:30
Helig mässa på svenska

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTIDlördag 08/06 kl 13:00
Helig mässa på vietnamesiska

Jungfru Marias Obefläckade hjärta, minnesdagtorsdag 13/06 kl 12:00
Helig mässa på svenska

S:t Antonius av Padua, präst och kyrkolärare, minnesdagsöndag 16/06 kl 15:30
Helig mässa på svenska

11:e SÖNDAGEN >>UNDER ÅRET<<Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
016 14 16 66
WEBB
Katolska kyrkan i Eskilstuna
Katolska kyrkan i Strängnäs
Katolska kyrkan i Sverige
Ordo och veckans läsningar
Bibeln.se
Sveriges Unga Katoliker
Dataskydd-GDPR
Katolskt Magasin
EWTN
Katolsk Observatör
Katolsk Horisont
POSTADRESS
Heliga Korsets Katolska Församling, Djurgårdsvägen 32
63350 Eskilstuna
ÖVRIG INFORMATION:
Postgirokonto 39 10 16-3

BESÖK OSS

Katolska kyrkan - Vår Fru av Lourdes kapell
Tegnérvägen 34 A
Katrineholm
Hitta hit