Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Heliga Korsets katolska församling
www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstunaInformation om heliga mässor i STRÄNGNÄS: http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.strangnas


Information om heliga mässor i KATRINEHOLM: http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm 


 http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo-och-veckans-lasningar 


http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos


   


 
FATIMABUDSKAPET 


    Guds fredsplan för världen och för varje själ


     Ave Maria Publikationer - Gråbröderna


 


Fatimabudskapet


Guds fredsplan för världen och för varje själ


the-call-to-fatima-film-three-little-shepherds-of-fatima


Lucia dos Santos (i mitten) med sina kusiner,


Salige Francisco Marto och hans syster Saliga Jacinta Marto


”Den som tror att Fatimas profetiska mission är avslutad


bedrar sig själv.”


Påven Benedikt XVI:s uttalande om Fatimas Tredje Hemlighet


inför 500 000 åhörare den 13 maj 2010 i Fatima.


Jämte Marias uppenbarelser i Lourdes är uppenbarelserna i Fatima de som mest har präglat Mariafromheten i modern tid. Den 13 maj 1917 fick barnen, Lucia dos Santos (1908-2005), de Saliga Jacinta Marto (1910-1920, 20 febr.) och Francisco Marto (1908-1919, 20 febr.) i Cova da Iria i Portugal för första gången se Jungfru Maria.


Vid den tredje uppenbarelsen den 13 juli förutsade Maria det andra världskriget: Om människor inte omvänder sig och gör bot och bättring ska ”krig, hungersnöd, förföljelse av Kyrkan och påvarna” bli följden. Vid varje tillfälle som Maria visade sig uppmanade hon barnen att be Rosenkransen, inte bara för sig själva utan också som botgöring för andra och för fred i världen. Vid den sista uppenbarelsen den 13 oktober 1917 avslöjade hon sitt namn: Vår Fru av Rosenkransen. I sin högra hand höll hon en lysande rosenkrans.  


Barnen fick under uppenbarelserna av Ängeln och Guds Moder lära sig böner varav en numera alltid ingår i Rosenkransbönen (Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld, led alla själar till Himmelen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest).


Maria lovade att om man uppfyllde hennes önskan att be och göra bot för världens synder, så ska till slut hennes ”Obefläckade Hjärta triumfera” dvs. Guds Moder ska utverka fred åt världen och i människors hjärtan.


Ängelns tre uppenbarelser under vår, sommar och höst år 1916


Lucia dos Santos (10 år), hennes kusiner Francisco (9 år) och Jacinta Marto (7 år) såg en ängel medan de vallade sin familjs fårhjord. Den första uppenbarelsen ägde rum på Loca do Cabeco. Över olivträden såg de en ung man i fjorton-femton års ålder, mycket vacker, vit som snö och liksom genomskinlig som kristall i solsken. När han kom närmare sa han: ”Var inte rädda, jag är Fredens Ängel. Be med mig.” Ängeln knäböjde och hade huvudet böjt ända till marken. Han uppmanade barnen att upprepa bönen tre gånger:Min Gud, jag tror på Dig, jag tillber Dig, jag hoppas på Dig och jag älskar Dig. Jag ber Dig om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte tillber Dig, inte hoppas på Dig och inte älskar Dig.När ängeln rest sig upp igen sa han: ”Så ska ni be. Jesu och Marie Hjärtan lyssnar uppmärksamt på era böner.”


Barnen kunde inte röra sig på en lång stund och de upprepade bönen om och om igen.


Under sommaren samma år lekte barnen nära en källa i Lucias föräldrars köksträdgård när ängeln uppenbarade sig igen och sa: ”Vad gör ni för något? Be! Ni ska be mycket! Jesu och Marie Hjärtan har barmhärtighetens intentioner för er. Offra ständigt böner och uppoffringar till den Högste.” Lucia frågade då ängeln hur de skulle göra detta. Ängeln svarade: ”Låt allt ni gör bli till ett offer och bär fram det till Gud som en akt av gottgörelse för de synder som förolämpar och sårar Honom och som vädjan om syndarnas omvändelse. Om ni gör detta kommer ni att få fred i ert land. Jag är Portugals Skyddsängel. Framför allt ska ni acceptera och uthärda med undergivenhet alla de lidanden som Herren sänder er.”


Ängelns ord öppnade barnens hjärtan för en djupare förståelse för vem Gud är, hur stor Guds kärlek till dem var, hur Gud ville att de skulle älska Honom, värdet av offer och självförnekelse och hur dessa offer gläder Gud samt hur Gud använder dessa offer för syndarnas omvändelse.


På hösten uppenbarade sig ängeln för tredje gången och denna gång återigen i Loca do Cabeco. Barnen föll då genast på knä och bad den bön många gånger som de fått lära sig första gången ängeln uppenbarade sig för dem. Efter att ha upprepat bönen många gånger blev de medvetna om ett underligt ljus som lyste över dem. De såg ängeln som höll en kalk i vänstra handen och över kalken fanns en hostia i luften. Droppar av blod föll ner i kalken. Ängeln lyfte kalken, som med hostian svävade i luften medan ängeln knäböjde och upprepade en ny bön tre gånger:Allraheligaste Treenighet, Fader, Son och Helige Ande, jag tillber Dig i djupaste ödmjukhet och offrar Dig vår Herres Jesu Kristi dyrbara Kropp, Blod, Själ och Gudom, närvarande i alla jordens tabernakel, som gottgörelse för de kränkningar, hädelser och all den likgiltighet som tillfogats Honom själv, och för Hans Heliga Hjärtas och Marie Obefläckade Hjärtas oändliga förtjänsters skull ber jag Dig om arma syndares omvändelse.Ängeln reste sig upp, tog kalken och hostian i sin hand, gav hostian till Lucia och innehållet i kalken till Jacinta och Francisco medan han sa: ”Ät och drick Jesu Kristi Kropp och Blod som är så skändat av otacksamma människor. Gottgör för deras brott och trösta er Gud.”


Ängeln böjde sig ner till marken igen och upprepade bönen tre gånger för att sedan försvinna. Barnen var helt överväldigade och upprepade bönerna de fått lära sig medan de bad exakt så som ängeln gjorde knäböjande och med huvudet mot marken.


Guds Moders första uppenbarelse, söndagen den 13 maj 1917


- Fullkomligt offer –


Barnen lekte på kullen där basilikan nu finns och plötsligt såg de en blixt. De trodde att det skulle bli oväder och ville ta med sig fårhjorden hem. Halvvägs ner på kullen såg de ännu en blixt och plötsligt såg de en vitklädd dam som sken starkare än solen. Det strålade om kvinnan som när solen skiner i slipad kristall. Förvånade tittade de på kvinnan och hon sa: ”Var inte rädda, jag ska inte göra er illa.” Lucia frågade då: ”Vart kommer Ni ifrån?” Damen svarade: ”Jag kommer från Himmelen.” Lucia frågade igen: ”Vad vill Ni av mig?” Den vitklädda damen sa: ”Jag har kommit för att be er att komma hit sex månader i rad den 13 i varje månad vid samma tid. Vid ett annat tillfälle ska jag berätta vem jag är och vad jag vill av er. Efteråt ska jag komma en sjunde gång.”


”Kommer jag också till Himmelen?” Frågade Lucia.


”Ja, du ska komma till Himmelen.” Svarade damen.


”Och Jacinta?”


”Hon kommer också till Himmelen.”


”Och Francisco?”


”Han kommer också till Himmelen, men han måste be Rosenkransen många gånger innan dess.”


Ӏr Maria das Neves i Himmelen?


”Ja, det är hon”


”Och Amelia?”


”Hon renas i Skärselden intill världens slut. Är du villig att offra dig till Gud och att uthärda alla lidanden som gottgörelse för de synder som förolämpar Honom och som vädjan för syndarnas omvändelse?”


”Ja, jag är villig att göra det.” Svarade Lucia.


”Då kommer du att lida mycket, men Guds nåd ska vara din tröst.


Damen öppnade sina händer och ett ofantligt ljus strålade ut ur dem till barnen. Ljuset strålade in i deras hjärtan och ner i djupet av deras själar och lät dem se sig själva i Gud. Gud själv var ljuset och de såg sig själva klarare än i en spegel.


Damen sa: ”Be Rosenkransen varje dag så att det blir fred i världen och kriget ta slut.”


Hon upphöjdes sakta mot öst tills hon försvann. Ljuset som omslöt henne såg ut att bana väg genom stjärnorna och barnen beskrev det senare som Himmelens öppning.


Andra uppenbarelsen, onsdagen den 13 juni 1917


Devotionen till Marie Obefläckade Hjärta


(den s.k. Första Hemligheten) -


Barnen bad Rosenkransen medan de väntade på uppenbarelsen. Plötsligt blixtrade det till och Guds Moder stod över den lilla eken. Lucia frågade då damen vad hon ville av dem.


”Jag vill att ni kommer hit den trettonde nästa månad, att ni ber Rosenkransen varje dag och att ni lär er att läsa. Senare ska jag tala om vad jag vill.”


Lucia bad då om att en sjuk person skulle bli botad.


”Om han omvänder sig ska han bli botad under detta år.”


”Jag skulle vilja be Er att ta oss till Himmelen,” bad Lucia.


”Ja, jag kommer snart att ta med mig Jacinta och Francisco, men du måste stanna kvar här en längre tid.


Jesus vill använda sig av er för att göra mig känd och älskad. Han vill utbreda devotionen till mitt Obefläckade Hjärta i världen. Jag lovar frälsning till dem som omfamnar denna devotion och dessa själar kommer att bli älskade av Gud likt blommor som jag smyckar Hans tron med.”


”Ska jag stanna kvar här ensam?” Frågade Lucia.


”Nej, min dotter. Lider du för detta? Bli inte missmodig. Jag kommer aldrig att överge dig. Mitt Obefläckade Hjärta ska vara din tillflykt och vägen som leder dig till Gud.”


Återigen öppnade hon sina händer och gav barnen samma ljus som omslöt henne själv. I ljuset såg de sig själva inne i Gud. Jacinta och Francisco såg ut att vara upplyfta mot Himmelen och Lucia spridd över jorden. Framför Guds Moders högra handflata syntes ett hjärta omringat med törnen som såg ut att sticka in i hjärtat. De förstod att det var Marie Obefläckade Hjärta som uppmanade till gottgörelse för mänsklighetens synder och brott.


Tredje uppenbarelsen, fredagen den 13 juli 1917


- Helvetet existerar -


Vid detta tillfälle hade omkring tre till fyra tusen personer samlats kring barnen. Lucia frågade då återigen vad damen önskade.


”Jag vill att ni kommer hit den trettonde nästa månad, att ni fortsätter be Rosenkransen varje dag till Vår Fru av Rosenkransens ära, för att få fred i världen och ett slut på kriget, för endast hon kan hjälpa er.”


”Kan Ni tala om för oss vem Ni är och att göra ett underverk så att alla kan tro på att Ni uppenbarar Er för oss?” frågade Lucia.


”Fortsätt att komma hit varje månad. I oktober ska jag tala om för er vem jag är och vad jag vill och då ska jag utföra ett underverk så att alla ska se det och tro.” Lucia hade blivit ombedd att be för några sjuka personer. Guds Moder svarade vänligt att hon skulle bota några, men andra skulle inte bli botade. Alla uppmanades att be Rosenkransen som ett villkor för att få nåd. Det var en sjuk man i Atouguia som bad om att få bli tagen till Himmelen mycket snart. Guds Moder svarade:


”Säg till honom att inte ha brådska. Jag vet mycket väl när jag ska komma och hämta honom.” Sedan tillade hon:”Offra er för syndarna och be många gånger, särskilt när ni gör ett offer: O Jesus, av kärlek till Dig, för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för synder mot Marie Obefläckade Hjärta.”Återigen öppnade Guds Moder sina händer och de strålar av ljus som kom fram tycktes genomlysa jorden och barnen såg ett hav av eld. I elden såg de djävlar och själar som var genomskinliga likt bärnsten, svarta eller bronsfärgade, i mänskliga gestalter. Dessa flöt omkring i elden och bars av flammorna som de själva var upphov till. Ur dem kom moln av rök och själarna föll som gnistor åt olika håll som om de var viktlösa. Deras skrik av smärta och desperation skrämde barnen så att de darrade av rädsla. Djävlarna kunde urskiljas från deras fruktansvärda och förskräckliga former av okända djur. De var genomskinliga likt brinnande kol.


Lucia ropade förfärad och kallade Guds Moder vid namn. Guds Moder svarade:


”Ni har sett helvetet där arma syndare hamnar. För att rädda dem har Gud velat ge hela världen devotionen till mitt Obefläckade Hjärta. Om det jag uppmanar er till blir gjort, då kommer många själar att bli räddade och det kommer att bli fred. Kriget kommer att sluta. Men om människor inte upphör att förolämpa Gud kommer ett ännu hemskare krig att bryta ut under Pius XI:s pontifikat. När ni kommer att se ett okänt ljus som upplyser natten, då ska ni veta att det är ett stort tecken som Gud ger er att Han ska straffa världen för dess brott genom krig, hungersnöd och förföljelse av Kyrkan och den Helige Fadern. För att hindra att detta kommer att ske, kommer jag för att be om att Ryssland ska vigas till mitt Obefläckade Hjärta och att man tar emot Kommunionen som gottgörelse de första lördagarna. Om min vädjan blir hörd kommer Ryssland att


omvändas och det ska bli fred. Om inte, kommer Ryssland att sprida sina villoläror (på eng. errors) över hela världen och orsaka krig och förföljelse av Kyrkan. De goda kommer att bli dödade som martyrer, den Helige Fadern kommer att lida mycket och många nationer kommer att försvinna. Till slut ska mitt Obefläckade Hjärta triumfera. Den Helige Fadern kommer att viga Ryssland till mig och Ryssland ska omvända sig och en tid av fred ska ges åt världen. I Portugal ska Trons sanning alltid bevaras.”


Nu uppenbarades den s.k. Fatimas Tredje Hemlighet (se kommentar bland de övriga två hemligheter).


”Avslöja inte för någon annan än för Francisco denna hemlighet.” Fortsätter Guds Moder efter att ha gett Lucia och Jacinta budskapet som nu kallas för Fatimas Tredje Hemlighet. Francisco kunde aldrig höra vare sig ängelns eller Guds Moders tal, endast se dem.


Guds Moder fortsatte:”När ni ber Rosenkransen be då efter varje hemlighet: O min Jesus, förlåt oss våra synder. Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till Himlen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.”Efter en stunds tystnad frågade den redan uppskärrade Lucia om det var något mer som Guds Moder önskade av dem.


”Nej, jag ber er inte om något mer idag.”


Guds Moder försvann från barnen på samma sätt som föregående gånger.


                                                                                                            Fjärde uppenbarelsen, söndagen den 19 augusti 1917 i Valinhos


- Bön och botgöring -


Ingen uppenbarelse ägde rum i Cova da Iria den 13 augusti därför att administratorn för kommunen, Artur de Oliveira Santos, låtit tillfångata barnen i Vila Nova de Qurém. Hans intention var att tvinga barnen att avslöja den hemlighet som Guds Moder anförtrott dem. Först togs barnen till hans hem och sedan fördes de till kommunens häkte. Administratorn försökte locka dem med gåvor av olika slag och när detta inte fungerade tog han till hotet att kokande olja förbereddes för dem att dränkas i. Men visionärerna svarade att de hellre föredrog att bli dödade än att avslöja Guds Moders hemlighet. På morgonen den 15 augusti (Guds Moders upptagning med kropp och själ i Himmelen) förde han dem återigen till prästgården i Fatima. Den 19 augusti, omkring kl. 16.00, uppenbarade sig Guds Moder för barnen i Valinhos mellan Aljustrel och Loca de Cabeco. Lucia frågade som vanligt vad Guds Moder önskade av dem.


”Jag önskar att ni fortsätter att komma till Cova da Iria den 13:e i månaden och att ni ber Rosenkransen varje dag. Nästa månad ska jag utföra ett underverk som gör att alla närvarande tror på uppenbarelserna. Om de inte tagit er till staden hade miraklet blivit ännu större.”


”Vad vill Ni att vi gör med pengarna som man lämnar i Cova da Iria?” frågade Lucia.


”Förbered två korgar. En korg ska bäras av dig och Jacinta och två andra flickor klädda i vitt. Den andra korgen ska bäras av Francisco och tre andra pojkar. Pengarna som samlas in i korgarna ska användas för Vår Fru av Rosenkransens fest och vad som blir över ska användas till byggandet av ett kapell som ska byggas där.”


Lucia bad Guds Moder om helande för flera invalider.


”Ja, jag ska bota flera av dem under detta år. Be, be väldigt mycket och gör offer för syndare. För många syndare hamnar i helvetet därför att ingen offrar sig för dem och ber för dem.”


Guds Moder lyftes upp och försvann mot öster.


Femte uppenbarelsen, torsdagen den 13 september 1917


- Rosenkransen –


Mellan tjugofem till trettio tusen personer hade samlats i Cova da Iria denna dag. Guds Moder uppenbarade sig och upprepade uppmaningen att dagligen be Rosenkransen och talade om att en uppenbarelse skulle äga rum även i oktober på följande sätt:


”Vår Herre ska komma tillsammans med Smärtornas Moder och Vår Fru av Karmel. Helige Josef ska visa sig med Jesusbarnet för att välsigna världen. Gud är nöjd med era offer. Han vill inte att ni sover med repet om er midja utan bara att ni bär det under dagtid.”


Lucia började då tilltala Guds Moder: ”Jag blev ombedd att framföra många böner, att Ni skulle bota några sjuka, att Ni låter en dövstum tala…”


”Ja, jag kommer att bota vissa, men inte andra. I oktober ska jag utföra ett mirakel som kommer få alla att tro.”


Guds Moder försvann upp mot öster och många personer såg ett stort ljus i den riktningen medan hon steg upp mot Himmelen.


Sjätte uppenbarelsen, lördagen den 13 oktober 1917


- Upphör med att förolämpa Gud! –


Denna gång uppskattade man att över sjuttio tusen personer hade samlats i Cova da Iria när barnen kom för uppenbarelsen. Guds Moder uppenbarade sig vid tolv tiden i något som liknade ett moln. Molnet  omslöt även barnen och Lucia frågade som hon brukade vad Guds Moder önskade från dem.


”Jag önskar att ni bygger ett kapell här i mitt namn. Jag är Vår Fru av Rosenkransen. Fortsätt att be Rosenkransen varje dag. Kriget kommer att ta slut och soldaterna ska snart återvända till sina hem.”


”Jag har så många saker att be Er: Att ni botar några sjuka, omvändelse för syndare och andra saker…”


”Några ska jag bota, andra inte. De måste omvända sig och förändra sina liv och be om förlåtelse för sina synder. Förolämpa inte Herren mer, för Han är redan så förolämpad.”


När Guds Moder sagt detta lyftes hon upp i skyn, öppnade sina händer på samma sätt som hon hade gjort i maj, juni och juli. Hon kastade strålar av ljus mot solen. Folkmassan såg de svarta molnen som fanns på himmelen försvinna som om man drog undan gardiner. Solen visade sig som en lysande platta med ett skarpt ljus som reflexer från ett knivblad, men ljuset bländade inte ögonen, enligt Franciscos och Jacintas far verkade det som om solen blinkade på olika sätt. Solstrålar sken mot olika håll och färgade allt i olika färger, människor, träd, luften och marken. Solen verkade sedan stanna upp och började sedan att röra sig tills den verkade dansa. Till slut verkade det som om solen slungades mot människomassan.


Maria Carreira, en kvinna från Moita, berättade att solen plötsligt verkade som ett enormt hjul av eld som slungades mot folket som skrek förfärat och i panik: ”Vi kommer att dö!” Andra bad Guds Moder att rädda dem och bad akter av ånger. En kvinna började bekänna sina synder högt. Solen stannade upp till slut och alla kunde andas ut. De hade överlevt och det mirakel som barnen hade förutsagt hade verkligen ägt rum.


Det verkar som om de närvarande hade sett olika saker hända. Fenomenet med solen var något alla såg, men samtidigt fick många olika andra erfarenheter av samma händelse. Många såg rosenblad falla, något som också hände under september månads uppenbarelse. Några omslöts av ett mångfacetterat ljus i flera färger. Mabel Norton från England, en anglikansk kvinna som arbetade i Portugal, var närvarande och intygade att hon sett solen snurra runt på himlen. Mängder av vittnesbörd om händelsen skrevs ner efter det inträffade och även tidningar skrev om miraklet.


Visionärerna såg något helt annat. De fick flera oerhörda visioner som kunde beskrivas som de Glädjerika, Smärtfyllda och Ärorika hemligheterna i Rosenkransen. Lucia berättade efteråt att ”Efter det att vår Fru försvunnit såg vi den Helige Josef med Jesusbarnet tillsammans med Vår Fru klädd i vitt och med en blå mantel. De befann sig jämte solen. Helige Josef och Jesusbarnet syntes välsigna världen för de gjorde korstecknet med sina händer. Efter att denna vision försvunnit såg jag Vår Herre tillsammans med Vår Fru, och det såg ut som hon visade sig som Smärtornas Moder. Vår Herre tycktes välsigna världen på samma sätt som den Helige Josef hade gjort. Även denna vision försvann och jag såg Vår Fru igen, men denna gång som Vår Fru av berget Karmel.”


Sjunde uppenbarelsen, onsdagen den 16 juni 1921


Kl. 02.00 på natten när Lucia i hemlighet reste till Doroteasystrarnas klosterskola i Asilo de Vilar nära Porto, stannade hon för att be Rosenkransen vid kapellet som hade byggts på platsen för uppenbarelserna i Cova da Iria. Här sägs det att Guds Moder uppenbarade sig den sjunde gången, så som hon hade lovat.


Åttonde uppenbarelsen, torsdagen den 10 december 1925, Pontevedra, Spanien


När Lucia befann sig på sitt rum på andra våningen i Doroteasystrarnas kloster i Pontevedra, Spanien, uppenbarade sig Guds Moder för henne och vid hennes sida, på ett moln, stod ett barn. Guds Moder la sin hand på Lucias axel och med andra handen höll hon ett hjärta omringat med törnen. Samtidigt sa Barnet:


”Förbarma dig över din Allraheligaste Moders Hjärta som är täckt med törnen. Dessa törnen är orsakade av otacksamma människor och tränger hela tiden in i hennes Hjärta. Det finns ingen som tar bort dessa törnen genom en akt av gottgörelse.”


Guds Moder tillade:


”Se min dotter, se mitt Hjärta omslutet av törnen som orsakas av otacksamma människor. Dessa törnen tränger in i mitt hjärta varje stund och är orsakade av hädelser och otacksamhet. Trösta mig genom att göra det känt att till alla dem som under fem månader i rad biktar sig, tar emot den Heliga Kommunionen, ber Rosenkransen och håller mig sällskap genom att betrakta Rosenkransens hemligheter under femton minuter med intentionen atttrösta mig, lovar jag att ge all nåd som behövs för att uppnå frälsningen.


 


Nionde uppenbarelsen, torsdagen den 13 juni 1929,


Tuì (Tuy), Spanien


Lucia förflyttades från Pontevedra till Tuì, bara rakt över gränsen mellan Portugal och Spanien den 16 juli 1926, endast nio månader efter det att hon trätt in hos systrarna. Anledningen till denna förflyttning är inte känt, men kanske är en av orsakerna att Guds Moders uppenbarelser fortsatte. Vår Fru hade ju sagt i budskapet                                                                                                                                                                                 


 den 13 juni 1917 att hon skulle ”komma tillbaka för att be om vigningen av Ryssland.” Detta gjorde Guds Moder den 13 juni 1929 när hon uppenbarade sig för Lucia i Doroteasystrarnas kapell i Tuì.


Lucia skriver följande om denna händelse:


”Moder priorinnan och min biktfader hade gett mig tillåtelse att hålla en helig timma av tillbedjan på torsdagar kl. 23.00 till midnatt. En natt, var jag ensam och bad på knä i kapellet. Jag bad Ängelns bön (se uppenbarelserna 1916). Jag kände mig trött och utmattad men jag fortsatte att be med armarna utsträckta. Sakramentslampan var det enda ljuset i kapellet. Plötsligt var hela kapellet upplyst av ett övernaturligt ljus, ett ljus i korsform visade sig och upplyste altarets hörn. I ett tydligt ljus syntes ansiktet, armarna och axlarna av en person på övre delen av korset. På bröstet fanns en duva av ljus och på korset fanns en annan person fastspikad. Precis under midjan fanns det en kalk som svävade och över kalken syntes en hostia från vilken det föll några droppar Blod. Från den korsfästes ansikte och från sidosåret föll också några droppar Blod genom hostian ner i kalken. Under den högra korsarmen stod Vår Fru av Fatima med sitt Obefläckade Hjärta i vänstra handen. Hennes Hjärta var genomborrat av ett svärd och omringat med rosor i törnen. Flammor steg upp från Hjärtat. Under vänstra korsarmen syntes stora bokstäver. Dessa tycktes vara gjorda av kristallklart vatten som flödade mot altaret och formade orden: ’Barmhärtighet och kärlek’. Jag fick då mer kunskap om den Allraheligaste Treenighetens mysterium. Detta är en hemlighet som jag inte får föra vidare. Vår Fru sa då till mig: ’Nu är det tid för påven att inbjuda alla biskopar i hela världen för att med honom viga Ryssland till mitt Obefläckade Hjärta. Gud har lovat att rädda Ryssland om detta blir gjort. Så många själar fördöms av Guds Rättvisa på grund av synder som begås mot mig. Därför ber jag om gottgörelse. Offra dig för att be enligt denna intention!”


Fatimas Tre Hemligheter


Guds Moders uppenbarelser i Fatima år 1917 är utan tvekan en av de största gudomliga impulserna för ett förnyat liv i Anden som ägt rum i modern tid.


Här följer en översättning av den s.k. Hemligheten som barnen Lucia, den Saliga Jacinta och den Salige Francisco fick ta emot från Guds Moder och som är ett budskap till oss alla.


De två första delarna av Fatimas Hemlighet har sedan uppenbarelserna varit offentliga medan den s.k. Tredje Hemligheten inte offentliggjordes förrän under Jubelåret 2000 på Påven Johannes Paulus II´ s order. Syster Lucia fick uppdrag av Biskopen av Leiria-Fatima att skriva ner det som skedde och sades under uppenbarelserna i Cova di Iria i Fatima. Manuskriptet överlämnades till Troskongregationens hemliga arkiv av biskopen den 4 april 1957 för att bättre bevaras och hållas hemlig tills Kyrkans högsta auktoritet bestämde annorlunda. Den Salige Johannes XXIII läste innehållet den 17 aug. 1959 men bestämde att hålla det hemligt. Paulus VI läste budskapet den 27 mars 1965 men beslöt även han att inte publicera innehållet i den Tredje Hemligheten. Endast efter attentatet den 13 maj 1981 beslöt Helige Johannes Paulus II att låta hämta kuvertet med Syster Lucias berättelse om de visioner hon och hennes två kusiner hade fått. Den 19 april 2000 sände påven ett brev till Syster Maria Lucia av Jesus och det Obefläckade Hjärtat i Karmelitklostret i Coimbra, Portugal i vilket den Helige Fadern bad henne att kommentera den Tredje Hemligheten för Påvens sändebud, Mons. Tarcisio Bertone, Troskongregationens förste sekreterare. I detta möte visade sekreteraren Syster Lucias brev från Troskongregationens hemliga arkiv och frågade henne om hon kunde identifiera dokumentet som hennes. Enligt Mons. Bertone bejakade Syster Lucia att det var hennes papper och skrift, samt att hon var överens med den tolkning som Troskongregationen gav åt


Fatimas Hemlighet (denna finns utgiven på många språk – även på Internet – av Kardinal Ratzinger). Denna tolkning består i att förstå att det handlar om en profetisk vision, liknande den heliga historien i Bibeln. Syster Lucia lär ha delat Troskongregationens övertygelse om att det handlar framför allt om den ateistiska kommunismens kamp mot Kyrkan och de kristna och beskriver ”martyrernas århundrade framför alla andra” (Johannes Paulus II´ s ord) som 1900-talet har varit.


Den 13 maj Jubelåret 2000, vid Saligförklaringen av Jacinta och Francisco i Fatima, läste Statssekreteraren Kardinal Angelo Sodano upp den Helige Faderns beslut att äntligen offentliggöra den sista och tredje Hemligheten.


Den 11 maj 2010 förvånade Påven Benedikt XVI pressen och hela den katolska världen under sitt besök i Fatima med att säga att Fatimas Tredje Hemlighet berättar om att ”anfallen mot påven och Kyrkan inte endast kommer utifrån Kyrkan, utan att lidandet orsakas av medlemmar inne i Kyrkan, från den synd som finns i Kyrkan… Vi ser detta idag på ett fruktansvärt sätt: den största förföljelsen mot Kyrkan kommer inte från yttre fiender, utan den börjar från synden i Kyrkan.”


Läs gärna och ofta detta budskap från vår Himmelska Moder och låt det bli till utgångspunkt för meditationen… Vid någon gemensam mariaandakt, exempelvis den 13 maj, kan man forma andakten kring dessa läsningar, tillsammans med gottgörelselitanior och någon vigningsbön.


Fatimas Första Hemlighet


Den Första Delen av Fatimas Hemlighet uppenbarades på den Helige Antonius´ av Padova Fest (13 juni 1917). Precis som vid den första uppenbarelsen den 13 maj såg de tre barnen Madonnan ovanför samma träd: Se andra uppenbarelsen, onsdagen den 13 juni 1917


Fatimas Andra Hemlighet


Nedtecknad den 31 aug. 1941 på uppdrag av


Biskopen av Leiria-Fatima


”Jag ska nu tala om Hemligheten och besvara den första frågan (angående Fatimas budskap). Vad är Hemligheten? Jag tycker mig kunna avslöja den, eftersom Himmelen har gett mig tillåtelse till detta. Guds representanter på jorden (Syster Lucias biktfader och biskopen av Leiria-Fatima) har även gett mig tillåtelse till detta genom flera brev. Ett av dessa brev tror jag är bevarat hos Ers Excellens, och det är brevet från Pater Josef Bernardo Goncalves, i vilket han befaller mig att skriva till den Helige Fadern. En av de punkter som han tar upp är just den att uppenbara Hemligheten. Något har jag redan avslöjat, men i korta ordalag, men då jag inte ville göra brevet alltför långt och invecklat, beskrev jag endast det viktigaste och överlät åt Gud ett mer gynnsamt tillfälle.


Jag har redan beskrivit i min andra skriftliga redogörelse det tvivel som plågade mig mellan den 13 juni – 13 juli (1917), men som helt försvann genom denna uppenbarelse.


Hemligheten består av tre skilda delar. Den Andra Delen av Hemligheten är visionen av helvetet. Madonnan lät oss se ett hav av eld, som tycktes vara under jorden. De onda andarna och själarna brann som om de vore genomskinliga och svarta eller bronsfärgad ved i mänsklig form som flöt omkring i elden. Ur de brinnande andarna och själarna kom flammor av eld och rök. Andarna och själarna föll åt alla håll som gnistor i stora eldar, utan tyngd och balans, med rop och skrik av smärta och desperation som förskräckte oss och gjorde oss darrande av rädsla. De onda andarna kunde man känna igen genom sina fruktansvärda skepnader i form av okända hemska djur som var genomskinliga och svarta. Denna vision varade ett moment. Och tack vare vår goda Himmelska Moder, som före visionen hade förekommit vår skräck genom löftet att ta oss till Himmelen (i Första Delen av Hemligheten).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Om hon inte hade gjort detta tror jag att vi hade dött av skräck och rädsla.


Sedan såg vi upp till Madonnan, som sa till oss med godhet och sorg: ’Ni har nu sett helvetet till vilket de arma syndarna faller ner. För att rädda dem vill Gud upprätta i världen devotionen till mitt Obefläckade Hjärta. Om man gör det som jag säger er, kommer många själar att bli räddade och de ska få frid. Kriget (Första Världskriget) ska snart ta slut; men om människorna inte upphör med att förolämpa Gud, kommer ett nytt krig som blir ännu värre att börja under Pius XI´ s Pontifikat (=Andra Världskriget!). När ni får se natten upplyst med ett främmande ljus, ska ni veta att detta är tecknet på att Gud kommer att straffa världen för alla dess brott, genom krig, svält och förföljelser av Kyrkan och den Helige Fadern.


För att förhindra detta har jag kommit för att be om Vigningen av Ryssland till mitt Obefläckade Hjärta och Gottgörelsekommunionen den första lördagen i månaden.


Om man tar emot min begäran och uppfyller den, kommer Ryssland att omvändas och man kommer att åtnjuta fred; om inte, kommer detta land att sprida sin irrlära i världen, börja krig och förfölja Kyrkan. De goda kommer att dö martyrdöden, den Helige Fadern kommer att lida mycket och flera nationer kommer att förstöras. Till slut kommer mitt Obefläckade Hjärta att triumfera. Den Helige Fadern ska viga Ryssland åt mig och det ska omvändas och världen ska få en tid av frid.’


Fatimas Tredje Hemlighet


Nedtecknad i Tuy den 3 januari 1944


Den Tredje Hemligheten uppenbarades den 13 juli 1917 i Cova di Iria, Fatima. Jag skriver av lydnad till Dig min Gud, som ålägger mig detta genom Hans Excellens Biskopen av Leiria och genom Din och min Allraheligaste Moder.


Efter de två Hemligheter, som jag redan har berättat om, såg vi vid Vår Frus vänstra sida, lite högre än var hon befann sig, en Ängel med ett eldssvärd i vänstra handen. Svärdet utstrålade flammor som såg ut att antända världen. Dessa eldsflammor släcktes dock vid kontakten med den strålglans som utgick från Vår Frus högra hand, som hon höll emot honom: Ängeln pekade mot jorden med sin högra hand och sa med hög röst: ’Bot, Bot, Bot!’ Och vi såg i ett oändligt ljus som är Gud: något som liknar det som när man ser personer i en spegel som passerar framför den, en biskop klädd i vitt och vi kände på oss att det troligen var den Helige Fadern. Vi såg även andra biskopar, präster och ordensfolk som gick uppför ett brant berg. På toppen av berget stod ett stort Kors av grova bjälkar som såg ut som om det var av grovt socker. Den Helige Fadern, innan han kom fram till, passerade vacklande igenom en stor stad, till hälften ruiner och till hälften bara reducerat till grus. Nedtyngd av sorg och smärta, bad han för de dödas själar, vars kroppar han såg under sin vandring. När han väl hade kommit upp på toppen av berget, knäböjde han vid det stora Korsets fot och blev dödad av en grupp soldater som sköt mot honom flera skott med gevär och med pilar. På samma sätt dog också den ene efter den andre av biskoparna, prästerna, ordensfolket och många andra lekmän, kvinnor och män från olika klasser och samhällspositioner. Under Korsarmarna fanns två Änglar med vardera en kristallkanna i handen. I dessa kannor samlade de upp martyrernas blod och med detta blod vattnade de själar som närmade sig Gud.”


BE PÅVEN ATT VIGA RYSSLAND TILL MARIAS OBEFLÄCKADE HJÄRTA:


https://www.lifesitenews.com/news/breaking-cardinal-burke-calls-for-consecration-of-russia-to-immaculate-hear?utm_source=LifePetitions+petition+signers&utm_campaign=5badce572f-Catholic_5_16_2017&utm_medium=email&utm_term=0_c5c75ce940-5badce572f-400578729


 


                      


Rosenkransen


 


rosary


   


Vi ber Rosenkransen i Eskilstuna varje lördag kl.18 i församlingens Kyrka, i Katrineholm varje tisdag, onsdag, fredag efter mässorna kl.18 i Vår Fru av Lourdes’ kapell och i Strängnäs varje tisdag kl.17.30 i Domkyrkans Vårfrukor (ingång genom lilla porten). 


”Den som tar till vana att dagligen be åtminstone en hemlighet vänjer sig vid att vara hos Jesus tillsammans med Hans och vår moder”. 


Vi ber Barmhärtighetens Rosenkrans varje fredag kl.15.00-15.10 tillsammans med Serafimsystrarna.


 


Varför be Rosenkransen varje dag 


” Tack vare Rosenkransen och Skapularet skall jag en dag rädda världen.”


(Heliga Jungfrun Maria till den helige Dominikus.)


” Be Rosenkransen varje dag och ni ska erhålla fred för världen.”


(Vår fru av Fatima 1917.)


” Det bästa sättet att be är att be Rosenkransen.”


(Helige Francois de Sales.)


” Om du ber Rosenkransen med trofasthet intill döden, så försäkrar jag dig att trots dina synders allvar kommer du att få en  ärekrans som aldrig vissnar, även om du står på förbannelsens brant, även om du har ena foten i helvetet, även om du har sålt din själ till djävulen, såsom häxmästare som sysslar med svart magi gör, och även om du är en kättare lika envis som en djävul, förr eller senare kommer du att omvända dig och förbättra ditt liv och rädda din själ, om och lägg väl märke till vad jag säger - om du ber den Heliga Rosenkransen andäktigt varje dag intill döden med avsikt att få veta sanningen och ångra dina synder och få förlåtelse för dem.”


(S:t Louis de Montfort)


” De som ber Rosenkransen varje dag och bär det bruna skapularet och gör litet till, kommer att gå direkt till himmelen.”


(S:t Alphonsius Ligorni)


” Bland alla de andakter som godkänts av Kyrkan finns det ingen som hedrats med så många under som andakten till den Heliga Rosenkransen.”


(Salige Påven Pius IX)


” Om det fanns en miljon familjer som bad Rosenkransen varje dag, skulle hela världen bli räddad.”


(Helige Påven Pius X)


” Det finns inget säkrare sätt att nedkalla Guds välsignelse över familjen än att dagligen be Rosenkransen.”


(Påven Pius XII)


” Vi sätter stor tillit till den heliga Rosenkransen för att  bota det onda  som plågar vår tidsålder.”


(Påven Pius XII)


” Rosenkransen är en skola där man lär sig den sanna kristna fullkomligheten.”


(Salige Påven Johannes XXIII)


” Ingen kan ständigt leva i synd och fortsätta att be Rosenkransen. Endera kommer han att ge upp synden eller kommer han att ge upp Rosenkransen.”


(Biskop Hugh Bryle)


” Familjen som ber tillsammans, håller ihop.”


(Fader Patrick Peyton)


” Om familjen ger Vår Fru femton minuter om dagen för att be Rosenkransen, försäkrar jag dem, att deras hem, genom Guds nåd, kommer att bli fridfulla platsen.”


(Fader Patrick Peyton)


Försök att be Rosenkransen varje kväll i familjen. Den bästa tiden är precis efter kvällsmaten eller just innan barnen ska gå till sängs. Vissa familjer börjar med att be en av Rosenkransens dekader varje dag, speciellt om barnen är mycket små. 


 


Birgittinoblater


 


 Medlem kan den bli som känner sig manad till ett


 


 mer engagerat kristet liv och som av vördnad för  den heliga Birgitta viger sig till Gud, till Vår


Allraheligaste Frälsare, till den Saliga Jungfrun Maria och andligen förenar sig med denna ordensfamilj.


Vi träffas under hösten 23/9, 28/10, 25/11, 9/12.


 


Ett sakrament för de sjuka


ANd9GcRNm811w19tKQvMQS9mu5eOLmi0_e40qTM559KaeKtC7e4lYITRVår Herre Jesus Kristus har skänkt oss ett sakrament för de viktigaste situationerna i vårt liv. Sjukdom, i synnerhet svår sjukdom tär på våra kroppsliga och själsliga krafter. De sjukas smörjelse skänker oss den helige Andes gåvor. Eller som vi kan läsa i Världskatekesen: ”Den främsta nådegåva som förmedlas av detta sakrament är en tröstens, fridens och modets nåd för att övervinna de svårigheter som utmärker ett allvarligt sjukdomstillstånd eller ålderdomens skröplighet. Denna nåd är den helige Andes gåva som förnyar förtröstan och tron på Gud och ger styrka mot den Ondes frestelser, modlöshetens frestelse och dödsångest. Detta bistånd från Herren genom kraften av hans Ande vill ge den sjuke läkedom för själen, men också för kroppen, om detta är Guds vilja. Och har han syndat, skall han få förlåtelse (Jak 5:15).


Kalla därför gärna till dig prästen när du är svårt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Det är inte bara de döendes sakrament utan de sjukas! Prästen kommer gärna på besök.


Ring på tel: 016-14 16 66. Eller ha en liten lapp i plånboken med anteckning om att man önskar få besök av katolsk präst vid sjukdom eller olycksfall.


 


100 År Mariauppenbarelser i Fatima 1917-2017


2017 firas olika jubiléer av olika grupper människor: protestanter över hela världen firar 500 årsjubiléet av en man som har förstört kyrkans enhet, den tyske munken Martin Luther som 1417 startade den rörelse som kallas ”Reformation” och som blev hittills den mest allvarliga och tragiska schismen i den kristna världen.


Världens frimurare firar 300 årsjubiléet av upprättandet av den första logen som startade denna världs farligaste hemliga organisation som söker att förinta Kristi Kyrka eller att omforma den enligt sina egna ändamål.


Vi katoliker firar i år 100 årsjubiléet av Guds varning till Hans älskade mänsklighet genom Gudsmoder Maria som visade sig 1917 varje månad den 13 från maj till oktober för tre barn, Lucia, Jacinta och Francisco i Fatima/Portugal och gav dem uppenbarelser, innehållande även följande uppmaningar, som nu under 100 år över hela världen har blivit kända såsom budskapet från Fatima:
 1. Bed dagligen Rosenkransen och avsluta därvid varje dekad


        med böneropet:  


  O JESUS, förlåt oss våra synder, bevara oss för helvetets eld, led alla själar till himmelen, särskilt dem, som behöver Din barmhärtighet allramest.


   
 2. Människorna bör omvända sig och be om sina synders förlåtelse. De får inte såra Herren, som redan sårats alltför mycket.


   
 3. Bed och gör uppoffringar för syndarna!


   
 4. Ryssland bör invigas åt Marie Obefläckade Hjärta.


   
 5. Man bör på första lördagen i månaden ta emot den heliga kommunionen för att sona det onda som tillfogats hennes hjärta.                                                             När allt detta görs skall följande löften, som Vår Fru av Fatima gav, uppfyllas 

 1. ”Många själar skall frälsas.”


   
 2. ”Ryssland skall omvända sig och världen skall få uppleva en period av fred.”


   
 3. ”Slutligen kommer mitt Obefläckade Hjärta att triumfera.”
 FATIMA I ESKILSTUNA


 


 


                               Bildresultat för gudsmoder fatima


 


Rosenkransandaktervarje lördag kl.18 med Fatimaböner


 


Första lördagarenligt Guds Moder Marias budskap 2/12, mässa kl.11, bikttillfälle före och efter mässan samt rosenkrans med 15 min. meditation kl.18.


 


**************************************************************


                                                               Heliga Korsets Katolska Församling


                                     Djurgårdsvägen 32


                                    633 50  Eskilstuna


                                  Tel: 016-14 16 66


                                                        eskilstuna@katolskakyrkan.se


                                                    Serafimsystrar: 016-12 39 78


                                                   www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna


                                                        www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.se.strangnas


                                               Plusgirokonto: 39 10 16-3


Vår Fru av Lourdes`Kapell                    Mar Aprems Kaldeisk Katolska Kapell


Tegnérvägen 34 A                                   Emborgsgatan 3 C


641 32  Katrineholm                                 633 48  Eskilstuna


Tel: 016-14 16 66                                     Fdr. Mahir Malko


Fdr. Thanh Thaddeus Tran                      Mobil: 070-415 89 06


Mobil: 076-338 39 55   


www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm                                                     


  


 


 


Rosenkrans till Guds barmhärtighet


Börja med: + I Faderns och Sonens....


FADER VÅR…HELL DIG, MARIA…….


Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och


jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans


enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige


Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius


Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen i


dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de


döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig


Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att


döma levande och döda. Jag tror ock på den helige


Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund,


syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt


liv. Amen


                 På de stora pärlorna:


- Evige Fader, jag offrar till Dig Din älskade Sons,


Vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och


Gudomlighet  för att sona våra och hela världens


synder. (1x5)


                 På de små pärlorna:


- För Hans smärtorika lidandes skull  ha förbarmande med


oss och hela världen. (10x5)


                   Till sist:


- Helige Gud, Helige Starke Gud, Helige odödlige Gud,


ha förbarmande med oss och hela världen. (3x)


                       *****


- O blod och vatten, som strömmade för oss ur Jesu heligaste hjärta som barmhärtighetens källa, jag förtröstar på dig! (3x)


                       *****


- Jesus jag förtröstar på Dig! (3 x.)


(Medan man tittar på bilden i förtröstan.)
   Genom våra Serafimsystrar har vi fått en underbar vacker tavla av den Barnhärtige Jesus. Den är placerad ovanför Tabernaklet där den Barmhärtige bor hos oss.


Tavlan föreställer den uppståndne Kristus, som på händer och fötter bär spår efter korsfästelsen. Från det på tavlan osynliga hjärtat utgår två strålar, en röd och en blek. Då Herren  Jesus   tillfrågades  om deras betydelse, förklarade   han: ”Den   bleka   strålen betecknar det vatten som renar själarna; den röda strålen betecknar blodet, som är själanas liv.


Dessa två strålar kom ur det inre i min barmhärtighet, då mitt hjärta förbrann och av en lans öppnades på korset”
http://1.bp.blogspot.com/-GEaIomU7cLc/Ux2uOjqjN-I/AAAAAAAAAvk/w-VZcxQzSVk/s1600/Jezu+ufam+Tobie.jpg


Jesus, jag förtröstar på Dig
Med andra ord betecknar dessa strålar de heliga sakramenten, och även den heliga Kyrkan, som framförts ur Kristi genomborrade sida och den helige Andes gåvor, vilkas symbol  i  bibeln är  vatten.


”Lycklig den, som kommer att leva i skuggan av dessa”, sade Jesus, ”ty honom når ej Guds rättvisa hand”.


 


FaustinaDen 13 september 1935 fick den Heliga Faustyna Kowalska (1905-38, 5 okt.) se en Herrens Ängel som var på väg att utföra ett fruktansvärt straff över mänskligheten.


Genast kände hon sig inspirerad att offra till


Fadern Hans älskade Sons ”Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder”.


Under det att helgonet bad bönen kunde Ängeln inte utföra straffet. Dagen därpå bad Jesus henne att med samma ord be dessa böner som vi nu känner till som Barmhärtighetens Rosenkrans.


Jesus visade sig för henne enligt bilden. Den vita strålen från Jesu Heliga Hjärta står för rening. Den röda strålen är för själen det eviga livet. När Jesus dog på Korset utgjöts allt för oss. Ur hans hjärta rann blod och vatten.


 Vid uppenbarelsen den 14 september 1935 gav Herren följande löften:


”- Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Rosenkrans.


   – Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min vilja.


   – De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärtighet för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.


   – Om syndare ber denna Rosenkrans ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.


   – Prästerna bör uppmana dem som lever i synd att använda denna bön som en frälsningens sköld.


   – Även den mest inbitne syndare som ber denna rosenkrans, om så bara en enda gång, kommer att få ta emot någon nåd från min Barmhärtighet.


   – Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Rosenkrans vid en dödsbädd, så kommer jag själv att ställa mig mellan den döende och Faderns rättvisa. Jag kommer då inte att vara Domaren, utan Frälsaren. Min oändliga Barmhärtighet kommer att omfamna den döendes själ till minne av mitt eget lidande.


 


Moder ELISABETH HESSELBLAD


Vårt nya kanoniserade svenska helgon


http://www.birgittasystrarna.se/uploadimages/elisa3.jpg


Uppväxt och bakgrund


 En försommardag 1870 föddes Maria Elisabeth Hesselblad i Fåglavik i Västergötland som äldsta syskon i en skara av tretton barn. Föräldrarna drev lanthandel i byn. När hon var ett år gammal flyttade familjen till Falun i Dalarna. Familjen gick regelbundet i kyrkan. Elisabeth hade en andlig läggning och upplevde starkt sin konfirmation och första nattvardsgång. Hon var övertygad om att hon tog emot vår Herre själv i brödets gestalt. Elisabeth förberedde sin konfirmation med stort allvar. Under konfirmationen kände hon sig ovärdig och överväldigad på en gång och bad i ensamhet resten av dagen.


    Elisabeth drömde om framtiden och den som Gud ledde in henne på, som blev annorlunda. Med åren kom hon allt närmare Gud. Kanske berodde det på hennes fars sjukdom. Elisabeth grubblade mycket över frikyrkorörelsens framgång i Sverige och dess avståndstagande från Svenska kyrkan. Flera av hennes kamrater gick till frikyrkorna. Elisabeth funderade mycket över det som stod i nya testamentet om ”en herde och en hjord” (Joh 10:1-12). Hon bad om ledning. Hennes förtröstan på Gud var mycket stor livet igenom.


Åren i Amerika


   Elisabeth emigrerade så till Amerika i unga år. Hon var sjutton år, när hon med föräldrarnas tillåtelse och i sällskap med vänner till familjen åkte iväg till New York. Den främsta orsaken för henne var att kunna hjälpa föräldrarna ekonomiskt. Med hjälp av resesällskapet gick det lätt för henne att hitta ett arbete. Elisabeth var en människa som alla lade märke till. Hon var vänlig och hade ett sympatiskt uppträdande. Hon arbetade först som hembiträde. Trots att många i hennes omgivning avrådde henne för att hon inte vartillräckligt stark, utbildade hon sig till sjuksköterska. Efter utbildningen blev hon översköterska på det stora Roosevelt-sjukhuset i New York.


 I sitt arbete inom sjukvården kom hon i kontakt med den katolska Kyrkan genom andra invandrade katolska europeer.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Elisabeth_Hesselblad.jpg/250px-Elisabeth_Hesselblad.jpg


Ung Elisabeth Hasselblad i USA


Elisabeth blev djupt imponerad av deras trygghet i Gud och innerliga förhållande till Guds Moder Maria. Hon var outtröttlig i sitt arbete för de sjuka. Mitt i natten och i hällande regn kunde hon springa över till den närbelägna kyrkan och hämta en präst, om någon behövde det och ingen annan kunde ge sig iväg. Den 15 augusti 1902 upptogs Elisabeth i den katolska Kyrkan. Hon fortsatte sina medicinska studier för att bli läkare. Då hon var nära att avsluta sina studier och avlägga examen, insjuknade hon och läkarna förklarade hennes fall som obotligt.  


Moder Elisabeth i Rom


 Hon begav sig efter sin återhämtning till Rom för att framleva sina sista dagar i det hus där den heliga Birgitta levt och dött. Hon kom dit den 25 mars 1904. Karmelitsystrarna, som då ägde huset vid Piazza Farnese, tog väl emot henne. Elisabeths hälsa blev så småningom bättre och hon kunde trots stora svårigheter genomföra den stora gärning som utan tvekan var hennes uppgift här i livet. År 1906 fick Elisabeth tillstånd av Pius X att bära birgittinordens dräkt i karmelitsystrarnas kommunitet. Samma år avlade hon sina löften.


År 1908 började syster Elisabeth en rundresa till olika Birgittinkloster för att studera ordenslivet. Hon insåg snart att den ursprungliga birgittinska regeln måste ändras något för att birgittinerna skulle kunna komma tillbaka till Sverige. I klostren blev Elisabeth väl mottagen, även om många inte riktigt kunde förstå hennes planer. Den 8 september år 1911 mottog moder Elisabeth de första postulanterna, två engelska flickor, och kunde då grunda en kommunitet i en liten lägenhet i Birgittahuset vid Piazza Farnese.


Birgittaordens nya gren fick officiellt kyrklig stadfästelse 1920. Den kallades ”en levande gren på Birgittinordens gamla stam”. Den nya grenen växte och spreds ut över världen. Hon grundade själv åtta ordenshus. Elisabeth Hesselblad var en av de första, som aktivt verkade för den ekumeniska rörelsen. Under Andra världskriget var hon verksam bland hemlösa och flyktingar. Judar och oliktänkande skyddade hon genom att gömma dem i klostret där hon bodde. För detta kallades Moder Elisabeth av staten Israel för ”Rättfärdig bland folken”. Genom sina stora insatser i Rom under kriget och tack vare sina goda förbindelser med Sverige kunde hon skaffa fram medicin, mat och kläder och ge skydd åt dem som fruktade för sina liv. 


   Den 24 April 1957 avled Moder Elisabeth i Sankta Birgittas hus i Rom. Hon gravsattes i ett litet gravkapell i anslutning till Birgittakyrkan vid Piazza Farnese. Senare i år väntas hon bli helgonförklarad.  
Diakon Erik Rybäck obl. OSsS, Lund (tidigare Eskilstuna)


*********************************************************************


                                                                 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kontaktinformation

Heliga Korsets katolska församling
Katolska kyrkan i Sverige

Postadress
Djurgårdsvägen 32
633 50 Eskilstuna

Besöksadress
Djurgårdsvägen 32, Eskilstuna
Visa på karta

Telefon
016-14 16 66

Epost
eskilstunakatolskakyrkan.se


Webb
www.katolskakyrkan.se


Kalender


November 2017

 
19
Söndag
09.00

Helig mässa

33 SÖNDAGEN <UNDER ÅRET>


 
 
11.00 Högmässa

 
20
Måndag
Påminn mig 19.00 Helig mässa