Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Heliga Korsets katolska församling
www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstunaInformation om heliga mässor i STRÄNGNÄS: http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.strangnas


Information om heliga mässor i KATRINEHOLM: http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm 


 http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo-och-veckans-lasningar
 


NATIONELLA GUDSTJÄNSTER I ESKILSTUNA


 


Kroatiska    2:a sönd. i mån. kl.10: 8/1, 12/2, 12/3


Polska         4:e sönd. i mån. kl.17: 22/1, 26/2, 26/3


Slovenska   4:e sönd. i mån. kl.10: 22/1, 26/2, 26/3
GUDSTJÄNSTER I KATRINEHOLM-VÅR FRU AV LOURDES


Kroatiska          v.g. ring Msgr. Biletic (Tel: 08-641 53 36)


Svenska           1:a, 3:e och 5:e sönd. i mån. kl.15.30: 1/1, 15/1, 29/1,


                          5/2, 19/2,5/3, 19/3


                          tisdag, onsdag, fredag kl.18.00


Vietnamesiska  2:a sönd. i mån. kl.16: 8/1, 12/2, 12/3 


Polska och svenska   4:e sönd. i mån. kl.16: 26/2          
GUDSTJÄNSTER I STRÄNGNÄS


Svenska 2:a och 4:e sönd. i mån. kl.16 i Domkyrkan: 8/1, 22/1, 12/2, 26/2,


                12/3, 26/3VÅRA GUDSTJÄNSTER UNDER VARDAGARNA:


Vi firar vanligtvis kvällsmässa kl. 19 på måndag, onsdag och fredag.


Vi firar morgonmässa kl. 07.30 på tisdag, torsdag och lördag.


 På söndag och helgdagarfiras helig mässa kl.9.00 och högmässa kl.11.


Rosenkransen


Vi ber Rosenkransen i Eskilstunavarje lördag kl.18i församlingens Kyrka, i Katrineholm varje tisdag, onsdag, fredag efter mässorna kl.18 i Vår Fru av Lourdes’ kapell och i Strängnäs varje tisdag kl.17.30 i Domkyrkans Vårfrukor (ingång genom lilla porten).


”Den som tar till vana att dagligen be åtminstone en hemlighet vänjer sig vid att vara hos Jesus tillsammans med Hans och vår moder”.
Vi ber Barmhärtighetens Rosenkrans på fredagar kl.15.00.
Heliga mässor i den tridentinska riten på latin


http://farm4.static.flickr.com/3053/2677420770_74420f685e_b.jpg


Den tridentinska mässan på latin firas vid särskilda helgondagar


under året kl.19.00


27 januari:    S:t Johannes Chrysostomos


24 februari:   S:t Matthias             


17 mars:        S:t Patrick


21 april          Påskfredag


19 maj           S:t  Petrus Coelestinus  
TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR


Kyrkan vill hjälpa er att låta barnen få kunskap om och växa till i kyrkans tro. Vi hoppas att detta ska bli värdefullt inför deras framtid hur den än gestaltar sig. Vi ber att ni anmäler de barn som inte tidigare fått undervisning till kyrkoherden.


Söndagens mässa är en viktig del av undervisningen. Vi ber alla barn och deras föräldrar så vitt möjligt att komma till mässan.


Det är också viktigt att barnen får en ordentlig fika. Det är föräldrarnas ansvar att se till att detta ordnas.


Tack till alla er som ställer upp!


S:t Tarcisius korgossegille, vår ministrantförening


Korgossarna träffas följande lördagar under våren kl.15.00: 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 13/5


Jag vill härmed uttryckligen tacka våra fina korgossar för deras trogna tjänster.


EUK


EUK (Eskilstunas Unga Katoliker) är en ungdomsförening som riktar sig mot att lära våra ungdomar den härliga sanna katolska tron. 


Vi träffas en gång i månaden (vanligtvis på tredje lördagen i månaden).


Under våren träffas vi följande lördagar kl.15.00: 21/1, 18/2, 18/3, 22/4, 20/5.


 


Kyrkoherdens 25 års jubileum av hans prästvigning


För 25 år sedan på Kristus Konungens söndag den 24 november 1991 blev kyrkoherden Fdr. Michael prästvigd i sin hemby Hindelang i södraste Bayern vid gränsen till Österrike av Stiftets dåvarande Biskop Excellens Hubertus Brandenburg. Dagen därefter den 25 november firade han sin första heliga mässa i byns Johannes Döparens kyrka, i samma kyrka där han även blev döpt och tog emot sin första heliga kommunion. Som liten korgosse kände han en gång under den heliga förvandlingen mycket starkt att han också skulle bli präst. Men först mycket sent när han var 33 år gammal svarade

han ja till sin kallelse och inträdde i sitt hemstift Augsburgs prästseminarium som samma dag invigdes av ingen mindre än den helige Påven Johannes Paulus II. Efter bara 4 års studier vid universitetet i Augsburg prästvigdes han och fortsatte sedan sina studier under några månader i den Eviga staden vid universitetet Angelicum. 1992 under sommaren blev han kaplan i grannförsamlingen Västerås och den 17 februari år 2000 flyttades han till Eskilstuna för att där efter kyrkoherde Martin Schmids bortgång ta över som kyrkoherde.


Serafimsystrarna tillsammans med många församlingsmedlemmar har organiserat en vacker och värdig fest fredagen den 25 november. Efter en innerlig firad tacksägelsemässa som slutade med en av kyrkoherden älskad Mariahymn som översattes till svenska från det alemanniska originalet samlades över 100 församlingsmedlemmar, gäster och präster samt kyrkoherdens bröder och svägerska (Peter och Claudia Schneider och Fdr. Hans Ulrich Schneider) i den festlig smyckade församlingssalen och kundeavnjuta en kärleksfull komponerad, av Klara Bin och hennes familj mästerlig förberedd högtidsmeny med sushi, anka och av kantor Kerstin Byström hembakade tårtor. Därtill serverades tyska viner samt kaffe.


Kyrkoherden vill tacka av hela sitt hjärta alla som så generöst har ordnat denna oförglömliga högtidsdag men framförallt den Gode Trefaldige Guden som har kallat honom och stannat kvar hos honom troget under så många år.


Omnia ad maiorem Dei gloriam (Allt till Guds större ära) !


1917-2017 100 årsjubileum av Mariauppenbarelserna


 i Fatima


Bildresultat för uppenbarelser i fatima


Från den 13 maj 1917 fram till den 13 oktober 1917 visade sig Gudsmoder Maria 6 gånger för tre portugisiska herdebarn i den lilla byn Fatima.


När påve Benedikt XVI. besökte Fatima år 2010 sade han ungefär så: -den som tror att Fatima är bara historia, ett avslutad kapitel så att säga, har fel.-


Jag tror att Fatimabudskapet har mycket att säga för oss katoliker som lever NU, att det ger oss en viktig vägvisning för vår allas framtid. Vi vill under det kommande året göra oss förtrogna med vad Gudsmoder Maria 1917 ville få fram till mänskligheten och försöka följa hennes vägvisning: att gå tillsammans med Gudsmoder Maria in i framtiden.


Vi skall erbjuda en rad föredrag och studiekvällar inklusive filmvisning under det kommande året och kanske även ansluta oss till en vallfärd till Fatima om möjligheten finns.


1916 inleddes Gudsmoder Marias framträdande året därpå med en ängelvision för de tre barnen. Min kollega i Växjö kyrkoherde Ingvar


Fogelkvist beskriver i hans församlingsblad uppträdandet av Fredens ängel så:


I år är det 100 år sedan Fredens ängel uppenbarade sig för Lucia, Francisco och Jacinta i Portugal. Vid tre tillfällen under 1916 fick dessa barn besök av denne himmelske budbärare och de omvandlades i grunden av det besöket. Världen befann sig då i en djup kris, framför allt genom Första världskriget som pågick och slet i sönder Europa. Om den första uppenbarelsen berättar Lucia, att de plötsligt fick se ett starkt ljussken ovanför träden. Det var en ung man som närmade sig, och sade: "Frukta inte. Jag är fredens ängel. Bed med mig." Han föll på knä och böjde ansiktet mot jorden. Barnen gjorde likadant och hörde honom säga: "Min Gud, jag tror, jag tillber, jag hoppas och jag älskar dig. Jag ber om förlåtelse för de som inte tror, inte tillber, inte hoppas på och inte älskar dig.”                                        


 Efter att ha upprepat bönen två gånger, reste han sig och sade: " bed så. Jesus och Marias hjärtan är lyhörda för er åkallan." Sedan försvann han. De tre barnen var helt uppfyllda av Guds närvaro genom kontakten med ängeln, och denna hans första bön skulle för alltid vara inristad i deras hjärtan. I timmar kunde Lucia och hennes kusiner ligga framstupa och upprepa den bönen om och om igen. Deras själar hade blivit präglade av bönens anda.


     I ängelns andra uppenbarelse fick barnen lära sig att de skulle bära fram böner och offer till Gud, som gottgörelse för synderna som kränker Gud och som bön om syndarens omvändelse. På det sättet skulle de också nedkalla fred över Portugal, deras hemland. I den tredje uppenbarelsen kom ängeln med en kalk i handen och en Hostia som hängde över den i luften. Ängeln lämnade kalken i luften och tillbad den bredvid barnen. Sedan fick barnen ta emot Heliga Kommunionen av ängeln. De tre herdebarnen blev helt omvandlade av denna sista uppenbarelse. Gud satte sin tro i deras själar, när  de tog emot den Heliga Kommunionen. Det var också en förberedelse för Jungfru Marias ankomst följande år.


    Besöket av fredens ängel var uttryck för Guds godhet: Guds försyn sände en ängel till de tre herdarna för att återställa freden men också ordningen överhuvudtaget i hans skapelse; människorna hade under lång tid försummat Gud lagar och lämnat världen öppen för det ondas inflytande. Detta år, 2016, behövs änglarna mer än någonsin. I likhet med Lucia, Francisco och Jacinta kallas vi att öppna oss för deras inflytande. Vi måste formas av bön. Vi måste bära korset och vara villiga att lida. Vi måste låta Guds makt omvandla oss. På det sättet kan vi också förbereda oss väl för hundraårsfirandet av Jungfru Marias besök i Fatima nästa år.”


Ett sakrament för de sjuka


ANd9GcRNm811w19tKQvMQS9mu5eOLmi0_e40qTM559KaeKtC7e4lYITRVår Herre Jesus Kristus har skänkt oss ett sakrament för de viktigaste situationerna i vårt liv. Sjukdom, i synnerhet svår sjukdom tär på våra kroppsliga och själsliga krafter. De sjukas smörjelse skänker oss den helige Andes gåvor. Eller som vi kan läsa i Världskatekesen: ”Den främsta nådegåva som förmedlas av detta sakrament är en tröstens, fridens och modets nåd för att övervinna de svårigheter som utmärker ett allvarligt sjukdomstillstånd eller ålderdomens skröplighet. Denna nåd är den helige Andes gåva som förnyar förtröstan och tron på Gud och ger styrka mot den Ondes frestelser, modlöshetens frestelse och dödsångest. Detta bistånd från Herren genom kraften av hans Ande vill ge den sjuke läkedom för själen, men också för kroppen, om detta är Guds vilja. Och har han syndat, skall han få förlåtelse (Jak 5:15).


Kalla därför gärna till dig prästen när du är svårt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Det är inte bara de döendes sakrament utan de sjukas! Prästen kommer gärna på besök.


Ring på tel: 016-14 16 66. Eller ha en liten lapp i plånboken med anteckning om att man önskar få besök av katolsk präst vid sjukdom eller olycksfall.


**************************************************************


                                                               Heliga Korsets Katolska Församling


                                     Djurgårdsvägen 32


                                    633 50  Eskilstuna


                                  Tel: 016-14 16 66


                                                        eskilstuna@katolskakyrkan.se


                                                    Serafimsystrar: 016-12 39 78


                                                   www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna


                                                        www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.se.strangnas


                                               Plusgirokonto: 39 10 16-3


Vår Fru av Lourdes`Kapell                    Mar Aprems Kaldeisk Katolska Kapell


Tegnérvägen 34 A                                   Emborgsgatan 3 C


641 32  Katrineholm                                 633 48  Eskilstuna


Tel: 016-14 16 66                                     Fdr. Mahir Malko


Fdr. Thanh Thaddeus Tran                      Mobil: 070-415 89 06


Mobil: 076-338 39 55   


www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm                                                     


  


Varför be Rosenkransen varje dag 


” Tack vare Rosenkransen och Skapularet skall jag en dag rädda världen.”


(Heliga Jungfrun Maria till den helige Dominikus.)


” Be Rosenkransen varje dag och ni ska erhålla fred för världen.”


(Vår fru av Fatima 1917.)


” Det bästa sättet att be är att be Rosenkransen.”


(Helige Francois de Sales.)


” Om du ber Rosenkransen med trofasthet intill döden, så försäkrar jag dig att trots dina synders allvar kommer du att få en  ärekrans som aldrig vissnar, även om du står på förbannelsens brant, även om du har ena foten i helvetet, även om du har sålt din själ till djävulen, såsom häxmästare som sysslar med svart magi gör, och även om du är en kättare lika envis som en djävul, förr eller senare kommer du att omvända dig och förbättra ditt liv och rädda din själ, om och lägg väl märke till vad jag säger - om du ber den Heliga Rosenkransen andäktigt varje dag intill döden med avsikt att få veta sanningen och ångra dina synder och få förlåtelse för dem.”


(S:t Louis de Montfort)


” De som ber Rosenkransen varje dag och bär det bruna skapularet och gör litet till, kommer att gå direkt till himmelen.”


(S:t Alphonsius Ligorni)


” Bland alla de andakter som godkänts av Kyrkan finns det ingen som hedrats med så många under som andakten till den Heliga Rosenkransen.”


(Salige Påven Pius IX)


” Om det fanns en miljon familjer som bad Rosenkransen varje dag, skulle hela världen bli räddad.”


(Helige Påven Pius X)


” Det finns inget säkrare sätt att nedkalla Guds välsignelse över familjen än att dagligen be Rosenkransen.”


(Påven Pius XII)


” Vi sätter stor tillit till den heliga Rosenkransen för att  bota det onda  som plågar vår tidsålder.”


(Påven Pius XII)


” Rosenkransen är en skola där man lär sig den sanna kristna fullkomligheten.”


(Salige Påven Johannes XXIII)


” Ingen kan ständigt leva i synd och fortsätta att be Rosenkransen. Endera kommer han att ge upp synden eller kommer han att ge upp Rosenkransen.”


(Biskop Hugh Bryle)


” Familjen som ber tillsammans, håller ihop.”


(Fader Patrick Peyton)


” Om familjen ger Vår Fru femton minuter om dagen för att be Rosenkransen, försäkrar jag dem, att deras hem, genom Guds nåd, kommer att bli fridfulla platsen.”


(Fader Patrick Peyton)


Försök att be Rosenkransen varje kväll i familjen. Den bästa tiden är precis efter kvällsmaten eller just innan barnen ska gå till sängs. Vissa familjer börjar med att be en av Rosenkransens dekader varje dag, speciellt om barnen är mycket små
Rosenkransen
rosary


 Vi ber Rosenkransen i Eskilstuna varje lördag kl.18 i församlingens Kyrka, i Katrineholm varje tisdag, onsdag, fredag efter mässorna kl.19 i Vår Fru av Lourdes’ kapell och i Strängnäs varje tisdag kl.17.30 i Domkyrkans Vårfrukor (ingång genom lilla porten). ”Den som tar till vana att dagligen be åtminstone en hemlighet vänjer sig vid att vara hos Jesus tillsammans med Hans och vår moder”..


Rosenkrans till Guds barmhärtighet


Börja med: + I Faderns och Sonens....


FADER VÅR…HELL DIG, MARIA…….


Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och


jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans


enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige


Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius


Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen i


dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de


döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig


Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att


döma levande och döda. Jag tror ock på den helige


Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund,


syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt


liv. Amen


                 På de stora pärlorna:


- Evige Fader, jag offrar till Dig Din älskade Sons,


Vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och


Gudomlighet  för att sona våra och hela världens


synder. (1x5)


                 På de små pärlorna:


- För Hans smärtorika lidandes skull  ha förbarmande med


oss och hela världen. (10x5)


                   Till sist:


- Helige Gud, Helige Starke Gud, Helige odödlige Gud,


ha förbarmande med oss och hela världen. (3x)


                       *****


- O blod och vatten, som strömmade för oss ur Jesu heligaste hjärta som barmhärtighetens källa, jag förtröstar på dig! (3x)


                       *****


- Jesus jag förtröstar på Dig! (3 x.)


(Medan man tittar på bilden i förtröstan.)
   Genom våra Serafimsystrar har vi fått en underbar vacker tavla av den Barnhärtige Jesus. Den är placerad ovanför Tabernaklet där den Barmhärtige bor hos oss.


Tavlan föreställer den uppståndne Kristus, som på händer och fötter bär spår efter korsfästelsen. Från det på tavlan osynliga hjärtat utgår två strålar, en röd och en blek. Då Herren  Jesus   tillfrågades  om deras betydelse, förklarade   han: ”Den   bleka   strålen betecknar det vatten som renar själarna; den röda strålen betecknar blodet, som är själanas liv.


Dessa två strålar kom ur det inre i min barmhärtighet, då mitt hjärta förbrann och av en lans öppnades på korset”
http://1.bp.blogspot.com/-GEaIomU7cLc/Ux2uOjqjN-I/AAAAAAAAAvk/w-VZcxQzSVk/s1600/Jezu+ufam+Tobie.jpg


Jesus, jag förtröstar på Dig
Med andra ord betecknar dessa strålar de heliga sakramenten, och även den heliga Kyrkan, som framförts ur Kristi genomborrade sida och den helige Andes gåvor, vilkas symbol  i  bibeln är  vatten.


”Lycklig den, som kommer att leva i skuggan av dessa”, sade Jesus, ”ty honom når ej Guds rättvisa hand”.


 


FaustinaDen 13 september 1935 fick den Heliga Faustyna Kowalska (1905-38, 5 okt.) se en Herrens Ängel som var på väg att utföra ett fruktansvärt straff över mänskligheten.


Genast kände hon sig inspirerad att offra till


Fadern Hans älskade Sons ”Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder”.


Under det att helgonet bad bönen kunde Ängeln inte utföra straffet. Dagen därpå bad Jesus henne att med samma ord be dessa böner som vi nu känner till som Barmhärtighetens Rosenkrans.


Jesus visade sig för henne enligt bilden. Den vita strålen från Jesu Heliga Hjärta står för rening. Den röda strålen är för själen det eviga livet. När Jesus dog på Korset utgjöts allt för oss. Ur hans hjärta rann blod och vatten.


 Vid uppenbarelsen den 14 september 1935 gav Herren följande löften:


”- Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Rosenkrans.


   – Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min vilja.


   – De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärtighet för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.


   – Om syndare ber denna Rosenkrans ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.


   – Prästerna bör uppmana dem som lever i synd att använda denna bön som en frälsningens sköld.


   – Även den mest inbitne syndare som ber denna rosenkrans, om så bara en enda gång, kommer att få ta emot någon nåd från min Barmhärtighet.


   – Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Rosenkrans vid en dödsbädd, så kommer jag själv att ställa mig mellan den döende och Faderns rättvisa. Jag kommer då inte att vara Domaren, utan Frälsaren. Min oändliga Barmhärtighet kommer att omfamna den döendes själ till minne av mitt eget lidande.


Den Vita söndagen


Barmhärtighetens Rosenkrans bes särskilt som novena från Långfredagen till Den Gudomliga Barmhärtighetens Fest, den s.k. ”Vita Söndagen”. Enligt Herren Jesus` önskan skall den firas den första söndagen efter påsk, vilket antyder det nära sambandet mellan hemligheten i påskens återlösning och denna helg.
NOVENAN DAG FÖR DAG FRÅN LÅNGFREDAGEN TILL DEN VITA SÖNDAGEN


1.   Förbön för hela mänskligheten. Låt dem sjunka ned i Barmhärtighetens hav


2.   För i dag fram själasörjares, munkars och nunnors själar till mig och låt dem sjunka in i min oändliga barmhärtighet.


3.   För i dag fram till mig alla fromma och trogna själar och låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav.


4.   För i dag fram till mig hedningarna och dem som ännu ej känner mig.


5.   För i dag fram till mig de avskilda brödernas själar och låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav. I en bitter pina slet de sönder kroppen och hjärtat på mig, det vill säga min kyrka. Då de återvänder i enhet med kyrkan, läks mina sår, och på detta sätt ger de mig lindring i pinan.


6.   För i dag fram till mig tysta och ödmjuka själar och små barns själar, låt dem sjunka in i min barmhärtighet. Dessa själar liknar mest mitt hjärta, de gav mig styrka i min bittra pina då jag dog.


7.   För i dag fram till mig sådana själar, som särskilt ärar och prisar min barmhärtighet, och låt dem sjunka in i min barmhärtighet. Dessa själar har allra mest känt smärta över min pina och trängt djupast in i Min själ.


8.   För till mig i dag de själar, som befinner sig i skärseldens fängelse och låt dem sjunka ned i min barmhärtighets avgrund.


9.   För i dag till mig kalla själar och låt dem sjunka ner i min barmhärtighets avgrund. Dessa själar sårar mitt hjärta allra mest. Mest motvilja upplevde min själ i örtagården från kalla själar.
De var anledningen till att jag yttrade: Fader, låt denna kalk gå ifrån mig, om detta är din vilja. För dem är det sista halmstrået att fly till min barmhärtighet.


På den Vita söndagen skall vi träda fram till ”Livets källa” – den heliga Kommunionen. Innan dess skall vi ha biktat oss och varit verksam i kärleken till nästan.


”Jag vill att Barmhärtighetens Söndag blir en tillflykt och ett värn för alla själar, särskilt för arma syndare. Denna dag är min barmhärtighets innersta öppet; jag låter ett helt hav av nådegåvor flöda över de själar som närmar sig min barmhärtighets källa.


   -De som biktar sig och tar emot den Heliga Kommunionen uppnår fullständig syndaförlåtelse och efterskänkande av straff. 


   -Denna dag strömmar alla floder av Guds nådegåvor; må ingen själ vara rädd att närma sig mig, även om hennes synder vore röda som scharlakan…


   -Denna helg har framkommit ur det innersta i min barmhärtighet till glädje för hela världen och är befäst i djupet av mitt förbarmande.”


Tavlan visar således Guds stora barmhärtighet, som helt och fullt uppenbarats i Kristi påskmysterium och som i Kyrkan fullbordas på det mest fruktbärande sätt i de heliga sakramenten. Tavlan skall fungera som ett kärl att ösa nådegåvor med och som ett tecken, vilket erinrar de trogna om behovet av förtröstan på Gud och av barmhärtighet gentemot nästan. Tavlan skall, sade Herren Jesus ”påminna om kraven för min barmhärtighet, ty inte ens den starkaste tro är till någon hjälp utan gärningar.”


Jag lovar även den som visar tavlan vördnad att den ej skall gå förlorad. Jag lovar även, redan här på jorden, seger över fienderna, och särskilt i dödens stund skall jag själv skydda den döende såsom min ära .


Herren Jesus gav följande löften: frälsningens nåd, stora framsteg på vägen mot kristen fullkomlighet, nåden att dö lycklig och alla andra nådegåvor och timliga välgärningar, som barmhärtiga människor kommer att bedja honom om.


Moder ELISABETH HESSELBLAD


Vårt nya kanoniserade svenska helgon


http://www.birgittasystrarna.se/uploadimages/elisa3.jpg


Uppväxt och bakgrund


 En försommardag 1870 föddes Maria Elisabeth Hesselblad i Fåglavik i Västergötland som äldsta syskon i en skara av tretton barn. Föräldrarna drev lanthandel i byn. När hon var ett år gammal flyttade familjen till Falun i Dalarna. Familjen gick regelbundet i kyrkan. Elisabeth hade en andlig läggning och upplevde starkt sin konfirmation och första nattvardsgång. Hon var övertygad om att hon tog emot vår Herre själv i brödets gestalt. Elisabeth förberedde sin konfirmation med stort allvar. Under konfirmationen kände hon sig ovärdig och överväldigad på en gång och bad i ensamhet resten av dagen.


    Elisabeth drömde om framtiden och den som Gud ledde in henne på, som blev annorlunda. Med åren kom hon allt närmare Gud. Kanske berodde det på hennes fars sjukdom. Elisabeth grubblade mycket över frikyrkorörelsens framgång i Sverige och dess avståndstagande från Svenska kyrkan. Flera av hennes kamrater gick till frikyrkorna. Elisabeth funderade mycket över det som stod i nya testamentet om ”en herde och en hjord” (Joh 10:1-12). Hon bad om ledning. Hennes förtröstan på Gud var mycket stor livet igenom.


Åren i Amerika


   Elisabeth emigrerade så till Amerika i unga år. Hon var sjutton år, när hon med föräldrarnas tillåtelse och i sällskap med vänner till familjen åkte iväg till New York. Den främsta orsaken för henne var att kunna hjälpa föräldrarna ekonomiskt. Med hjälp av resesällskapet gick det lätt för henne att hitta ett arbete. Elisabeth var en människa som alla lade märke till. Hon var vänlig och hade ett sympatiskt uppträdande. Hon arbetade först som hembiträde. Trots att många i hennes omgivning avrådde henne för att hon inte vartillräckligt stark, utbildade hon sig till sjuksköterska. Efter utbildningen blev hon översköterska på det stora Roosevelt-sjukhuset i New York.


 I sitt arbete inom sjukvården kom hon i kontakt med den katolska Kyrkan genom andra invandrade katolska europeer.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Elisabeth_Hesselblad.jpg/250px-Elisabeth_Hesselblad.jpg


Ung Elisabeth Hasselblad i USA


Elisabeth blev djupt imponerad av deras trygghet i Gud och innerliga förhållande till Guds Moder Maria. Hon var outtröttlig i sitt arbete för de sjuka. Mitt i natten och i hällande regn kunde hon springa över till den närbelägna kyrkan och hämta en präst, om någon behövde det och ingen annan kunde ge sig iväg. Den 15 augusti 1902 upptogs Elisabeth i den katolska Kyrkan. Hon fortsatte sina medicinska studier för att bli läkare. Då hon var nära att avsluta sina studier och avlägga examen, insjuknade hon och läkarna förklarade hennes fall som obotligt.  


Moder Elisabeth i Rom


 Hon begav sig efter sin återhämtning till Rom för att framleva sina sista dagar i det hus där den heliga Birgitta levt och dött. Hon kom dit den 25 mars 1904. Karmelitsystrarna, som då ägde huset vid Piazza Farnese, tog väl emot henne. Elisabeths hälsa blev så småningom bättre och hon kunde trots stora svårigheter genomföra den stora gärning som utan tvekan var hennes uppgift här i livet. År 1906 fick Elisabeth tillstånd av Pius X att bära birgittinordens dräkt i karmelitsystrarnas kommunitet. Samma år avlade hon sina löften.


År 1908 började syster Elisabeth en rundresa till olika Birgittinkloster för att studera ordenslivet. Hon insåg snart att den ursprungliga birgittinska regeln måste ändras något för att birgittinerna skulle kunna komma tillbaka till Sverige. I klostren blev Elisabeth väl mottagen, även om många inte riktigt kunde förstå hennes planer. Den 8 september år 1911 mottog moder Elisabeth de första postulanterna, två engelska flickor, och kunde då grunda en kommunitet i en liten lägenhet i Birgittahuset vid Piazza Farnese.


Birgittaordens nya gren fick officiellt kyrklig stadfästelse 1920. Den kallades ”en levande gren på Birgittinordens gamla stam”. Den nya grenen växte och spreds ut över världen. Hon grundade själv åtta ordenshus. Elisabeth Hesselblad var en av de första, som aktivt verkade för den ekumeniska rörelsen. Under Andra världskriget var hon verksam bland hemlösa och flyktingar. Judar och oliktänkande skyddade hon genom att gömma dem i klostret där hon bodde. För detta kallades Moder Elisabeth av staten Israel för ”Rättfärdig bland folken”. Genom sina stora insatser i Rom under kriget och tack vare sina goda förbindelser med Sverige kunde hon skaffa fram medicin, mat och kläder och ge skydd åt dem som fruktade för sina liv. 


   Den 24 April 1957 avled Moder Elisabeth i Sankta Birgittas hus i Rom. Hon gravsattes i ett litet gravkapell i anslutning till Birgittakyrkan vid Piazza Farnese. Senare i år väntas hon bli helgonförklarad.  
Diakon Erik Rybäck obl. OSsS, Lund (tidigare Eskilstuna)


*********************************************************************


                                                                 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kontaktinformation

Heliga Korsets katolska församling
Katolska kyrkan i Sverige

Postadress
Djurgårdsvägen 32
633 50 Eskilstuna

Besöksadress
Djurgårdsvägen 32, Eskilstuna
Visa på karta

Telefon
016-14 16 66

Epost
eskilstunakatolskakyrkan.se


Webb
www.katolskakyrkan.se


Kalender


Mars 2017

 
24
Fredag
19.00 Vigiliehögmässa till äran av Gudsmoder Marias Bebådelse

 
25
Lördag
Påminn mig 07.30 Helig mässa

 
 
Påminn mig 15.30 Birgittinoblatsmöte

 
 
Påminn mig 18.00 Rosenkransandakt med eukaristisk tillbedjan

 
26
Söndag
Påminn mig 09.00 Helig mässa

 
 
Påminn mig 10.00 Helig mässa på slovenska

 

Visa hela kalendern