Den 25 maj kommer den en ny lag som reglerar hur personuyppgifter ska hanteras. Detta berör alla församlingar som har register över sina medlemmar. Med anledning av detta har vi skapat en tjänst specialanpassad för församlingar.
Läs mer här.