Heliga Korsets katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige

Information om heliga mässor i STRÄNGNÄS: http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.strangnas

Information om heliga mässor i KATRINEHOLM: http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm 

http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo-och-veckans-lasningar 

http://www.bibeln.se/las/2k/1

 

 

 

 

 

 

HELIGA KORSETS KATOLSKA

 

FÖRSAMLING

  FÖRSAMLINGSBLAD PÅSKEN 2019

 

 

 

Kära kristna!                   

 

 

Den ”andre lärjungen” – det är evangelisten Johannes själva – han fann tron i graven: ”Han såg och trodde!” Vi har kanske någon gång upplevt motsatsen, att människor på grund av alla gravar, på grund av allt döende och lidande omkring dem inte längre kunde tro eller inte längre var beredda att tro. Johannes tro blir till i graven – det är den korsfäste Herrens tomma grav. Fastän den tomma graven hade ju först varit anledning till ganska så stor rådlöshet: Maria Magdalena trodde ju att Jesu döda kropp hade flyttats bort. Men sen när de båda lärjungar kom till graven och såg att den var tom och upptäckte bindlarna och duken som var omsorgsfullt ihop vikt – ett bevis alltså att liket inte kunde ha bortrövats, för att detta skulle ha skett i stor hast – då trodde Johannes på Herrens uppståndelse.

 

Kära kristna!

 

Denna berättelse träffar exakt vår situation: Johannes tror, för att han ser tecken: den tomma graven och bindlarna och han tror, för att han plötsligen minns Jesu löften, som han tidigare inte hade fäst så stor uppmärksamhet på. Han tror utan att höra ängelns budskap som kvinnorna hade tagit del av och han tror innan den uppståndne Herren visar sig för honom. Även vi får inget budskap av någon ängel och även vi får inga uppenbarelser av den Uppståndne – lärjungarna får de först senare - , även för oss finns det bara ”tecken”, eller lättare sagt vittnen för uppståndelsen. Aposteln Johannes, vars påsktro kom tidigare än påskens budskap, är ett sådant vittne, och de andra apostlar, som fick möta den Uppståndne, är även de sådana vittnen för oss. De är vittnen, de är t.o.m. blodvittnen, martyrer; de har ju alla beseglat sitt vittnesbörd med sitt eget liv. Och Vår Heliga Kyrka, som bär och förkunnar påskens budskap genom alla tider, är vittne för Herrens uppståndelse, vittne för den levande Kristus. Så som döden kunde inte hålla Jesus Kristus kvar i graven, så kan även Kyrkan inte utrotas, varken genom lömska angrepp från yttre fiender eller genom ännu

lömskare angrepp utifrån dess inre. Jämt och ständigt kommer ur henne nämligen också nya helgon som håller Kyrkan ung och stark. Hela tiden finns det i Kyrkan denna ”kapplöpning” mot påsktron, som evangeliet visar oss.

Petrus symboliserar då ”ämbetet”, Kyrkans ämbete, och Johannes står för karismat, för den Helige Andes obundna verkan, som är kärleken. Petrus och Johannes befinner sig alltid på väg mot den Uppståndne. Och om den ene är särskild sporrad av kärleken så att han springer fortare, så ger han ändå alltid företräde åt den andre.

 

Även ämbetet är grundad på kärleken, har kärleken som dess innersta kärna. Och alltid behövs det kärlek för att kunna upptäcka vem Gud är och vem den Uppståndne är. Kärleken förmår att se djupare än blotta förnuftet, och kärleken sporrar tron och hoppet.

 

Kära kristna!

 

Hur står det egentligen med vår personliga kapplöpning fram till påsktron? Vi är ju inte bara påskbudskapets mottagare utan även dess bärare. Genom vårt dop och vår konfirmation har den uppståndne Kristus sänt oss ut i världen. Detta uppdrag som vi har fått av Honom betyder då att vi skall sträva mer efter det himmelska än efter det jordiska, som aposteln Paulus kräver av oss i kolosserbrevet. Som påskens människor, som människor vars ”liv är tillsammans med Kristus hos Gud”, borde vi vittna genom vårt beteende, genom vår livshållning att målet av vårt liv överskrider det rent jordiska. Och vi borde även vittna om för andra att den uppståndne Kristus har blivit bestämt av Gud att vara domare över levande och döda, men även ”att var och en som tror på Honom får syndernas förlåtelse genom Hans namn, så Petrus i Apostlagärningarna. Synden och domen – förlåtelse och nåd: det ena som det andra är del av budskapet om Herrens uppståndelse.

 

Tillsammans med Gudsmoder Maria får vi glädja oss idag över Herrens uppståndelse. Vi vill be henne som är apostlarnas drottning, att hon hjälper oss att bli bättre och mera trovärdiga apostlar, som vill vittna inför världen om Herrens uppståndelse och påskens glada budskap.

Amen!

Tillsammans med mina medbröder Fdr. Mahir Malko, Fdr. Thaddeus Thanh och våra Serafimsystrar vill jag önska er alla en välsignad och glad påsk! Kh. Fdr. Otto Michael Schneider

 

Kristus är uppstånden, Han är sannerligen uppstånden, Alleluja!

 

KONFIRMATION

 

 

Torsdagen den 6 juni kl.18 kommer Stiftsbiskopen Hans Eminens Anders Kardinal Arborelius att meddela konfirmationens heliga sakrament till ca 12 ungdomar i Eskilstuna. Övning och bikt onsdagen den 5 juni kl.16.00. Vuxna som ännu inte har blivit konfirmerade ombedes att anmäla sig omgående hos kyrkoherden.

 

ÅRETS FÖRSTA HELIGA KOMMUNION

 

Lördagen den 8 juni kl.11 kommer ett 30-tal av församlingens barn att ta emot sin första heliga kommunion. Jag vill tacka särskild

 

Sr. Krystyna som förbereder barnen på detta viktiga möte med Kristus.

 

Lägerdag för alla kommunionbarn: lördagen den 18 maj kl.10-16. Övning och första bikt: fredagen den 7 juni kl.16.00.

Be för våra barn och ungdomar

 

Maria, Guds Moder, jag anförtror alla barn och ungdomar som ska ta emot sakramenten i dina goda händer. Beskydda dem, vägled dem, vårda dem som din skatt och led dem till din Son. Låt dem aldrig skiljas från Honom. Amen.

 

 

BIRGITTINOBLATER

 

 

Medlem kan den bli som känner sig manad till ett mer engagerat kristet liv och som av vördnad för den heliga Birgitta viger sig till Gud, till vår Allraheligaste Frälsare, till den Saliga Jungfrun Maria och andligen förenar sig med denna ordensfamilj Våra träffar under våren: 6 april och 25 maj.

 

UR VÅRA KYRKOBÖCKER

 

Guds barn genom dopets sakrament

 

2018-12-23---2019-03-31

 

/HABTOM/, Meri

 

ALQAS HANNA, Paulino

 

WILSON BENJAMIN, Lynette

 

FATIH, Angelina

 

YOUSIF, Sofia Lucia

 

HABIB AZIZ, Novalie

 

OGHNA, Mateo Wathiq Ather (Södertälje)

 

MEDHAN, Anaela

 

SKOGFELTER, Noah Björn Gamboa (Kungsör)

 

PRODELL, Lucas William

 

EDWARD, Kristin Raiq

 

KELAVA MIJALJEVIC, Olivia

 

RAFA’EL, Adele

 

Herre, gör dem genom dopet till Dina trogna lärjungar!

 

 

 

Genom äktenskapets sakrament har förenats

 

ABDUKA, Firzah Anees Jameel och ANTON, Sandi Abdulaziz

 

Må de återspegla Guds kärlek till folket

 

 

 

Gud har kallat från jordelivet

 

2018-12-05---2019-03-27

 

                                             ALBENOKA, Rony                       f. 1981   d. 2018-12-05

 

                                             AKRAWI, Salim                            f. 1938   d. 2018-12-08

 

                                             BOYA, Habib                                 f. 1937   d. 2018-12-22

 

                                             WAGNER, Christina                      f. 1943   d. 2018-12-28

 

                                             PTROS, Mscou                               f. 1927   d. 2019-01-08

 

                                             WLASSICS, Istvan                         f. 1934   d.2019-02-11

 

                                              HÄRDELIN, Margareta                 f. 1924   d. 2019-02-23

 

                                              BUTROS MAJID, Shoshi              f. 1921   d.2019-03-03

 

                                              VU, Dai Qui                                    f. 1933   d. 2019-03-06

 

                                              YOUSIF, Layla                               f. 1949   d. 2019-03-07

 

                                              AJINE, Laurice Elias                      f. 1930   d. 2019-03-11

 

                                              MISIAK, Aili-Ada                          f. 1926   d. 2019-03-27

 

Herre, låt det eviga ljuset lysa för dem!

 

 

 

STILLA VECKANS OCH PÅSKENS

 

GUDSTJÄNSTER  2019

 

 

 

PALMSÖNDAGEN den 14 APRIL

 

09.00          Helig Mässa med palmvigning

 

10.00          Helig Mässa på kroatiska

 

10.00          Högmässa i den kaldeiska riten i Mar Aprems kapell

 

11.00          Palmvigning, procession och högmässa

 

16.00          Helig mässa i Strängnäs-Domkyrkan

 

16.00          Helig mässa på vietn. med palmvigning i Katrineholm

MÅNDAGEN den 15 APRIL

 

18.00-18.50   Tillfälle till påskbikt

 

19.00              Helig mässa

 

TISDAGEN den 16 APRIL

 

18.00-18.50   Tillfälle till påskbikt

 

19.00              Korsvägsandakt  

 

ONSDAGEN den 17 APRIL

 

18.00-18.50   Tillfälle till påskbikt

 

19.00              Helig Mässa

 

SKÄRTORSDAGEN den 18 APRIL            

18.00-18.40    Tillfälle till påskbikt

 

19.00              Fottvagning, Högmässa och Sakramental tillbedjan

 

LÅNGFREDAGEN den 19 APRIL

 

11.00              Korsvägsandakt för barn, tillfälle till påskbikt

 

15.00              Högtidlig gudstjänst till minne av Vår Herres Jesu

 

                       Kristi lidande och död, efteråt tillfälle till påskbikt

 

18.00              Liturgi i den kaldeiska riten i Kloster kyrkan

 

PÅSKAFTON - LÖRDAGEN den 20 APRIL

 

15.00                Möjlighet till Påskmatvälsignelse för de som är

 

                         förhindrade att delta i kvällens liturgi.

 

20.00                Högmässa i den kaldeiska riten i Kloster kyrkan

 

20.30                Påskvaka: ljusvigning, vattenvigning och

 

                        UPPSTÅNDELSEMÄSSA 

 

 

PÅSKDAGEN - SÖNDAGEN den 21 APRIL

 

09.00          Helig Mässa

 

10.00          Högmässa i den kaldeiska riten i Mar Aprems kapell

 

11.00          Högmässa

 

15.30          Högtidlig Mässa i Katrineholm – Vår Fru av Lourdes

 

ANNANDAG PÅSK - MÅNDAGEN den 22 APRIL

 

09.00          Helig Mässa

 

11.00          Högmässa

 

16.00          Högtidlig Mässa i Strängnäs-Domkyrkan

 

 

 

NATIONELLA GUDSTJÄNSTER I ESKILSTUNA

 

Kroatiska     2:a sönd. i mån. kl.10: 12/5, 9/6

Spanska         2:a lörd. i mån. kl.16: 11/5, 8/6

Polska           4:e sönd. i mån. kl.17: 28/4, 26/5

Slovenska     4:e sönd  i mån. Kl.10.: 28/4, 26/5, 23/6

 

 

 

GUDSTJÄNSTER I KATRINEHOLM-VÅR FRU AV LOURDES

 

Kroatiska           13/4 kl.17 PÅSKBIKT, kl.18 Helig mässa.

Vietnamesiska   2:a sönd. i mån. kl.16: 14/4,  12/5, 9/6

                                Tel: 076-338 39 55          

Svenska               1:a, 3:e och 5:e sönd. i mån. kl.15.30:  21/4, 5/5, 19/5,

                             2/6, 16/6, 30/6    Information om gudstjänster finns på

                            nätet: www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm

 

 

 

GUDSTJÄNSTER I STRÄNGNÄS

 

Svenska   2:a och 4:e sönd. i mån. kl.16 i Domkyrkan:

                   14/4, 22/4 (OBS Annandag Påsk), 12/5, 26/5, 9/6

                    Information om gudstjänster finns på nätet:

                   www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.strangnas

 

 

 

VÅRA GUDSTJÄNSTER UNDER VARDAGARNA:

 

Vi firar vanligtvis kvällsmässa kl. 19 på måndag, onsdag och fredag. Vi firar morgonmässa kl. 07.30 på tisdag, torsdag och lördag. På söndagar firas helig mässa kl.9.00 och högmässa kl.11.

 

Rosenkransandakt kl.18.00 på lördagar.

 

Information om gudstjänster finns på nätet:

 

www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna

 

 

CARITAS PÅSKLUNCH

 

P.g.a. tids och platsbrist kan vi i år inte genomföra vår sedvanliga Caritas Påsklunch. Vi är ledsna för det men vi vill trots allt skicka en generös påskgåva till Serafimsystrarnas barnhem i S:ta Cruz i Bolivia. De som vill lämna ett bidrag ber vi att lämna ett kuvert med kontanter och märkningen ”Bolivia” hos kyrkoherden eller Caritaslunchgeneralen Roselin Princis.

 

Heliga mässor i den tridentinska riten på latin

 

Den tridentinska mässan på latin firas vid särskilda helgondagar under året kl.19: 26 april och 31 maj.

 

 

 

TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR

 

Kyrkan vill hjälpa er att låta barnen få kunskap om och växa till i kyrkans tro. Vi hoppas att detta ska bli värdefullt inför deras framtid hur den än gestaltar sig. Vi ber att ni anmäler de barn som inte tidigare fått undervisning till kyrkoherden. Söndagens mässa är en viktig del av undervisningen. Vi ber alla barnen och deras föräldrar så vitt möjligt att komma till mässan.

 

ESKILSTUNAS UNGA KATOLIKER EUK

 

    Ungdomsgruppen EUK har under hösten fortsatt att träffas den tredje lördagen varje månad kl.15.00. Vi ber tillsammans och fikar. Syftet med våra träffar är att konfirmerade ungdomar ska kunna mötas och prata kring teman som är aktuella för dem som unga Katoliker. Ju fler ungdomar som engagerar sig i föreningen och bidrar med sin energi och idéer, desto bättre blir våra träffar. Ring kyrkoherden för information:016-14 16 66 eller ungdomsledaren Zofia Majerczyk 076-576 28 28. Våra träffar under vårterminen är på följande lördagar kl.15: 13/4, 18/5

 

 

ROSENKRANSEN

 

 

 

                          Lär dig bedja den heliga Jungfrun Marias Rosenkrans

                   

 

”Den som tar till vana att dagligen bedja åtminstone en hemlighet vänjer sig vid att vara hos Jesus tillsammans med Hans och vår moder”. Vi ber Rosenkransen i gemenskap varje lördag kl.18 i församlingens kyrka.

 

 

                                 PENSIONÄRSMÄSSA

 

Den 11 juni på S:t Eskilsdagen kl.14  inbjuder jag församlingens alla pensionärer att fira vår stads Skyddspatron och efteråt delta i en gemytlig kaffestund med underhållning. Om ni inte har färdtjänst och skulle behöva skjuts till kyrkan, var god ring pastorsexpeditionen och vi försöker att ordna det: var med och möt Herren och varandra! Tel: 016-14 16 66

 

 

Ett sakrament för de sjuka 

 

ANd9GcRNm811w19tKQvMQS9mu5eOLmi0_e40qTM559KaeKtC7e4lYITRVår Herre Jesus Kristus har skänkt oss ett sakrament för de viktigaste situationerna i vårt liv. Sjukdom, i synnerhet svår sjukdom tär på våra kroppsliga och själsliga krafter. De sjukas smörjelse skänker oss den helige Andes gåvor. Eller som vi kan läsa i Världskatekesen: ”Den främsta nådegåva som förmedlas av detta sakrament är en tröstens, fridens och modets nåd för att övervinna de svårigheter som utmärker ett allvarligt sjukdomstillstånd eller ålderdomens skröplighet. Denna nåd är den helige Andes gåva som förnyar förtröstan och tron på Gud och ger styrka mot den Ondes frestelser, modlöshetens frestelse och dödsångest. Detta bistånd från Herren genom kraften av hans Ande vill ge den sjuke läkedom för själen, men också för kroppen, om detta är Guds vilja. Och har han syndat, skall han få förlåtelse (Jak 5:15).

 

Kalla därför gärna till dig prästen när du är svårt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Det är inte bara de döendes sakrament utan de sjukas! Prästen kommer gärna på besök.

 

Ring på tel: 016-14 16 66. Eller ha en liten lapp i plånboken med anteckning om att man önskar få besök av katolsk präst vid sjukdom eller olycksfall.

 

 

 

FOTSPÅR I SANDEN

En mans dröm... 

En natt hade en man en dröm.
Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud.
På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram.
Han märkte att vid varje period i livet, fanns spår i sanden av två par fötter, det ena var hans det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde, såg han tillbaka på fotspåren i sanden.
Då såg han att många gånger under sin levnads vandring, fanns bara ett par fotspår.
Han märkte också att detta inträffade, under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud:
"Du sa den gången jag bestämde mig att följa dig, att du aldrig skulle överge mig, utan gå vid min sida hela vägen.
Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv, har det funnits bara ett par fotspår.
Jag kan inte förstå att du lämnade mig, när jag behövde dig mest"

Gud svarade:
"Mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig
under tider av prövningar och lidande.
När du såg bara ett par fotspår - det var då jag bar dig"

 

Vår Fru av Walsingham, Englands Nazareth

 

Nu när fler och fler protestanter söker sig till Vår Heliga Moder Kyrka kan det vara av intresse att lära känna en vallfärdsort i England som besöks av både katoliker, anglikanska protestanter och ortodoxa: Our Lady of Walsingham

 

De som är intresserade i en pilgrimsresa ombedes att anteckna sitt intresse på listan vid anslagstavlan och att kolla på nätet: http://www.walsingham.org.uk/home

 

NYHETER

KALENDER

onsdag 16/10 kl 19:00</