Heliga Korsets katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUDKALENDERMEDIATV

Information om heliga mässor i STRÄNGNÄS: http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.strangnas

Information om heliga mässor i KATRINEHOLM: http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm 

http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo-och-veckans-lasningar 

http://www.bibeln.se/las/2k/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskilstuna på högtiden av de Heliga Apostlarna Petrus och Paulus

29 juni 2020

(Coronabrev nr 5)

 

 

 

Kära vänner,

 

I morse skulle egentligen ha börjat min årssemester och jag skulle nu vara på väg bilandes genom Södra Sverige, Danmark och hela Tyskland längst ned till mina älskade sydbayerska hemtrakter i Allgäus alper. Där ville jag tillbringa en vecka med mina bröder och min svägerska och sen bila tillbaka till Sverige genom Östra Tyskland och upptäcka den delen av mitt fädernesland som en gång hette DDR och låg bakom järnvidån. Men detta visade sig vara omöjligt för de tyska myndigheterna skulle ha placerat mig direkt i 14 dagars sträng karantän för att jag bor i Coronahotspotten Sverige.

Alltså blir det ingen semester i år och det känns nästan rättvis för att ni, kära vänner, kan antagligen inte heller åka någonstans: då är det bra om herden har det inte bättre än sina får.

Jag är fortfarande ledsen över att jag inte kan besöka de av er som bor på äldreboende för att myndigheterna tillåter inte detta. Jag är tacksam att ni verkar uppskatta mina Coronabrev och kan så följa det liturgiska året med er bön. De av er som har dator kan även se våra heliga mässor på söndagar via Facebook.

Idag på apostlarnas fest tänker jag särskild på vår gamle påve emeritus Benedikt XVI som trots sin egen bräcklighet och sin höga ålder har besökt under 4 dagar sin äldre bror Msgr. Georg Ratzinger som med sina 96 år är sängliggande och förbereder  sig för döden. Det var rörande att se hur stor broderlig kärlek påve Benedikt visade och hur mycket kärlek och glädje strömmade från hans rullstolsbundna person. Han är verkligen en förebild för äldre människor.

Juli månaden är vigd till Jesu Dyrbara Blod. Det var den Helige Kaspar del Bufalo (1786-1837) som spred andakten till Jesu Heliga Blod. I den gamla tridentinska mässriten börjar juli månaden med festdagen av Jesu Dyrbara Blod. Den helige påve Johannes XXIII rekommenderade särskild Litanian till Jesu Dyrbara Blod som jag bifogar mitt brev och som ni gärna kan be varje dag efter rosenkransen.

Den 11 juli firar vi festdagen av S:t Benedikt av Nursia,  benediktinordens grundare och Europas skyddspatron. Efter honom är uppkallad en medaljong som skyddar väldigt kraftfull mot allehanda anfäktelser av den onde. Två unga män av vår församling har beställt 100 av dessa medaljonger på egen bekostnad och jag hoppas att jag kan skicka en sådan till var och en av er i mitt nästa brev.

Den 16 juli firar vi vår älskade Gudsmoder Maria som den Saliga Jungfun Maria av Berget Karmel. Med henne är förknippad det så kallade bruna skapularet som jag varmt rekommenderar alla att bära: ”en eviglivsförsäkring” så att säga. Jag bifogar detta brev en liten beskrivning av skapularet som heter ”En liten tygbit”. Om någon av er skulle vilja bära det så ber jag er att ringa mig så att vi kan bestämma en träff för påläggning.

Nu önskar jag er av hela mitt hjärta en fin och uthärdlig juli månad. Hoppas att ni inte måste lida för mycket under värmen. Tveka inte att kontakta mig om ni skulle behöva någonting.

Med hjärtliga hälsningar och min välsignelse

 

Er allas tillgivne

 

Fdr. Michael, kyrkoherde

 

 

 

Eskilstuna, den 28 maj 2020

Till våra äldre medlemmar i Heliga Korsets katolska Församling

(Coronabrev nr.4)

 

Kära vänner,

när ni får detta brev har vi redan firat Pingst, den stora och trösterika festen som kommer ihåg när den helige Ande, Guds Ande, för första gången har utgjutits över apostlarna och den unga Kyrkan och förvandlat dessa rädda och bakom stängda dörrar i karantän väntande män till modiga, oförskräckta , optimistiska personer som började omedelbart att gå ut och förkunna det glada budskapet för alla människor av god vilja. Också många av oss sitter nu redan nästan tre månader i karantän, säkert också med en känsla av rädsla och osäkerhet och undrar när denna Coronakris äntligen må ta slut. Ni har säkert använt tiden bra med rosenkransbönen under majmånaden som jag bad om i mitt sista brev. Somliga av er har kunnat följa våra heliga mässor och majandakter via vår Facebooksida  och vet att jag varje dag välsignar hela församlingen och er alla med det Allraheligaste och med Partikeln av Jesu Sanna Kors. Vi alla behöver nu den helige Ande att han ger oss nya krafter, starkare tro, hopp och kärlek och en bris av optimism så att vi kan se med gott mod i framtiden. Den vackraste bönen till den helige Ande som jag känner är den så kallade Pingstsekvensen. Varje gång jag ber den högt känner jag kroppsligen hur den helige Ande förfriskar mig, ger mig positiva kickar och viskar i mitt öra ”Kom, Michael, kom, låt oss gå tillsammans vidare och göra det goda som måste göras!” Försök ni också! Jag bifogar den vackra texten.

Junimånaden är vigd åt Jesu Allra Heligaste Hjärta. Genom rosenkransen och Maria har vi under majmånaden redan kommit mycket nära Jesus. Nu vill Han att vi förenar oss ännu mera med Honom och ta vår tillflykt direkt i Hans Heliga Hjärta. Hjärtat är så att säga en bild av Guds innersta väsen men genom Jesu mänskliga Hjärta vet  vi nu också att Gud gör bokstavligen allt för att nå ut till oss och en gång

hämta oss hem till sig: Han gav sitt liv för att ge oss ett evigt liv: Kärlek i dess allra högsta form. Läs gärna om ni har tid varje dag Litanian till Jesu Heliga Hjärta eller/och be tacksägelsenovenan till Jesu Heliga Hjärta. Jag bifogar även en gammal predikan av mig som kanske kan ge er tröst och inspiration.

Jag önskar er alla en välsignad sommar. Ring mig gärna om ni behöver någonting.

Systrarna Krystyna och Veronika och min sekreterare Rozalia hälsar er alla hjärtligen också.

Låt oss be för varandra. Vi tillhör alla samma familj som är Guds familj.

Med hjärtliga hälsningar och min välsignelse

Er allas

 

Fdr. Michael

 

 

 

Eskilstuna, den 8 maj 2020

 

Den katolska tron ​​segrar över Corona

 


För en bedjande och troende katolik som ger sig själv till Gud genom Maria, vår goda mor, bör det inte finnas någon dysterhet och rädsla för Corona som nu dominerar världen. Låt oss glädjas i Herren och vara där för våra fattiga bröder och systrar som nu är sjuka och hjälplösa. Ja, vi bör vara en tröst för alla som drabbas av lidande med våra goda ord och gärningar. Ja, det osjälviska offret erbjuder oss möjligheten att samla skatter som inte ruttnar och förstörs. Låt oss inte vara rädda för den hopplöshet, som världens gudlösa system genom politiker och massmedia ständigt vill lura oss att tro på. Detta är inte katolskt. Låt oss ta den heliga rosenkransen i handen och tänka på de underbara löftena från Fatima och Lourdes. Vår heliga moder Maria älskar oss och visar vägen till himlen på kortast möjliga sätt om vi gör Guds vilja i fullständig hängivenhet. Att leva katolskt betyder att gå på glädjens väg genom att övervinna mitt lilla jag genom den Helige Ande. Detta är vägen för verklig mystik och så  kan vi förstå Herrens allraheligaste kors. Måtte Guds nåd vara med er alla nu i denna tid.

Er kyrkoherde Fdr. Michael

 

 

 

Eskilstuna, den 7 april 2020

Hur vi ska skydda oss i tider av hemsökelse och hur vi kan visa att vi är sanna kristna

Här följer ett vittnesbörd från den helige Don Bosco som kanske kan hjälpa oss och inge oss lite mod i dessa tider då vi upplever en farsot liknande den han var med om. Det handlar inte bara om oss, att vi själva ska få klara oss ifrån dess verkningar, utan att vi även eller just därför under så svåra tider ska visa att vi är sanna kristna och jungfru Marias verktyg genom att finnas till för andra genom att stråla ut kristen förtröstan och hopp. (OBSERVERA att detta inte är en inbjudan att vi ska låta bli att skydda oss och våra medmänniskor från att bli smittade. Det handlar om en andlig orientering. Red.) Se: http://katobs.se/art_bosco_pest.html

Eskilstuna, den 7 april 2020

 

Caritas fasteinsamling 2020 pågår trots corona...

 

Eftersom fastekollekten inte har kunnat tas upp vill vi gärna påminna om Caritas fasteaktion den här vägen.

 

Den pågående ekonomiska krisen i Zimbabwe drabbar barnen allra hårdast. FN beräknar att 75% av barnen på landsbygden – där huvuddelen av befolkningen bor – lever i svår fattigdom. Hälften av dem har inte nog att äta. 

 

Caritas Zimbabwe är på plats och hjälper. Ett nytt hjälpprogram har satts in i sex av landets åtta provinser. Till det kommer fasteinsamlingen att bidra.

 

För att hjälpa kan du använda Caritas biståndskonto Bg 900-4789 eller swisha till nummer 900 4789 för att ge en gåva. Märk din gåva ”Fastan 2020”

 

Du kan även ge en gåva direkt på Caritas webbsida (www.caritas.se)

 

Tack för din gåva!Eskilstuna, den 30 mars 2020

Livesändningar av liturgier i Coronatider:

Kära församlingsmedlemmar i Heliga Korsets katolska församling,

med tanke på kända rådande omständigheter har vi valt att sända våra liturgier direkt från kyrkan, därav har vi skapat denna sida.

Vi förbereder oss nu för att här kunna sända live, vår förhoppning är att sända följande liturgier inom den närmaste tiden

- Palmsöndagen 5 april, kl. 11.00
- Skärtorsdagen 9 april, kl. 19.00
- Långfredagen 10 april, kl. 15.00
- Påsknatten 11 april, kl. 20.30

- Påskdagen 12 april, kl.11.00

Eventuella förändringar kan förekomma. Notera att följande sida är ny och vi kommer att göra vårt bästa för att nå ut till församlingen.

 https://www.facebook.com/Heliga-Korsets-katolska-församling-i-Eskilstuna-108249354160390/?epa=SEARCH_BOX

Även våra vänner i Mar Aprems Kaldeisk-Katolska Kapell sänder sina gudstjänster på Facebook:

https://www.facebook.com/aprim.kaldieskakyrka?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCdoZHuHtS6Ifq0Y2jZ6sjiTsg6-_Ue5_4gLNpGO_nqc6iLyzaxF-bpdexgAAP4Opj8iyh87EGlC8Sk

 

 

Eskilstuna, den 27:e mars 2020

Kära församlingsmedlemmar,

På grund av regeringens förbud mot offentliga sammankomster av mer än 50 personer har vår biskop bestämt följande:

"Nya förpliktande bestämmelser från Stockholms katolska stift – gäller fr o m söndagen den 29 mars

Eftersom regeringen har förbjudit sammankomster med fler än 50 personer tvingas vi nu att ställa in alla offentliga gudstjänster i Stockholms katolska stift tills vidare.

Församlingskyrkorna i vårt stift fortsätter att vara öppna för bön och enskild andakt.

De tre heliga påskdagarna ska firas enligt dekretet som har sänts ut till stiftets präster men utan församling närvarande.

Tills vidare hänvisar vi till de mässor som sänds online eller på TV. Alla uppmuntras till andlig kommunion, Rosenkransen samt bibelläsning."

Påskbikt hörs i församlingssalen lördagen den 4 april kl.10-12: det får aldrig vistas fler än 50 personer i kyrkan. Eller så ring och beställ personlig tid via 016-1416 66.

Jag ber alla att dagligen be ångerbön, den andliga kommunionen och Coronabönen samt om möjligt den heliga rosenkransen i en anda av personlig och ställföreträdande botgöring.

 

Första heliga kommunion och konfirmation skjuts upp till senare tidspunkt.

Om ni har frågor så ring gärna. För de sjukas smörjelse ring mig i god tid.

Varje vardag kl.15 ber systrarna och jag Barmhärtighetens Rosenkrans inför det Allraheligaste. Jag välsignar församlingen och alla era nära och kära med det Allraheligaste. Efter varje mässa delar jag ut med partikeln av det Heliga Korset de heliga Benedikts och Maurus' välsignelse mot sjukdomar och epidemier.

Med hjärtliga hälsningar i den Lidande Kristus och Hans Smärtorika Moder

Fdr. Michael Schneider, kyrkoherde

 

 

 

 

 

Kära församlingsmedlemmar, kära vänner,

mitt under den heliga fastetiden konfronteras vi med en stor utmaning och prövning av vår tro: ett litet virus som inte kan ses har tvingat hela världen på sina knä. Människan som har blivit i övermåttan stolt på sina framsteg måste nu inse att hon är ändå maktlös utan Guds hjälp.

Jag ber er alla att troget följa statens rekommendationer och anvisningar med att förminska de sociala kontakterna och försöka så förhindra smittspridningen. 

Våra gudstjänster kommer att vara än så länge offentliga men jag ber äldre personer, de som känner sig i det minsta krassliga och små barn att stanna hemma. Biskopen har upphävt söndagsplikten men vi skall i så fall naturligtvis hemifrån ägna tid åt bön och meditation.

Jag rekommenderar starkt den dagliga rosenkransen (gärna med hela familjen om det går), den dagliga andliga kommunionen med den helige Padre Pios bön (skrolla ned) och en daglig ångerbön över sina synder (se längre ned).

På Biskopsämbetets hemsida finns under fliken ”Coronavirus” även länkar till life-streamade heliga mässor runtom i världen.

(https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset)

Den som vill göra sin påskbikt och undvika människoansamling kan ringa mig och beställa tid till enskild bikt.

Försök använda den fria tiden med att fördjupa er vänskap med Vår Herre Jesus Kristus och kom ihåg att det viktigaste är inte kroppens hälsa utan själens.

Jag inneslutar er alla i mina och systrarnas dagliga förböner. Vi tillhör alla samma familj och håller ihop i tider av kris och nöd.

Med varma hälsningar och min välsignelse

Er kyrkoherde, Fdr. Michael

Katekes hemma i coronatider

Att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen. När nu undervisningen i våra församlingar inte kan genomföras som vanligt är det ett utmärkt tillfälle för föräldrar att tillsammans med sina barn upptäcka Katolska Pedagogiska Nämndens resurser.

KPN:s hemsida finns mycket material som exempelvis quiz, pyssel, korsord, filmer och sånger.

 

 

 

https://www.vaticannews.va/sv/paven-franciskus/massa-sankta-marta/2020-03/paven-i-sankta-marta-om-bikt-och-kommunion-utan-tillgang-till-en.html

 

 

Kardinal Arborelius talar om avskildhet i coronatider i podcasten "Dagens människa"

I tidningen Dagens podcast "Dagens människa" intervjuas i veckans avsnitt kardinal Arborelius.

Samtalet handlar om hur vi ska hantera vår oro i dessa tider. Kan man göra något bra av den tid då många av oss måste isolera oss på grund av smittan? Vad kan man lära sig om att ha tråkigt? Hur kan våra relationer bli djupare och starkare under den tid vi inte ses?

 

BÖN TILL DEN ALLSMÄKTIGE I TIDER AV EPIDEMI OCH NÖD

 

Heliga Corona

 

Allsmäktige Gud, som förlåter Ditt folks synder och botar alla dess plågor; Du som kallar Dig själv: ”Herren vår läkare” och skickade Din älskade Son för att bära våra sjukdomar; se ner på oss som står ödmjukt inför Dig.
Vi ber Dig i denna tid av epidemi och nöd, kom ihåg Din kärlek och vänlighet, som Du alltid har visat Ditt folk i svåra tider:
när Du nådigt har sett på Arons försoning och satt slut på Israels plåga, hur Du accepterade Davids offer och beordrade hämndens ängel att sänka sin hand, så acceptera nu också våra böner och offer och bönhör oss enligt Din barmhärtighet.
Avlägsna denna sjukdom från oss: låt de drabbade återhämta sig; skydda dem som hittills genom din vänlighet har bevarats och låt inte sjukdomen spridas.
Heliga Maria, Du de sjukas hälsa - bed för oss!
Heliga Corona - bed för oss!
Helige Sebastian – bed för oss!
Helige Rochus - bed för oss!

 

 

 

 

ÅNGERBÖN

 

 Min Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta

 

allt ont som jag gjort och allt gott som jag underlåtit.

 

Genom min synd har jag förolämpat Dig

 

som mer än allt annat älskar allt som är gott och rätt.

 

Jag föresätter mig fullt och fast

 

att med hjälp av Din nåd göra bot,

 

att inte längre synda och att fly alla tillfällen till synd.

 

Fader, se till allt vad vår Frälsare Jesus Kristus

 

har vunnit för oss och förbarma Dig över mig.

 

AMEN.

 

 

En bön av Padre Pio som kan användas vid andlig

 

kommunion:

 

Min Jesus, jag tror att du är närvarande

 

i Altarets Allraheligaste Sakrament.

 

Jag älskar dig över allt,

 

och min själ längtar efter dig.

 

När jag nu inte kan ta emot dig i Altarets Heliga Sakrament,

 

så kom ändå på ett andligt sätt till mig.

 

Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,

 

jag förenar mig med dig.

 

Jag tillber dig i djupaste vördnad.

 

Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

KALENDER

onsdag 15/07 kl 15:00
BARMHÄRTIGHETENS ROSENKRANS
onsdag 15/07 kl 19:00
HELIG MÄSSA

S:t Bonaventura, biskoptorsdag 16/07 kl 15:00
BARMHÄRTIGHETENS ROSENKRANS
torsdag 16/07 kl 19:00
HELIG MÄSSA

Den Saliga Jungfrun Maria av Berget Karmelfredag 17/07 kl 15:00
BARMHÄRTIGHETENS ROSENKRANS
Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar

Samtalshjälp / Själavård

Grundkurs i kristen tro / Alpha

Barnverksamhet

Bön

Ungdomsaktiviteter

Senior/dagledig

BESÖK OSS

Heliga Korsets katolska församling
Djurgårdsvägen 32
Eskilstuna
Hitta hit