Heliga Korsets katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige

Information om heliga mässor i STRÄNGNÄS: http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.strangnas

Information om heliga mässor i KATRINEHOLM: http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm 

http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo-och-veckans-lasningar 

http://www.bibeln.se/las/2k/1

CARITASFASTEINSAMLINGEN FÖR NÖDLIDANDE I ALEPPO/SYRIEN PÅ PALMSÖNDAGEN GAV FÖLJANDE GLÄDJANDE RESULTAT I ESKILSTUNA: 13 301:-Kr. STORT TACK FÖR ER GENEROSITET! De som har missat insamlingen kan själv inbetala på Caritas Sveriges Bg 900-4789 eller swisha på 900 4789.

 

 

OKTOBERMÅNADEN ÄR ROSENKRANSENS MÅNAD

 

BE ROSENKRANSEN DAGLIGEN!

 

ROSENKRANSEN

Denna populära Maria bön är ett värdefullt andligt redskap för att växa i förtrolighet med Jesus, och att i Jungfru Marias skola lära oss att alltid uppfylla Guds vilja. Först och främst är det nödvändigt att vi låter Maria ta oss vid handen för att betrakta Jesu Ansikte: ett glädjerikt, lysande, smärtorikt och förhärligat Ansikte. De som, likt Maria och tillsammans med henne, uppmärksamt bevarar och begrundar Jesu mysterier, tillägnar sig hans sinnelag och likformas med honom.

 

Rosenkransen är en skola i kontemplation och tystnad. Vid första anblicken kan den synas vara en bön överhopad med ord, och därför svår att förena med den tystnad som med rätta rekommenderas för meditation och kontemplation. I verkligheten är det så att denna rytmiska upprepning av ”Hell Dig Maria” inte stör den inre tystnaden, utan både förutsätter och befordrar den. På samma sätt som när man ber psalmerna i tidegärden, så bryter tystnaden fram genom orden och meningarna, inte som tomhet utan snarare som närvaron av en yttersta mening som går bortom själva orden och som genom dem talar till hjärtat. Sålunda måste vi, när vi reciterar ”Hell Dig Maria” vara uppmärksamma på att våra röster inte ”överröstar” Guds röst, som alltid talar genom tystnaden som ljudet av den sakta susningen (1 Kung 19:12). Hur viktigt är det inte att vårda denna tystnad full av Gud, både i den personliga bönen och i den gemensamma recitationen. Också när den reciteras i stora församlingar måste den uppfattas som en kontemplativ bön. Och detta kan inte ske utan en atmosfär av inre tystnad

 

(Ur en meditation av Benedikt XVI, l’Osservatore Romano nr 43, 2008.)

 

HELIGA KORSETS KATOLSKA FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSBLAD PÅSKEN 2018

Den korsfäste är uppstånden

Kristus har uppstått från de döda!

Detta är påskens glada budskap.

Och den andra delen av detta

budskap heter: I dopet har även

vi uppstått med Honom till det

eviga livet. (cf. Kol 2:12) Därför uppmanar oss aposteln Paulus i episteln: ”Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden!” (Kol 3:2)

Kära kristna!

Låt mig berätta följande fabel för er: En man hade en gång fångat in en örn. Han tog örnen hem och satte honom i sitt hönshus tillsammans med hönsen. Örnen fodrades med hönsfoder, trots att han var en stolt örn, fåglarnas konung.

Efter fem år kom en besökare till gården och upptäckte örnen i hönshuset. Han sade: ” Denna fågel är ingen höna utan en örn.” ”Ja”, sade mannen, ”det stämmer! Men jag har fostrat den som höna. Den är ingen örn längre, utan en höna.” ”Ne ”, sade den andre mannen, ” den är fortfarande en örn, för att den har kvar en örns hjärta. Och detta skall dra den upp i luften igen.” ”Nej, nej ”, sade mannen, ” den har nu blivit en riktig höna och skall aldrig mera flyga som en örn! ”

De båda männen beslöt att testa fågeln. Besökaren som var fågelspecialist tog upp örnen, lyfte den i höjden och tilltalade den besvärjande: ” Du som är en örn, som tillhör himlen och inte jorden, bred ut dina vingar och flyg! ”Men örnen såg hönsen bakom sig och såg hur de pickade korn och han hoppade ner och pickade med dem.

Besökaren gav sig ännu inte. Nästa dag klättrade han med örnen upp på husets tak, höjde honom i luften och sade: ” Örn, du som är en örn, bred ut dina vingar och flyg! ”Men när örnen igen såg de pickande hönsen på gårdsplanen hoppade den ned och sprättade tillsammans med sina höns. Då sade mannen till besökaren: ” Du ser, som jag sade till dig: den är nu en höna och förblir en höna! ”

”Nej ” , sade besökaren, ” den är en örn, för att den har kvar sitt örnhjärta. Låt oss försöka en sista gång. Nästa morgon gick han med örnen upp på en hög berg som låg utanför staden. Han lyfte örnen högt upp i luften och sade till den: ” Örn, du är en örn, du tillhör himlen och inte jorden.

Bred ut dina vingar och flyg! ”

Örnen skakade i hela kroppen, men den flög inte. Då lät besökaren örnen titta rakt in i solen och plötsligen bredde örnen ut sina vingar, steg upp högt i luften med ett örnskri och återvände aldrig mera.

Kära vänner!

Denna lilla historia är liksom en parabel för vår kristna liv!

Lever vi inte ofta som höns? Inspärrade i ett trångt hönshus? Med båda ben fasta på marken? På marken av denna materialistiska och sekulariserade värld? Även vi pickar efter korn: efter pengar, framgång, status etc. Även vi värper ägg, kacklande om våra framsteg och vår egen förträfflighet, solar oss i det som vi har uppnått, njuter av det kroppsliga välbefinnandet.

Vi beter oss som höns, nöjer oss ofta med vår hönshustillvaro och ser på livet från hönsperspektiven

Visst är kristendomen ingen världsfrämmande religion som liksom vänder sig totalt bort från världens realiteter. Tvärtom, vi måste ta på fullaste allvar vårt ansvar för skapelse och miljö, för social rättvisa och fred, för ett mänskligare samhälle.

Men är detta allt?

Kära kristna!

Vi lever som höns men föddes som örnar – vi liksom återföddes i dopets vatten som örnar: med Kristus dog vi bort från synden och begravdes i dopets vatten – och med honom återuppstod vi till ljuset av den uppgående solen på påskens morgon som ”en ny människa, som är född från Gud i sann helighet och rättfärdighet.”

-Vi är örnar: vi tillhör himlen, inte världen. – Vi är örnar: vi har förmågan att flyga, att svinga oss upp mot himlen! – Vi har en örns hjärta inom oss, som innehåller en stor längtan efter Gud, även om vi inte skulle vilja medge detta. – Vi har en örns ögon: genom tron kan vi se världen utifrån himmelens perspektiv.

För att vara sann kristen räcker det inte med att engagera sig för en bättre värld. Dit hör även evighetsdimensionen, en dimension som ofta glöms bort i nutidens kärleksförhållande med världen, i vår hönshustillvaro. Allt vad vi gör och åstadkommer i denna värld måste för oss kristna vara buren av hoppet om den kommande härligheten som väntar på oss. Detta evighetshopp borde genomsyra vår liturgiska sång, våra tankar på kyrkogården, vår bild om människan: för oss är döden inte slutet! Vår tros symfoni har även en final. Vem skulle vilja uppföra Beethovens 9:e symfoni utan dess berömda final ”Ode an die Freude”?

Kära vänner!

I vår parabel stiger örnen upp i luften efter den hade blickat rakt in i solen. Solen är en gammal symbol för Gud. Och morgonens uppgående sol är en symbol för den Uppståndne. Fastän vi inte kan se direkt in i solen utan att bli bländade, ger solen dock ljus åt våra liv, ger oss kraft och styrka. Även under mörka dagar: då ser vi den inte, trots att den finns där. Det var när örnen vågade se solen då den befriades till sin sanna gestalt. När vi vågar se Kristus i ögonen, honom som är den Uppståndne, vår SOL, då skall även vi befrias till vår sanna gestalt: nämligen till att leva som Guds avbild, som ”nya människor”.

Därför säger den helige Paulus i påskdagens epistelläsning till oss: ”Anpassa er inte efter denna världen!”… ”Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden!” (Kol 3:1-4)

Våga vara örnar, inte höns!

Tillsammans med mina medbröder Fdr. Mahir Malko,  Fdr. Thaddeus Thanh och våra Serafimsystrar vill jag önska er alla en välsignad och Glad Påsk! Kh. Fdr. Otto Michael Schneider.

 

ÅRETS FÖRSTA HELIGA KOMMUNION

 

Bildresultat för eukaristin

Lördagen den 26 maj kl.11 kommer ett 40-tal av församlingens barn att ta emot sin första heliga kommunion. Jag vill tacka särskild Sr. Krystyna som förbereder barnen på detta viktiga möte med Kristus.

Lägerdag för alla kommunionbarn lördagen den 12 maj kl.10.00-16.00. Övning och första bikt fredagen den 25 maj kl.16.00.

 

Konfirmation

 

Bildresultat för konfirmation helige anda

 

Lördagen den 2 juni kl.11 kommer Hans Excellens  f.d. Nuntien Henryk Nowacki att meddela konfirmationens sakrament till ca. 20 ungdomar i Eskilstuna.

 

 Heliga mässor i den tridentinska riten på latin

 

 Den tridentinska mässan på latin firas vid särskilda helgondagar under året kl.19: 27 april och 18 maj.

 

………………………………………………………………………………………………

 

 Påven manar till tystnad före mässan, inte ”småsnack”

 

 Vid sin veckoaudiens nyligen manade påve Franciskus katoliker att tillbringa tiden före mässan med att ”möta Jesus”, inte småprata med de omkringsittande. ”Eukaristien är det mest sublima sättet att möta Guds kärlek” sade påven vidare. ”Tystnaden är oerhört viktig. Den hjälper oss att förbereda oss. Som jag sade i förra veckan, tänk på att ni inte bevistar en teaterföreställning”.

 

       Påven har under sina veckoaudienser talat om mässan. ”Detta är den största nåden, att inse att eukaristin är ett privilegierat möte med Jesus och genom honom med Gud och våra bröder och systrar. I evangelierna lärde Jesus lärjungarna, att det första som behövs är att bedja, att veta hur man säger ’Fader’ och förtrösta på Gud med ett barns ödmjukhet”.

 

       Kristna måste låta sig bli ”överväldigade av det levande mötet med Herren och inte tala med Gud som en papegoja, att upprepa orden i bönen utan att tänka”. Påven sade vidare att mötet med Gud är ett levande möte. ”I mässan är det  inte ett möte som i ett museum; det är ett levande möte med Herren”. Mässan är också en gåva och en tröst där kristna upplever att Guds största överraskning är ”att han älskar oss även i vår svaghet”.

 

”Herren möter vår svaghet”, sade påven. ”Det är eukaristins närvaro, det är bön”.

 

           (Catholic Herald 2017-11-16- översättning : Sven Heilo)

 

 

 

 

 

 

 

NATIONELLA GUDSTJÄNSTER I ESKILSTUNA

 

Kroatiska     2:a sönd. i mån. kl.10: 8/4, 13/5, 10/6

Spanska         2:a lörd. i mån. kl.16: 14/4, 12/5, 9/6

Polska           4:e sönd. i mån. kl.17: 22/4, 27/5

Slovenska     4:e sönd  i mån. Kl.10.: 22/4, 27/5

 

 

GUDSTJÄNSTER I KATRINEHOLM-VÅR FRU AV LOURDES

 

Kroatiska           v.g. ring Msgr. Biletic (Tel: 08-641 53 36, 070-781 56 53)

Vietnamesiska   2:a sönd. i mån. kl.16:  8/4, 13/5, 10/6

                                Tel: 076-338 39 55          

Svenska               1:a, 3:e och 5:e sönd. i mån. kl.15.30: 1/4, 15/4, 29/4,

                             6/5, 20/5, 3/6, 17/6.    Information om gudstjänster finns på nätet: www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm

 

 

GUDSTJÄNSTER I STRÄNGNÄS

 

Svenska   2:a och 4:e sönd. i mån. kl.16 i Domkyrkan:

                  2 /4 OBS! Dag, 22/4, 13/5, 27/5, 10/6

        Information om gudstjänster finns på nätet:

        www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.strangnas

 

 

VÅRA GUDSTJÄNSTER UNDER VARDAGARNA:

 

Vi firar vanligtvis kvällsmässa kl. 19 på måndag, onsdag och fredag. Vi firar morgonmässa kl. 07.30 på tisdag, torsdag och lördag. På söndagar firas helig mässa kl.9.00 och högmässa kl.11.

Rosenkransandakt kl.18.00 på lördagar.

Information om gudstjänster finns på nätet:

www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna

 

UR VÅRA KYRKOBÖCKER

 

Guds barn genom dopets sakrament

 

2017-11-18-----2018-03-17

 

BERGSTRÖM, Simon Peter

YOUSIF, Daniel

RAFA’EL, Rafael

MAHARI, Nymrod Medhan

TANG, Minh Tam

SULAKA, Ella Isabella

PATROS, Perla

ALKHUDUR, Lionel Maher

ABDOKA, Azhar Marcus Vilma

ANWAR RIZKO, Filip

FARID MATTI, Karolin Karlo

BARBIR, Alisia

CEDERGREN, Philip Joakim

 

Herre, gör dem genom dopet till Dina trogna lärjungar!

 

 

Genom äktenskapets sakrament har förenats

 

2017-12-30---2018-01-13

 

FATIH, Saad och YOUSIF, Diana Ameer

 

RASCH, Nils Olof Jakob och YOUSEF, Sandra Katrina

 

Må de återspegla Guds kärlek till folket!

 

 

 

Gud har kallat från jordelivet

 

2017-12-31----2018-02-19

 

ZDILAR, Slavko                       f. 1947   d. 2017-12-31

 

SHAIA MANSOOR, Tereza      f. 1930   d. 2013-01-12

 

SIGETI, Margita                       f. 1921   d. 2018-02-03

 

BLAS ZAVALETA, Luis              f. 1948   d. 2018-02-19

 

Herre, låt det eviga ljuset lysa för dem!

 

……………………………………………………………………………………………..

 

Ett sakrament för de sjuka

 

 Vår Herre Jesus Kristus har skänkt oss ett sakrament för de viktigaste situationerna i vårt liv. Sjukdom, i synnerhet svår sjukdom tär på våra kroppsliga och själsliga krafter. De sjukas smörjelse skänker oss den helige Andes gåvor. Eller som vi kan läsa i Världskatekesen: ”Den främsta nådegåva som förmedlas av detta sakrament är en tröstens, fridens och modets nåd för att övervinna de svårigheter som utmärker ett allvarligt sjukdomstillstånd eller ålderdomens skröplighet. Denna nåd är den helige Andes gåva som förnyar förtröstan och tron på Gud och ger styrka mot den Ondes frestelser, modlöshetens frestelse och dödsångest. Detta bistånd från Herren genom kraften av hans Ande vill ge den sjuke läkedom för själen, men också för kroppen, om detta är Guds vilja. Och har han syndat, skall han få förlåtelse (Jak 5:15). Kalla därför gärna till dig prästen när du är svårt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Det är inte bara de döendes sakrament utan de sjukas! Prästen kommer gärna på besök.

Ring på Tel: 016-14 16 66. Eller ha en liten lapp i plånboken med anteckning om att man önskar få besök av katolsk präst vid sjukdom eller olycksfall.

 

........................................................................................................................

 

 Jungfru Maria gav genom uppenbarelser både till S:t Dominikus (år 1214) och Salige Alan de la Roche löften om förmåner hon lovade att stå för om de använde sig av rosenkransen. Dessa 15 löften fick de:

 

1. Var och en som troget tjänar mig genom recitationen av rosenkransen, skall få påtaglig nåd.

 

2. Jag lovar mitt speciella skydd och den största nåden till alla som reciterar rosenkransen.

 

3. Rosenkransen skall vara en kraftfull vapenrustning mot helvetet, den kommer att nedkämpa laster, avta synd och besegra villoläror.

 

4. Den kommer att orsaka att dygder och goda gärningar kommer att blomstra, den kommer att förvärva överflödande nåd från Gud till själar, den kommer att vända bort människornas hjärtan från kärleken till världen och dess fåfängligheter och den kommer att lyfta dem till längtan efter eviga ting. Dessa själar kommer att helga sig själva genom detta medel.

 

5. Den själ som anbefaller sig själv till mig genom denna recitation av rosenkransen, kommer inte att förgås.

 

6. Var och en som reciterar rosenkransen andäktigt, och vinnlägger sig själv till betraktande av dess heliga mysterier skall aldrig bli övervunnen av olycka. Gud skall inte straffa honom i sin rätt och han skall inte drabbas av en oförberedd död; om han är rättfärdig skall han förbli i Guds nåd, och bli värdig det eviga livet.

 

7. Var och en som har en sann hängivenhet för rosenkransen skall inte dö utan Kyrkans sakrament.

 

8. De som är trogna till att recitera rosenkransen skall under sitt liv och vid sin död ha Guds ljus och fullheten av Hans nåd; vid dödens stund skall de få deltaga i helgonens förtjänster i paradiset.

 

9. Jag skall befria från skärselden de som har varit överlåtna till rosenkransen.

 

10. Rosenkransens trogna barn skall tillräknas en hög rang av härlighet i himlen.

 

11. Du skall erhålla allt du ber mig om genom reciterandet av rosenkransen.

 

12. Alla dem som utbreder den heliga rosenkransen skall bistås av mig i sina behov.

 

13. Jag har utverkat från min Gudomlige Son att alla rosenkransens förkämpar skall ha som förebedjare hela den himmelska församlingen under deras liv och vid dödens stund.

 

14. Var och en som reciterar rosenkransen är min son och bröder till min ende son Jesus Kristus.

 

15. Hängivenhet till min rosenkrans är ett stort tecken på förutbestämmelse.

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 Böcker från Mater Misericordiae

 

 

Under början av 2013 (utsett till Trons år av Helige Fadern Benedikt XVI) var jag delvis ledig från ordinarie arbete på grund av sjukdom. Med lite tid frigjort till konvalescens beslutade jag då att genomföra en idé som funnits med sedan länge, att försöka skriva ned en del av de tankar och erfarenheter som gjorde att jag som svensk en gång valde att konvertera och bli katolik. Resultatet blev några månader senare, efter många timmars intensivt skrivande och justerande, en bok på ca 150 sidor som mot slutet av sommaren gavs ut på egen bekostnad och eget förlag. Boken heter Inte som jag trodde – en katolsk pilgrimsfärd genom livet

. Den fick glädjande nog en god respons ifrån de vänner och bekanta som läste, och även några för mig obekanta personer berättade att de hade tyckt den var mycket intressant (det allra roligaste var meddelandet att till och med en ung muslim, närstående familjen till en god vän i församlingen, hade läst och uppskattat innehållet!). Uppmuntran kom även ifrån biskop Anders och likaså Karmelitklostret i Glumslöv, efter att de båda fått exemplar tillskickade. Därför blev det även så att jag fortsatte arbeta med böcker på fritiden.

Två år senare var en andra bok färdig, som handlar om den på 1900-talet världsberömde kristne författaren G.K. Chesterton.  Den här boken är fylld av olika textutdrag på engelska, och däremellan försöker jag berätta lite om vem han var och vad han tyckte om saker och ting. Chesterton – anti-modernist för moderna framtider beskriver främst det som har att göra med idéer och ideal.

 

Efter de här två böckerna har jag arbetat mest med översättning. Under 2016-2017 har det blivit inte mindre än 5 böcker med texter av det italienska helgonet Alphonsus Maria de Liguori (1696-1787) från Neapel. I den första, Till Maria i liv och död som gavs ut av Books on Demand, finns flera av de finaste texter jag kunnat hitta. Den boken innehåller dessutom längre avsnitt som berättar om den otroligt arbetsamme prästens mycket intressanta liv. Bland mycket annat har han skrivit den  synnerligen läsvärda Förberedelse för döden . Ett urval kapitel ur den finns med både här och i flera av de andra översättningarna.

 

Nummer två i serien om Alphonsus är ett litet häfte på knappt 50 sidor som jag kallat Under ditt beskydd, med utdrag ur boken Marias lov och ära.

 

Nummer tre är en tjockare bok på ca 270 sidor där jag valt ut texter som handlar om temat att följa Guds vilja. Den samlingen heter Kärleken är inte älskad och just själva titeln är ett citat som ursprungligen kommer från helige Franciskus av Assisi (och som senare citerats av flera kvinnliga mystiker). Kyrkoläraren Alphonsus brukade ofta bygga upp sina andliga böcker kring laddade helgoncitat och viktiga bibelord.

 

Nummer fyra är en nästan lika tjock bok, som kompletterar de tidigare och som framförallt handlar om hur man kan be. Den är ännu lite mera djupgående än de föregående och den kallade jag Med bönen som vapen.

 

Nummer fem är tunnare och mer som en andaktsbok. Lidandet och evigheten har ca 160 sidor och ungefär hälften är betraktelser över Marias sju smärtor.

 

Nu i år kommer i mars månad en ny bok. Den heter Fiat till Gud – 1700-talets italienska helgon om människans val och våndor och presenterar tio olika helgon. Där finns även tre texter som är skrivna av helgonen själva. Den längsta av originaltexterna är skriven av franciskanen Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751). Ämnet är det svåraste tänkbara – helvetet – men det sätt han skriver om saken gör att man ändå kan förstå våndan i den ohyggliga skrämmande risken en liten smula bättre.  Pris: 120 kr per bok

Tomas Carlberg telefon: 073-950 41 97

 

 

 

FÖRSTA LÖRDAGAR ENLIGT VÅR FRU AV FATIMA

 

 Bildresultat för gudsmoder fatima

 

 

 

Första lördagar enligt Guds Moder Marias budskap:

 

2 juni, 7 juli, 4 augusti, 1 september, 6 oktober med mässa kl.12.00, bikttillfälle före och efter mässan samt rosenkrans-meditation 15 min. Under jubileumsåret 2017 utnyttjade ca.50 församlingsmedlemmar de underbara nådeförmånen som Vår Fru av Fatima utlovade. Att ännu fler församlingsmedlemmar kan ta del av Vår Frus löfte erbjuder vi även under fem följande sommar- och höstmånader särskild bekväm tillgång till denna devotion. Vår Fru lovade Sr.Lucia följande:

 

”Se min dotter, se mitt Hjärta omslutet av törnen som orsakas av otacksamma människor. Dessa törnen tränger in i mitt hjärta varje stund och är orsakade av hädelser och otacksamhet. Trösta mig genom att göra det känt att till alla dem som under fem månader i rad biktar sig, tar emot den Heliga Kommunionen, ber Rosenkransen och håller mig sällskap genom att betrakta Rosenkransens hemligheter under femton minuter med intentionen att trösta mig, lovar jag att ge all nåd som behövs för att uppnå frälsningen.

 

 

HELIGA KORSETS KATOLSKA FÖRSAMLING          KAPELLET

DJURGÅRDSVÄGEN 32                                            VÅR FRU AV LOURDES

633 50  Eskilstuna                                                     Tegnérgatan 34 A

Tel: 016-14 16 66                                                       Katrineholm

E-post: eskilstuna@katolskakyrkan.se

 

Plusgiro: 39 10 16-3

 

https://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna

 

VÅR FRU AV LOURDES' KAPELL

TEGNÉRGATAN 34 A

KATRINEHOLM

Tel: 016-14 16 66

Fdr. Thaddeus Tran

Mobil: 076-338 39 55

www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm

 

 

MAR APREM KALDEISK KATOLSKA KAPELL

EMBORGSGATAN 3 C

633 48  Eskilstuna

Fdr. Mahir Malko

Tel: 070-415 89 06

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

KALENDER

måndag 22/10 kl 18:30
ROSENKRANS
måndag 22/10 kl 19:00
HELIG MÄSSA

S:t Johannes Paulus II, påvetisdag 23/10 kl 07:30
HELIG MÄSSA

S:t Giovanni da Capistrano, prästonsdag 24/10 kl 18:30
ROSENKRANS
onsdag 24/10 kl 19:00
HELIG MÄSSA

S:t Antonius Maria Claret, biskopSe hela kalendern

PROGRAMBLAD


KUNGÖRELSER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar

Samtalshjälp / Själavård

Grundkurs i kristen tro / Alpha

Bön

Ungdomsaktiviteter

Sång/Kör

Senior/dagledig

Bibelstudier/Bibelsamtal

TELEFON
Telefon 016-14 16 66
EPOST
Epost eskilstuna@katolskakyrkan.se
WEBB
Katolska kyrkan i Eskilstuna
Katolska kyrkan i Strängnäs
Ordo och veckans läsningar
Bibeln.se
Hemsida
POSTADRESS
Djurgårdsvägen 32
63350 Eskilstuna
ÖVRIG INFORMATION:
Plusgirokonto: 39 10 16-3

BESÖK OSS

Heliga Korsets katolska församling
Djurgårdsvägen 32
Eskilstuna
Hitta hit