Heliga Korsets katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster

Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar

Samtalshjälp / Själavård

Grundkurs i kristen tro / Alpha

Barnverksamhet

Bön

Ungdomsaktiviteter

Senior/dagledig