Heliga Korsets katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUD • KALENDERMEDIA

Vi erbjuder

Gudstjänster

Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar

Samtalshjälp / Själavård

Grundkurs i kristen tro / Alpha

Barnverksamhet

Bön

Ungdomsaktiviteter

Sång/Kör

Senior/dagledig

Bibelstudier/Bibelsamtal

BESÖK OSS
Heliga Korsets katolska församling
Djurgårdsvägen 32