Heliga Korsets katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

söndag 20/01 kl 09:00
HELIG MÄSSA

2 SÖNDAGEN >>UNDER ÅRET<<söndag 20/01 kl 11:00
HÖGMÄSSA
måndag 21/01 kl 07:30
HELIG MÄSSA

S:ta Agnes, jungfru och martyrtisdag 22/01 kl 07:30
HELIG MÄSSA

S:t Vincentius av Saragossaonsdag 23/01 kl 19:00
HELIG MÄSSA

Ons. i 2 veckan >>under året<<torsdag 24/01 kl 07:30
HELIG MÄSSA

S:t Francois de Sales, biskop och kyrkoläraretorsdag 24/01 kl 12:00
Böneandakt inom den ekumeniska böneveckan för kristen enhet
fredag 25/01 kl 15:00
BARMHÄRTIGHETENS ROSENKRANS

DEN HELIGE APOSTELN PAULUS OMVÄNDELSEfredag 25/01 kl 19:00
HELIG MÄSSA I DEN TRIDENTINSKA MÄSSRITEN PÅ LATIN TILL ÄRAN AV DEN HELIGE APOSTELN PAULUS´ OMVÄNDELSE
lördag 26/01 kl 07:30
HELIG MÄSSA

S:t Timetheos och S:t Titus, biskopar, minnesdaglördag 26/01 kl 10:00
KATEKESUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR
lördag 26/01 kl 15:30
BIRGITTINOBLATSMÖTE
lördag 26/01 kl 18:00
ROSENKRANSANDAKT MED EUKARISTISK TILLBEDJAN
söndag 27/01 kl 09:00
HELIG MÄSSA

3 SÖNDAGEN UNDER ÅRETsöndag 27/01 kl 10:00
HELIG MÄSSA PÅ SLOVENSKA
söndag 27/01 kl 11:00
HÖGMÄSSA
söndag 27/01 kl 17:00
HELIG MÄSSA PÅ POLSKA
BESÖK OSS
Heliga Korsets katolska församling
Djurgårdsvägen 32