Heliga Korsets katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

måndag 16/09 kl 19:00
HELIG MÄSSA

S:t Cornelius, påve och S:t Cyprianus, biskoptisdag 17/09 kl 14:00
PENSIONÄRSMÄSSA MED EFTERFÖLJANDE SAMKVÄM

Tis. i 24 veckan >>under året<<onsdag 18/09 kl 19:00
HELIG MÄSSA

Ons. i 24 veckan >>under året<<torsdag 19/09 kl 07:30
HELIG MÄSSA

S:t Januarius, biskop och martyrfredag 20/09 kl 15:00
BARMHÄRTIGHETENS ROSENKRANS
fredag 20/09 kl 19:00
HELIG MÄSSA

S:t Andreas Kim Tae-gön, präst, S:t Paulus Chóng Ha-sang och deras följeslagarelördag 21/09 kl 07:30
HELIG MÄSSA

S:T MATTEUS, APOSTEL OCH EVANGELISTlördag 21/09 kl 10:00
TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR
lördag 21/09 kl 15:00
UNGDOMSMÖTE
lördag 21/09 kl 18:00
ROSENKRANSANDAKT MED EUKARISTISK TILLBEDJAN
söndag 22/09 kl 09:00
HELIG MÄSSA

25 SÖNDAGEN >>UNDER ÅRET<<söndag 22/09 kl 10:00
HELIG MÄSSA PÅ SLOVENSKA
söndag 22/09 kl 11:00
HÖGMÄSSA
söndag 22/09 kl 17:00
HELIG MÄSSA PÅ POLSKA
BESÖK OSS
Heliga Korsets katolska församling
Djurgårdsvägen 32