Heliga Korsets katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

fredag 07/08 kl 15:00

Barmhärtighetens Rosenkrans inför det utställda Allraheligaste för ett snart slut av pandemin och om Guds beskydd för vår församlingfredag 07/08 kl 16:30

Undervisning för årets konfirmanderfredag 07/08 kl 19:00

Helig mässa på Jesu Hjärta fredagen

S:t Cajetanus, prästlördag 08/08 kl 07:30

Helig mässa

S:t Dominikus, präst, ordensgrundarelördag 08/08 kl 10:00

Undervisning för årets kommunionbarnlördag 08/08 kl 18:00

Rosenkransandakt med eukaristisk tillbedjan och välsignelsesöndag 09/08 kl 09:00

Helig mässa

19:e Söndagen under året

max. 50 delt.söndag 09/08 kl 11:00

Högmässa

19:e Söndag under året

max. 50 delt.