Heliga Korsets katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

måndag 19/11 kl 19:00
HELIG MÄSSA

Mån. i 33 veckan >>under året<<tisdag 20/11 kl 07:30
HELIG MÄSSA

Tis. i 33 veckan >>under året<<onsdag 21/11 kl 19:00
HELIG MÄSSA

Den saliga jungfru Marias tempelgång, minnesdagtorsdag 22/11 kl 07:30
HELIG MÄSSA

S:ta Cecilia, jungfru och martyr, minnesdagfredag 23/11 kl 15:00
BARMHÄRTIGHETENS ROSENKRANS
fredag 23/11 kl 19:00
HELIG MÄSSA

S:t Clemens I, påve och martyrlördag 24/11 kl 07:30
HELIG MÄSSA

S:t Andreas Düng Lac, präst, och hans följeslagarelördag 24/11 kl 10:00
KATEKESUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR
lördag 24/11 kl 15:30
BIRGITTINOBLATSMÖTE
lördag 24/11 kl 18:00
ROSENKRANSANDAKT MED EUKARISTISK TILLBEDJAN
söndag 25/11 kl 09:00
HELIG MÄSSA

KRISTUS KONUNGENS DAG, högtidsöndag 25/11 kl 10:00
HELIG MÄSSA PÅ SLOVENSKA
söndag 25/11 kl 11:00
HÖGMÄSSA
söndag 25/11 kl 17:00
HELIG MÄSSA PÅ POLSKA
BESÖK OSS
Heliga Korsets katolska församling
Djurgårdsvägen 32