Heliga Korsets katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

onsdag 17/07 kl 19:00
HELIG MÄSSA

Ons i 15 veckan >>under året<<torsdag 18/07 kl 19:00
HELIG MÄSSA

Tors i 15 veckan >>under åretfredag 19/07 kl 15:00
BARMHÄRTIGHETENS ROSENKRANS
fredag 19/07 kl 19:00
HELIG MÄSSA

S:t Apollinaris, biskop och kyrkolärarelördag 20/07 kl 07:30
HELIG MÄSSA

S:t Thorlak, biskop, Islands skyddspatronlördag 20/07 kl 18:00
ROSENKRANSANDAKT MED EUKARISTISK TILLBEDJAN
söndag 21/07 kl 09:00
HELIG MÄSSA

16 SÖNDAGEN >>UNDER ÅRET<<söndag 21/07 kl 11:00
HÖGMÄSSA
måndag 22/07 kl 19:00
FESTMÄSSA TILL ÄRAN AV DEN HELIGA MARIA MAGDALENA
tisdag 23/07 kl 19:00
HELIG MÄSSA

S:ta Birgittas himmelska födelsedagonsdag 24/07 kl 19:00
HELIG MÄSSA

S:t CharbelMakhlf, prästtorsdag 25/07 kl 19:00
HELIG MÄSSA

S:T JAKOB, APOSTEL, FESTfredag 26/07 kl 15:00
BARMHÄRTIGHETENS ROSENKRANS
fredag 26/07 kl 19:00
HELIG MÄSSA TILL ÄRAN AV JUNGFRU MARIAS FÖRÄLDRAR JOAKIM OCH ANNA
lördag 27/07 kl 07:30
HELIG MÄSSA

S:ta Marta, minnesdaglördag 27/07 kl 18:00
ROSENKRANSANDAKT MED EUKARISTISK TILLBEDJAN
söndag 28/07 kl 09:00
HELIG MÄSSA

17 SÖNDAGEN >>UNDER ÅRET<<söndag 28/07 kl 11:00
HÖGMÄSSA
måndag 29/07 kl 19:00
HELIG MÄSSA

S:t Olav, konung och martyr, Norges Skyddspatrontisdag 30/07 kl 19:00
HELIG MÄSSA

Tis i 17 veckan >>under året<<onsdag 31/07 kl 19:00
HELIG MÄSSA

S:t Ignatius av Loyola, prästtorsdag 01/08 kl 19:00
HELIG MÄSSA

S:t Alfonso Maria de´ Liguori, biskop och kyrkolärarefredag 02/08 kl 15:00
BARMHÄRTIGHETENS ROSENKRANS
fredag 02/08 kl 19:00
JESU HJÄRTA MÄSSA

S:ta Katarina Vadstena, minnesdaglördag 03/08 kl 07:30
HELIG MÄSSA

Lör i 17 veckan >>under året<<lördag 03/08 kl 15:00
ROSENKRANSANDAKT MED EUKRAISTISK TILLBEDJAN
söndag 04/08 kl 09:00
HELIG MÄSSA

18 SÖNDAGEN >>UNDER ÅRET<<söndag 04/08 kl 11:00
HÖGMÄSSA
BESÖK OSS
Heliga Korsets katolska församling
Djurgårdsvägen 32