Heliga Korsets katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

torsdag 20/09 kl 07:30
HELIG MÄSSA

S:t Andreas Kim Tae-gön, präst, S:t Paulus Chöng Ha-sang och deras följeslagare, martyrer


Plats: Heliga Korsets katolska församling

fredag 21/09 kl 19:00
HELIG MÄSSA I DEN TRIDENTINSKA MÄSSRITEN

S:T MATTEUS, APOSTEL, fest


Plats: Heliga Korsets katolska församling

lördag 22/09 kl 07:30
HELIG MÄSSA

Lör. i 24 vecka >>under året<<


Plats: Heliga Korsets katolska församling

lördag 22/09 kl 10:00
KATEKESUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMARPlats: Heliga Korsets katolska församling

lördag 22/09 kl 15:00
MINISTRANTMÖTEPlats: Heliga Korsets katolska församling

lördag 22/09 kl 18:00
ROSENKRANSANDAKT MED EUKARISTISK TILLBEDJANPlats: Heliga Korsets katolska församling

söndag 23/09 kl 09:00
HELIG MÄSSA

25 SÖNDAGEN >>UNDER ÅRET<<


Plats: Heliga Korsets katolska församling

söndag 23/09 kl 10:00
HELIG MÄSSA PÅ SLOVENSKAPlats: Heliga Korsets katolska församling

söndag 23/09 kl 11:00
HÖGMÄSSAPlats: Heliga Korsets katolska församling

söndag 23/09 kl 17:00
HELIG MÄSSA PÅ POLSKAPlats: Heliga Korsets katolska församling

TELEFON
Telefon 016-14 16 66
EPOST
Epost eskilstuna@katolskakyrkan.se
WEBB
Katolska kyrkan i Eskilstuna
Katolska kyrkan i Strängnäs
Ordo och veckans läsningar
Bibeln.se
Hemsida
POSTADRESS
Djurgårdsvägen 32
63350 Eskilstuna
BESÖK OSS
Heliga Korsets katolska församling
Djurgårdsvägen 32