Katolska kyrkan i Strängnäs

Katolska kyrkan i Sverige

Vi inbjuder även till våra gudstjänster i Eskilstuna, se på

www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna

http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo-och-veckans-lasningar

http://www.bibeln.se/

 

 

 

 

 

 

VÅR FRU AV LOURDES DEN 11 FEBRUARI

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/France-002009_-_Our_Lady_of_Lourdes_%2815774765182%29.jpg/1200px-France-002009_-_Our_Lady_of_Lourdes_%2815774765182%29.jpg

 


 

 

 

 

 

HELIGA KORSETS KATOLSKA

 

FÖRSAMLING 

 

  Bildresultat för krisztus születése

 

FÖRSAMLINGSBLAD JULEN 2018

 

Kära kristna,

 

i denna heliga natt  har vi kommit till kyrkan.

 

Vi firar Kristi födelse. Det som gamla testamentets profeter har förebådat, det blev realitet i Betlehem. 700 år innan skeendet i Betlehem såg profeten Jesaja framstråla ett stort ljus, ett ljus som skulle förändra hela världen; han såg den glädje som skulle gripa hela världen. Ljuset, glädjen, freden utgår ifrån ett litet barn: ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given”! Finns det någonting mera maktlös, mera hjälplös än ett barn? Och ändå blir det så tydlig vid jul varje år, vilken makt som utgår ifrån detta barn! Människor vågar igen att tro på det goda. Människor hittar tillbaka till kyrkan. Människor tänker på varandra, försonar sig med varandra.

 

Ifrån julfesten utgår en förtrollning, som tilltalar människor från alla länder och kulturer. Varifrån kommer denna förtrollning? Och varför bleknar den inte efter så många år? Julens förtrollning finns i det faktum, att julens symbolik är så perfekt. Symbolen är enkel: ett nyfödd barn som fattig och hjälplös ligger i en krubba, omgiven bara av föräldrarna och några häpnande herdar. På ett sådant barn reagerar en normal människa alltid med kärlek och tillgivenhet. T.o.m. människor under stress, människor som har det svårt kan med blicken på barnet glömma för ett ögonblick sina egna besvärligheter. Men, kära kristna, om detta vore allt, då skulle symbolens verkan ha varit liten och ingen skulle ännu i dag år 2018 fira jul och veta någonting om denna vigda, heliga natt.

 

   Den heliga natten är helig för att vi i det nyfödda barnet inte bara konfronteras med en människa, utan det är vår Gud och Skapare som vi möter i barnet i krubban. Den obegriplige allsmäktige Guden tillåter att vi rör vid Honom i detta barn, Han utlämnar sig totalt åt människan. Hur kan detta vara så? Vi kommer aldrig att kunna förstå detta, men även våra ack så kalla hjärtan kan ana någonting av denna oerhörda kärlek som manifesteras i barnet i Krubban. Visst – Gud är vår Skapare och därmed Vår Herre! Det tillkommer Honom tillbedjan och lydnad! Det vet alla som har förstått vad namnet ”Gud” betyder, det vet även judar och muslimer: att man fruktar Gud, att man är skyldig Honom all respekt! Men i julnatten får vi veta, att Gud vill inte bara vår respekt utan vår kärlek! Och för att få den, går Han till det yttersta: Han avklär sig all sin makt, Han blir liten, Han blir ett barn. Gud skänker sig till oss helt och hållet, Han prisger sig totalt!

 

Aposteln Paulus skulle uttrycka detta senare så: ”Han som var rik, blev fattig för Er skull, för att ni skulle bli rika genom Hans fattigdom”! (2 Kor 8:9)

 

Guds godhet och vänlighet mot människan blir uppenbar i detta fattiga barn som herdarna hittade i stallet. Guds svar på världens fredlöshet finns i ett barns hemlighetsfulla födsel, ett barn som trots sin skenbara betydelselöshet har förändrat världen. Jesusbarnets födsel har låtit gå upp en stjärna över jorden, som aldrig mera ska gå ner.

 

Detta blev varse först de enkla människor, herdarna, som informerades av änglarna. De gick till barnet och delade med barnet det lilla de ägde. Sen kom de tre vise männen med sina skatter guld, rökelse och myrra.

 

Nu är det vår tur att komma med våra gåvor till krubban, att ställa oss frågan: Vad skänker jag Jesusbarnet i år? Vad förväntar sig Jesus av mig vid denna jul, speciellt just av mig. Kanske några av Er har planerat att lägga en slant i Krubban för behövande människor som en julklapp för Jesus? Andra kanske vill som julklapp för Jesus försona sig igen med en människa som de lever i fiendskap eller ligger i strid med! Och förmodligen finns det många som kunde ge en rejäl present till barnet om de idag skulle bestämma sig för att ge Guds Son mera plats i sitt liv, att skänka Honom varje söndag i mässan den uppmärksamhet Han har rätt till! Några andra bland Er har kanske genom döden förlorat en älskad människa och knotar nu mot Gud p.g.a. denna förlust.  Att försöka släppa den avlidne och anförtro honom eller henne i Guds goda händer kunde också det vara en kärlekspresent till barnet i krubban, och de som sedan länge inte har biktat sig kunde genom en ärlig julbikt med efterföljande värdig kommunion skänka mycken glädje till barnet i Krubban.

 

Kära kristna!

 

Barnet i Krubban ler mot oss och skänker oss mod att acceptera vårt liv även med dess hårda och svåra sidor. Verkligen ingen ska känna sig utesluten från Guds kärlek. Var och en av oss kan idag fatta nytt förtroende att jag är velat och älskad av Gud!

 

Tillsammans med mina medbröder Fdr. Mahir Malko och Fdr. Thaddeus Thanh och Serafimsystrarna önskar jag Er alla en nåderik Jul och Guds rikaste välsignelse för det Nya Året 2019. Kyrkoherde Fdr. Otto Michael Schneider, dekan

Heliga mässor i den tridentinska riten på latin 

 

http://farm4.static.flickr.com/3053/2677420770_74420f685e_b.jpg

 

Den tridentinska mässan på latin firas vid särskilda helgondagar

 

under året kl.19.00: 25/1, 22/2, 29/3, 26/4, 31/5

 

GUDSTJÄNSTORDNING

 

FÖR JULTIDEN 2018-2019

 

FREDAGEN den 21 december 2018

 

RETRÄTT med Kanik Markus Künkel: kl18 föredrag, julbikt med två biktfäder, Kl.19 mässa till äran av S:t Tomas Apostel

 

LÖRDAGEN den 22 december 2018

 

10-12   JULBIKT för barn och ungdomar (två biktfäder)

 

12-13   JULBIKT för vuxna (två biktfäder)

17:00   JULBIKT på kroatiska och svenska i Katrineholm-Vår Fru av Lourdes

18:00   HL. Mässa på kroatiska i Katrineholm-Vår Fru av Lourdes

 

4:e SÖNDAGEN I ADVENT 23 DECEMBER

 

09.00   Hl. Mässa (Julbikt med Fdr.Zvone)

 

10.00   Hl. Mässa på slovenska

 

11.00   Högmässa (Julbikt med Fdr.Zvone)

 

17.00   Hl. Mässa på polska

 

JULAFTON 24 DECEMBER

 

20.00   Kaldeisk Högmässa (Kloster kyrka OBS! Plats)

 

22.30   JULNATTENS MÄSSA (OBS! NY TID)

 

JULDAGEN 25 DECEMBER

 

09.00   Hl. Mässa

 

10.00   Hl. Mässa på kroatiska

 

10.00   Kaldeisk mässa Mar Aprems Kapell

 

11.00   Högmässa

 

15.30   Hl. Mässa i Katrineholm-Vår Fru av Lourdes (Tillf. Bikt kl.15)

 

ANNANDAG JUL 26 DECEMBER S:t Stefanus, ärkemartyr

 

09.00   Hl. Mässa

 

11.00   Högmässa

 

18.00   Hl. Mässa i Strängnäs-Domkyrkan (OBS! Tid)

 

TORSDAG 27 DECEMBER S:T JOHANNES, APOSTEL OCH EVANGELIST

 

17.00   Bikt på kroatiska och svenska i Katrineholm-Vår Fru av Lourdes

 

18.00   Hl. Mässa på kroatiska i Katrineholm-Vår Fru av Lourdes

 

19.00   Hl. Mässa med vigning av Johannesvinet

 

DEN HELIGA FAMILJENS FEST 30 DECEMBER

 

09.00   Hl. Mässa 

 

11.00   Högmässa

 

15.30   Hl. Mässa i Katrineholm-Vår Fru av Lourdes

 

NYÅRSAFTON 31 DECEMBER

 

18.00   Högtidlig avslutning av det gångna året: Hl. Mässa

 

            med sakramental tillbedjan och välsignelse TE DEUM.

 

NYÅRSDAGEN GUDS MODER MARIAS HÖGTIDSDAG 1 JANUARI

 

11.00   Högmässa

 

18.00   Kaldeisk Mässa Mar Aprems kapell

 

6 JANUARI TRETTONDEDAG JUL, HERRENS UPPENBARELSE- EPIFANIA

 

09.00   Hl. Mässa

 

10.00   Kaldeisk Högmässa   Mar Aprems kapell med dop

 

11.00   Högmässa

 

15.30   Hl. Mässa i Katrineholm-Vår Fru av Lourdes

 

********************************************************************************************

 

JULBIKT kl.18.00: 18/12, 19/12, 21/12; K-holm:20/12 kl.17.30

 

KOM IHÅG DITT JULOFFER VID KRUBBAN!!!

 

NATIONELLA GUDSTJÄNSTER I ESKILSTUNA

Spanska      2:a lörd i mån. kl.16: v.g. ring Padre Benjamin Tel. 073-979 69 88

Kroatiska    2:a sönd. i mån. kl.10: 13/1, 10/2, 10/3

Polska         4:e sönd. i mån. kl.17: 27/1, 24/2, 24/3

Slovenska   4:e sönd. i mån. kl.10: 27/1, 24/2, 24/3

Kaldeisk rit: heliga mässor i Mar Aprem (v.g. ring Fdr.Mahir Malko

                     Tel. 070-415 89 06)

Syrisk rit i S:t Pauli kyrka (v.g. ring Fdr. Amar B. Antanus Tel.073-704 27 39)

Syrisk rit i S:t Ansgars kyrka (v.g. ring Fdr. Paul Kass Daoud 079-016 10 16 

 

GUDSTJÄNSTER I KATRINEHOLM-VÅR FRU AV LOURDES

Kroatiska          v.g. ring Msgr. Biletic (Tel: 070-781 56 53))

Svenska           1:a, 3:e och 5:e sönd. i mån. kl.15.30: 6/1, 20/1,

                          3/2, 17/2, 3/3, 17/3, 31/3

                          tisdagar, onsdagar, fredagar kl.18.00

Vietnamesiska  2:a sönd. i mån. kl.16: 13/1, 10/2, 10/3 

Polska och svenska   4:e sönd. i mån. kl.16: 24/2          

 

GUDSTJÄNSTER I STRÄNGNÄS-DOMKYRKAN

Svenska 2:a och 4:e sönd. i mån. kl.16: 13/1, 27/1, 10/2, 24/2, 10/3, 24/3

 

VÅRA GUDSTJÄNSTER UNDER VARDAGARNA:

 

Vi firar vanligtvis kvällsmässa kl. 19 på måndag, onsdag och fredag.

 

Vi firar vanligtvis morgonmässa kl. 07.30 på tisdag, torsdag och lördag.

 

 På söndag och helgdagar firas helig mässa kl.9.00 och högmässa kl.11.

 

Rosenkransen

 

Vi ber Rosenkransen i Eskilstuna varje lördag kl.18 i församlingens kyrka, i Katrineholm varje tisdag, onsdag, fredag efter mässorna kl.18 i Vår Fru av Lourdes’ kapell och i Strängnäs varje tisdag kl.17.30 i Domkyrkans Vårfrukor (ingång genom lilla porten).

 

S:t Tarcisius korgossegille, vår ministrantförening

 

     Korgossarna träffas följande lördagar under våren kl.15.00: 2/2, 9/3, 6/4 och 15/6 utflykt.

 

Jag vill härmed uttryckligen tacka våra fina korgossar för deras trogna tjänster.

 

                                    Ungdomsföreningen i EUK

 

    Ungdomsgruppen EUK har under hösten fortsatt att träffas den tredje lördagen varje månad kl.15.00. Vi ber tillsammans och fikar. Syftet med våra träffar är att konfirmerade ungdomar ska kunna mötas och prata kring teman som är aktuella för dem som unga Katoliker. Ju fler ungdomar som engagerar sig i föreningen och bidrar med sin energi och idéer, desto bättre blir våra träffar. Ring kyrkoherden för information:016-14 16 66. Våra träffar under vårterminen är på följande lördagar kl.15: 19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 18/5.

 

TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR

 

    Kyrkan vill hjälpa er att låta barnen få kunskap om och växa till i kyrkans tro. Vi hoppas att detta ska bli värdefullt inför deras framtid hur den än gestaltar sig. Vi ber att ni anmäler de barn som inte tidigare fått undervisning till kyrkoherden.

 

Söndagens mässa är en viktig del av undervisningen. Vi ber alla barn och deras föräldrar så vitt möjligt att komma till mässan.

 

. Trosundervisning under våren börjar lördagen den 12:e januari kl.10.

 

Kyndelsmässa och kyndelskaffe med våra pensionärer

 

Torsdagen den 31 januari inbjuder jag församlingens alla pensionärer att fira kyndelsmässa kl.14 i kyrkan och efteråt delta i en gemytlig kaffestund med underhållning. Om ni inte har färdtjänst och skulle behöva skjuts till kyrkan, var god ring pastorsexpeditionen och vi försöker att ordna det: var med och möt Herren och varandra! Tel: 016-14 16 66

 

Ensamheten hos Jesus i stallet

 

”Oh, lycklig den själ som stänger in sig själv i ensamheten i Bethlehem för att begrunda den gudomliga barmhärtigheten, och den kärlek som Gud har burit, och ännu hyser, till människor! Fördenskull vill jag … föra henne ut i öknen och tala ljuvligt till henne (Hos 2:14). Där kommer det gudomliga Barnet att tala, inte till våra öron, men till hjärtat, inbjudande själen till att älska en Gud som har älskat henne så mycket. När vi ser där fattigdomen hos denne vilsekomne lille eremit, som är kvar i den kalla grottan, utan eld, med en stallplats till krubba, och lite halm till en bädd; när vi hör skriken, och ser tårarna hos detta oskuldsfulla Barn, och beaktar att han är vår Gud – hur är det möjligt att tänka på någonting utom att älska honom! Oh, vilken ljuvlig eremitboning för en själ som har tro, i stallet i Bethlehem!”                                                                                                                           

  På det sättet skriver den helige kyrkoläraren Alphonsus Maria de Liguori (1696-1787) i en julmeditation. Den fromme predikanten ville ägna varje ögonblick åt att föra människor närmare den milda och angenäma värmen i Jesu heliga hjärta.I bön och extremt intensiv verksamhet lyckades det omöjliga. Guds Helige Ande och det enkla tilltalet utverkade tusentals sanna omvändelser. Ännu idag har det en särskild förmåga att väcka goda tankar till liv. Om du själv vill läsa mer av vad han skrivit finns numera ett centralt urval i fem olika böcker på svenska. Alla kan köpas till extra lågt pris av församlingsmedlemmar. 50 kr per inbunden bok (endast KONTANT!)  Kontakta gärna mig som översatt, antingen efter Mässan eller skicka ett mail till tomas.carlberg@gmail.com

 

Bildresultat för malteserorden sverige Malteserorden i Sverige

 

Malteserorden är en katolsk hjälporganisation som bland annat sedan över 60 år varje år anordnar en pilgrimsresa till Lourdes. För Nordens del sker samordningen av resan genom den Skandinaviska Associationen. Nästa resa är planerad till den 3-7 maj 2019. Förutom medlemmar i Associationen är sjuka, handikappade och äldre välkomna att delta.

I Lourdes ingår deltagande i mässor och ljusprocessioner samt besök på de heliga platserna. Det finns också möjlighet att bada i källvattnet.

Kostnaden är för halvpension i Lourdes 57 Euro per dygn på ett trestjärnigt hotell. Till det kommer 20 Euro i pilgrimsavgift och kostnaden för resan dit.

 

Ytterligare information kan erhållas från Associationens hjälpansvarige under adress hospitaller@malteserorden.se. Besök gärna också Ordens hemsida www.malteser.se.

 

                      EN KVART INFÖR DET ALLRAHELIGASTE

                              av Helige Antonio Maria Claret

 

Bildresultat för eukaristin i tabernaklet        

 

 Den helige Antonius Maria Claret beskrev hur Vår Herre Jesus Kristus idag skulle kunna tala till os. Hans försök till samtal mellan Jesus och mig är en klassiker i den andliga litteraturen och kallas också för ”En kvart inför Altarets heliga Sakrament”.

Jesus talar: Du behöver inte veta en massa med saker för att behaga mig – det räcker med att Du älskar mig mycket. Tala helt enkelt med mig som Du skulle tala till Din bästa vän.

  - Vill Du be mig om någonting för någon? Nämn för mig bara hans namn och berätta sedan vad Du vill att jag ska göra för honom. Be om mycket – tveka inte att be mig.

  - Tala till mig enkelt och uppriktigt om de fattiga som Du vill ge tröst, om de sjuka som Du ser lida, om de förvirrade och vilsegångna som Du ivrigt önskar tillbaka på den rätta vägen. Säg mig för alla dem åtminstone ett ord.

  - Och för Dig själv? Behöver Du inte någon form av nåd för Dig själv? Gör mig gärna en lista med allt vad Du behöver och läs upp den i min närvaro.   - Säg mig öppet att Du kanske är stolt, självisk, ombytlig eller försumlig och sen be mig om min hjälp med de få eller många ansträngningar Du gör för att komma loss därifrån.

  - Skäms inte! Det finns många rättvisa, många helgon i himmelen som led av exakt samma fel. Men de bad ödmjukt och så småningom såg de sig fria från detta.

  - Och tveka inte att be om hälsa eller om framgång med Ditt arbete, Dina affärer eller studier.

  - Allt detta kan jag ge Dig och kommer jag att ge Dig. Och jag önskar att Du ber mig om allt detta så vitt det inte är riktad mot Din helighet, utan befordrar och stödjer den.

  - Vad behöver Du just nu? Vad kan jag göra för Dig? Om Du visste hur mycket jag önskar att hjälpa Dig.

  - Har Du just nu en plan som Du bär omkring med Dig? Berätta den till mig. Vad oroar Dig? Vad tror Du? Vad vill Du?

- Vad kan jag göra för Din bror, vad för Din syster, Dina vänner, Din familj, Dina överordnade? Vad vill Du göra för dem?

    - Och vad som angår Mig: vill Du inte att jag blir förhärligad? Vill inte Du göra någonting gott för Dina vänner, som Du kanske älskar mycket, men som kanske lever så att de inte tänker på mig?

  - Säg mig: vad väcker idag särskild Din uppmärksamhet? Vad längtar Du att få? Vilka medel har Du för att uppnå det Du längtar efter?

  - Säg mig också när Du inte lyckas med ett projekt och jag ska nämna för Dig orsakerna för Ditt misslyckande. Vill Du inte vinna mig som Din bundsförvant?

  - Jag är Herre över människors hjärtan och med milt tvång leder jag dem där jag vill ha dem utan att inkräkta på deras frihet.

  - Känner Du Dig kanske ledsen eller nedstämd? Berätta i detalj för mig vad som gör Dig ledsen.

- Vem har sårat Dig?

- Vem har förolämpat Din egen kärlek?

- Vem har föraktat Dig?

   - Meddela mig all och snart kommer Du att nå den punkt där Du säger mig att Du förlåter allt, glömmer allt enligt min förebild. Som belöning får Du min tröstgivande välsignelse.

  - Är Du kanske rädd? Känner Du i Din själ denna obestämda melankoli, som är omotiverad men ändå inte upphör att riva upp Ditt hjärta? Kasta Dig i armarna av min försyn! Jag är med Dig vid Din sida. Jag ser allt, hör allt och lämnar Dig inte ett enda ögonblick.

  - Känner Du motvilja hos människor som tidigare tyckte om Dig, men som nu har glömt Dig eller tar avstånd från Dig utan att Du har givit dem den minsta anledning därtill?

  - Be för dem och jag ska föra dem tillbaka vid Din sida om det inte blir ett hinder för Din helgelse.

  - Och har Du inget glädjemoment att meddela mig? Varför låter Du inte mig delta i Din glädje när jag är Din vän? Berätta för mig vad sedan förra besöket hos mig har tröstat Ditt hjärta eller gjorde Dig att skratta. Kanske har Du upplevt trevliga överraskningar; kanske har Du fått glada nyheter, ett brev, ett tecken på kärlek; kanske kunde Du övervinna en svårighet eller komma ur en hopplös situation?

- Allt detta är mitt verk.

- Du behöver mig bara säga: Tack min Far!

  - Vill Du inte lova mig något? Jag läser i djupet av Ditt hjärta. Man kan lura människor, man kan dock inte lura Gud.

    - Tala mycket uppriktigt med mig. Är Du fastbesluten att inte längre utsätta Dig för dessa tillfällen till synd, att avstå från det föremål som håller på att skada Dig, att inte läsa mera i boken som har uppseggat Din fantasi, att inte mera ha umgänge med den människa som förvirrar Din själafrid?

  - Vill Du igen vara mild, älskvärd och hjälpsam gentemot den människa som Du tills nu betraktar som Din fiende för han en gång felade mot Dig?

  - Nåväl, gå nu tillbaka till Ditt vanliga arbete, till Din familj, Dina studier!

  - Men glöm inte denna kvart som vi båda här har tillbringat tillsammans!

  - Bevara så långt Du kan tystnad, blygsamhet, inre samling, kärlek till nästan!

  - Älska min mor som är även Din mor.

  - Och kom tillbaka med ett hjärta som är ännu mera fyllt av kärlek, ännu mera vänd till min Helige Ande.

  - Då kommer Du att hitta varje dag ny kärlek, nya välgärningar, nya tröstegåvor.

 

    I den helige Antonius Maria Clarets lilla skrift visas oss Kristus som en nåderik Gud som inte ställer några krav, som låter oss komma till Honom sådana vi är, men samtidigt finns det mycket tydligt inkluderat en inbjudan att söka helighetens väg.

 

Ett sakrament för de sjuka

ANd9GcRNm811w19tKQvMQS9mu5eOLmi0_e40qTM559KaeKtC7e4lYITRVår Herre Jesus Kristus har skänkt oss ett sakrament för de viktigaste situationerna i vårt liv. Sjukdom, i synnerhet svår sjukdom tär på våra kroppsliga och själsliga krafter. De sjukas smörjelse skänker oss den helige Andes gåvor. Eller som vi kan läsa i Världskatekesen: ”Den främsta nådegåva som förmedlas av detta sakrament är en tröstens, fridens och modets nåd för att övervinna de svårigheter som utmärker ett allvarligt sjukdomstillstånd eller ålderdomens skröplighet. Denna nåd är den helige Andes gåva som förnyar förtröstan och tron på Gud och ger styrka mot den Ondes frestelser, modlöshetens frestelse och dödsångest. Detta bistånd från Herren genom kraften av hans Ande vill ge den sjuke läkedom för själen, men också för kroppen, om detta är Guds vilja. Och har han syndat, skall han få förlåtelse (Jak 5:15).

 

Kalla därför gärna till dig prästen när du är svårt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Det är inte bara de döendes sakrament utan de sjukas! Prästen kommer gärna på besök.

 

Ring på tel: 016-14 16 66. Eller ha en liten lapp i plånboken med anteckning om att man önskar få besök av katolsk präst vid sjukdom eller olycksfall.

 

Jungfru Maria gav genom uppenbarelser både till S:t Dominikus (år 1214) och Salige Alan de la Roche löften om förmåner hon lovade att stå för om de använde sig av rosenkransen. Dessa 15 löften fick de:

 

1. Var och en som troget tjänar mig genom recitationen av rosenkransen, skall få påtaglig nåd.

 

2. Jag lovar mitt speciella skydd och den största nåden till alla som reciterar rosenkransen.

 

3. Rosenkransen skall vara en kraftfull vapenrustning mot helvetet, den kommer att nedkämpa laster, avta synd och besegra villoläror.

 

4. Den kommer att orsaka att dygder och goda gärningar kommer att blomstra, den kommer att förvärva överflödande nåd från Gud till själar, den kommer att vända bort människornas hjärtan från kärleken till världen och dess fåfängligheter och den kommer att lyfta dem till längtan efter eviga ting. Dessa själar kommer att helga sig själva genom detta medel.

 

5. Den själ som anbefaller sig själv till mig genom denna recitation av rosenkransen, kommer inte att förgås.

 

6. Var och en som reciterar rosenkransen andäktigt, och vinnlägger sig själv till betraktande av dess heliga mysterier skall aldrig bli övervunnen av olycka. Gud skall inte straffa honom i sin rätt och han skall inte drabbas av en oförberedd död; om han är rättfärdig skall han förbli i Guds nåd, och bli värdig det eviga livet.

 

7. Var och en som har en sann hängivenhet för rosenkransen skall inte dö utan Kyrkans sakrament.

 

8. De som är trogna till att recitera rosenkransen skall under sitt liv och vid sin död ha Guds ljus och fullheten av Hans nåd; vid dödens stund skall de få deltaga i helgonens förtjänster i paradiset.

 

9. Jag skall befria från skärselden de som har varit överlåtna till rosenkransen.

 

10. Rosenkransens trogna barn skall tillräknas en hög rang av härlighet i himlen.

 

11. Du skall erhålla allt du ber mig om genom reciterandet av rosenkransen.

 

12. Alla dem som utbreder den heliga rosenkransen skall bistås av mig i sina behov.

 

13. Jag har utverkat från min Gudomlige Son att alla rosenkransens förkämpar skall ha som förebedjare hela den himmelska församlingen under deras liv och vid dödens stund.

 

14. Var och en som reciterar rosenkransen är min son och bröder till min ende son Jesus Kristus.

 

15. Hängivenhet till min rosenkrans är ett stort tecken på förutbestämmelse.

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Böcker från Mater Misericordiae

Under början av 2013 (utsett till Trons år av Helige Fadern Benedikt XVI) var jag delvis ledig från ordinarie arbete på grund av sjukdom. Med lite tid frigjort till konvalescens beslutade jag då att genomföra en idé som funnits med sedan länge, att försöka skriva ned en del av de tankar och erfarenheter som gjorde att jag som svensk en gång valde att konvertera och bli katolik. Resultatet blev några månader senare, efter många timmars intensivt skrivande och justerande, en bok på ca 150 sidor som mot slutet av sommaren gavs ut på egen bekostnad och eget förlag. Boken heter Inte som jag trodde – en katolsk pilgrimsfärd genom livet. Den fick glädjande nog en god respons ifrån de vänner och bekanta som läste, och även några för mig obekanta personer berättade att de hade tyckt den var mycket intressant (det allra roligaste var meddelandet att till och med en ung muslim, närstående familjen till en god vän i församlingen, hade läst och uppskattat innehållet!). Uppmuntran kom även ifrån biskop Anders och likaså Karmelitklostret i Glumslöv, efter att de båda fått exemplar tillskickade. Därför blev det även så att jag fortsatte arbeta med böcker på fritiden.

 

Två år senare var en andra bok färdig, som handlar om den på 1900-talet världsberömde kristne författaren G.K. Chesterton.  Den här boken är fylld av olika textutdrag på engelska, och däremellan försöker jag berätta lite om vem han var och vad han tyckte om saker och ting.                            

Chesterton – anti-modernist för moderna framtider beskriver främst det som har att göra med idéer och ideal.

Efter de här två böckerna har jag arbetat mest med översättning. Under 2016-2017 har det blivit inte mindre än 5 böcker med texter av det italienska helgonet Alphonsus Maria de Liguori (1696-1787) från Neapel. I den första, Till Maria i liv och död som gavs ut av Books on Demand, finns flera av de finaste texter jag kunnat hitta. Den boken innehåller dessutom längre avsnitt som berättar om den otroligt arbetsamme prästens mycket intressanta liv. Bland mycket annat har han skrivit den  synnerligen läsvärda Förberedelse för döden . Ett urval kapitel ur den finns med både här och i flera av de andra översättningarna.

Nummer två i serien om Alphonsus är ett litet häfte på knappt 50 sidor som jag kallat Under ditt beskydd, med utdrag ur boken Marias lov och ära.

Nummer tre är en tjockare bok på ca 270 sidor där jag valt ut texter som handlar om temat att följa Guds vilja. Den samlingen heter Kärleken är inte älskad och just själva titeln är ett citat som ursprungligen kommer från helige Franciskus av Assisi (och som senare citerats av flera kvinnliga mystiker). Kyrkoläraren Alphonsus brukade ofta bygga upp sina andliga böcker kring laddade helgoncitat och viktiga bibelord.

Nummer fyra är en nästan lika tjock bok, som kompletterar de tidigare och som framförallt handlar om hur man kan be. Den är ännu lite mera djupgående än de föregående och den kallade jag Med bönen som vapen.

Nummer fem är tunnare och mer som en andaktsbok. Lidandet och evigheten har ca 160 sidor och ungefär hälften är betraktelser över Marias sju smärtor.

Nu i år kommer i mars månad en ny bok. Den heter Fiat till Gud – 1700-talets italienska helgon om människans val och våndor och presenterar tio olika helgon. Där finns även tre texter som är skrivna av helgonen själva. Den längsta av originaltexterna är skriven av franciskanen Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751). Ämnet är det svåraste tänkbara – helvetet – men det sätt han skriver om saken gör att man ändå kan förstå våndan i den ohyggliga skrämmande risken en liten smula bättre.  Pris: 120 kr per bok

Tomas Carlberg telefon: 073-950 41 97

 

FÖRSTA LÖRDAGAR ENLIGT VÅR FRU AV FATIMA

 Bildresultat för gudsmoder fatima

 

Första lördagar enligt Guds Moder Marias budskap:

 

3 november, 5 december med mässa kl.11.00, bikttillfälle före och efter mässan samt rosenkrans-meditation 15 min. Under jubileumsåret 2017 utnyttjade ca.50 församlingsmedlemmar de underbara nådeförmånen som Vår Fru av Fatima utlovade. Att ännu fler församlingsmedlemmar kan ta del av Vår Frus löfte erbjuder vi även under fem följande sommar- och höstmånader särskild bekväm tillgång till denna devotion. Vår Fru lovade Sr.Lucia följande:

 

”Se min dotter, se mitt Hjärta omslutet av törnen som orsakas av otacksamma människor. Dessa törnen tränger in i mitt hjärta varje stund och är orsakade av hädelser och otacksamhet. Trösta mig genom att göra det känt att till alla dem som under fem månader i rad biktar sig, tar emot den Heliga Kommunionen, ber Rosenkransen och håller mig sällskap genom att betrakta Rosenkransens hemligheter under femton minuter med intentionen att trösta mig, lovar jag att ge all nåd som behövs för att uppnå frälsningen.

 

HELIGA KORSETS KATOLSKA FÖRSAMLING          

Djurgårdsvägen 32                                                   

633 50  Eskilstuna                                                     

Tel: 016-14 16 66                                                      

E-post: eskilstuna@katolskakyrkan.se

 

Plusgiro: 39 10 16-3

 

www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna

 www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.se.strangnas

 

Serafimsystrarna

TEL: 016-12 39 78

 

VÅR FRU AV LOURDES´KAPELL

TEGNÉRVÄGEN 34 A

641 32  KATRINEHOLM

TEL: 016-14 16 66

www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm                                                     

Fdr. Thanh Thaddeus Tran

Mobil: 076-338 39 55

 

MAR APREM KALDEISK KATOLSKA KAPELL

EMBORGSGATAN 3 C

633 48  ESKILSTUNA

Fdr. Mahir Malko

Mobil: 070-415 89 06


Rosenkransen

rosary

Vi ber Rosenkransen i Eskilstuna varje lördag kl.18 i församlingens Kyrka, i Katrineholm varje tisdag, onsdag, fredag efter mässorna kl.18 i Vår Fru av Lourdes’ kapell och i Strängnäs varje tisdag kl.17.30 i Domkyrkans Vårfrukor (ingång genom lilla porten).

”Den som tar till vana att dagligen be åtminstone en hemlighet vänjer sig vid att vara hos Jesus tillsammans med Hans och vår moder”.

Vi ber Barmhärtighetens Rosenkrans varje fredag kl.15.00-15.10 tillsammans med Serafimsystrarna.

Varför be Rosenkransen varje dag

”Tack vare Rosenkransen och Skapularet skall jag en dag rädda världen.” (Heliga Jungfrun Maria till den helige Dominikus.)

    ”Be Rosenkransen varje dag och ni ska erhålla fred för världen.” (Vår fru av Fatima 1917.)

    ”Det bästa sättet att be är att be Rosenkransen.”

(Helige Francois de Sales.)

    ”Om du ber Rosenkransen med trofasthet intill döden, så försäkrar jag dig att trots dina synders allvar kommer du att få en ärekrans som aldrig vissnar, även om du står på förbannelsens brant, även om du har ena foten i helvetet, även om du har sålt din själ till djävulen, såsom häxmästare som sysslar med svart magi gör, och även om du är en kättare lika envis som en djävul, förr eller senare kommer du att omvända dig och förbättra ditt liv och rädda din själ, om och lägg väl märke till vad jag säger - om du ber den Heliga Rosenkransen andäktigt varje dag intill döden med avsikt att få veta sanningen och ångra dina synder och få förlåtelse för dem.”

(S:t Louis de Montfort)

    ”De som ber Rosenkransen varje dag och bär det bruna skapularet och gör litet till, kommer att gå direkt till himmelen.” (S:t Alphonsius Ligorni)

    ”Bland alla de andakter som godkänts av Kyrkan finns det ingen som hedrats med så många under som andakten till den Heliga Rosenkransen.” (Salige Påven Pius IX)

    ”Om det fanns en miljon familjer som bad Rosenkransen varje dag, skulle hela världen bli räddad.” (Helige Påven Pius X)

  ”Det finns inget säkrare sätt att nedkalla Guds välsignelse över familjen än att dagligen be Rosenkransen. (Påven Pius XII)

    ”Vi sätter stor tillit till den heliga Rosenkransen för att bota det onda  som plågar vår tidsålder.”  (Påven Pius XII)

    ”Rosenkransen är en skola där man lär sig den sanna kristna fullkomligheten.” (Salige Påven Johannes XXIII)

    ”Ingen kan ständigt leva i synd och fortsätta att be Rosenkransen. Endera kommer han att ge upp synden eller kommer han att ge upp Rosenkransen.” (Biskop Hugh Bryle)

    ”Familjen som ber tillsammans, håller ihop.”

    (Fader Patrick Peyton)

    ”Om familjen ger Vår Fru femton minuter om dagen för att be Rosenkransen, försäkrar jag dem, att deras hem, genom Guds nåd, kommer att bli fridfulla platsen.” (Fader Patrick Peyton)

Försök att be Rosenkransen varje kväll i familjen. Den bästa tiden är precis efter kvällsmaten eller just innan barnen ska gå till sängs. Vissa familjer börjar med att be en av Rosenkransens dekader varje dag, speciellt om barnen är mycket små.

 

 

Ett sakrament för de sjuka

ANd9GcRNm811w19tKQvMQS9mu5eOLmi0_e40qTM559KaeKtC7e4lYITRVår Herre Jesus Kristus har skänkt oss ett sakrament för de viktigaste situationerna i vårt liv. Sjukdom, i synnerhet svår sjukdom tär på våra kroppsliga och själsliga krafter. De sjukas smörjelse skänker oss den helige Andes gåvor. Eller som vi kan läsa i Världskatekesen: ”Den främsta nådegåva som förmedlas av detta sakrament är en tröstens, fridens och modets nåd för att övervinna de svårigheter som utmärker ett allvarligt sjukdomstillstånd eller ålderdomens skröplighet. Denna nåd är den helige Andes gåva som förnyar förtröstan och tron på Gud och ger styrka mot den Ondes frestelser, modlöshetens frestelse och dödsångest. Detta bistånd från Herren genom kraften av hans Ande vill ge den sjuke läkedom för själen, men också för kroppen, om detta är Guds vilja. Och har han syndat, skall han få förlåtelse (Jak 5:15).

Kalla därför gärna till dig prästen när du är svårt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Det är inte bara de döendes sakrament utan de sjukas! Prästen kommer gärna på besök.

Ring på tel: 016-14 16 66. Eller ha en liten lapp i plånboken med anteckning om att man önskar få besök av katolsk präst vid sjukdom eller olycksfall.

 

100 År Mariauppenbarelser i Fatima 1917-2017

2017 firas olika jubiléer av olika grupper människor: protestanter över hela världen firar 500 årsjubiléet av en man som har förstört kyrkans enhet, den tyske munken Martin Luther som 1417 startade den rörelse som kallas ”Reformation” och som blev hittills den mest allvarliga och tragiska schismen i den kristna världen.

Världens frimurare firar 300 årsjubiléet av upprättandet av den första logen som startade denna världs farligaste hemliga organisation som söker att förinta Kristi Kyrka eller att omforma den enligt sina egna ändamål.

Vi katoliker firar i år 100 årsjubiléet av Guds varning till Hans älskade mänsklighet genom Gudsmoder Maria som visade sig 1917 varje månad den 13 från maj till oktober för tre barn, Lucia, Jacinta och Francisco i Fatima/Portugal och gav dem uppenbarelser, innehållande även följande uppmaningar, som nu under 100 år över hela världen har blivit kända såsom budskapet från Fatima:

 1. Bed dagligen Rosenkransen och avsluta därvid varje dekad

        med böneropet:  

  O JESUS, förlåt oss våra synder, bevara oss för helvetets eld, led alla själar till himmelen, särskilt dem, som behöver Din barmhärtighet allramest.

   

 2. Människorna bör omvända sig och be om sina synders förlåtelse. De får inte såra Herren, som redan sårats alltför mycket.

   

 3. Bed och gör uppoffringar för syndarna!

   

 4. Ryssland bör invigas åt Marie Obefläckade Hjärta.

   

 5. Man bör på första lördagen i månaden ta emot den heliga kommunionen för att sona det onda som tillfogats hennes hjärta.

  När allt detta görs skall följande löften, som Vår Fru av Fatima gav, uppfyllas:

   

  1. ”Många själar skall frälsas.”

    

  2. ”Ryssland skall omvända sig och världen skall få uppleva en period av fred.”

    

  3. ”Slutligen kommer mitt Obefläckade Hjärta att triumfera.”

   

   

**************************************************************

                                   

Rosenkrans till Guds barmhärtighet

Börja med: + I Faderns och Sonens....

FADER VÅR…HELL DIG, MARIA…….

 

Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och

jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans

enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige

Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius

Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen i

dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de

döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig

Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att

döma levande och döda. Jag tror ock på den helige

Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund,

syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt

liv. Amen

                 På de stora pärlorna:

- Evige Fader, jag offrar till Dig Din älskade Sons,

Vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och

Gudomlighet  för att sona våra och hela världens

synder. (1x5)

                 På de små pärlorna:

- För Hans smärtorika lidandes skull  ha förbarmande med oss och hela världen. (10x5)

                   Till sist:

- Helige Gud, Helige Starke Gud, Helige odödlige Gud,

ha förbarmande med oss och hela världen. (3x)

                       *****

- O blod och vatten, som strömmade för oss ur Jesu heligaste hjärta som barmhärtighetens källa, jag förtröstar på dig! (3x)

                       *****

- Jesus jag förtröstar på Dig! (3 x.)

(Medan man tittar på bilden i förtröstan.)

   Genom våra Serafimsystrar har vi fått en underbar vacker tavla av den Barnhärtige Jesus. Den är placerad ovanför Tabernaklet där den Barmhärtige bor hos oss.

Tavlan föreställer den uppståndne Kristus, som på händer och fötter bär spår efter korsfästelsen. Från det på tavlan osynliga hjärtat utgår två strålar, en röd och en blek. Då Herren  Jesus   tillfrågades  om deras betydelse, förklarade   han: ”Den   bleka   strålen betecknar det vatten som renar själarna; den röda strålen betecknar blodet, som är själanas liv.

Dessa två strålar kom ur det inre i min barmhärtighet, då mitt hjärta förbrann och av en lans öppnades på korset”

http://1.bp.blogspot.com/-GEaIomU7cLc/Ux2uOjqjN-I/AAAAAAAAAvk/w-VZcxQzSVk/s1600/Jezu+ufam+Tobie.jpg

Jesus, jag förtröstar på Dig

Med andra ord betecknar dessa strålar de heliga sakramenten, och även den heliga Kyrkan, som framförts ur Kristi genomborrade sida och den helige Andes gåvor, vilkas symbol  i  bibeln är  vatten.

”Lycklig den, som kommer att leva i skuggan av dessa”, sade Jesus, ”ty honom når ej Guds rättvisa hand”.

FaustinaDen 13 september 1935 fick den Heliga Faustyna Kowalska (1905-38, 5 okt.) se en Herrens Ängel som var på väg att utföra ett fruktansvärt straff över mänskligheten.

Genast kände hon sig inspirerad att offra till

Fadern Hans älskade Sons ”Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder”.

Under det att helgonet bad bönen kunde Ängeln inte utföra straffet. Dagen därpå bad Jesus henne att med samma ord be dessa böner som vi nu känner till som Barmhärtighetens Rosenkrans.

Jesus visade sig för henne enligt bilden. Den vita strålen från Jesu Heliga Hjärta står för rening. Den röda strålen är för själen det eviga livet. När Jesus dog på Korset utgjöts allt för oss. Ur hans hjärta rann blod och vatten.

 Vid uppenbarelsen den 14 september 1935 gav Herren följande löften:

”- Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Rosenkrans.

   – Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min vilja.

   – De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärtighet för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.

   – Om syndare ber denna Rosenkrans ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.

   – Prästerna bör uppmana dem som lever i synd att använda denna bön som en frälsningens sköld.

   – Även den mest inbitne syndare som ber denna rosenkrans, om så bara en enda gång, kommer att få ta emot någon nåd från min Barmhärtighet.

   – Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Rosenkrans vid en dödsbädd, så kommer jag själv att ställa mig mellan den döende och Faderns rättvisa. Jag kommer då inte att vara Domaren, utan Frälsaren. Min oändliga Barmhärtighet kommer att omfamna den döendes själ till minne av mitt eget lidande.

 

Moder ELISABETH HESSELBLAD

Vårt nya kanoniserade svenska helgon

http://www.birgittasystrarna.se/uploadimages/elisa3.jpg

Uppväxt och bakgrund

 En försommardag 1870 föddes Maria Elisabeth Hesselblad i Fåglavik i Västergötland som äldsta syskon i en skara av tretton barn. Föräldrarna drev lanthandel i byn. När hon var ett år gammal flyttade familjen till Falun i Dalarna. Familjen gick regelbundet i kyrkan. Elisabeth hade en andlig läggning och upplevde starkt sin konfirmation och första nattvardsgång. Hon var övertygad om att hon tog emot vår Herre själv i brödets gestalt. Elisabeth förberedde sin konfirmation med stort allvar. Under konfirmationen kände hon sig ovärdig och överväldigad på en gång och bad i ensamhet resten av dagen.

    Elisabeth drömde om framtiden och den som Gud ledde in henne på, som blev annorlunda. Med åren kom hon allt närmare Gud. Kanske berodde det på hennes fars sjukdom. Elisabeth grubblade mycket över frikyrkorörelsens framgång i Sverige och dess avståndstagande från Svenska kyrkan. Flera av hennes kamrater gick till frikyrkorna. Elisabeth funderade mycket över det som stod i nya testamentet om ”en herde och en hjord” (Joh 10:1-12). Hon bad om ledning. Hennes förtröstan på Gud var mycket stor livet igenom.

Åren i Amerika

   Elisabeth emigrerade så till Amerika i unga år. Hon var sjutton år, när hon med föräldrarnas tillåtelse och i sällskap med vänner till familjen åkte iväg till New York. Den främsta orsaken för henne var att kunna hjälpa föräldrarna ekonomiskt. Med hjälp av resesällskapet gick det lätt för henne att hitta ett arbete. Elisabeth var en människa som alla lade märke till. Hon var vänlig och hade ett sympatiskt uppträdande. Hon arbetade först som hembiträde. Trots att många i hennes omgivning avrådde henne för att hon inte vartillräckligt stark, utbildade hon sig till sjuksköterska. Efter utbildningen blev hon översköterska på det stora Roosevelt-sjukhuset i New York.

 I sitt arbete inom sjukvården kom hon i kontakt med den katolska Kyrkan genom andra invandrade katolska europeer.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Elisabeth_Hesselblad.jpg/250px-Elisabeth_Hesselblad.jpg

Ung Elisabeth Hasselblad i USA 

Elisabeth blev djupt imponerad av deras trygghet i Gud och innerliga förhållande till Guds Moder Maria. Hon var outtröttlig i sitt arbete för de sjuka. Mitt i natten och i hällande regn kunde hon springa över till den närbelägna kyrkan och hämta en präst, om någon behövde det och ingen annan kunde ge sig iväg. Den 15 augusti 1902 upptogs Elisabeth i den katolska Kyrkan. Hon fortsatte sina medicinska studier för att bli läkare. Då hon var nära att avsluta sina studier och avlägga examen, insjuknade hon och läkarna förklarade hennes fall som obotligt.  

Moder Elisabeth i Rom

 Hon begav sig efter sin återhämtning till Rom för att framleva sina sista dagar i det hus där den heliga Birgitta levt och dött. Hon kom dit den 25 mars 1904. Karmelitsystrarna, som då ägde huset vid Piazza Farnese, tog väl emot henne. Elisabeths hälsa blev så småningom bättre och hon kunde trots stora svårigheter genomföra den stora gärning som utan tvekan var hennes uppgift här i livet. År 1906 fick Elisabeth tillstånd av Pius X att bära birgittinordens dräkt i karmelitsystrarnas kommunitet. Samma år avlade hon sina löften.

År 1908 började syster Elisabeth en rundresa till olika Birgittinkloster för att studera ordenslivet. Hon insåg snart att den ursprungliga birgittinska regeln måste ändras något för att birgittinerna skulle kunna komma tillbaka till Sverige. I klostren blev Elisabeth väl mottagen, även om många inte riktigt kunde förstå hennes planer. Den 8 september år 1911 mottog moder Elisabeth de första postulanterna, två engelska flickor, och kunde då grunda en kommunitet i en liten lägenhet i Birgittahuset vid Piazza Farnese.

Birgittaordens nya gren fick officiellt kyrklig stadfästelse 1920. Den kallades ”en levande gren på Birgittinordens gamla stam”. Den nya grenen växte och spreds ut över världen. Hon grundade själv åtta ordenshus. Elisabeth Hesselblad var en av de första, som aktivt verkade för den ekumeniska rörelsen. Under Andra världskriget var hon verksam bland hemlösa och flyktingar. Judar och oliktänkande skyddade hon genom att gömma dem i klostret där hon bodde. För detta kallades Moder Elisabeth av staten Israel för ”Rättfärdig bland folken”. Genom sina stora insatser i Rom under kriget och tack vare sina goda förbindelser med Sverige kunde hon skaffa fram medicin, mat och kläder och ge skydd åt dem som fruktade för sina liv. 

   Den 24 April 1957 avled Moder Elisabeth i Sankta Birgittas hus i Rom. Hon gravsattes i ett litet gravkapell i anslutning till Birgittakyrkan vid Piazza Farnese. Senare i år väntas hon bli helgonförklarad.  

Diakon Erik Rybäck obl. OSsS, Lund (tidigare Eskilstuna)

*********************************************************************

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

KALENDER

söndag 24/02 kl 16:00
HELIG MÄSSA

7 :e SÖNDAGEN >>UNDER ÅRET<<söndag 10/03 kl 16:00
HELIG MÄSSA

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTANSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
(Heliga Korsets Katolska Församling i Eskilstuna) 016-14 16 66
WEBB
Katolska kyrkan i Eskilstuna
Ordo och veckans läsningar
Bibeln.se
Sveriges Unga Katoliker
Katolska kyrkan i Katrineholm
POSTADRESS
Djurgårdsvägen 32
63350 Eskilstuna

BESÖK OSS

Katolska kyrkan i Strängnäs
Mässa firas i Strängnäs domkyrka varannan vecka. Se kalendern för mer information.

Hitta hit