Katolska kyrkan i Strängnäs

Katolska kyrkan i Sverige

Vi inbjuder till våra gudstjänster i Eskilstuna, se på

www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna

http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo-och-veckans-lasningar

http://www.bibeln.se/

 

 

 

 

 

 

Tankar kring ”Skärselden” efter p. Wilfrid Stinissen OCD

 

Vi närmar oss kyrkoårets slut och Kyrkan påminner oss med stort allvar om de s.k. yttersta tingen, framförallt att vi själva är också ansvariga för hur vi förvaltar de nådegåvor, de talanger som Gud har ställt till vårt förfogande och att vi en gång, när vi dör respektive vid världens slut måste avlägga räkenskap över våra liv.

Tyvärr råder det idag även bland oss katoliker stor osäkerhet just om de ”yttersta tingen” – frågan alltså vad som händer med oss efter döden – somliga har blivit smittade av gamla villoläror som idag presenteras igen som ”inne” – trosföreställningar, t.ex. den så populära men dock så groteska och okristna återfödelse- eller reinkarnationstanken.

Människan består av kropp och själ. Efter döden skiljs själen från kroppen och möter i Gud sin kärleksfulle och barmhärtige men också rättvise domare.

Hon sedan beger sig till det tillstånd som är resultatet till hennes livsinsats:

direkt till himmelen eller via skärselden till himmelen eller till den absoluta och eviga Gudsfjärran som kallas för helvetet.

Wilfrid Stinissen, den 2013 avlidne, spirituelle karmelitfadern i Skåne säger så om skärselden, som förhoppningsvis för många av oss blir en nåderike station på vår sista väg till Gud: ”Om vi föreställer oss himlen som en omåttlig stor katedral, kan vi se skärselden som ett slags vapenhus i ordets ursprungliga mening. Skärselden är förhallen till himlen där man lägger av sina vapen, dvs. allt som man under livet på jorden har försvarat sig med mot Guds kärlek”.

Skärselden är alltså ”en plats” där man kan låta sig avväpnas.

Att skärselden finns, en reningsort eller bättre sagt ett reningstillstånd för dem som vid sin död fortfarande har en del vapen på sig – en del motstånd mot Gud alltså – har Kyrkan alltid trott. Redan i Gamla Testamentets Andra Makabeerbok ges uttryck på det vackraste sätt för denna vår tro.

Vad är nu skärselden för någonting? Hur kan vi föreställa oss den?

Om vi under vårt jordiska liv inte har helhjärtad svarat på Guds kärlek, på  Hans nådegåvor, på Hans kallelse, om vi inte alltid har omsorgsfullt förvaltat de talanger Han har skänkt oss, då kan mötet med Honom efter vår död inte vara enbart glädje. Det måste göra ont, så ont, att möta Gud i Hans oändliga kärlek och strålande ljus och i detta ljus upptäcka sin egen ljumhet, likgiltighet, sin egen ytlighet, otacksamhet, sin egen kärlekslöshet. Själen upptäcker då plötsligen smärtsamt vad det är som ännu skiljer henne från Guds fullkomlighet. Denna smärta är en icke–kroppslig smärta, den är av andlig-religiös natur: det är smärtan om att ha syndat, det är vår fullkomliga ånger som smärtar, som gör ont. Kanske har någon av oss upplevt vid en älskad människas grav smärtsam att inte ha älskat denna människa tillräckligt mycket? Hur otroligt mycket större måste en själ känna smärta när hon står framför den oändligt gode Guden och erkänner fullt hur snål och ogenerös hon har svarat på Guds kärlek. Kärlekens smärta gör mest ont men rengör också mest: Smärtan över vår kärleks oförmåga som svar på en kärlek, som vi inte har förtjänat alls!

Denna smärta är intensiv och därför kallar vi själarna i skärselden också för ”de arma själarna”, de lider mycket! Men som allt lidande åsyftar detta lidande vår helgelse – redan vårt jordiska liv är ju ett slags ”skärseld”. Själarna i skärselden är nu helt passiva, helt utlämnade åt denna rengörande, luttrande smärta. De kan inte längre göra någonting själva för att denna luttringspocess  påskyndas. Det är därför Kyrkan ställer upp och i varje helig mässa ber för sina avlidna. Det är därför Kyrkan uppmanar oss alla på Alla Själars dag, och särskilt under hela novembermånaden att vi solidariserar oss med våra bröder och systrar som renas i kärlekens smältdegel. Hon vet att vår bön och vårt offer kan påskynda deras rening, att vår kärlek kan komplettera det som ännu fattas i deras kärlek.

Vår bön och offer för våra avlidna i skärselden är en del av vår medverkan i Kristi frälsargärning. Som och med Maria är vi, skall vi vara medåterlösare, en uppgift, en hög kallelse som motsvarar vår höga värdighet som människa.

Själarna i skärselden är inte enbart ”arma”, de är redan absolut försäkrat om deras frälsning, de vet att de ska ingå i Guds härlighet och de vill själv bli renade helt och hållet. Men de räknar med vår solidaritet, med vår bön och vårt offer för dem.

Låt oss tacka Gud att Han har ordnat allt så underbart! Låt oss tacka Honom också för skärselden, som är faktiskt en ofattbar nåd för alla av oss som efter döden fortfarande bär resterna av egoism och uppror inom sig, som har ännu att gottgöra vad de inte har hunnit eller orkat med under deras jordiska liv.

Och låt oss vara beredda att döden inte överraskar oss som en tjuv under natten; låt oss be Maria om en god dödsstund, där vi kan överlämna vårt liv i Guds händer försonade med Honom: ”Heliga Maria Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund! Amen!

 

 

HELIGA KORSETS KATOLSKAFÖRSAMLING

 

 

FÖRSAMLINGSBLAD PÅSKEN 2018


Den korsfäste är uppstånden

Kristus har uppstått från de döda!

Detta är påskens glada budskap.

Och den andra delen av detta

budskap heter: I dopet har även

vi uppstått med Honom till det

eviga livet. (cf. Kol 2:12) Därför uppmanar oss aposteln Paulus i episteln: ”Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden!” (Kol 3:2)

Kära kristna!

Låt mig berätta följande fabel för er: En man hade en gång fångat in en örn. Han tog örnen hem och satte honom i sitt hönshus tillsammans med hönsen. Örnen fodrades med hönsfoder, trots att han var en stolt örn, fåglarnas konung.

Efter fem år kom en besökare till gården och upptäckte örnen i hönshuset. Han sade: ” Denna fågel är ingen höna utan en örn.” ”Ja”, sade mannen, ”det stämmer! Men jag har fostrat den som höna. Den är ingen örn längre, utan en höna.” ”Ne ”, sade den andre mannen, ” den är fortfarande en örn, för att den har kvar en örns hjärta. Och detta skall dra den upp i luften igen.” ”Nej, nej ”, sade mannen, ” den har nu blivit en riktig höna och skall aldrig mera flyga som en örn! ”

De båda männen beslöt att testa fågeln. Besökaren som var fågelspecialist tog upp örnen, lyfte den i höjden och tilltalade den besvärjande: ” Du som är en örn, som tillhör himlen och inte jorden, bred ut dina vingar och flyg! ”Men örnen såg hönsen bakom sig och såg hur de pickade korn och han hoppade ner och pickade med dem.

Besökaren gav sig ännu inte. Nästa dag klättrade han med örnen upp på husets tak, höjde honom i luften och sade: ” Örn, du som är en örn, bred ut dina vingar och flyg! ”Men när örnen igen såg de pickande hönsen på gårdsplanen hoppade den ned och sprättade tillsammans med sina höns. Då sade mannen till besökaren: ” Du ser, som jag sade till dig: den är nu en höna och förblir en höna! ”

”Nej ” , sade besökaren, ” den är en örn, för att den har kvar sitt örnhjärta. Låt oss försöka en sista gång. Nästa morgon gick han med örnen upp på en hög berg som låg utanför staden. Han lyfte örnen högt upp i luften och sade till den: ” Örn, du är en örn, du tillhör himlen och inte jorden.

Bred ut dina vingar och flyg! ”

Örnen skakade i hela kroppen, men den flög inte. Då lät besökaren örnen titta rakt in i solen och plötsligen bredde örnen ut sina vingar, steg upp högt i luften med ett örnskri och återvände aldrig mera.

Kära vänner!

Denna lilla historia är liksom en parabel för vår kristna liv!

Lever vi inte ofta som höns? Inspärrade i ett trångt hönshus? Med båda ben fasta på marken? På marken av denna materialistiska och sekulariserade värld? Även vi pickar efter korn: efter pengar, framgång, status etc. Även vi värper ägg, kacklande om våra framsteg och vår egen förträfflighet, solar oss i det som vi har uppnått, njuter av det kroppsliga välbefinnandet.

Vi beter oss som höns, nöjer oss ofta med vår hönshustillvaro och ser på livet från hönsperspektiven

Visst är kristendomen ingen världsfrämmande religion som liksom vänder sig totalt bort från världens realiteter. Tvärtom, vi måste ta på fullaste allvar vårt ansvar för skapelse och miljö, för social rättvisa och fred, för ett mänskligare samhälle.

Men är detta allt?

Kära kristna!

Vi lever som höns men föddes som örnar – vi liksom återföddes i dopets vatten som örnar: med Kristus dog vi bort från synden och begravdes i dopets vatten – och med honom återuppstod vi till ljuset av den uppgående solen på påskens morgon som ”en ny människa, som är född från Gud i sann helighet och rättfärdighet.”

-Vi är örnar: vi tillhör himlen, inte världen. – Vi är örnar: vi har förmågan att flyga, att svinga oss upp mot himlen! – Vi har en örns hjärta inom oss, som innehåller en stor längtan efter Gud, även om vi inte skulle vilja medge detta. – Vi har en örns ögon: genom tron kan vi se världen utifrån himmelens perspektiv.

För att vara sann kristen räcker det inte med att engagera sig för en bättre värld. Dit hör även evighetsdimensionen, en dimension som ofta glöms bort i nutidens kärleksförhållande med världen, i vår hönshustillvaro. Allt vad vi gör och åstadkommer i denna värld måste för oss kristna vara buren av hoppet om den kommande härligheten som väntar på oss. Detta evighetshopp borde genomsyra vår liturgiska sång, våra tankar på kyrkogården, vår bild om

människan: för oss är döden inte slutet! Vår tros symfoni har även en final. Vem skulle vilja uppföra Beethovens 9:e symfoni utan dess berömda final ”Ode an die Freude”?

Kära vänner!

I vår parabel stiger örnen upp i luften efter den hade blickat rakt in i solen. Solen är en gammal symbol för Gud. Och morgonens uppgående sol är en symbol för den Uppståndne. Fastän vi inte kan se direkt in i solen utan att bli bländade, ger solen dock ljus åt våra liv, ger oss kraft och styrka. Även under mörka dagar: då ser vi den inte, trots att den finns där. Det var när örnen vågade se solen då den befriades till sin sanna gestalt. När vi vågar se Kristus i ögonen, honom som är den Uppståndne, vår SOL, då skall även vi befrias till vår sanna gestalt: nämligen till att leva som Guds avbild, som ”nya människor”.

Därför säger den helige Paulus i påskdagens epistelläsning till oss: ”Anpassa er inte efter denna världen!”… ”Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden!” (Kol 3:1-4)

Våga vara örnar, inte höns!

Tillsammans med mina medbröder Fdr. Mahir Malko,  Fdr. Thaddeus Thanh och våra Serafimsystrar vill jag önska er alla en välsignad och Glad Påsk! Kh. Fdr. Otto Michael Schneider.

 

ÅRETS FÖRSTA HELIGA KOMMUNION

 

 

Bildresultat för eukaristin

 

Lördagen den 26 maj kl.11 kommer ett 40-tal av församlingens barn att ta emot sin första heliga kommunion. Jag vill tacka särskild

 

Sr. Krystyna som förbereder barnen på detta viktiga möte med Kristus.

 

Lägerdag för alla kommunionbarn lördagen den 12 maj kl.10.00-16.00. Övning och första bikt fredagen den 25 maj kl.16.00.

 

Konfirmation

 

Bildresultat för konfirmation helige anda

 

Lördagen den 2 juni kl.11 kommer Hans Excellens  f.d. Nuntien Henryk Nowacki att meddela konfirmationens sakrament till ca. 20 ungdomar i Eskilstuna.

 

Heliga mässor i den tridentinska riten på latin

 

Den tridentinska mässan på latin firas vid särskilda helgondagar under året kl.19: 27 april och 18 maj.

 

………………………………………………………………………………………………

 

Påven manar till tystnad före mässan, inte ”småsnack”

 

Vid sin veckoaudiens nyligen manade påve Franciskus katoliker att tillbringa tiden före mässan med att ”möta Jesus”, inte småprata med de omkringsittande. ”Eukaristien är det mest sublima sättet att möta Guds kärlek” sade påven vidare. ”Tystnaden är oerhört viktig. Den hjälper oss att förbereda oss. Som jag sade i förra veckan, tänk på att ni inte bevisar en teaterföreställning”.

 

       Påven har under sina veckoaudienser talat om mässan. ”Detta är den största nåden, att inse att eukaristin är ett priviligierat möte med Jesus och genom honom med Gud och våra bröder och systrar. I evangelierna lärde Jesus lärjungarna, att det första som behövs är att bedja, att veta hur man säger ’Fader’ och förtrösta på Gud med ett barns ödmjukhet”.

       Kristna måste låta sig bli ”överväldigade av det levande mötet med Herren och inte tala med Gud som en papegoja, att upprepa orden i bönen utan att tänka”. Påven sade vidare att mötet med Gud är ett levande möte. ”I mässan är det  inte ett möte som i ett museum; det är ett levande möte med Herren”. Mässan är också en gåva och en tröst där kristna upplever att Guds största överraskning är ”att han älskar oss även i vår svaghet”.

”Herren möter vår svaghet”, sade påven. ”Det är eukaristiens närvaro, det är bön”.

           (Catholic Herald 2017-11-16- översättning : Sven Heilo)

 

 

 

 

 

 

NATIONELLA GUDSTJÄNSTER I ESKILSTUNA

 

Kroatiska     2:a sönd. i mån. kl.10: 8/4, 13/5, 10/6

Spanska         2:a lörd. i mån. kl.16: 14/4, 12/5, 9/6

Polska           4:e sönd. i mån. kl.17: 22/4, 27/5

Slovenska     4:e sönd  i mån. Kl.10.: 22/4, 27/5

 

GUDSTJÄNSTER I KATRINEHOLM-VÅR FRU AV LOURDES

 

Kroatiska           v.g. ring Msgr. Biletic (Tel: 08-641 53 36, 070-781 56 53)

Vietnamesiska   2:a sönd. i mån. kl.16:  8/4, 13/5, 10/6

                                Tel: 076-338 39 55          

Svenska               1:a, 3:e och 5:e sönd. i mån. kl.15.30: 1/4, 15/4, 29/4,

                             6/5, 20/5, 3/6, 17/6.    Information om gudstjänster finns på nätet: www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm

 

GUDSTJÄNSTER I STRÄNGNÄS

 

Svenska   2:a och 4:e sönd. i mån. kl.16 i Domkyrkan:

                  2 /4 OBS! Dag, 22/4, 13/5, 27/5, 10/6

        Information om gudstjänster finns på nätet:

        www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.strangnas

 

VÅRA GUDSTJÄNSTER UNDER VARDAGARNA:

 

Vi firar vanligtvis kvällsmässa kl. 19 på måndag, onsdag och fredag. Vi firar morgonmässa kl. 07.30 på tisdag, torsdag och lördag. På söndagar firas helig mässa kl.9.00 och högmässa kl.11.

Rosenkransandakt kl.18.00 på lördagar.

Information om gudstjänster finns på nätet:

www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna

 

 

UR VÅRA KYRKOBÖCKER

 

Guds barn genom dopets sakrament

 

2017-11-18-----2018-03-17

 

BERGSTRÖM, Simon Peter

 

YOUSIF, Daniel

 

RAFA’EL, Rafael

 

MAHARI, Nymrod Medhan

 

TANG, Minh Tam

 

SULAKA, Ella Isabella

 

PATROS, Perla

 

ALKHUDUR, Lionel Maher

 

ABDOKA, Azhar Marcus Vilma

 

ANWAR RIZKO, Filip

 

FARID MATTI, Karolin Karlo

 

BARBIR, Alisia

 

CEDERGREN, Philip Joakim

 

Herre, gör dem genom dopet till Dina trogna lärjungar!

 

Genom äktenskapets sakrament har förenats

 

2017-12-30---2018-01-13

 

FATIH, Saad och YOUSIF, Diana Ameer

 

RASCH, Nils Olof Jakob och YOUSEF, Sandra Katrina

 

Må de återspegla Guds kärlek till folket!

 

Gud har kallat från jordelivet

 

2017-12-31----2018-02-19

 

ZDILAR, Slavko                       f. 1947   d. 2017-12-31

 

SHAIA MANSOOR, Tereza      f. 1930   d. 2013-01-12

 

SIGETI, Margita                       f. 1921   d. 2018-02-03

 

BLAS ZAVALETA, Luis              f. 1948   d. 2018-02-19

 

Herre, låt det eviga ljuset lysa för dem!

 

……………………………………………………………………………………………..

 

Ett sakrament för de sjuka 

 

ANd9GcRNm811w19tKQvMQS9mu5eOLmi0_e40qTM559KaeKtC7e4lYITRVår Herre Jesus Kristus har skänkt oss ett sakrament för de viktigaste situationerna i vårt liv. Sjukdom, i synnerhet svår sjukdom tär på våra kroppsliga och själsliga krafter. De sjukas smörjelse skänker oss den helige Andes gåvor. Eller som vi kan läsa i Världskatekesen: ”Den främsta nådegåva som förmedlas av detta sakrament är en tröstens, fridens och modets nåd för att övervinna de svårigheter som utmärker ett allvarligt sjukdomstillstånd eller ålderdomens skröplighet. Denna nåd är den helige Andes gåva som förnyar förtröstan och tron på Gud och ger styrka mot den Ondes frestelser, modlöshetens frestelse och dödsångest. Detta bistånd från Herren genom kraften av hans Ande vill ge den sjuke läkedom för själen, men också för kroppen, om detta är Guds vilja. Och har han syndat, skall han få förlåtelse (Jak 5:15). Kalla därför gärna till dig prästen när du är svårt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Det är inte bara de döendes sakrament utan de sjukas! Prästen kommer gärna på besök.

 

Ring på Tel: 016-14 16 66. Eller ha en liten lapp i plånboken med anteckning om att man önskar få besök av katolsk präst vid sjukdom eller olycksfall.

 

........................................................................................................................

Jungfru Maria gav genom uppenbarelser både till S:t Dominikus (år 1214) och Salige Alan de la Roche löften om förmåner hon lovade att stå för om de använde sig av rosenkransen. Dessa 15 löften fick de:

 

1. Var och en som troget tjänar mig genom recitationen av rosenkransen, skall få påtaglig nåd.

 

2. Jag lovar mitt speciella skydd och den största nåden till alla som reciterar rosenkransen.

 

3. Rosenkransen skall vara en kraftfull vapenrustning mot helvetet, den kommer att nedkämpa laster, avta synd och besegra villoläror.

 

4. Den kommer att orsaka att dygder och goda gärningar kommer att blomstra, den kommer att förvärva överflödande nåd från Gud till själar, den kommer att vända bort människornas hjärtan från kärleken till världen och dess fåfängligheter och den kommer att lyfta dem till längtan efter eviga ting. Dessa själar kommer att helga sig själva genom detta medel.

 

5. Den själ som anbefaller sig själv till mig genom denna recitation av rosenkransen, kommer inte att förgås.

 

6. Var och en som reciterar rosenkransen andäktigt, och vinnlägger sig själv till betraktande av dess heliga mysterier skall aldrig bli övervunnen av olycka. Gud skall inte straffa honom i sin rätt och han skall inte drabbas av en oförberedd död; om han är rättfärdig skall han förbli i Guds nåd, och bli värdig det eviga livet.

 

7. Var och en som har en sann hängivenhet för rosenkransen skall inte dö utan Kyrkans sakrament.

 

8. De som är trogna till att recitera rosenkransen skall under sitt liv och vid sin död ha Guds ljus och fullheten av Hans nåd; vid dödens stund skall de få deltaga i helgonens förtjänster i paradiset.

 

9. Jag skall befria från skärselden de som har varit överlåtna till rosenkransen.

 

10. Rosenkransens trogna barn skall tillräknas en hög rang av härlighet i himlen.

 

11. Du skall erhålla allt du ber mig om genom reciterandet av rosenkransen.

 

12. Alla dem som utbreder den heliga rosenkransen skall bistås av mig i sina behov.

 

13. Jag har utverkat från min Gudomlige Son att alla rosenkransens förkämpar skall ha som förebedjare hela den himmelska församlingen under deras liv och vid dödens stund.

 

14. Var och en som reciterar rosenkransen är min son och bröder till min ende son Jesus Kristus.

 

15. Hängivenhet till min rosenkrans är ett stort tecken på förutbestämmelse.

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Böcker från Mater Misericordiae

Under början av 2013 (utsett till Trons år av Helige Fadern Benedikt XVI) var jag delvis ledig från ordinarie arbete på grund av sjukdom. Med lite tid frigjort till konvalescens beslutade jag då att genomföra en idé som funnits med sedan länge, att försöka skriva ned en del av de tankar och erfarenheter som gjorde att jag som svensk en gång valde att konvertera och bli katolik. Resultatet blev några månader senare, efter många timmars intensivt skrivande och justerande, en bok på ca 150 sidor som mot slutet av sommaren gavs ut på egen bekostnad och eget förlag. Boken heter Inte som jag trodde – en katolsk pilgrimsfärd genom livet. Den fick glädjande nog en god respons ifrån de vänner och bekanta som läste, och även några för mig obekanta personer berättade att de hade tyckt den var mycket intressant (det allra roligaste var meddelandet att till och med en ung muslim, närstående familjen till en god vän i församlingen, hade läst och uppskattat innehållet!). Uppmuntran kom även ifrån biskop Anders och likaså Karmelitklostret i Glumslöv, efter att de båda fått exemplar tillskickade. Därför blev det även så att jag fortsatte arbeta med böcker på fritiden.

 

Två år senare var en andra bok färdig, som handlar om den på 1900-talet världsberömde kristne författaren G.K. Chesterton.  Den här boken är fylld av olika textutdrag på engelska, och däremellan försöker jag berätta lite om vem han var och vad han tyckte om saker och ting.                            

Chesterton – anti-modernist för moderna framtider beskriver främst det som har att göra med idéer och ideal.

Efter de här två böckerna har jag arbetat mest med översättning. Under 2016-2017 har det blivit inte mindre än 5 böcker med texter av det italienska helgonet Alphonsus Maria de Liguori (1696-1787) från Neapel. I den första, Till Maria i liv och död som gavs ut av Books on Demand, finns flera av de finaste texter jag kunnat hitta. Den boken innehåller dessutom längre avsnitt som berättar om den otroligt arbetsamme prästens mycket intressanta liv. Bland mycket annat har han skrivit den  synnerligen läsvärda Förberedelse för döden . Ett urval kapitel ur den finns med både här och i flera av de andra översättningarna.

Nummer två i serien om Alphonsus är ett litet häfte på knappt 50 sidor som jag kallat Under ditt beskydd, med utdrag ur boken Marias lov och ära.

Nummer tre är en tjockare bok på ca 270 sidor där jag valt ut texter som handlar om temat att följa Guds vilja. Den samlingen heter Kärleken är inte älskad och just själva titeln är ett citat som ursprungligen kommer från helige Franciskus av Assisi (och som senare citerats av flera kvinnliga mystiker). Kyrkoläraren Alphonsus brukade ofta bygga upp sina andliga böcker kring laddade helgoncitat och viktiga bibelord.

Nummer fyra är en nästan lika tjock bok, som kompletterar de tidigare och som framförallt handlar om hur man kan be. Den är ännu lite mera djupgående än de föregående och den kallade jag Med bönen som vapen.

Nummer fem är tunnare och mer som en andaktsbok. Lidandet och evigheten har ca 160 sidor och ungefär hälften är betraktelser över Marias sju smärtor.

Nu i år kommer i mars månad en ny bok. Den heter Fiat till Gud – 1700-talets italienska helgon om människans val och våndor och presenterar tio olika helgon. Där finns även tre texter som är skrivna av helgonen själva. Den längsta av originaltexterna är skriven av franciskanen Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751). Ämnet är det svåraste tänkbara – helvetet – men det sätt han skriver om saken gör att man ändå kan förstå våndan i den ohyggliga skrämmande risken en liten smula bättre.  Pris: 120 kr per bok

Tomas Carlberg telefon: 073-950 41 97

 

FÖRSTA LÖRDAGAR ENLIGT VÅR FRU AV FATIMA

 Bildresultat för gudsmoder fatima

 

Första lördagar enligt Guds Moder Marias budskap:

 

2 juni, 7 juli, 4 augusti, 1 september, 6 oktober med mässa kl.12.00, bikttillfälle före och efter mässan samt rosenkrans-meditation 15 min. Under jubileumsåret 2017 utnyttjade ca.50 församlingsmedlemmar de underbara nådeförmånen som Vår Fru av Fatima utlovade. Att ännu fler församlingsmedlemmar kan ta del av Vår Frus löfte erbjuder vi även under fem följande sommar- och höstmånader särskild bekväm tillgång till denna devotion. Vår Fru lovade Sr.Lucia följande:

 

”Se min dotter, se mitt Hjärta omslutet av törnen som orsakas av otacksamma människor. Dessa törnen tränger in i mitt hjärta varje stund och är orsakade av hädelser och otacksamhet. Trösta mig genom att göra det känt att till alla dem som under fem månader i rad biktar sig, tar emot den Heliga Kommunionen, ber Rosenkransen och håller mig sällskap genom att betrakta Rosenkransens hemligheter under femton minuter med intentionen att trösta mig, lovar jag att ge all nåd som behövs för att uppnå frälsningen.

 

HELIGA KORSETS KATOLSKA FÖRSAMLING          

Djurgårdsvägen 32                                                   

633 50  Eskilstuna                                                     

Tel: 016-14 16 66                                                      

E-post: eskilstuna@katolskakyrkan.se

 

Plusgiro: 39 10 16-3

 

www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna

 www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.se.strangnas

 

Serafimsystrarna

TEL: 016-12 39 78

 

VÅR FRU AV LOURDES´KAPELL

TEGNÉRVÄGEN 34 A

641 32  KATRINEHOLM

TEL: 016-14 16 66

www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm                                                     

Fdr. Thanh Thaddeus Tran

Mobil: 076-338 39 55

 

MAR APREM KALDEISK KATOLSKA KAPELL

EMBORGSGATAN 3 C

633 48  ESKILSTUNA

Fdr. Mahir Malko

Mobil: 070-415 89 06


Rosenkransen

rosary

Vi ber Rosenkransen i Eskilstuna varje lördag kl.18 i församlingens Kyrka, i Katrineholm varje tisdag, onsdag, fredag efter mässorna kl.18 i Vår Fru av Lourdes’ kapell och i Strängnäs varje tisdag kl.17.30 i Domkyrkans Vårfrukor (ingång genom lilla porten).

”Den som tar till vana att dagligen be åtminstone en hemlighet vänjer sig vid att vara hos Jesus tillsammans med Hans och vår moder”.

Vi ber Barmhärtighetens Rosenkrans varje fredag kl.15.00-15.10 tillsammans med Serafimsystrarna.

Varför be Rosenkransen varje dag

”Tack vare Rosenkransen och Skapularet skall jag en dag rädda världen.” (Heliga Jungfrun Maria till den helige Dominikus.)

    ”Be Rosenkransen varje dag och ni ska erhålla fred för världen.” (Vår fru av Fatima 1917.)

    ”Det bästa sättet att be är att be Rosenkransen.”

(Helige Francois de Sales.)

    ”Om du ber Rosenkransen med trofasthet intill döden, så försäkrar jag dig att trots dina synders allvar kommer du att få en ärekrans som aldrig vissnar, även om du står på förbannelsens brant, även om du har ena foten i helvetet, även om du har sålt din själ till djävulen, såsom häxmästare som sysslar med svart magi gör, och även om du är en kättare lika envis som en djävul, förr eller senare kommer du att omvända dig och förbättra ditt liv och rädda din själ, om och lägg väl märke till vad jag säger - om du ber den Heliga Rosenkransen andäktigt varje dag intill döden med avsikt att få veta sanningen och ångra dina synder och få förlåtelse för dem.”

(S:t Louis de Montfort)

    ”De som ber Rosenkransen varje dag och bär det bruna skapularet och gör litet till, kommer att gå direkt till himmelen.” (S:t Alphonsius Ligorni)

    ”Bland alla de andakter som godkänts av Kyrkan finns det ingen som hedrats med så många under som andakten till den Heliga Rosenkransen.” (Salige Påven Pius IX)

    ”Om det fanns en miljon familjer som bad Rosenkransen varje dag, skulle hela världen bli räddad.” (Helige Påven Pius X)

  ”Det finns inget säkrare sätt att nedkalla Guds välsignelse över familjen än att dagligen be Rosenkransen. (Påven Pius XII)

    ”Vi sätter stor tillit till den heliga Rosenkransen för att bota det onda  som plågar vår tidsålder.”  (Påven Pius XII)

    ”Rosenkransen är en skola där man lär sig den sanna kristna fullkomligheten.” (Salige Påven Johannes XXIII)

    ”Ingen kan ständigt leva i synd och fortsätta att be Rosenkransen. Endera kommer han att ge upp synden eller kommer han att ge upp Rosenkransen.” (Biskop Hugh Bryle)

    ”Familjen som ber tillsammans, håller ihop.”

    (Fader Patrick Peyton)

    ”Om familjen ger Vår Fru femton minuter om dagen för att be Rosenkransen, försäkrar jag dem, att deras hem, genom Guds nåd, kommer att bli fridfulla platsen.” (Fader Patrick Peyton)

Försök att be Rosenkransen varje kväll i familjen. Den bästa tiden är precis efter kvällsmaten eller just innan barnen ska gå till sängs. Vissa familjer börjar med att be en av Rosenkransens dekader varje dag, speciellt om barnen är mycket små.

 

 

Ett sakrament för de sjuka

ANd9GcRNm811w19tKQvMQS9mu5eOLmi0_e40qTM559KaeKtC7e4lYITRVår Herre Jesus Kristus har skänkt oss ett sakrament för de viktigaste situationerna i vårt liv. Sjukdom, i synnerhet svår sjukdom tär på våra kroppsliga och själsliga krafter. De sjukas smörjelse skänker oss den helige Andes gåvor. Eller som vi kan läsa i Världskatekesen: ”Den främsta nådegåva som förmedlas av detta sakrament är en tröstens, fridens och modets nåd för att övervinna de svårigheter som utmärker ett allvarligt sjukdomstillstånd eller ålderdomens skröplighet. Denna nåd är den helige Andes gåva som förnyar förtröstan och tron på Gud och ger styrka mot den Ondes frestelser, modlöshetens frestelse och dödsångest. Detta bistånd från Herren genom kraften av hans Ande vill ge den sjuke läkedom för själen, men också för kroppen, om detta är Guds vilja. Och har han syndat, skall han få förlåtelse (Jak 5:15).

Kalla därför gärna till dig prästen när du är svårt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Det är inte bara de döendes sakrament utan de sjukas! Prästen kommer gärna på besök.

Ring på tel: 016-14 16 66. Eller ha en liten lapp i plånboken med anteckning om att man önskar få besök av katolsk präst vid sjukdom eller olycksfall.

 

100 År Mariauppenbarelser i Fatima 1917-2017

2017 firas olika jubiléer av olika grupper människor: protestanter över hela världen firar 500 årsjubiléet av en man som har förstört kyrkans enhet, den tyske munken Martin Luther som 1417 startade den rörelse som kallas ”Reformation” och som blev hittills den mest allvarliga och tragiska schismen i den kristna världen.

Världens frimurare firar 300 årsjubiléet av upprättandet av den första logen som startade denna världs farligaste hemliga organisation som söker att förinta Kristi Kyrka eller att omforma den enligt sina egna ändamål.

Vi katoliker firar i år 100 årsjubiléet av Guds varning till Hans älskade mänsklighet genom Gudsmoder Maria som visade sig 1917 varje månad den 13 från maj till oktober för tre barn, Lucia, Jacinta och Francisco i Fatima/Portugal och gav dem uppenbarelser, innehållande även följande uppmaningar, som nu under 100 år över hela världen har blivit kända såsom budskapet från Fatima:

 1. Bed dagligen Rosenkransen och avsluta därvid varje dekad

        med böneropet:  

  O JESUS, förlåt oss våra synder, bevara oss för helvetets eld, led alla själar till himmelen, särskilt dem, som behöver Din barmhärtighet allramest.

   

 2. Människorna bör omvända sig och be om sina synders förlåtelse. De får inte såra Herren, som redan sårats alltför mycket.

   

 3. Bed och gör uppoffringar för syndarna!

   

 4. Ryssland bör invigas åt Marie Obefläckade Hjärta.

   

 5. Man bör på första lördagen i månaden ta emot den heliga kommunionen för att sona det onda som tillfogats hennes hjärta.

  När allt detta görs skall följande löften, som Vår Fru av Fatima gav, uppfyllas:

   

  1. ”Många själar skall frälsas.”

    

  2. ”Ryssland skall omvända sig och världen skall få uppleva en period av fred.”

    

  3. ”Slutligen kommer mitt Obefläckade Hjärta att triumfera.”

   

   

**************************************************************

                                   

Rosenkrans till Guds barmhärtighet

Börja med: + I Faderns och Sonens....

FADER VÅR…HELL DIG, MARIA…….

 

Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och

jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans

enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige

Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius

Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen i

dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de

döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig

Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att

döma levande och döda. Jag tror ock på den helige

Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund,

syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt

liv. Amen

                 På de stora pärlorna:

- Evige Fader, jag offrar till Dig Din älskade Sons,

Vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och

Gudomlighet  för att sona våra och hela världens

synder. (1x5)

                 På de små pärlorna:

- För Hans smärtorika lidandes skull  ha förbarmande med oss och hela världen. (10x5)

                   Till sist:

- Helige Gud, Helige Starke Gud, Helige odödlige Gud,

ha förbarmande med oss och hela världen. (3x)

                       *****

- O blod och vatten, som strömmade för oss ur Jesu heligaste hjärta som barmhärtighetens källa, jag förtröstar på dig! (3x)

                       *****

- Jesus jag förtröstar på Dig! (3 x.)

(Medan man tittar på bilden i förtröstan.)

   Genom våra Serafimsystrar har vi fått en underbar vacker tavla av den Barnhärtige Jesus. Den är placerad ovanför Tabernaklet där den Barmhärtige bor hos oss.

Tavlan föreställer den uppståndne Kristus, som på händer och fötter bär spår efter korsfästelsen. Från det på tavlan osynliga hjärtat utgår två strålar, en röd och en blek. Då Herren  Jesus   tillfrågades  om deras betydelse, förklarade   han: ”Den   bleka   strålen betecknar det vatten som renar själarna; den röda strålen betecknar blodet, som är själanas liv.

Dessa två strålar kom ur det inre i min barmhärtighet, då mitt hjärta förbrann och av en lans öppnades på korset”

http://1.bp.blogspot.com/-GEaIomU7cLc/Ux2uOjqjN-I/AAAAAAAAAvk/w-VZcxQzSVk/s1600/Jezu+ufam+Tobie.jpg

Jesus, jag förtröstar på Dig

Med andra ord betecknar dessa strålar de heliga sakramenten, och även den heliga Kyrkan, som framförts ur Kristi genomborrade sida och den helige Andes gåvor, vilkas symbol  i  bibeln är  vatten.

”Lycklig den, som kommer att leva i skuggan av dessa”, sade Jesus, ”ty honom når ej Guds rättvisa hand”.

FaustinaDen 13 september 1935 fick den Heliga Faustyna Kowalska (1905-38, 5 okt.) se en Herrens Ängel som var på väg att utföra ett fruktansvärt straff över mänskligheten.

Genast kände hon sig inspirerad att offra till

Fadern Hans älskade Sons ”Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder”.

Under det att helgonet bad bönen kunde Ängeln inte utföra straffet. Dagen därpå bad Jesus henne att med samma ord be dessa böner som vi nu känner till som Barmhärtighetens Rosenkrans.

Jesus visade sig för henne enligt bilden. Den vita strålen från Jesu Heliga Hjärta står för rening. Den röda strålen är för själen det eviga livet. När Jesus dog på Korset utgjöts allt för oss. Ur hans hjärta rann blod och vatten.

 Vid uppenbarelsen den 14 september 1935 gav Herren följande löften:

”- Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Rosenkrans.

   – Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min vilja.

   – De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärtighet för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.

   – Om syndare ber denna Rosenkrans ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.

   – Prästerna bör uppmana dem som lever i synd att använda denna bön som en frälsningens sköld.

   – Även den mest inbitne syndare som ber denna rosenkrans, om så bara en enda gång, kommer att få ta emot någon nåd från min Barmhärtighet.

   – Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Rosenkrans vid en dödsbädd, så kommer jag själv att ställa mig mellan den döende och Faderns rättvisa. Jag kommer då inte att vara Domaren, utan Frälsaren. Min oändliga Barmhärtighet kommer att omfamna den döendes själ till minne av mitt eget lidande.

 

Moder ELISABETH HESSELBLAD

Vårt nya kanoniserade svenska helgon

http://www.birgittasystrarna.se/uploadimages/elisa3.jpg

Uppväxt och bakgrund

 En försommardag 1870 föddes Maria Elisabeth Hesselblad i Fåglavik i Västergötland som äldsta syskon i en skara av tretton barn. Föräldrarna drev lanthandel i byn. När hon var ett år gammal flyttade familjen till Falun i Dalarna. Familjen gick regelbundet i kyrkan. Elisabeth hade en andlig läggning och upplevde starkt sin konfirmation och första nattvardsgång. Hon var övertygad om att hon tog emot vår Herre själv i brödets gestalt. Elisabeth förberedde sin konfirmation med stort allvar. Under konfirmationen kände hon sig ovärdig och överväldigad på en gång och bad i ensamhet resten av dagen.

    Elisabeth drömde om framtiden och den som Gud ledde in henne på, som blev annorlunda. Med åren kom hon allt närmare Gud. Kanske berodde det på hennes fars sjukdom. Elisabeth grubblade mycket över frikyrkorörelsens framgång i Sverige och dess avståndstagande från Svenska kyrkan. Flera av hennes kamrater gick till frikyrkorna. Elisabeth funderade mycket över det som stod i nya testamentet om ”en herde och en hjord” (Joh 10:1-12). Hon bad om ledning. Hennes förtröstan på Gud var mycket stor livet igenom.

Åren i Amerika

   Elisabeth emigrerade så till Amerika i unga år. Hon var sjutton år, när hon med föräldrarnas tillåtelse och i sällskap med vänner till familjen åkte iväg till New York. Den främsta orsaken för henne var att kunna hjälpa föräldrarna ekonomiskt. Med hjälp av resesällskapet gick det lätt för henne att hitta ett arbete. Elisabeth var en människa som alla lade märke till. Hon var vänlig och hade ett sympatiskt uppträdande. Hon arbetade först som hembiträde. Trots att många i hennes omgivning avrådde henne för att hon inte vartillräckligt stark, utbildade hon sig till sjuksköterska. Efter utbildningen blev hon översköterska på det stora Roosevelt-sjukhuset i New York.

 I sitt arbete inom sjukvården kom hon i kontakt med den katolska Kyrkan genom andra invandrade katolska europeer.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Elisabeth_Hesselblad.jpg/250px-Elisabeth_Hesselblad.jpg

Ung Elisabeth Hasselblad i USA 

Elisabeth blev djupt imponerad av deras trygghet i Gud och innerliga förhållande till Guds Moder Maria. Hon var outtröttlig i sitt arbete för de sjuka. Mitt i natten och i hällande regn kunde hon springa över till den närbelägna kyrkan och hämta en präst, om någon behövde det och ingen annan kunde ge sig iväg. Den 15 augusti 1902 upptogs Elisabeth i den katolska Kyrkan. Hon fortsatte sina medicinska studier för att bli läkare. Då hon var nära att avsluta sina studier och avlägga examen, insjuknade hon och läkarna förklarade hennes fall som obotligt.  

Moder Elisabeth i Rom

 Hon begav sig efter sin återhämtning till Rom för att framleva sina sista dagar i det hus där den heliga Birgitta levt och dött. Hon kom dit den 25 mars 1904. Karmelitsystrarna, som då ägde huset vid Piazza Farnese, tog väl emot henne. Elisabeths hälsa blev så småningom bättre och hon kunde trots stora svårigheter genomföra den stora gärning som utan tvekan var hennes uppgift här i livet. År 1906 fick Elisabeth tillstånd av Pius X att bära birgittinordens dräkt i karmelitsystrarnas kommunitet. Samma år avlade hon sina löften.

År 1908 började syster Elisabeth en rundresa till olika Birgittinkloster för att studera ordenslivet. Hon insåg snart att den ursprungliga birgittinska regeln måste ändras något för att birgittinerna skulle kunna komma tillbaka till Sverige. I klostren blev Elisabeth väl mottagen, även om många inte riktigt kunde förstå hennes planer. Den 8 september år 1911 mottog moder Elisabeth de första postulanterna, två engelska flickor, och kunde då grunda en kommunitet i en liten lägenhet i Birgittahuset vid Piazza Farnese.

Birgittaordens nya gren fick officiellt kyrklig stadfästelse 1920. Den kallades ”en levande gren på Birgittinordens gamla stam”. Den nya grenen växte och spreds ut över världen. Hon grundade själv åtta ordenshus. Elisabeth Hesselblad var en av de första, som aktivt verkade för den ekumeniska rörelsen. Under Andra världskriget var hon verksam bland hemlösa och flyktingar. Judar och oliktänkande skyddade hon genom att gömma dem i klostret där hon bodde. För detta kallades Moder Elisabeth av staten Israel för ”Rättfärdig bland folken”. Genom sina stora insatser i Rom under kriget och tack vare sina goda förbindelser med Sverige kunde hon skaffa fram medicin, mat och kläder och ge skydd åt dem som fruktade för sina liv. 

   Den 24 April 1957 avled Moder Elisabeth i Sankta Birgittas hus i Rom. Hon gravsattes i ett litet gravkapell i anslutning till Birgittakyrkan vid Piazza Farnese. Senare i år väntas hon bli helgonförklarad.  

Diakon Erik Rybäck obl. OSsS, Lund (tidigare Eskilstuna)

*********************************************************************

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

KALENDER

söndag 25/11 kl 16:00
HELIG MÄSSA

KRISTUS KONUNGENS DAG, högtidSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
(Heliga Korsets Katolska Församling i Eskilstuna) 016-14 16 66
WEBB
Katolska kyrkan i Eskilstuna
Ordo och veckans läsningar
Bibeln.se
Sveriges Unga Katoliker
POSTADRESS
Djurgårdsvägen 32
63350 Eskilstuna

BESÖK OSS

Katolska kyrkan i Strängnäs
Mässa firas i Strängnäs domkyrka varannan vecka. Se kalendern för mer information.

Hitta hit