Sundom Missionskyrka

Missionskyrkan i Finland (Fria Missionsförbundet), Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUDKALENDERMEDIATV

Vi tror på Gud Fader som är skapare av himmel och jord. Han är alltings ursprung och det finaste Han skapade var människor som du och jag.

Vi tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son och vår Frälsare. Han är enda vägen till Gud och den enda som kan ge oss ett meningsfullt liv.

Människor går vilse idag och bär på ett jagande efter mening och något som kan fylla ett inte tomrum. Gud gav oss Jesus för att visa oss vad sann kärlek är.

Vi tror på den Helige Ande som vill befria oss till att vara äkta människor så att vi upptäcker att vi alla är unika, skapade med oerhörda resurser och möjligheter.

Vi tror på församlingen som en möjlig plattform att förverkliga Guds kärlek och vi vill vara en utsträckt hand till människor i vår närmiljö. En plats där den enskilda människan kan få uppleva försoning och frälsning.

 

Välkommen till Sundom Missionskyrka!


NYHETER

KALENDER

söndag 05/12 kl 11:00
Söndagsskoj

MINI-MIDI: grupp för barn upp t.o.m. åk 3

MAXI: grupp för barn i åk 4-6söndag 05/12 kl 11:00
Gudstjänst

Nattvard.
Olle Rosenqvist, Catarina Olin
Serveringtisdag 07/12 kl 08:00
Morgonbön

onsdag 08/12 kl 13:00
Kaffeträffen

Samling för daglediga i Sundom UF. Inbjudna gäster, kaffe och samvaro!

I samarbete med Sundom UF och Sundom kapellförsamling.


Plats: Sundom UF


torsdag 09/12 kl 19:00
Bibelsamtal och bön

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Gudstjänster hålls i regel varje söndag kl 11.00.

Söndagsskola
SÖNDAGSSKOJ är indelad i två åldersgrupper.
MINI-MIDI (upp till åk 3) med Titti Lindman, Pia Sandås och Mikaela Santala
MAXI (åk 4-6) med Anders Lindman, Maria Zuglian och Victoria Grönlund
Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet
Stigfinnarna Sundom ordnar scoutverksamhet för barn i årskurs 2 och uppåt. Mer info på hemsidan stigfinnarna.fi/sundom.
Bön
Bönesamling varje tisdag morgon kl 8.00 - 8.30 i kyrksalen
Bön i bönerummet på övre våningen torsdagar kl 19.00-20.00
Ungdomsaktiviteter
Stigfinnarna Sundom ordnar scoutverksamhet för barn i årskurs 2 och uppåt. Mer info på hemsidan stigfinnarna.fi/sundom.

KällarChill för Tweens (åk 4-6) samlas varannan lördag kväll i kyrkans källare.

Källaren goes street för högstadiet och uppåt är en verksamhet som är utåtriktad och varannan lördag står vi utanför K-market butiken i byn och möter ungdomar.
Senior/dagledig
Stickcafé ordnas varannan torsdag kl. 18.

Kaffeträffen ordnas gemensamt med Sundom kapellförsamling och Sundom UF varannan onsdag kl. 13 i ungdomslokalen. Inbjudna gäster, kaffe och samvaro.
TELEFON
Ordförande Leif Olin +358503138175
Scoutchef Harriet Sten +358505932074
EPOST
Ordförande Leif Olin
Sundom Missionskyrka
WEBB
www.kyrktorget.fi/sundom.missionshus
Stigfinnarna Sundom
POSTADRESS
Norrbacken 48
65410 Sundom

BESÖK OSS

Sundom Missionskyrka
Norrbacken 48
Sundom
Hitta hit