Sundom Missionskyrka

Missionskyrkan i Finland (Fria Missionsförbundet), Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUDKALENDERMEDIATV

Vem är vi?

Vi är en gemenskap av människor som tror på Jesus som vår Herre och Frälsare.

Vad tror vi?

1. Att Jesu Kristi uppståndelse är en historisk händelse.
2. Att Bibeln är Guds Ord och att dess undervisning är grundläggande för ett kristet liv.
3. Att Gud har sänt oss för att förkunna och leva ut evangeliet.

Vad gör vi?

”De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna.”
(Apg 2:42)

Vi har aktiviteter för barn, ungdomar, män och kvinnor samt seniorer. I gudstjänsten möts vi alla och delar även gemenskapen runt kaffeborden.
Vår gemenskap är öppen för dig. Kom och dela gemenskapen med oss!

Who are we?
We are a community of people who believe in Jesus Christ as our Lord and Savior.

What do we believe?
1. In the physical resurrection of Jesus Christ as a true historical event.
2. That the Bible is the Word of God, and that its teachings are central to a godly life.
3. That God has sent us to proclaim and demonstrate the Gospel.

What do we do?
“They devoted themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to the breaking of
bread and to prayer.” (Acts 2:42)
We offer activities for children, youth, men and women, and seniors. On Sunday Service all of us come together, and the fellowship is continued around the coffee tables.

Our community is open to you. Come and join our fellowship!

Keitä olemme?
Olemme ryhmä ihmisiä jotka uskovat että Jeesus Kristus on meidän Herramme ja Vapahtajamme.

Mitä me uskomme?
1. Että Jeesuksen Kristuksen ruumiillinen ylösnousemus on historiallinen tapahtuma.
2. Että Raamattu on Jumalan Sana ja että sen opit ovat keskeisiä jotta voisimme elää kristillistä
elämää.
3. Että Jumala on lähettänyt meitä julistamaan ja elämässämme toteuttamaan evankeliumia.

Mitä me teemme?
”Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä
yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.”
Meillä on toimintaa lapsille, nuorille, miehille ja naisille sekä senioreille. Jumalanpalvelussa kokoonnumme yhdessä, ja jatkamme seuraa kahvipöydän äärellä.

Yhteisömme on avoin sinulle. Tule mukaan jakaamaan yhteisöämme kanssamme!

 

Välkommen till Sundom Missionskyrka!

Följ oss på Facebook och Instagram för information om aktuella händelser!


NYHETER

KALENDER

söndag 28/04 kl 11:00
Gudstjänst, söndagsskoj

Predikant: Roland Nylund, möteledning Elin Skagersten-Ström, musik  Marja Kohtala-Hänninen och Josefins Snellmantorsdag 02/05 kl 19:30
Bön

söndag 05/05 kl 11:00
Gudstjänst, söndagsskoj

söndag 12/05 kl 11:00
Gudstjänst, söndagsskoj

söndag 19/05 kl 11:00
Gudstjänst, söndagsskoj

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Gudstjänster hålls i regel varje söndag kl 11.00.

Söndagsskola
SÖNDAGSSKOJ är indelad i tre åldersgrupper och hålls i regel under vinterhalvåret samtidigt som gudstjänsten.
Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet
Källarchill för årskurs 4-6 varannan lördag kl. 18-20.
Stigfinnarna Sundom ordnar scoutverksamhet för barn i årskurs 2 och uppåt. Mer info på hemsidan stigfinnarna.fi/sundom.
Bön

Ungdomsaktiviteter
SMUG (Sundom Missionskyrkas Ungdomsgrupp) samlas varannan lördag kl. 18 till lek, undervisning, vittnesbörd, lovsång och
knytkalas. Följ @smug_sundom på Instagram för mer information.

Senior/dagledig
Stickcafé ordnas varannan torsdag kl. 18.
TELEFON
Ordförande Matias Sandås +358504405372
EPOST
Sundom Missionskyrka
WEBB
Sundom Missionskyrka
Stigfinnarna Sundom
POSTADRESS
Norrbacken 48
65410 Sundom

BESÖK OSS

Sundom Missionskyrka
Norrbacken 48
Sundom
Hitta hit