Sundom Missionskyrka

Missionskyrkan i Finland (Fria Missionsförbundet) Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster
Gudstjänster hålls i regel varje söndag kl 11.00.

Söndagsskola
SÖNDAGSSKOJ är indelad i två åldersgrupper.
MINI-MIDI (upp till åk 3) med Titti Lindman, Pia Sandås och Mikaela Santala
MAXI (åk 4-6) med Anders Lindman, Maria Zuglian och Victoria Grönlund
Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet
Stigfinnarna Sundom ordnar scoutverksamhet för barn i årskurs 2 och uppåt. Mer info på hemsidan stigfinnarna.fi/sundom.
Bön
Bönesamling varje tisdag morgon kl 8.00 - 8.30 i kyrksalen
Bön i bönerummet på övre våningen torsdagar kl 19.00-20.00
Ungdomsaktiviteter
Stigfinnarna Sundom ordnar scoutverksamhet för barn i årskurs 2 och uppåt. Mer info på hemsidan stigfinnarna.fi/sundom.

KällarChill för Tweens (åk 4-6) samlas varannan lördag kväll i kyrkans källare.

Källaren goes street för högstadiet och uppåt är en verksamhet som är utåtriktad och varannan lördag står vi utanför K-market butiken i byn och möter ungdomar.
Senior/dagledig
Stickcafé ordnas varannan torsdag kl. 18.

Kaffeträffen ordnas gemensamt med Sundom kapellförsamling och Sundom UF varannan onsdag kl. 13 i ungdomslokalen. Inbjudna gäster, kaffe och samvaro.
TELEFON
Ordförande Victoria Grönlund +358505658052
Scoutchef Harriet Sten +358505932074
EPOST
Sundom Missionskyrka
WEBB
www.kyrktorget.fi/sundom.missionshus
Stigfinnarna Sundom
POSTADRESS
Norrbacken 48
65410 Sundom
BESÖK OSS
Sundom Missionskyrka
Norrbacken 48