Sundom Missionskyrka

Missionskyrkan i Finland (Fria Missionsförbundet) Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD • KALENDERMEDIA

Vi erbjuder

Gudstjänster
Vårens gudstjänster hålls varje söndag kl 11.00.
Pastor Markus Linde predikar mestadels och avlöses av någon inom äldstekåren under hans lediga helger.
Söndagsskola
SÖNDAGSSKOJ är indelad i tre åldersgrupper. De två yngre grupperna har en gemensam inledning.
MINI ca 3 - 6 år med Titti Lindman och Elin Skagersten-Ström
MIDI 7-9 år (åk1-3) med Pia Sandås, Maria Norrgård och Mikaela Santala
MAXI 10-13 år- (åk 4- ) med Victoria Grönlund och Anders Lindman
Bön
Bönesamling varje tisdag morgon kl 8.00 - 8.30 i kyrksalen
Bön i bönerummet på övre våningen torsdagar kl 19.00-20.00
Ungdomsaktiviteter
Sundom Stigfinnare är Sundom Missionskyrkas scouter och samlas regelbundet onsdagar kl 18-19.30.
Patrullerna samlas i kyrkans ungdomsutrymmen eller ofta utomhus någonstans i skogen.
Senior/dagledig
Stickcaféet möts varannan torsdag ( udda veckor ) i kyrkans serveringsutrymmen kl 18.00-20.00
Samvaro, sång och gemenskap.
TELEFON
Ordförande Leif Olin +358503138175
Pastor Markus Linde +358 (0)40 127 2017
Scoutchef Harriet Sten +358505932074
EPOST
Ordförande Leif Olin leif.olin@tolviscenter.fi
Pastor Markus Linde permarkus.linde@gmail.com
Sundom Missionskyrka sundom.missionskyrka@gmail.com
WEBB
www.kyrktorget.fi/sundom.missionshus
Sundom stigfinnare
POSTADRESS
Norrbacken 48
65410 Sundom
BESÖK OSS
Sundom Missionskyrka
Norrbacken 48