Sundom Missionskyrka

Missionskyrkan i Finland (Fria Missionsförbundet) Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD • KALENDER • MEDIATV
TELEFON
Ordförande Victoria Grönlund +358505658052
Scoutchef Harriet Sten +358505932074
EPOST
Sundom Missionskyrka
WEBB
www.kyrktorget.fi/sundom.missionshus
Stigfinnarna Sundom
POSTADRESS
Norrbacken 48
65410 Sundom
BESÖK OSS
Sundom Missionskyrka
Norrbacken 48