Altartavlan "Den gode Herden" är målad av Greta Thiger, Pajala, 2016. Tavlan invigdes på Jungfru Marie kyrkogångsdag, den 5 februari, 2017.

Sommar - Trefaldighetstid

 

 

Gudstjänst

Tid: söndag den 16 juni kl. 18 (obs. på kvällen)

Plats: Pingstkyrkans lokal (Masugnsvägen 14, Pajala)

Präst: Anders Alapää

 

Gudstjänstliv

Jumalanpalveluselämä

Vi firar i regel gudstjänst varannan söndag (se kalender till höger). Varannan gång firar vi högmässa (med nattvard) och varannan gång högmässogudstjänst (utan nattvard).

Vid behov kan vi läsa texterna och tolka predikan till finska eller engelska. Hör gärna av er i förväg, om ni vill ha tolkning.

Vietämme pääsääntöisesti joka toinen sunnuntai jumalanpalvelusta (ks. oikeasta palstasta löytyvää kalenteria). Joka toinen kerta vietämme päämessua (ehtoollisella) ja joka toinen kerta päämessujumalanpalvelusta (ilman ehtoollista).

Jumalanpalvelukset ovat ruotsinkielisiä, mutta tarvittaessa voidaan lukea tekstit ja tulkata saarnan suomeksi tai englanniksi. Ottakaa mielellään etukäteen yhteyttä halutessanne tulkkausta.

 

Om Korpilombolo gudstjänstgemenskap

Korpilombolo gudstjänstgemenskap bildades på Pingstdagen 2011. Den är en gemenskap som samlas för att fira gudstjänst i svensk evangelisk luthersk tradition. Till den traditionen hör arvet från 1900-talets trogna lärare, 1800-talets väckelsetider, 1600-talets ortodoxi ("ortodoxi" betyder renlärighet), 1500-talets reformation i Sverige och Tyskland och från fornkyrkans och kyrkofädernas tid. Allt detta utgör ett rikt och fullödigt arv, som vi vill föra vidare till nya generationer.

Vi håller fast vid att hela Bibeln är Guds ord, och att Bibeln förklaras på ett riktigt sätt i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Gudstjänstgemenskapen är en del av Missionsprovinsen, som är ett fritt stift i Svenska kyrkans andliga tradition (läs mer på www.missionsprovinsen.se).

Vi firar både gudstjänster med och utan nattvard. Gudstjänstens ordning följer Svenska kyrkohandboken. Alla är välkomna till gudstjänsterna. Till nattvarden inbjuds de som tror på Jesus Kristus som sin Frälsare från synden, och som tror att nattvardens bröd och vin är Kristi kropp och blod. Gudstjänstgemenskapen saknar en egen gudstjänstlokal, men får för närvarande hyra Pingstkyrkans lokaler i centrala Pajala, vilket vi gläder oss åt och tackar för.

Du kan stödja gudstjänstgemenskapen genom att be för den, genom att hjälpa till med olika praktiska uppgifter eller med gåvor. Den som är döpt kan även bli medlem i gudstjänstgemenskapen. Medlemsavgifter och gåvor insättes på bankgiro nummer 811-1478.

För närvarande betjänas gudstjänstgemenskapen av VDM Anders Alapää. Gudstjänstgemenskapens präst finns även tillgänglig för samtal, bikt och sjukkommunion.

Hör gärna av dig om du har frågor! Du finner kontaktuppgifter till höger.

”vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus” (ur Första Johannesbrevet)

NYHETER

KALENDER

söndag 16/06 kl 10:00
Gudstjänst

Präst: Anders Alapää, Lokal: Pingstkyrkan, Masugnsvägen 14, Pajala, obs. aftongudstjänst!Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon 070-602 48 34 (präst)
EPOST
Epost
POSTADRESS
c/o Anders Alapää, Jierijärvi 102
98470 Korpilombolo
ÖVRIG INFORMATION:
GÅVOR bankgiro 811-1478

BESÖK OSS

Korpilombolo gudstjänstgemenskap
Vi firar gudstjänst varannan söndag kl. 10 eller kl. 18 på Masungsvägen 14 (Pingstkyrkans lokal) i Pajala.

Hitta hit