Altartavlan "Den gode Herden" är målad av Greta Thiger, Pajala, 2016. Tavlan invigdes på Jungfru Marie kyrkogångsdag, den 5 februari, 2017.

 

Förfastan

Kommande söndag firar vi en söndag med namnet Sexagesima, ett namn som har att göra med att det är omkring 60 dagar till påsk. Vi har alltså börjat nedräkningen mot påsken, mot åminnelsen av Jesu död och firandet av hans uppståndelse. Sexagesima är en av tre söndagar i förfastan, ett slags upptakt till fastetiden.

Sexagesima har också namnet Reformationssöndagen. En bärande tanke i reformationen, trosreningen, på 1500-talet var att vår tro och vårt hopp inte skulle vila på människors tankar och spekulationer utan på den fasta grund som är Guds ord. Det levande ordet är också evangeliebokens överskrift för Sexagesima/Reformationssöndagen. Jesus säger: "Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden." (Joh 8:51)

 

Texter, Sexagesima: Jer 23:25-29, Heb 4:12-13, Joh 8:46-51

Kollekt, Kyndelsmässodagen: 1220 kr (ändamål: gudstjänstgemenskapen)

 

"Guds ord med makt går fram i världen,

och otrons fästen ramla ner.

De starka hjältar fälla svärden

och fly till Gud som nåd dem ger.

De rening få i Jesu blod

och sjunga sen: Vår Gud är god."

(Sv Ps 101:2)

 

 

 

Välkomna på gudstjänst!

 

 

 

Gudstjänster

Jumalanpalvelukset

Vi firar i regel gudstjänst varannan söndag (se kalender till höger). Varannan gång firar vi högmässa (med nattvard) och varannan gång högmässogudstjänst (utan nattvard).

Vid behov kan vi läsa texterna och tolka predikan till finska eller engelska. Hör gärna av er i förväg, om ni vill ha tolkning.

Vietämme pääsääntöisesti joka toinen sunnuntai jumalanpalvelusta (ks. oikeasta palstasta löytyvää kalenteria). Joka toinen kerta vietämme päämessua (ehtoollisella) ja joka toinen kerta päämessujumalanpalvelusta (ilman ehtoollista).

Jumalanpalvelukset ovat ruotsinkielisiä, mutta tarvittaessa voidaan lukea tekstit ja tulkata saarnan suomeksi tai englanniksi. Ottakaa mielellään etukäteen yhteyttä halutessanne tulkkausta.

 

Om Korpilombolo gudstjänstgemenskap

Korpilombolo gudstjänstgemenskap bildades på Pingstdagen 2011. Den är en gemenskap som samlas för att fira gudstjänst i svensk evangelisk luthersk tradition. Till den traditionen hör arvet från 1900-talets trogna lärare, 1800-talets väckelsetider, 1600-talets ortodoxi ("ortodoxi" betyder renlärighet), 1500-talets reformation i Sverige och Tyskland och från fornkyrkans och kyrkofädernas tid. Allt detta utgör ett rikt och fullödigt arv, som vi vill föra vidare till nya generationer.

Vi håller fast vid att hela Bibeln är Guds ord, och att Bibeln förklaras på ett riktigt sätt i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Gudstjänstgemenskapen är en del av Missionsprovinsen, som är ett fritt stift i Svenska kyrkans andliga tradition (läs mer på www.missionsprovinsen.se).

Vi firar både gudstjänster med och utan nattvard. Gudstjänstens ordning följer Svenska kyrkohandboken. Alla är välkomna till gudstjänsterna. Till nattvarden inbjuds de som tror på Jesus Kristus som sin Frälsare från synden, och som tror att nattvardens bröd och vin är Kristi kropp och blod. Vanligtvis hålls gudstjänsterna i Lutherska kapellet på Överkalixvägen 6 i Korpilombolo.

Du kan stödja gudstjänstgemenskapen genom att be för den, genom att hjälpa till med olika praktiska uppgifter eller med gåvor. Den som är döpt kan även bli medlem i gudstjänstgemenskapen. Medlemsavgifter och gåvor insättes på bankgiro nummer 811-1478.

För närvarande betjänas gudstjänstgemenskapen av VDM Anders Alapää. Gudstjänstgemenskapens präst finns även tillgänglig för samtal, bikt och sjukkommunion.

Hör gärna av dig om du har frågor! Du finner kontaktuppgifter till höger.

”vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus” (ur Första Johannesbrevet)

NYHETER

KALENDER

söndag 01/03 kl 12:00
Högmässa

Anders Alapääsöndag 22/03 kl 12:00
Högmässa

Anders Alapääsöndag 05/04 kl 12:00
Gudstjänst

Anders Alapäätorsdag 09/04 kl 18:00
Skärtorsdagsmässa i PAJALA

Anders Alapää. Obs. ort!


Plats: PAJALA (obs. ort!)


söndag 19/04 kl 12:00
Högmässa

Anders AlapääSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon 070-602 48 34 (präst)
EPOST
Epost anders.alapaa@missionsprovinsen.se
POSTADRESS
c/o Bertil Kero<br> Sattajärvi 78D
98492 Pajala

BESÖK OSS

Korpilombolo gudstjänstgemenskap
Lutherska kapellet, Överkalixvägen 6, Korpilombolo

Hitta hit