Korpilombolo gudstjänstgemenskap

Missionsprovinsen
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster

TELEFON
Telefon 070-602 48 34 (präst)
EPOST
Epost
POSTADRESS
c/o Anders Alapää, Jierijärvi 102
98470 Korpilombolo
BESÖK OSS
Korpilombolo gudstjänstgemenskap
Vi firar gudstjänst varannan söndag kl. 10 eller kl. 18 på Masungsvägen 14 (Pingstkyrkans lokal) i Pajala.