Korpilombolo gudstjänstgemenskap

Missionsprovinsen
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

söndag 20/09 kl 12:00
Högmässa

Anders AlapääTELEFON
Telefon 070-602 48 34 (präst)
EPOST
Epost anders.alapaa@missionsprovinsen.se
POSTADRESS
c/o Bertil Kero<br> Sattajärvi 78D
98492 Pajala
BESÖK OSS
Korpilombolo gudstjänstgemenskap
Lutherska kapellet, Överkalixvägen 6, Korpilombolo