Ebeneser Söråker

Evangeliska Frikyrkan
UTBUDKALENDERMEDIATV

Foto: Daniel Ernvik

Ebeneser är kyrkan i Söråker. Vi är en baptistförsamling som allt sedan år 1856 har arbetat för att nå människorna i vår bygd med det glada budskapet att Jesus är enda vägen till gemenskap med Gud. 

EBENESER - KYRKAN I SÖRÅKER
Det har funnits många församlingar i och kring det lilla samhället Söråker i Timrå kommun. Idag finns endast baptistkyrkan Ebeneser kvar. Givetvis arbetar också Svenska Kyrkan i området, men deras fastigheter ligger utanför själva samhället. Därför har vi valt att säga att vi är kyrkan i Söråker. Du är varmt välkommen att gästa oss eller kontakta oss om du vill ha mer information. Idag möts vi till gudstjänst varje söndag, och vi försöker hålla kalendern här på sidan uppdaterad med all nödvändig information.
 

GUD VÄLSIGNE DIG


Församlingens historia
Hässjö Baptistförsamling bildades i november år 1856. Redan under sommaren hade man hållit väckelsemöten i några hem. Förkunnelsen handlade om omvändelsens nödvändighet med åtföljande troendedop. Den 9 november möttes en liten skara vid en avlägsen skogssjö tidigt på morgonen för ett dop, och senare samma dag bildades församlingen. Under de tidiga åren fängslades predikanter och förföljelsen var bitvis hård. Men Guds Ande ruvade över församlingen som växte allt eftersom människor berördes av Gud och lät sig döpas. År 1891 döptes 88 personer och församlingen var som störst under 1890-talet med en bra bit över 200 medlemmar. Vid början av 2020-talet har 1193 personer tillhört församlingen genom åren. Tre andra baptistförsamlingar har bildats genom församlingens arbete: Timrå (1858), Tynderö (1877) samt Tabor (1914). Församlingens namn var från början Hässjö Baptistförsamling. Den 6 januari år 1900 beslutades att fastigheten skulle få namnet Ebeneserkapellet, och under 2010-talet ändrades namnet på församlingen till Ebeneser Söråker.

Församlingen har haft ett rikt liv där det utöver gudstjänster och bönemöten funnits en mängd olika aktiviteter. I början av 1900-talet bildades en ungdomsförening som hette Lammet, där medlemskapet grundades i den personliga tron på Jesus samt visshet om sitt barnaskap hos Herren. Utöver det rika barn- och ungdomsengagemanget har det funnits syföreningar, nykterhetsengagemang och andra aktiviteter som på olika sätt relaterat till den tro på Jesus som alltid präglat församlingen. Idag är församlingens arbete fokuserat på gudstjänstlivet.

Kyrkobyggnaden
Ganska tidigt startade församlingen en skola i Rigsta. Den var mycket uppskattad och samlade många barn. På 1870-talet byggdes det hus som idag kallas för lilla salen. Det var skola på dagarna och tjänade som gudstjänstlokal kvällar och helger. Under 1890-talet påbörjades samtalen om en större byggnad och sista söndagen i november år 1899 invigdes den stora kyrksal som finns kvar än idag.
Den 1 augusti 2023 köptes fastigheten av två personer med intentionen att bevara huset som en kyrko- och kulturbyggnad. Det gör att församlingen även fortsättningsvis har möjlighet att samlas till gudstjänst i fastigheten även om det är en privat fastighet.

I samband med att fastigheten såldes under år 2023 sammanställdes en mängd jubileumsberättelser och texter om kyrkobyggnaden. Detta gavs ut i en bok som går att beställa av församlingen på vår e-postadress ebeneser.soraker (a) kyrktorget.net. Den kostar 50 kr plus frakt.

 


Våra predikningar finns publicerade på
Apple Podcasts. Prenumerera gratis!
Klicka på Apple Podcasts.

Givetvis finns vi även på andra
plattformar där poddar finns. 

 

 

NYHETER

Ingång
När vi nu firar gudstjänst i kyrksalen är det viktigt att man går in via huvudentrén eftersom vi inte disponerar vardagsrummet under sommaren.

KALENDER

söndag 28/07 kl 18:00
Gudstjänst

Välkommen att dela gemenskap med oss i Ebeneser. Daniel Ernvik predikar.söndag 11/08 kl 18:00
Gudstjänst

Välkommen att dela gemenskap med oss i Ebeneser. Idag gästas vi av Frälsningsarmén i Timrå som håller i gudstjänsten. Välkommen!söndag 25/08 kl 18:00
Gudstjänst

Välkommen att dela gemenskap med oss i Ebeneser. Kurt och Amadea Enström medverkar med predikan, sång och musik. Välkommen!Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Varje söndag kl 11:00 firar vi gudstjänst. Från midsommar till sista augusti är det gudstjänst kl 18:00 varannan söndag. Se kalendern för våra samlingar.

EPOST
ebeneser.soraker
WEBB
Lyssna på predikningar
POSTADRESS
Nygatan 19
86133 Timrå
ÖVRIG INFORMATION:
Stå gärna med oss i förbön. Söråker är ett missionsfält. På wikipedia kan du läsa om Söråker. Ett vackert samhälle som ofta kallas för solkusten.

Bankgiro och Swish
Vill du stödja vårt arbete går det bra att sätta in en gåva på vårt Bangiro 5591-4659 eller Swish 123 044 74 82. Du kan även sätta in minnesgåvor på vårt konto. Skriv då vem det gäller.

BESÖK OSS

Ebeneserkyrkan
Ebeneservägen 11
Söråker
Hitta hit