Ebeneser Söråker

Evangeliska Frikyrkan
UTBUD KALENDER • MEDIA • TV

Media

Andens vind - Ivar Bylund

Predikan , 2020-10-11 11:00

Döden och livet (Job) - Daniel Ernvik

Predikan , 2020-09-27 11:00

Det goda valet - Magnus Enström

Predikan , 2020-09-20 11:00

Psalm 103 - Daniel Ernvik

Predikan , 2020-09-06 11:00

Lyssna, pröva, tro - Robert Granat

Predikan , 2020-08-09 11:00
EPOST
Epost
WEBB
Lyssna på predikningar
POSTADRESS
Ebeneservägen 11
86035 Söråker
BESÖK OSS
Ebeneserkyrkan
Ebeneservägen 11