Den Helige Demetrios kyrka

Den Helige Demetrios ortodoxa församling är mångnationell med svenska som gudstjänstspråk. Den tillhör det serbisk-ortodoxa stiftet av Storbritannien och Skandinavien med biskop Dositej som föreståndare.

Församlingens verksamhetsområde är södra Sverige upp till en linje Halmstad-Jönköping-Nässjö-Kalmar. Kristianstad och Lund är orter med regelbunden verksamhet.


 
Den Helige Demetrios

 

Stormartyren Demetrios

Festdag den 26 oktober

Troparion, tredje tonen

I Dig har jordkretsen funnit en stor förkämpe i farorna.
Du som uthärdade smärtorna och besegrade hedningarna.
Och såsom Du nedslog Lyaios högmod
och stärkte Nestor i hans kamp,
så bed också, o helige stormartyr Demetrios,
till Kristus, vår Gud, att Han må förläna oss Sin stora Nåd.

 

NYHETER

KALENDER

fredag 16/04 kl 18:00
Akathist

söndag 18/04 kl 10:00
Liturgi

Femte Söndagen i Stora fastan
Maria av Egyptens Söndagsöndag 25/04 kl 10:00
Liturgi och palmvigning

Palmsöndagentorsdag 29/04 kl 10:00
Aftongudstjänst med Basiliosliturgi

Stora Torsdagentorsdag 29/04 kl 18:00
De Tolv Evangelierna

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
0705-44 93 47
EPOST

WEBB
www.kyrktorget.se/d.hel.demetrios.o.forsamling
POSTADRESS
Allégatan 18
29159 Kristianstad

BESÖK OSS

Den Helige Demetrios Ortodoxa Församling
Allégatan 18
Kristianstad
Hitta hit