Den Helige Demetrios kyrka

Den Helige Demetrios ortodoxa församling är mångnationell med svenska som gudstjänstspråk. Den tillhör det serbisk-ortodoxa stiftet av Storbritannien och Skandinavien med biskop Dositej som föreståndare.

Församlingens verksamhetsområde är södra Sverige upp till en linje Halmstad-Jönköping-Nässjö-Kalmar. Kristianstad och Lund är orter med regelbunden verksamhet.


 
Den Helige Demetrios

 

Stormartyren Demetrios

Festdag den 26 oktober

Troparion, tredje tonen

I Dig har jordkretsen funnit en stor förkämpe i farorna.
Du som uthärdade smärtorna och besegrade hedningarna.
Och såsom Du nedslog Lyaios högmod
och stärkte Nestor i hans kamp,
så bed också, o helige stormartyr Demetrios,
till Kristus, vår Gud, att Han må förläna oss Sin stora Nåd.

 

NYHETER

KALENDER

söndag 17/11 kl 10:00
Ingen Liturgi, Typikagudstjänst

Tjugoandra Söndagen efter Pingstsöndag 24/11 kl 10:00
Ingen Liturgi, Typikagudstjänst

Tjugotredje Söndagen efter Pingstsöndag 01/12 kl 10:00
Liturgi

Tjugofjärde Söndagen efter Pingstlördag 07/12 kl 10:00
Liturgi
Plats: Laurentiistiftelsens kyrka, Kastanjegatan 19, Lund


söndag 08/12 kl 10:00
Liturgi

Tjugofemte Söndagen efter PingstSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
0705-44 93 47
EPOST
stefan.o.rosen@telia.com
WEBB
www.kyrktorget.se/d.hel.demetrios.o.forsamling
POSTADRESS
Allégatan 18
29159 Kristianstad

BESÖK OSS

Den Helige Demetrios Ortodoxa Församling
Allégatan 18
Kristianstad
Hitta hit