Den Helige Demetrios Ortodoxa Församling

Östortodoxa kyrkan
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

söndag 31/01 kl 10:00
Liturgi

Trettiofjärde Söndagen efter Pingsttisdag 02/02 kl 10:00
Liturgi

Jesu Kristi frambärande i Templetsöndag 07/02 kl 10:00
Liturgi

Trettiofemte Söndagen efter Pingstsöndag 14/02 kl 10:00
Liturgi

Sackeus Söndagsöndag 21/02 kl 10:00
Liturgi

Publikanens och fariséens Söndagsöndag 28/02 kl 10:00
Liturgi

Den förlorade sonens Söndaglördag 06/03 kl 18:00
Själagudstjänst

söndag 07/03 kl 10:00
Liturgi

Domsöndagen
Köttavståendets Söndagsöndag 14/03 kl 10:00
Liturgi och försoningsrit

Förlåtelsens Söndag
Ostavståendets Söndagfredag 19/03 kl 18:00
Akathist

söndag 21/03 kl 10:00
Liturgi

Första Söndagen i Stora fastan
Ortodoxins segertorsdag 25/03 kl 10:00
Liturgi

Gudaföderskan, Jungfru Marie bebådelsefredag 26/03 kl 18:00
Akathist

söndag 28/03 kl 10:00
Liturgi

Andra Söndagen i Stora fastan
Gregorios Palamas Söndagfredag 02/04 kl 18:00
Akathist

söndag 04/04 kl 10:00
Liturgi

Tredje Söndagen i Stora fastan
Korsärandets Söndagfredag 09/04 kl 18:00
Akathist

söndag 11/04 kl 10:00
Liturgi

Fjärde Söndagen i Stora fastan
Johannes Klimakos Söndagfredag 16/04 kl 18:00
Akathist

söndag 18/04 kl 10:00
Liturgi

Femte Söndagen i Stora fastan
Maria av Egyptens Söndagsöndag 25/04 kl 10:00
Liturgi och palmvigning

Palmsöndagentorsdag 29/04 kl 10:00
Aftongudstjänst med Basiliosliturgi

Stora Torsdagentorsdag 29/04 kl 18:00
De Tolv Evangelierna

fredag 30/04 kl 10:00
De Kungliga timmarna

Stora Fredagenfredag 30/04 kl 13:00
Kristi Gravläggning

fredag 30/04 kl 18:00
Sorgeropen

lördag 01/05 kl 10:00
Aftongudstjänst med Basiliosliturgi

Stora Lördagenlördag 01/05 kl 23:30
Midnattsgudstjänst

söndag 02/05 kl 00:00
Morgongudstjänst och Liturgi

PÅSKDAGEN, Kristi Uppståndelse
Herrens Påsksöndag 09/05 kl 10:00
Liturgi

Antipascha
TomassöndagenTELEFON
0705-44 93 47
EPOST

WEBB
www.kyrktorget.se/d.hel.demetrios.o.forsamling
POSTADRESS
Allégatan 18
29159 Kristianstad
BESÖK OSS
Den Helige Demetrios Ortodoxa Församling
Allégatan 18