Församlingen Treklangen Nykil

Pingströrelsen, Equmeniakyrkan
UTBUDKALENDERMEDIATV

Välkommen till Församlingen Treklangen!

Församlingsgemenskapen bildades i mars 2005 genom en sammanslagning av Elimförsamlingen i Nykil (pingst) och Skeda Betlehems Missionsförsamling. I februari 2011 gick också Hulta Missionsförsamling upp i gemenskapen.

Så idag består församlingen Treklangen av medlemmar som berikar gemenskapen med sina olika erfarenheter, intressen, personligheter och livssituationer. Men en sak har vi gemensamt - Vi delar tron på Jesus Kristus! 

Förutom gudstjänst varje vecka har vi samlingar för olika intressen, och du får gärna ta kontakt med ansvarig ledare: 

Pastor - Per-Anders Olsson
Ordförande - Sören Sjöström
Vice ordförande Per-Åke Johansson
Kårchef scout - Christian Johansson

Tonår - Jenny Forss
Kör - Katrin Jakobsson
Vice församlingsföreståndare Pether Johansson


NYHETER

KALENDER

söndag 09/08 kl 10:00
[Ekumeniakyrkan Skeda]

Friluftsgudstjänst Predikan Per-Anders Olsson. Kaffekorg.onsdag 12/08 kl 19:00
[Betlehem]

Kraftkällan Bibel och bönsöndag 16/08 kl 10:00
[Rösätter]

Trädgårdsgudstjänst med nattvard. Per-Anders och Inga Olsson. Kaffekorg.söndag 23/08 kl 10:00
[Hulta]

EFI-gudstjänst för hela familjen med Carina och Anders Lijeqvist. Mötesledning Sölve Forss. Kaffekorg. Därefter Ung treklang scouts årsmöte.Se hela kalendern

PROGRAMBLAD


Våren 2020

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper

Söndagsskola

Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet

Bön

Ungdomsaktiviteter

Sång/Kör

Senior/dagledig

Bibelstudier/Bibelsamtal

EPOST
Epost treklangen@kyrktorget.net
WEBB
www.kyrktorget.se/treklangen
POSTADRESS
Smacka, Betlehem
58394 Nykil

BESÖK OSS

Församlingen Treklangen
Missionshuset Betlehem
Smacka, Betlehem
Nykil
Hitta hit