Traryd-Hinneryds pastorat

Svenska kyrkan
UTBUDKALENDERMEDIATV

Välkommen till Traryds och Hinneryds församlingar!

Vi vill forma en varm och familjär gemenskap, där människor kan känna sig välkomna och finna trygghet, glädje och stillhet. Gudstjänsterna är centrum i församlingslivet, där vi får möta vi Gud – himmelens och jordens Skapare - och hans Son Jesus Kristus i ordet (Bibeln) och sakramenten (dopet och nattvarden)! Vi önskar att våra gudstjänster ska vara en möjlighet till gemenskap, eftertanke och glädje – men även en hjälp att bearbeta bekymmer och sorg. I allt det vi gör vill vi visa att Jesus Kristus är svaret på människans djupaste behov och längtan!

Aktuell information om gudstjänster finns i Kyrkannonsen i Veckobladet. Kyrkbilen till gudstjänsterna pausas tillsvidare.

 

Angående Coronaviruset (Covid-19)

Traryd-Hinneryds pastorat följer Folkhälsomyndighetens och Växjö stifts rekommendationer. Ett antal försiktighetsåtgärder har redan genomförts, och löpande bedömningar görs. Kyrkan ska fortsätta att vara en trygg plats för människor. 

Kyrkans kallelse och uppgift att inbjuda till gemenskap med varandra och med Herren Jesus Kristus är densamma även om den måste ta sig nya uttryck i mötet mellan människor i dessa dagar. Kyrkornas klockor kommer att fortsätta att ringa och kalla till bön och gudstjänst i livets alla omständigheter.

Tiden vi lever i just nu kan skapa mycket oro och tankar. Är det någon som önskar tid för samtal och med präst eller någon annan av kyrkans personal så är ni välkomna att höra av er. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan. 

Jesus säger: "Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig...
...Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet."
Johannesevangeliet 14:1, 27

Information om verksamheter med anledning av Coronaviruset (pdf)   Uppdaterad 2021-06-01

Välkommen fira kyrkans GUDSTJÄNSTER under juni - september 2021

Gudstjänstschemat är på grund av Coronarestriktionerna preliminärt. Med kort varsel kan det bli ändringar i planeringen. För närvarande får vi vara max 50 deltagare i Traryds och Hinneryds kyrkor. i S:t Andreas kyrka, Strömnäsbruk, kan vi vara max 25 deltagare. Detta gäller under förutsättning att vi sitter på anvisade platser.

I våra kyrkor finns tillgång till handsprit och att tvätta händerna. Vi varandra hänsyn och håll avstånden. 

Gudstjänsterna och andakter sänds digitalt (live eller förinspelat) på vår Facebook-sida (www.facebook.se/trarydhinnerydspastorat). Det behövs inget konto för att följa på gudstjänsterna via Facebook.

OBSERVERA att information kan vara inaktuell  i församlingsbladet om restriktionerna med anledning av Corona förändras. Se kalendern, Veckobladet eller pastoratets app för aktuell information. 

För de som inte kan komma till kyrkans gudstjänster för att de tillhör en riskgrupp, eller uppvisar sjukdomssymptom, vill vi erbjuda ett hjälpmedel i form av en andakts- eller gudstjänstordning som man kan följa hemma och som kan vara ett stöd till den som är förhindrad att delta i gudstjänsterna. Dessa ordningar ligger i kyrkornas vapenhus. Hör av dig om du vill ha den på e-post eller i vanligt brev.

Det går också att läsa de aktuella texterna om ni följer länken: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter…

Vi erbjuder även möjlighet till enskild kommunion (nattvard) i hemmen. Ring kyrkoherde Mikael Nilsson 0433-250 04 för mer information.

Våra kyrkor är i regel öppna för besök och enskild andakt mellan kl 8 och 16 på vardagar.

Läs mer om pastoratet i vår  FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

 

 

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Pastorsexpeditionen 0433-620 09
Mikael Nilsson, kyrkoherde 0433-250 04
EPOST

WEBB
Facebook
POSTADRESS
Kyrkvägen 9
28772 Traryd
ÖVRIG INFORMATION:
Förtroendevalda:
Kyrkorådets ordförande:
Torsten Johansson, tel 0433-251 54
Församlingsrådets ordförande, Traryd:
Anders Segemalm, tel 0433-626 10
Församlingsrådets ordförande, Hinneryd:
Agneta Johansson tel 0433-150 05

Pastorsexpedition:
Öppettider: månd, onsd-torsd kl 10-12
Kamrer Pernilla Janner tel 0433-620 09

Präster:
Kyrkoherde Mikael Nilsson, tel 0433-250 04
E-post: mikael.nilsson@svenskakyrkan.se
Tf komminister Harald Berglund tel. 070-695 05 00. E-post: harald.berglund@svenskakyrkan.se

Kantorer:
Boel Dougan tel 0433-202 49
Max Kristiansson tel 0476-228 03

Församlings- och diakoniassistent:
Sylvia Nilsson, tel 0433-202 42
E-post: sylvia.nilsson@svenskakyrkan.se

HimlaBUS, Juniorer, Öppna Förskolan och Kyrkans Barntimmar:
Randi Litte, tel 0433-202 40

Vaktmästare:
Jörgen Melin, tel 0433-621 73
Irén Nilsson, tel 0433-620 80
Karl-Johan Torstensson (säsong)
Anne Sjöberg Karlsson, tel 0433-621 74
Anna-Lena Carlsson, tel 0433-250 55
Johan Andreasson (säsong)
Gullvi Mörling, tel 0433-251 39

Lokaler:
Traryds kyrka, tel 0433-620 80 (vaktm)
Traryds församlingshem, tel 0433-621 74 (vaktm)
S:t Andreas kyrka, tel 0433-621 74 (vaktm)
Hinneryds kyrka, tel 0433-250 55 (vaktm)
Hinneryds församlingshem, tel 0433-251 39 (vaktm)

Församlingsinformation via e-post eller SMS?
Vill du ha församlingsinformation via e-post? Sänd då din mejladress till: traryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Vill du ha församlingsinformation via SMS? Sänd då ett SMS med ditt mobilnummer till pastoratets SMS-nummer: 073-12 30 176.

BESÖK OSS

Traryds församlingshem
Kyrkvägen 9, Traryd

Hitta hit
Hinneryds kyrka
Hinneryd byavägen 14
Strömsnäsbruk
Hitta hit
S:t Andreas kyrka
Norra Vägen 4
Strömsnäsbruk
Hitta hit
Traryds kyrka
Kyrkvägen 9
Traryd
Hitta hit