Traryd-Hinneryds pastorat

Svenska kyrkan
UTBUDKALENDERMEDIATV

Välkommen till Traryds och Hinneryds församlingar!

Vi vill forma en varm och familjär gemenskap, där människor kan känna sig välkomna och finna trygghet, glädje och stillhet. Gudstjänsterna är centrum i församlingslivet, där vi får möta vi Gud – himmelens och jordens Skapare - och hans Son Jesus Kristus i ordet (Bibeln) och sakramenten (dopet och nattvarden)! Vi önskar att våra gudstjänster ska vara en möjlighet till gemenskap, eftertanke och glädje – men även en hjälp att bearbeta bekymmer och sorg. I allt det vi gör vill vi visa att Jesus Kristus är svaret på människans djupaste behov och längtan!

Aktuell information om gudstjänster finns i Kyrkannonsen i Veckobladet. Kyrkbilen till gudstjänsterna pausas tillsvidare.

LEDIGA TJÄNSTER

DIAKONI- OCH FÖRSAMLINGSASSISTENT 100% (pdf)

Läs pdf-filen för mer information om tjänsten. Sista ansökningsdag 18 november. Mer information om pastoratet finns i vår FÖRSAMLINGSINSTRUKTION (pdf)

 

Angående Coronaviruset (Covid-19)

Traryd-Hinneryds pastorat följer Folkhälsomyndighetens och Växjö stifts rekommendationer. Ett antal försiktighetsåtgärder har redan genomförts, och löpande bedömningar görs. Kyrkan ska fortsätta att vara en trygg plats för människor. 

Kyrkans kallelse och uppgift att inbjuda till gemenskap med varandra och med Herren Jesus Kristus är densamma även om den måste ta sig nya uttryck i mötet mellan människor i dessa dagar. Kyrkornas klockor kommer att fortsätta att ringa och kalla till bön och gudstjänst i livets alla omständigheter.

Tiden vi lever i just nu kan skapa mycket oro och tankar. Är det någon som önskar tid för samtal och med präst eller någon annan av kyrkans personal så är ni välkomna att höra av er. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan. 

Jesus säger: "Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig...
...Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet."
Johannesevangeliet 14:1, 27

Information angående Coronaviruset (pdf)  Uppdaterad 2020-04-07

Information om verksamheter med anledning av Coronaviruset (pdf)   Uppdaterad 2020-09-22

Vi erbjuder nu de boende i Traryd-Hinneryds pastorat som tillhör en riskgrupp, eller som är sjuka, hjälp med matvaruleveranser. Läs mer här: Matvaruleveranser i Traryd, Strömsnäsbruk och Hinneryd (pdf)

 

Välkommen till kyrkans GUDSTJÄNSTER september till december 2020. Gudstjänsterna firas med anpassning efter folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under tiden rekommendationer ser ut som de gör så firas det väldigt sparsamt med gudstjänster i S:t Andreas kyrka. Vi hänvisar till Traryds och Hinneryds kyrkor.   Observera att vissa av gudstjänsterna kan komma att spelas in eller sändas live. 

OBSERVERA att information kan vara inaktuell  i församlingsbladet om restriktionerna med anledning av Corona förändras. Se kalendern, Veckobladet eller pastoratets app för aktuell information. 

För de som inte kan komma till kyrkans gudstjänster för att de tillhör en riskgrupp, eller uppvisar sjukdomssymptom, vill vi erbjuda ett hjälpmedel i form av en ordning som man kan följa hemma och som kan vara ett stöd till den som är förhindrad att delta i gudstjänsterna. Dessa ordningar ligger i kyrkornas vapenhus. Hör av dig om du vill ha den på e-post eller i vanligt brev.

Det går också att läsa de aktuella texterna om ni följer länken: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter…

Vi erbjuder även möjlighet till enskild kommunion (nattvard), antingen i direkt anslutning till gudstjänster eller i hemmen. Ring kyrkoherde Mikael Nilsson 0433-250 04 för mer information.

Våra kyrkor är som alltid öppna för besök och enskild andakt på dagtid.

Läs mer om pastoratet i vår  FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

 

 

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon 0433-620 09
Telefon 0433-250 04
EPOST
traryd.pastorat@svenskakyrkan.se
WEBB
Facebook
POSTADRESS
Kyrkvägen 9
28772 Traryd
ÖVRIG INFORMATION:
Förtroendevalda:
Kyrkorådets ordförande:
Torsten Johansson, tel 0433-251 54
Församlingsrådets ordförande, Traryd:
Anders Segemalm, tel 0433-626 10
Församlingsrådets ordförande, Hinneryd:
Agneta Johansson tel 0433-150 05

Pastorsexpedition:
Öppettider: månd, onsd-torsd kl 10-12
Kamrer Pernilla Janner tel 0433-620 09

Präster:
Kyrkoherde Mikael Nilsson, tel 0433-250 04
E-post: mikael.nilsson@svenskakyrkan.se
Tf komminister Harald Berglund tel. 070-695 05 00. E-post: harald.berglund@svenskakyrkan.se

Kantorer:
Boel Dougan tel 0433-202 49
Max Kristiansson tel 0476-228 03

Vik Församlings- och diakoniassistent:
Sylvia Nilsson, tel 0433-202 42
E-post: sylvia.nilsson@svenskakyrkan.se

HimlaBUS, Juniorer, Öppna Förskolan och Kyrkans Barntimmar:
Randi Litte, tel 0433-202 40

Vaktmästare:
Jörgen Melin, tel 0433-621 73
Irén Nilsson, tel 0433-620 80
Karl-Johan Torstensson (säsong)
Bitte Stridh, tel 0433-621 74
Anna-Lena Carlsson, tel 0433-250 55
Inga-Lill Sjöstrand (säsong)
Gullvi Mörling, tel 0433-251 39

Lokaler:
Traryds kyrka, tel 0433-620 80 (vaktm)
Traryds församlingshem, tel 0433-621 74 (vaktm)
S:t Andreas kyrka, tel 0433-621 74 (vaktm)
Hinneryds kyrka, tel 0433-250 55 (vaktm)
Hinneryds församlingshem, tel 0433-251 39 (vaktm)

Församlingsinformation via e-post eller SMS?
Vill du ha församlingsinformation via e-post? Sänd då din mejladress till: traryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Vill du ha församlingsinformation via SMS? Sänd då ett SMS med ditt mobilnummer till pastoratets SMS-nummer: 073-12 30 176.

BESÖK OSS

Traryds församlingshem
Kyrkvägen 9, Traryd

Hitta hit
Hinneryds kyrka
Hinneryd byavägen 14
Strömsnäsbruk
Hitta hit
S:t Andreas kyrka
Norra Vägen 4
Strömsnäsbruk
Hitta hit
Traryds kyrka
Kyrkvägen 9
Traryd
Hitta hit