Traryd-Hinneryds pastorat

Svenska kyrkan
UTBUDKALENDERMEDIATV

Välkommen till Traryds och Hinneryds församlingar!

Vi finns i det sydvästra hörnet av det ljusaste Småland och Växjö stift. I våra församlingar vill vi forma en varm och familjär gemenskap, där människor kan känna sig välkomna och finna trygghet, glädje och stillhet. Gudstjänsterna är centrum i församlingslivet, där vi får möta vi Gud – himmelens och jordens Skapare - och hans Son Jesus Kristus i ordet (Bibeln) och sakramenten (dopet och nattvarden)! Vi önskar att våra gudstjänster ska vara en möjlighet till gemenskap, eftertanke och glädje – men även en hjälp att bearbeta bekymmer och sorg. I allt det vi gör vill vi visa att Jesus Kristus är svaret på människans djupaste behov och längtan!

Vi söker en ny KYRKOHERDE med tillträde hösten 2024 eller enligt överenskommelse. Läs mer om tjänsten här.

Aktuell information om gudstjänster finns i Kyrkannonsen i Veckobladet, i Smålänningen och på vår Facebooksida.  

Välkommen fira kyrkans GUDSTJÄNSTER under mars till juni 2024.

Följ oss på vår Facebook-sida (www.facebook.se/trarydhinnerydspastorat).

Det går att läsa de aktuella bibeltexterna ur evangelieboken om ni följer länken: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter…

Vi erbjuder även möjlighet till enskild kommunion (nattvard) i hemmen. Ring kyrkoherde Mikael Nilsson 0433-250 04 för mer information.

Våra kyrkor är i regel öppna för besök och enskild andakt på vardagar mellan kl 8 och 16.

Läs mer om pastoratet i vår  FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

Information om personuppgiftsincident. I november 2023 drabbades Svenska kyrkans centrala system av ett cyberangrepp med följden att personuppgifter har läckt från dessa system. Det har dock inte läckt några uppgifter från medlemsregistren. Traryd-Hinneryds pastorat var vid tidpunkten för angreppet inte anslutna till den gemensamma IT-plattformen vilket innebär att våra IT-system klarat sig från angreppet, men personuppgifter kan ändå ha läckt från gemesamma system som t.ex. Kyrksam där vi också är anslutna. Läs mer om cyberangreppet och personuppgiftsincidenten här

 

Läs mer om vår personuppgiftsbehandling i Integritetspolicyn (GDPR).

 

Önskar du samtal, för själavård eller bikt?

Den tid vi lever i just nu med pandemin bakom oss och det pågående krigshotet i Europa, kan innebära att mycket oro och tankar väcks inombords. Även andra livshändelser kan väcka funderingar som man behöver tala om och kanske be för. Är det någon som önskar tid för samtal med en präst eller någon annan av kyrkans personal så är ni välkomna att höra av er. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan. 

Jesus säger: "Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig...
...Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet." Johannesevangeliet 14:1, 27

 

 

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Pastorsexpeditionen 0433-620 09
Mikael Nilsson, kyrkoherde 0433-250 04
EPOST
WEBB
Facebook
POSTADRESS
Kyrkvägen 9
28772 Traryd
ÖVRIG INFORMATION:
Förtroendevalda:
Kyrkorådets ordförande:
Torsten Johansson, tel 0433-251 54
Församlingsrådets ordförande, Traryd:
Anders Segemalm, tel 0433-626 10
Församlingsrådets ordförande, Hinneryd:
Agneta Johansson tel 0433-150 05

Pastorsexpedition:
Öppettider: månd, onsd-torsd kl 10-12
Kamrer Pernilla Janner tel 0433-620 09

Präster:
Kyrkoherde Mikael Nilsson, tel 0433-250 04
E-post: mikael.nilsson@svenskakyrkan.se
Komminister Folke Johanneryd tel. 0433-750 93. E-post: folke.johanneryd@svenskakyrkan.se

Kantor:
Andreas Agerberg tel 0433-202 49
E-post: andreas.agerberg@svenskakyrkan.se

Församlings- och diakoniassistent:
Sylvia Nilsson, tel 0433-202 42
E-post: sylvia.nilsson@svenskakyrkan.se

HimlaBUS, Juniorer och Kyrkans Barntimmar:
Randi Litte, tel 0433-202 40

Vaktmästare:
Jörgen Melin, tel 0433-621 73
Irén Nilsson, tel 0433-620 80
Karl-Johan Torstensson (säsong)
Anne Sjöberg Karlsson, tel 0433-621 74
Anna-Lena Carlsson, tel 0433-250 55
Johan Andreasson (säsong)
Gullvi Mörling, tel 0433-251 39

Lokaler:
Traryds kyrka, tel 0433-620 80 (vaktm)
Traryds församlingshem, tel 0433-621 74 (vaktm)
S:t Andreas kyrka, tel 0433-621 74 (vaktm)
Hinneryds kyrka, tel 0433-250 55 (vaktm)
Hinneryds församlingshem, tel 0433-251 39 (vaktm)

Församlingsinformation via e-post eller SMS?
Vill du ha församlingsinformation via e-post? Sänd då din mejladress till: traryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Vill du ha församlingsinformation via SMS? Sänd då ett SMS med ditt mobilnummer till pastoratets SMS-nummer: 073-12 30 176.

BESÖK OSS

Traryds församlingshem
Kyrkvägen 9, Traryd

Hitta hit
Hinneryds kyrka
Hinneryd byavägen 14
Strömsnäsbruk
Hitta hit
S:t Andreas kyrka
Norra Vägen 4
Strömsnäsbruk
Hitta hit
Traryds kyrka
Kyrkvägen 9
Traryd
Hitta hit