Storforsens kapell

Inget samfund/övriga samfund
UTBUDKALENDERMEDIATV

Foto exteriör: Anneli Bergvall, Foto interiör: Rolf Dahlqvist

Storforsens kapell används av många för vigslar och barndop. Med en utsikt över Storforsen har kapellet den allra vackraste
av altartavlor. Ett fantastiskt alternativ för en minnesvärd dag.

Kontakta gärna Hotell Storforsen för bokning och mer information. Varmt välkommen till Storforsen!

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon 0929-721 00 (växel)
EPOST
Epost info@storforsen.se
WEBB
storforsen-hotell.se
storforsen-hotell.se/brollop
Älvsby församlings information
http://www.facebook.com/hotellstorforsen
sv.wikipedia.org/wiki/Storforsen
POSTADRESS
Hotell Storforsen, Bredsel 105
94295 Vidsel
ÖVRIG INFORMATION:

Storforsen är Europas största oreglerade fors där sammanlagda längden på hela forsen, från start till slut, är 5 km med en total fallhöjd på 82 meter. Storforsens kapell ligger vid foten av Storforsen.

Storforsens kapell ägs av Hotell Storforsen men Älvsby församling har verksamhet i kapellet. Förutom ett regelbundet gudstjänstliv under sommarmånaderna och vid större helgdagar erbjuder församlingen möjligheter även till dop och vigsel.

BESÖK OSS

Storforsens kapell
Storforsens kapell vid Hotell Storforsen

Hitta hit