Sjökumla Missionsförsamling

Equmeniakyrkan
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

söndag 29/05 kl 10:00
Gudstjänst

Bernt Broberg predikar

nattvardsfirande, kyrkkaffesöndag 12/06 kl 15:30
SOMMARFEST

vi träffas i Östervarv hos Elin och Jakob AnderssonTELEFON
Telefon 070-555 51 73
WEBB
www.sjokumlamission.se
POSTADRESS
c/o Jakob Andersson, Östervarv
59194 Motala
BESÖK OSS
Sjökumla Missionsförsamling
Sjökumla Missionshus