Sjökumla Missionsförsamling

Equmeniakyrkan
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster

Samtalshjälp / Själavård

Grundkurs i kristen tro / Alpha

Barnverksamhet

Bön

Bibelstudier/Bibelsamtal

TELEFON
Telefon 070-555 51 73
WEBB
www.sjokumlamission.se
POSTADRESS
c/o Jakob Andersson, Östervarv
59194 Motala
BESÖK OSS
Sjökumla Missionsförsamling
Sjökumla Missionshus