Godegårds Baptistförsamling

Evangeliska Frikyrkan
Salem Godegård

Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. 
Ps 121:2

Vi vill att alla ska känna sig välkomna till våra gudstjänster. Därför får du komma precis som du är till Salem oavsett om du är en övertygad kristen eller en tvivlare. 
 
Om du har frågor eller vill veta mer om oss och vår verksamhet är du mycket välkommen att kontakta oss!  

Varmt välkommen till Salem i Godegård

NYHETER

KALENDER

onsdag 01/04 kl 18:00
INSTÄLLT PGA CORONAVIRUS

Gemenskap och böntorsdag 02/04 kl 14:30
INSTÄLLT PGA CORONAVIRUS

Missionsgruppensöndag 05/04 kl 10:30
INSTÄLLT PGA CORONAVIRUS

Gudstjänst Eva Jonsson,  Nattvardonsdag 08/04 kl 18:00
INSTÄLLT PGA CORONAVIRUS

Gemenskap och böntorsdag 09/04 kl 14:30
INSTÄLLT PGA CORONAVIRUS

Ekumenisk skärtorsdagsmässa i solgläntanSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper

Grundkurs i kristen tro / Alpha

Bön

Ungdomsaktiviteter
Tonår varannan fredag
Sång/Kör

Senior/dagledig
Missionsgruppen. Andakt i Solgläntan
Bibelstudier/Bibelsamtal

EPOST
salem.godegard@kyrktorget.net
WEBB
www.kyrktorget.se/salem.godegard
POSTADRESS
Godegårdsvägen 29
59198 Motala
ÖVRIG INFORMATION:
Bankgiro 873-0988

BESÖK OSS

Godegårds Baptistförsamling
Salem, Godegårdsvägen 29, Godegård

Hitta hit