Godegårds Baptistförsamling

Evangeliska Frikyrkan
UTBUDKALENDERMEDIATV
Salem Godegård

Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Ps 121:2

Vi vill att alla ska känna sig välkomna till våra gudstjänster. Därför får du komma precis som du är till Salem oavsett om du är en övertygad kristen eller en tvivlare. 
 
Om du har frågor eller vill veta mer om oss och vår verksamhet är du mycket välkommen att kontakta oss!  

Varmt välkommen till Salem i Godegård

NYHETER

KALENDER

lördag 09/12 kl 18:00
Gospel i Adventstid

Håkan Isacsson med Hampe Gospel  Serveringtorsdag 14/12 kl 14:30
Missionsgruppen

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper

Bön

Ungdomsaktiviteter
J 1 varannan fredag
Sång/Kör

Senior/dagledig
Missionsgruppen
Bibelstudier/Bibelsamtal

EPOST

WEBB
www.kyrktorget.se/salem.godegard
POSTADRESS
Godegårdsvägen 29
59198 Motala
ÖVRIG INFORMATION:
Bankgiro 873-0988

BESÖK OSS

Salem
Godegårdsvägen 29
Godegård
Hitta hit