Purmo Baptistförsamling

Finlands svenska baptistsamfund Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD KALENDER • MEDIA • TV

Media

TELEFON
Rabbe Ede, Ordförande +358447215230
Thomas Björkman, Pastor +358458564909
WEBB
Hemsida
Facebook
POSTADRESS
Överpurmovägen 280
68970 Överpurmo, Finland
BESÖK OSS
Purmo baptistförsamling
Överpurmovägen 280
689 70 Överpurmo