Purmo Baptistförsamling

Finlands svenska baptistsamfund Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster
Se annonsering på Facebook och i ÖT under Corona.
Samlingar i hemmen / Hemgrupper
Karacellgrupp varannan måndag, udda veckor 18.30-20.30
Ledare: Thomas Björkman
Bön
Varje söndag 19.00
Varje fredag 10.00
Ungdomsaktiviteter
Ungdomssamling - Watch
Varje fredag 19.00-21.00
För dig som är 11+
Sång/Kör
Lovsångsövning söndagar 18.00
TELEFON
Rabbe Ede, Ordförande +358447215230
Thomas Björkman, Pastor +358458564909
WEBB
Hemsida
Facebook
POSTADRESS
Överpurmovägen 280
68970 Överpurmo, Finland
BESÖK OSS
Purmo baptistförsamling
Överpurmovägen 280
689 70 Överpurmo