Foto: Stefan Lindberg

Hej och välkommen!

Du har just landat på Emmaboda Pingstförsamlings hemsida. Långasjö-Emmaboda Pingstförsamling bildades 1968, genom ett sammangående med Betelförsamlingen i Långasjö och Lindåsgruppen. I dagligt tal kallar vi oss Pingstkyrkan i Emmaboda.
 

 
TRO OCH BEKÄNNELSE

Vår församling är en del av Pingströrelsen, som är en världsvid karismatisk väckelserörelse med mer än 150 miljoner människor och över en miljon församlingar. I vissa delar av världen växer rörelsen mycket snabbt, men för närvarande gäller inte detsamma i Skandinavien. Vi tror att hela bibeln är Guds eviga och sanna ord och att Jesus Kristus är enda vägen till frälsning. Till frälsningen hör dop i vatten och genom dopet blir man medlem i församlingen. Det dop vi praktiserar och bekänner oss till, är det som sker genom ett personligt val och ställningstagande. Andens gåvor ges för att vara en hjälp i trons liv; till var och en att vittna om sin tro på olika sätt och till församlingen att utveckla relationen med Jesus Kristus.
   
VISION
Vår vision är att människorna i Emmaboda kommun ska få chansen att lära känna Jesus och uppleva hans livsförvandlande kraft i vardagslivet. Vi är c:a 80 medlemmar som på grund av Honom delar frälsningsglädje i tillbedjan och lovsång tillsammans. Vi längtar efter att få växa i tron och att göra Jesus älskad, trodd och efterföljd.  
 
LIV

Vi strävar efter att finnas till för alla som söker Gud. Detta tar sig uttryck i att vi gärna ber för behov hos människor som tar kontakt med oss. Vad gäller behov av personligt samtal har församlingens pastor tystnadsplikt.

UTLANDSARBETE
Vi försöker även utöva Jesu missionsbefallning utomlands genom att bidra till förskolor i Same, Tanzania, med ett särskilt hjärta för Masaijbefolkningen, samt till en församling i ett slumdistrikt utanför staden Trinidad i Bolivia. Vi samarbetar med Slättmissionen som förmedlar kläder till romer i Rumänien.

MÅLSÄTTNING
1. Undervisning –
Att få kunskap i Guds Ord är viktigt för att växa i tron, och att dela med sig av den till sina medmänniskor.

2. Andlighet –
Att tillsammans tillbe och lovsjunga Gud och att ge varandra förbön.

3. Evangelisation –
Att på olika sätt förmedla det glada budskapet om Jesus Kristus till medmänniskorna.

4. Gemenskap –
Att ha en öppenhet, värme och trygghet för alla ärligt gudssökande människor som vill vara med oss i gemenskapen.

Vill du stödja vår verksamhet?
 

Församlingskassan PlusGiro 615140-1
Missionskassan BankGiro 5909-4136

SWISH 123 476 36 86

 

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Söndagar kl 11.00
Samlingar i hemmen / Hemgrupper
Kontakta församlingen för information
Samtalshjälp / Själavård

Streaming
Via Zoom
Bön
Torsdagar kl. 10.00
Sång/Kör
Torsdagar kl. 18, jämna veckor
Bibelstudier/Bibelsamtal
Varje onsdag kl. 18.30
TELEFON
0471-339 70
Pastor Lena Johansson 076 106 82 50
EPOST
pingstkyrkan.emmaboda@yahoo.se
WEBB
Vår sida på Facebook
POSTADRESS
Storgatan 31
36133 Emmaboda
ÖVRIG INFORMATION:
Kontinuerlig insamling av kläder mm till Slättmissionens hjälpande hand, till behövande i bl.a. Ukraina och Rumänien.

Vill du vara med på Gudstjänsten via Zoom?
Skicka ett mejl till oss.!

BESÖK OSS

Pingstkyrkan
Storgatan 31
Emmaboda
Hitta hit