Hej och välkommen!

Du har just landat på Emmaboda Pingstförsamlings hemsida. Långasjö-Emmaboda Pingstförsamling bildades 1968, genom ett sammangående med Betelförsamlingen i Långasjö och Lindåsgruppen. I dagligt tal kallar vi oss Pingstkyrkan i Emmaboda.
 

 
TRO OCH BEKÄNNELSE

Vår församling är en del av Pingströrelsen, som är en världsvid karismatisk väckelserörelse med mer än 150 miljoner människor och över en miljon församlingar. I vissa delar av världen växer rörelsen mycket snabbt, men för närvarande gäller inte detsamma i Skandinavien. Vi tror att hela bibeln är Guds eviga och sanna ord och att Jesus Kristus är enda vägen till frälsning. Till frälsningen hör dop i vatten och genom dopet blir man medlem i församlingen. Det dop vi praktiserar och bekänner oss till, är det som sker genom ett personligt val och ställningstagande. Andens gåvor ges för att vara en hjälp i trons liv; till var och en att vittna om sin tro på olika sätt och till församlingen att utveckla relationen med Jesus Kristus.
   
VISION
Vår vision är att människorna i Emmaboda kommun ska få chansen att lära känna Jesus och uppleva hans livsförvandlande kraft i vardagslivet. Vi är drygt 70 medlemmar som på grund av Honom delar frälsningsglädje i tillbedjan och lovsång tillsammans. Vi längtar efter att få växa i tron och att göra Jesus älskad, trodd och efterföljd.  
 
LIV

Vi strävar efter att finnas till för alla som söker Gud. Detta tar sig uttryck i att vi gärna ber för behov hos människor som tar kontakt med oss. Vad gäller behov av personligt samtal har församlingens pastor tystnadsplikt.

UTLANDSARBETE
Vi försöker även utöva Jesu missionsbefallning utomlands genom att bidra till förskolor i Same, Tanzania, med ett särskilt hjärta för Masaijbefolkningen, bland fattiga barn i Argentina samt till en församling i ett slumdistrikt utanför staden Trinidad i Bolivia. Vi samarbetar med Slättmissionen som förmedlar kläder till romer i Rumänien.

MÅLSÄTTNING
1. Undervisning –
Att få kunskap i Guds Ord är viktigt för att växa i tron, och att dela med sig av den till sina medmänniskor.

2. Andlighet –
Att tillsammans tillbe och lovsjunga Gud och att ge varandra förbön.

3. Evangelisation –
Att på olika sätt förmedla det glada budskapet om Jesus Kristus till medmänniskorna.

4. Gemenskap –
Att ha en öppenhet, värme och trygghet för alla ärligt gudssökande människor som vill vara med oss i gemenskapen.

Vill du stödja vår verksamhet?
 

Församlingskassan PlusGiro 615140-1
Missionskassan BankGiro 5909-4136
Boliviamissionen PlusGiro 80189-4, ange "Trinidad, Bolivia"
 

SWISH 12304763686


Foto: Stefan Lindberg


NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Söndagar kl 11 (kl 10 juni, juli oc
Samlingar i hemmen / Hemgrupper
Varje onsdag. kontakta församlingen för information
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Samlingar för farsi, dari och arabisktalande
TELEFON
Telefon 0471-339 70
EPOST
Epost pingstkyrkan.emmaboda@yahoo.se
WEBB
Vår sida på Facebook
POSTADRESS
Box 119
36122 Emmaboda

BESÖK OSS

Långasjö-Emmaboda Pingstförsamling
Pingstkyrkan, Storgatan 31, Emmaboda

Hitta hit