Ambjörnarps Alliansförsamling

Svenska Alliansmissionen
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

söndag 19/01 kl 10:00
Familjegudstjänst
i Tranemo Missionskyrka, Göran Holmberg och Lina Lagerstrand medverkar, kyrkkaffe.
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


måndag 20/01 kl 15:00
Eftermiddagsfika med Andakt
i Ambjörnarps Missionshus
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


tisdag 21/01 kl 18:30
Bibelsamtal & bön
hos Bosse & Gunilla, Smultronstigen 12, Ambjörnarp
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


söndag 26/01 kl 14:30
Församlingens årsmöte
i Ambjörnarps Missionhus. Kvällsmat och andakt.
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


söndag 26/01 kl 18:00
Kvällsandakt
i Ambjörnarps Missionshus, Peder Wendefors m.fl.
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


söndag 02/02 kl 17:00
Ekumenisk Gudstjänst
i Glasets Hus, Limmared, Göran Holmberg m.fl. Kristina Lindqvist o Claes Holmberg sjunger.
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


tisdag 04/02 kl 18:30
Bibelsamtal & bön
hos Bosse & Gunilla, Smultronstigen 12, Ambjörnarp
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


torsdag 06/02 kl 17:30
Kvinnobön
i Limmareds Missionskyrka
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


söndag 09/02 kl 10:00
Gudstjänst "Ingemar Olssons sånger och liv"
i Ambjörnarps Missionshus, Peder Wendefors predikar, söndagsskola och kyrkkaffe
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


söndag 16/02 kl 10:00
Gudstjänst med nattvard
i Tranemo missionskyrka, Göran Holmberg predikar, sång av damgrupp, kyrkkaffe.
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


tisdag 18/02 kl 18:30
Bibelsamtal & bön
hos Bosse & Gunilla, Smultronstigen 12, Ambjörnarp
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


söndag 23/02 kl 10:00
Årsmöte för Kinds församlingskrets
i Grimsås Kyrka
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


söndag 23/02 kl 11:00
Kretsgudstjänst
i Grimsås Kyrka, Lennart Johansson predikar, Göran Undevall m.fl. Kyrkkaffe. Förmiddagen avslutas med förbön för kretsens församlingar kl 12:45.
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


måndag 24/02 kl 15:00
Eftermiddagsfika med Andakt
i Ambjörnarps Missionshus
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


tisdag 03/03 kl 18:30
Bibelsamtal & bön
hos Bosse & Gunilla, Smultronstigen 12, Ambjörnarp
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


torsdag 05/03 kl 17:30
Kvinnobön
i Limmareds Missionskyrka
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


onsdag 11/03 kl 14:15
Andakt på Gudarpsgården
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


tisdag 17/03 kl 18:30
Bibelsamtal & bön
hos Bosse & Gunilla, Smultronstigen 12, Ambjörnarp
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


måndag 23/03 kl 15:00
Eftermiddagsfika med Andakt
i Ambjörnarps Missionshus
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


tisdag 31/03 kl 18:30
Bibelsamtal & bön
hos Bosse & Gunilla, Smultronstigen 12, Ambjörnarp
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


torsdag 02/04 kl 17:30
Kvinnobön
i Limmareds Missionskyrka
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


tisdag 14/04 kl 18:30
Bibelsamtal & bön
hos Bosse & Gunilla, Smultronstigen 12, Ambjörnarp
Plats: Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges


TELEFON
Telefon 073-845 57 77 (Peder Wendefors, pastor)
EPOST
Epost peder.wendefors@telia.com
WEBB
www.kyrktorget.se/missionshuset
POSTADRESS
c/o Peder Wendefors, Hunnabo, Björnhyltan 1
51493 Ambjörnarp
BESÖK OSS
Ambjörnarps Missionshus om inte annat anges
Lidavägen 12