Ambjörnarps Alliansförsamling

Svenska Alliansmissionen
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

söndag 21/07 kl 19:00
Allsångsandakt i Björnhyltans Växthus
i Ambjörnarp, växthuset öppet för fika från 18.00, medtag fikabröd.
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


söndag 28/07 kl 16:00
Våffelkafé med Andakt i Kroksjölundsstugan
Tranemo, Vi sjunger lite sommarsånger och delar Guds ord, Kjell o Berit Erixon
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


söndag 04/08 kl 10:00
Gudstjänst Limmareds Missionskyrka
Carl Lagerqvist Anderstorp predikar och sjunger, kyrkkaffe
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


tisdag 06/08 kl 19:00
Församlingsmöte
Hos Bosse o Gunilla, Smultronstigen 12, Ambjörnarp
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


söndag 11/08 kl 10:00
Familjegudstjänst i Björnhyltans Växthus
Ambjörnarp, Peder Wendefors talar, fika efter gudstjänsten.
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


söndag 18/08 kl 10:00
Gudstjänst med Nattvard i Tranemo missionskyrka
Göran Holmberg predikar, sång av Stina och Daniel Hjelm, kyrkkaffe.
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


tisdag 20/08 kl 19:00
Bibelsamtal & bön
hos Bosse & Gunilla, Smultronstigen 12, Ambjörnarp
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


söndag 01/09 kl 02:00
Gemenskapsdag i Kuvarp
Ölsremma, för alla som vill vara med. Information kommer senare.
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


tisdag 03/09 kl 18:30
Bibelsamtal & bön
hos Bosse & Gunilla, Smultronstigen 12, Ambjörnarp
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


söndag 08/09 kl 19:00
Berättarandakt i Björnhyltans Växthus
i Ambjörnarp, Kesrtin Andersson från Anderstorp berättar, växthuset öppet för fika från 18.00, medtag fikabröd.
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


onsdag 11/09 kl 14:15
Andakt på Gudarpsgården
i Tranemo
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


tisdag 17/09 kl 18:30
Bibelsamtal & bön
hos Bosse & Gunilla, Smultronstigen 12, Ambjörnarp
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


söndag 22/09 kl 19:00
Ljusandakt i Björnhyltans Växthus
i Ambjörnarp. Gud möter oss i den mörka höstkvällen, familjen Wendefors medverkar växthuset öppet för fika från 18.00, medtag fikabröd.
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


tisdag 01/10 kl 18:30
Bibelsamtal & bön
hos Bosse & Gunilla, Smultronstigen 12, Ambjörnarp
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


tisdag 15/10 kl 18:30
Bibelsamtal & bön
hos Bosse & Gunilla, Smultronstigen 12, Ambjörnarp
Plats: Ambjörnarps Alliansförsamling


TELEFON
Telefon 073-845 57 77 (Peder Wendefors, pastor)
EPOST
Epost peder.wendefors@telia.com
WEBB
www.kyrktorget.se/missionshuset
POSTADRESS
c/o Peder Wendefors, Hunnabo, Björnhyltan 1
51493 Ambjörnarp
BESÖK OSS
Ambjörnarps Alliansförsamling
Lidavägen 12