Nås Missionsförsamling

Equmeniakyrkan
UTBUDKALENDERMEDIATV

VÄLKOMMEN TILL NÅS MISSIONSFÖRSAMLINGS HEMSIDA

Gud, gör dörren till detta hus vid nog att ta emot alla som längtar efter kärlek och gemenskap.Trång nog att utestänga all avund, högfärd och grälsjuka.Gör dess tröskel så slät att den inte blir ett hinder för barn eller vilsna fötter men så hög och stark att den tvingar frestelsens makt tillbaka. Gud låt dörren till detta hus bli en port till ditt eviga rike.          

Vi i Nås Missionsförsamling vill att vårt Missionshus skall vara en mötesplats för alla,oavsett ålder och bakgrund.En plats där vi har möjlighet att möta Gud och varandra.

Församlingen består av 7 medlemmar och har ett rikt utåtriktat arbete.

-Varannan MÅNDAG, träffas handarbetsgruppen som syr och stickar babykläder som sedan packas i startpaket och skickas till BB i u-land

 

-Det bedrivs också ett socialt arbete bland asylsökande som bor på orten som för tillfället är ca.90 st. Och det har utformat sig till en samling varje onsdag kallat"ÖPPET HUS" för alla då vi fikar och har gemenskap ett par timmar.Under hösten kommer det att vara Öppet Hus även på fredagskvällarna.Vi har många "volontärer" som hjälper oss vid dessa tillfällen.

ABF kommer att låna våra lokaler för svenskundervisning för assylsökande varje torsdag med två grupper.

 

-En gång i månaden bibelsamtal där vi studerar Markus evangeliet.

 

 

 

Vill du stödja vår församling med en gåva är vårt Bg.nr.397-0720. Hör gärna av dig om du vill veta mer om vårt arbete.

Studiecirklar och kulturarrangemang sker i samarbete med Bilda, www.bilda.nu/gavledala

 

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster
En gång i månaden
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Cofféhouse / Öppet hus för alla varje Onsdag kl 13.30-16.00
Bön
Gemensam bön med andra församlingar i vår kommun
Bibelstudier/Bibelsamtal
En gång i månaden
TELEFON
Kassör 0281-302 61
Ordförande 070 2916233
EPOST
Epost b.wk@live.se
WEBB
www.kyrktorget.se/missionshuset.nas
POSTADRESS
c/o Siv Hansson Brusg.7
78053 Nås
ÖVRIG INFORMATION:
På grund av coronavirus så har vår församling stängt ner sin verksamhet en tid framöver.Vill du komma i kontakt med någon i vår församling ring Siv Hansson 070 2916233

BESÖK OSS

Nås Missionsförsamling
Nås Missionshus, Borgbygatan 11, Nås

Hitta hit