Nås Missionsförsamling

Equmeniakyrkan
UTBUDKALENDERMEDIATV
Nås Missionshus Borgbyvägen 11 78693 NÅS
Foto: B.Karlsson

VÄLKOMMEN TILL NÅS MISSIONSFÖRSAMLINGS HEMSIDA

Gud, gör dörren till detta hus vid nog att ta emot alla som längtar efter kärlek och gemenskap.Trång nog att utestänga all avund, högfärd och grälsjuka.Gör dess tröskel så slät att den inte blir ett hinder för barn eller vilsna fötter men så hög och stark att den tvingar frestelsens makt tillbaka. Gud låt dörren till detta hus bli en port till ditt eviga rike.          

Vi i Nås Missionsförsamling vill att vårt Missionshus skall vara en mötesplats för alla,oavsett ålder och bakgrund.En plats där vi har möjlighet att möta Gud och varandra.

Församlingen består av 6 medlemmar och har ett rikt utåtriktat arbete.

-Varannan MÅNDAG, träffas handarbetsgruppen som syr och stickar babykläder som sedan packas i startpaket och skickas via Brödet och Fiskarna till olika flyktingläger.

-Det bedrivs också ett socialt arbete bland asylsökande som bor på orten som för tillfället är ca.90 st. På grund av Corona har vi inte kunnat träffas på coffehouse,men fortsätter att träffa familjerna när deras barn fyller år.Har tidigare firat på våra samlingar men nu går vi hem med paket,lite bullar och kakor,vilket är väldigt uppskattat.

F.o.m. juni månad har alla ,utom två familjer, blivit förflyttade till andra platser.De flesta till Norrland.Nås blev väldigt ödsligt efter detta

Vi väntar på att Gud visar vad vår lilla församling ska göra för att få vara till välsignelse i vår byggd

 

 

 

Vill du stödja vår församling med en gåva är vårt Bg.nr.397-0720. Hör gärna av dig om du vill veta mer om vårt arbete.

Studiecirklar och kulturarrangemang sker i samarbete med Bilda, www.bilda.nu/gavledala

 

NYHETER

KALENDER

söndag 16/10 kl 16:00

Eftermiddagskaffe med sång och musik

Medv . "Vi fyra"onsdag 19/10 kl 18:00

HandarbetskvällSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
En gång i månaden
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Cofféhouse / Öppet hus för alla varje Onsdag kl 13.30-16.00
Bön
Gemensam bön med andra församlingar i vår kommun
Bibelstudier/Bibelsamtal
En gång i månaden
TELEFON
Ordförande 070 2916233
EPOST
Epost
WEBB
www.kyrktorget.se/missionshuset.nas
Hemsida
POSTADRESS
c/o Siv Hansson Brusg.7
78693 Nås
ÖVRIG INFORMATION:
På grund av coronavirus så har vår församling stängt ner sin verksamhet en tid framöver.Vill du komma i kontakt med någon i vår församling ring Siv Hansson 070 2916233
Nu börjar vi att träffas igen med handarbetsgruppen

BESÖK OSS

Nås Missionsförsamling
Nås Missionshus, Borgbygatan 11, Nås

Hitta hit