Listerkyrkan

Listers EFS Missionsförening i Listerkyrkan vill verka för
”en förstärkt känsla av gemenskap”,
och vara en plats där du får känna dig sedd, bli berörd och upptäcka och fördjupa din relation med Jesus Kristus.

Vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd

 Välkommen att besöka våra gudstjänster och övriga samlingar.

Listerkyrkans aktiviteter är för närvarande: 
Gudstjänster, kvällssyförening, musikarrangemang och bönesamlingar

Om du har några frågor om vår verksamhet så kontakta oss gärna.
Du kan skicka ett mejl till vår ordförande
Maria Ekdahl:
 maria.ekdahl@telia.com 

Vill du hyra lokaler för födelsedagsfirande, dop, föredrag mm?
kontakta Ann Hellgren.ann.rosendal@telia.com 

Välkommen till
Listerkyrkan i Hällevik!NYHETER

KALENDER

torsdag 22/08 kl 09:00
 BÖN

 Listerkyrkan söndag 25/08 kl 10:00
GUDSTJÄNST

Listerkyrkan
Predikan av Börje Duvell   
Musikmedverkan Martha Duvell     
Månadsoffertorsdag 29/08 kl 09:00
Bön

 Listerkyrkan söndag 01/09 kl 09:45
Pilgrimsvandring

på  Stiby Backe
Vi samlas vid Listerkyrkan 09.45, för att gemensamt förbereda vår
pilgrimsvandring.
Under ett par timmar kommer vi att vandra på Stiby Backe, (ca 4
kilometer).
Beräknad avslutning c:a 13:00
Vandringen leds av Jörgen Hjärtenflomåndag 02/09 kl 18:00
Syföreningsstart

Terminsstart (Falkvik)


Plats: Falkvikskyrkan


Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Grundkurs i kristen tro / Alpha

Bön
Bön torsdag kl 9.00
Sång/Kör

Senior/dagledig
Kvällssyföreningen - måndagar jämna veckor klockan 18.00

Onsdagsverksamhet – onsdagar ojämna veckor kl. 18.00
Samtalsgrupp, där vi samtalar om vår tro.
Vi har en enklare måltid tillsammans – Välkomna!
TELEFON
Telefon 070-8883462 ordf.
Mobil
EPOST
Epost maria.ekdahl@telia.com
WEBB
www.efssyd.org
POSTADRESS
EFS Missionsförening i Hällevik, Backsippevägen 10
29472 Sölvesborg
ÖVRIG INFORMATION:
Bokningar av Listerkyrkans lokaler:
Ann Hellgren ann.rosendal@telia.com

BESÖK OSS

Listerkyrkan i Hällevik
Listerkyrkan, Backsippevägen 10, Sölvesborg

Hitta hit