Lutherska Bekännelsekyrkan i Västerås

Lutherska Bekännelsekyrkan
UTBUDKALENDERMEDIATV

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.  Jer. 29:11

Lutherska Bekännelsekyrkan (LBK) lär och bekänner att Bibeln är Guds ord och därmed helt igenom pålitlig och ofelbar. Det är den enda norm, regel och rättesnöre för tro, lära och liv. Inga andra skrifter av äldre eller yngre datum får likställas med den heliga Skrift, utan måste underordna sig denna, och är inte något mer än vittnesbörd om hur den profetiska och apostoliska läran har blivit bevarad efter apostlarnas tid.

Välkommen till Lutherska Bekännelsekyrkan!

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Stefan Hedkvist (pastor) 011-16 25 32
Stefan Hedkvist (pastor), mobil 073-843 47 69
Thomas Erlandsson (ordf) 011-33 13 14
EPOST
Epost
WEBB
Församlingens hemsida
POSTADRESS

72225 Västerås

BESÖK OSS

Lutherska Bekännelsekyrkan i Västerås
Vitmåragatan 9B, Västerås

Hitta hit