Kristi Moders katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUDKALENDERMEDIATV

Kristi Moders Katolska Församling

Östermalmsgatan 51   

903 32 Umeå

 

 

 

DEN HELIGA MÄSSAN/The Holy Mass. UMEÅ

 

Umeå. Lördagar/Saturday 

18.00 Söndagsvigieliemässa

 

 

 

Umeå. Söndagar/Sundays

11.00 

Umeå. Bikt/Confessions

Söndagar 10.30

 

 

 

Skellefteå. Söndagar/Sundays

11.00

Skellefteå. Bikt/Confessions

Söndagar 10.00

 

 

Dessa tider kan undantagsvis ändras, se kalendern på kyrktoget.se

 

Vardagsmässa se kalendern på kyrktorget.se

 

OBS! Tiderna i kalendern kan ändras, var god kontrollera då och då.

 

Se även information på Församlingens hemsida, kristi.moder.se

 

Skriv till oss på

 

umea@katolskakyrkan.se

 

Eller kontakta kaplan f. Wojciech Knutelski, Umeå på tel.nummer: 072-8814352, e-post: wojciech.Knutelski@wp.pl    alternativt fader Per Idergard (församlingens administrator) som är präst i Skellefteå, på tel.nummer: 070-675 37 47 eller e-post.: per.idergard@katolskakyrkan.se

 

Fader Wojciech Knutelski är församlingens nye präst i Umeå och allt som rör församlingen i Umeå, som gudstjänster, dop och andra församlingsangelägenheter ansvarar han för. När det gäller administration sköter f Wojciech och f Per det i samverkan.

Skänk gärna ett bidrag till församlingen på plusgiro: 597773-1 eller swish: 1234466199

NYHETER

KALENDER

onsdag 29/05 kl 10:00
Umeå. Den heliga mässan

onsdag 29/05 kl 18:00
Umeå. Den heliga mässan

17.40 Rosenkransen till Maria och Lit. torsdag 30/05 kl 18:00
Umeå. Den heliga mässan

Jag inbjuder speciellt de som firar Kristi kropps och blods helgdag på torsdag i sina hemländer. I den katolska kyrkans liturgi i Sverige firas Kristi kropps och blods  på söndag 2.06. 2024fredag 31/05 kl 11:00
Umeå. Den heliga mässan. Den saliga jungfru Marias besök.

10.00 Tillbedjan inför Sakrament; 10.30 Rosenkransen till Maria och lit.fredag 31/05 kl 18:00
Umeå. Generell Övning- före första kommunionen


31.05. Bikt för barn före första kommunionen, inklusive övningar från kl. 16.00 till 18.00.Det är också möjligt från kl. 19.00, efter general övning. Av praktiska skäl bjuder vi in under dessa timmar.


Kl. 18.00. Generell övning med förberedelse av scenariot för första kommunionen för barn och föräldrar.

 Städning och dekoration av kyrkan.Föräldrar som är intresserade kan hjälpa till med städning och dekoration av kyrkan.
Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Söndagsskola
Undervisning för framför allt barn och ungdomar, men även för vuxna och de som önskar konvertera till den katolska tron.
Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet

Bön

Ungdomsaktiviteter

Bibelstudier/Bibelsamtal

TELEFON
072-8814352
EPOST
umea
POSTADRESS
Östermalmsgatan 51
90332 Umeå
ÖVRIG INFORMATION:
Information om hantering av personuppgifter finns här: https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/medlemskap/dataskydd-gdpr?highlight=gdpr

Samt information och kontaktuppgifter om stiftets preventiva arbete för att förhindra övergrepp finns här: https://www.katolskakyrkan.se/media/3541/kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019.pdf

BESÖK OSS

Kristi Moders katolska församling
Östermalmsgatan 51
Umeå
Hitta hit