Kristi Moders katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige

Kristi Moders

katolska församling

Östermalmsgatan 51   

903 32 Umeå

 

 

DEN HELIGA MÄSSAN/MASS

Söndagar/Sundays

10:30 Umeå 

18:00 Umeå (every second week in English) 

11:00 Skellefteå  

 

 

 

BIKT/CONFESSION

Söndagar/Sundays

9:30-10:15 Umeå

10:30 Skellefteå

 

 

Skriv till oss på

 

umea@katolskakyrkan.se

 

Eller kontakta kyrkoherden fader Pär-Anders Feltenheim, direkt på tel.nummer: 0734246016 alternativt på e-post.: par-anders.feltenheim@katolskakyrkan.se

 

NYHETER

Offentligt mässfirande och gudstjänster är inställda tillsvidare
Umeå 2020-03-28

Kära församlingsmedlemmar,

Med stor sorg i hjärtat så har jag tagit del av vår biskops beslut att inga offentliga gudstjänster får lov att äga rum i våra kyrkor från och med 2020-03-29. Vi får be till Gud att det här tillståndet inte varar längre än nödvändigt. Nu gäller därför följande i Kristi Moders kyrka i Umeå tillsvidare:

- Kyrkan är öppen 9-17 varje dag för enskild bön och andakt.

- Jag som präst står till förfogande för bikt och enskilda samtal efter överenskommelse per mail eller sms. I samband med detta kan jag dela ut den heliga kommunionen till de troende som är i behov av den. Bikt och samtal äger rum i församlingssalen.

- Jag frambär mässoffret varje dag i en privat mässa för hela församlingens väl.

- Alla församlingsmedlemmar uppmuntras att privat be den lauretanska litanian om Guds moders beskydd för vår församling och hela Västerbotten. Avsluta gärna med psalm 100 i Cecilia.

- Rosenkransbön och andlig kommunion uppmuntras.

- Håll utkik på stiftets hemsida för att se dagens läsningar i mässan samt information om de live-sändningar som finns av mässor och gudstjänster.

- Barn och ungdomar kommer att få hem brev med instuderingsmaterial på posten. Kateketerna meddelar alla när undervisningen återupptas.


Umeå 2020-03-29, fader Pär-Anders Feltenheim, kyrkoherde

par-anders.feltenheim@katolskakyrkan.se
0734246016

Dataskydd - GDPR
Dataskydd - GDPR
I maj 2018 får Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur organisationer och företag får behandla personuppgifter. GDPR ersätter PUL - personuppgiftslagen.
Den nya dataskyddsförordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR innebär att vi får större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i olika system och register. På datainspektionens hemsida finns utförlig information om den nya dataskyddsförordningen. https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning och personnummer eller en kombination av dessa.

Vem berörs av GDPR?
Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig och när man utför den på uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde. Det innebär att alla församlingar och alla stiftsorgan i Stockholms katolska stift berörs av den nya lagen. GDPR berör även register i pappersform.

Varför har katolska kyrkan ett medlemsregister?
Vi har ett register för att värna om katolska kyrkans medlemmar, från dop till begravning. Registret gör det möjligt för oss att erbjuda sakrament och själavård.

Vilka finns i medlemsregistret?
I medlemsregistret finns medlemmar i Stockholms katolska stift. https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/medlemskap

Vilka uppgifter samlar vi in?
Vi samlar in namn, personnummer, civilstånd, telefonnummer, bostadsadress och registreringsorsak. Utöver detta noterar vi också kyrkotillhörighet (latinsk eller orientalisk) samt mottagna sakrament. För pastorala ändamål och själavård registrerar vi uppgifter om modersmål, om detta framgår i registreringsblanketten.Hur samlar vi in personuppgifterna?
Personuppgifterna samlas in - efter att man själv har samtyckt till det - vid kontakter med våra församlingar för exempelvis dop, flytt till Sverige eller konversion.

Hur informerar vi om registreringen i medlemsregistret?
Alla nya medlemmar får samma månad som de blir registrerade ett välkomstbrev i vilket man informeras om medlemskapet och tillhörande församling, samt en broschyr med information om katolska kyrkan och kyrkoavgiften till trossamfundet.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?
Vi sparar personuppgifter så länge som de behövs för mottagning av sakrament och medlemmarnas kyrkliga liv.

Kan man begära ut de uppgifter som finns om en själv?
Ja, alla har rätt till ett registerutdrag genom att kontakta sin egen församling.

Hur har Stockholms katolska stift anpassat sig till GDPR?
Att anpassa Stockholms katolska stift till den nya förordningen kräver bland annat:
• En inventering av hur personuppgifter används i olika IT-system och en teknisk anpassning av dessa, så att systemen automatiskt följer förordningen.
• En inventering av register som innehåller uppgifter om personer utanför IT-system, till exempel filer och dokument.
• En översyn av dagliga arbetssätt och rutiner när det gäller att hantera personuppgifter samt en anpassning av dessa.

Innebär GDPR någon skillnad för katoliker i Sverige?
Nej, GDPR kommer inte att innebära någon märkbar skillnad. Stiftet och våra församlingar värnar redan om medlemmarnas personliga integritet och kommer fortsätta att hålla en hög skyddsnivå för alla personuppgifter.

Vem kan man kontakta vid frågor om GDPR?
Vid frågor om hur stiftet arbetar med den nya dataskyddsförordningen; välkommen att skriva till gdpr@katolskakyrkan.se
Gäller din fråga medlemskap i katolska kyrkan bör du i första hand kontakta din katolska församling. https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv

KALENDER

fredag 03/04 kl 18:00
Mässa

lördag 04/04 kl 12:00
Mässa

söndag 05/04 kl 10:30
Högmässa

söndag 05/04 kl 18:00
Mass in English

söndag 05/04 kl 18:00
Mässa

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Söndagsskola
Undervisning för framför allt barn och ungdomar, men även för vuxna och de som önskar konvertera till den katolska tron.
Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet

Bön

Ungdomsaktiviteter

Bibelstudier/Bibelsamtal

TELEFON
0734246016
EPOST
umea @katolskakyrkan.se
POSTADRESS
Östermalmsgatan 51
90332 Umeå
ÖVRIG INFORMATION:
Information om hantering av personuppgifter finns här: https://www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/medlemskap/dataskydd-gdpr?highlight=gdpr

Samt information och kontaktuppgifter om stiftets preventiva arbete för att förhindra övergrepp finns här: https://www.katolskakyrkan.se/media/3541/kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019.pdf

BESÖK OSS

Kristi Moders katolska församling
Östermalmsgatan 51
Umeå
Hitta hit