S:ta Maria katolska kyrka

Katolska kyrkan i Sverige

S:ta Maria katolska kapellförsamling hör till Kristi Moders församling, vars säte är i Umeå men täcker hela Västerbotten. Kyrkoherden, som bor i Umeå, är fader Andrzej Zmuda. Församlingen hör till Stockholms katolska stift, vilket omfattar hela Sverige och är en del av den världsvida Katolska kyrkan. Stiftet leds av biskop Anders Arborelius. Vidare information om stiftet får du genom att gå till stiftets hemsida:www.katolskakyrkan.se

I Skellefteå firas den heliga Mässan på söndagar kl. 11.00, (under sommaren kan tiden flyttas till kl. 18.00) och på vissa veckodagar kl 18.00 firas en stilla mässa, se kaldender (vanligtvis onsdag och/eller fredag). Alla är välkomna att delta i församlingens gudstjänster och samlingar (se kalender). Andra former av gudstjänster/andakter som förekommer är korsvägsandakter (fredagar under fastetiden), maj-andakter (under maj månad), rosenkransbön (särskilt under oktober månad), tillbedjan inför det heliga Sakramentet (under första veckan i varje månad).

Tillfälle till bikt: De dagar då den heliga Mässan firas offentligt,   på vardagar: kl 17.00 - 17.45 och på söndagar: kl. 10.00 - 10.45, (eller bestäm tid med prästen).

Katolska kyrkan är världsvid, (katolsk betyder universell, allmännelig) och är grundad av Herren Kristus själv. Hon leds av aposteln Petrus efterträdare, påven Franciskus, i Rom.

Den som är intresserad av att veta mer om den katolska tron kan ta kontakt med fader Per Idergard. Studiegrupp om "Katolsk tro" och bibelstudium sept - maj. Kvinnogruppen samlas en kväll varannan vecka, sept - maj.

Konfirmationsundervisning och barnundervisning började i september månad och pågår till juni månad.

Studenter och elever som i studiesyfte vill delta i en katolsk gudstjänst inbjuds till söndagens högmässa. Kvällsmässor är inte lämpliga som "studieobjekt." För information om Katolska kyrkan - i studiesyfte - bestäm tid för samtal med församlingens präst. Katolsk information och katolska nyheter finner du via länkar på stiftets hemsida (adress, se ovan).

Kyrkans telefonsvarare ger upplysningar om aktuella gudstjänsttider: 0910-537 89.

Om du vill skänka en gåva till församlingen, kan du göra detta genom att använda dig av församlingens plusgiro  som är        78 05 61 - 7 eller använd Swish, swishnummer 123 172 17 94.


NYHETER

KALENDER

tisdag 22/05 kl 18:00
Santa Misa en Español

onsdag 23/05 kl 18:00
Den heliga Mässan, efteråt "De apostoliska fäderna" (Studiegrupp)

fredag 25/05 kl 18:00
Den heliga Mässan (inleds med kort Majandakt)

lördag 26/05 kl 11:00
En dag med jungfru Maria - Majandakt i Tuvagårdens kapell (Kl. 11.00) - Rosenkransvandring, Mariaprocession under bön och sång till S:ta Maria katolska kyrka. c:a kl. 12.15 Högtidlig mässa (patronatsfest) - efteråt: Mat tillsammans (ta gärna med en matkorg). Förs. bjuder på kaffet. En Mariadag för hela Norrlands katoliker, ortodoxa och andra kristna! Välkomna med! (Prästerna från Norr- och Västerbotten deltar.)

söndag 27/05 kl 11:00
Högmässa

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon 0910-537 89 (upphör i juni 2018)
Mobil 070-67 537 47
EPOST
Epost per.idergard@katolskakyrkan.se
WEBB
www.katolskakyrkan.se/
www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.umea
POSTADRESS
Mjölnargatan 31
93149 Skellefteå

BESÖK OSS

S:ta Maria katolska kyrka
Mjölnargatan 31 (Hedensbyn)

Hitta hit