S:ta Maria katolska kyrka

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUDKALENDERMEDIATV
S:ta Maria katolska kyrka i Sjungande dalen i Skellefteå

S:ta Maria katolska kapellförsamling hör till Kristi Moders församling, vars säte är i Umeå men täcker hela Västerbotten. Församlingen hör till Stockholms katolska stift, vilket omfattar hela Sverige och är en del av den världsvida Katolska kyrkan. Stiftet leds av biskop (kardinal) Anders Arborelius. Vidare information om stiftet får du genom att gå till stiftets hemsida ( www,katolskakyrkan.se ). I Skellefteå firas den heliga Mässan på söndagar kl. 11.00 och på vissa veckodagar kl 18.00 eller kl. 10.00 firas en stilla mässa, se kaldender (vanligtvis onsdag och/eller fredag). Högtider och fester som infaller under veckan firas på den dag som kyrkan fastställt.

Alla är välkomna att delta i församlingens gudstjänster och samlingar (se kalender). Andra former av gudstjänster/andakter som förekommer är korsvägsandakter (fredagar under fastetiden), maj-andakter (under maj månad), rosenkransbön (särskilt under oktober månad), tillbedjan inför det heliga Sakramentet, under första veckan i varje månad och en fredag i månaden, en stilla tillbedjan, utan liturgi, efter den heliga Mässans slut på vissa fredagar. Under fastetiden kan den ersättas av Korsvägsandakt, se kalender.

Tillfälle till bikt: De dagar då den heliga Mässan firas offentligt,   på vardagar:  onsdagar kl 17.30, fredagar kl. 17.30 och på söndagar: kl. 10.00 - 10.45, (eller bestäm tid med prästen).

Katolska kyrkan är världsvid, (katolsk betyder universell, allmännelig) och är grundad av Herren Jesus Kristus själv. Hon leds av aposteln Petrus efterträdare, påven Franciskus, i Rom.

Den som är intresserad av att veta mer om den katolska tron kan ta kontakt med fader Per Idergard. Studiegrupp om "Katolsk tro" om intresserade finns, även bibelstudium sept - maj.

Konfirmationsundervisning och barnundervisning börjar 20 januari 2024 kl. 12.00 - 14.30, vi forsätter med undervisningen lördag 7 oktober, samma tid. Datum för hela hösten kommer att meddelas vid de första undervisningstillfället.

Studenter och elever som i studiesyfte vill delta i en katolsk gudstjänst inbjuds till söndagens högmässa. Kvällsmässor är inte lämpliga som "studieobjekt." För information om Katolska kyrkan - i studiesyfte - bestäm tid för samtal med församlingens präst. Katolsk information och katolska nyheter finner du via länkar på stiftets hemsida (adress, se ovan).

Präster och diakon: Från den 9 januari 2023 har vi en ny präst i Umeå,  kaplan fader Wojciech Knutelski, se Umeå för kontaktuppgifter.  Subsidiar i Skellefteå, är fader Per Idergard, mobil 070-67 537 47, som under kyrkoherdens vakans är utnämnd till församlingsadministrator i Kristi Moders församling, Umeå. Diakon i Skellefteå är Per Södergren, mobil 073-8093098.  Subsidiar för Lappland (Västerbottens län) är fader Conny Årling, mobil 070-2901246.

Om du vill skänka en gåva till församlingen, kan du göra detta genom att använda dig av församlingens plusgiro  som är        78 05 61 - 7 eller använd Swish, swishnummer 123 172 17 94.

NYHETER

Våren 2024
Välkomna till S:ta Maria katolska kyrka i Sjungande dalen. Söndagens högmässa firas kl. 11.0o. Under vardagar firas den heliga Mässan vanligtvis onsdag och fredag kl. 18.00 och vid högtider/fester som infaller under veckodagarna.
Vi välkomnar vår nyvigda diakon i tjänsten i församlingen, Diakon Per Södergren. Han diakonvigs i S:t Eriks katolska domkyrka den 27 december 2023.

Barn- och konfirmandundervisningen för vårterminen börjar lördag den 20 januari 2024 kl. 12.00 - 14.30. Den återkommer var tredje vecka (se Kalender). Barn- och ungdomar från 7 år och uppåt är välkomna att delta i undervisningen i vår katolska tro. Vi välkomnar alla nyinflyttade att delta i undervisningen i vår församling.

Vanligtvis, firas firas den heliga Mässan enligt Syro Malabarisk rit. en gång i månaden, Mässa på tagalog (filippino) firas varannan månad (se kalendern).
Alla är varmt välkomna till församlingens gudstjänster. För dop och vigsel kontakta f. Per eller diakon Per Södergren, i god tid.
Om du har frågor är du välkommen att ringa fader Per Idergard 070-67 537 47. Diakon Per S telefonnummer är 073-809 30 98

KALENDER

fredag 26/04 kl 18:00
The Holy Mass in English - Den heliga Mässan på engelska

lördag 27/04 kl 13:00
Inspirationsdag "Vad vet vi om Jesus" föredrag av professor p. Ulf Jonsson SJ.

Ämne: "Vad vet vi om Jesus."

Tre föredrag från kl. 13.00 - c:a 18.15

1. Vad säger den aktuella forskningen om den historiske Jesus?

2. Hur tänkte Jesus om Toran, Guds rike och sin egen relation till Gud?

3. Uppstod Jesus från de döda?

Föredrag, samtal och vesper. (Smörgås/the/kaffe serveras)

Föredrag av pater Ulf Jonsson SJ, Newman Institutet Uppsala.

Detta hålls i samarbete med Skellefteå pastorat (Skellefteå Landsförsamling) och Studieförbundet Bilda.söndag 28/04 kl 11:00
Högmässa

Huvudcelebrant pater Ulf Jonsson SJ,  Uppsala. Kyrkkaffe efteråtmåndag 29/04 kl 12:30
Cafe Maria

Ekumeniskt café i församlingssalen med olika program varje vecka. Alla är välkomna!

Program: Elisabeth Engbergonsdag 01/05 kl 18:00
Majandakt och Den heliga Mässan

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Varje söndag firas Högmässa kl. 11.00. Onsdagar och fredagar (och när högtid infaller på vardag) firas den heliga Mässan kl. 18.00. Under del av juli och augusti firas fredagens Mässa kl. 10.00. Undantag kan förekomma om prästen är bortrest/sjuk. Tillfälle till bikt en timme före utsatt gudstjänsttid på söndag, en halv timme före gudstjänst på vardagar.
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Den heliga Mässan firas på engelska när behov finns.
Grundkurs i kristen tro / Alpha
Katolsk tro - grupp för de som vill lära känna den katolska tron och kyrkan eller fördjupa sin kunskap om sin tro. Se kalendern..
Barnverksamhet
Barnundervisning i katolsk tro från 7 år och fram till ålder för konfirmandundervisning var tredje lördag mellan kl. 12.00 - 14.30. Plats för undervisning är S:ta Maria i Sjungande dalen.
Bön
Första fredagen efter den heliga Mässan: Tillbedjan inför Herren, närvarande i det heliga Sakramentet. (Liturgisk tillbedjan)

Ungdomsaktiviteter
Konfirmandundervisning var tredje lördag under vår- och höstterminen (kl. 12.00 - 14.30).
Bibelstudier/Bibelsamtal
Varannan onsdag Katolsk tro / Bibelstudium.
TELEFON
Telefon 070-67 537 47
Mobil 070-67 537 47
EPOST
Epost
WEBB
www.katolskakyrkan.se/
POSTADRESS
Konsertvägen 5
93146 Skellefteå
ÖVRIG INFORMATION:
www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.skelleftea

BESÖK OSS

S:ta Maria katolska kyrka i Sjungande dalen
Konsertvägen 5, 931 46 Skellefteå
Skellefteå
Hitta hit