S:ta Maria katolska kyrka

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUDKALENDERMEDIATV
S:ta Maria katolska kyrka i Sjungande dalen i Skellefteå

S:ta Maria katolska kapellförsamling hör till Kristi Moders församling, vars säte är i Umeå men täcker hela Västerbotten. Församlingen hör till Stockholms katolska stift, vilket omfattar hela Sverige och är en del av den världsvida Katolska kyrkan. Stiftet leds av biskop (kardinal) Anders Arborelius. Vidare information om stiftet får du genom att gå till stiftets hemsida ( www,katolskakyrkan.se ). I Skellefteå firas den heliga Mässan på söndagar kl. 11.00 och på vissa veckodagar kl 18.00 eller kl. 10.00 firas en stilla mässa, se kaldender (vanligtvis onsdag och/eller fredag). Högtider och fester som infaller under veckan firas på den dag som kyrkan fastställt.

Alla är välkomna att delta i församlingens gudstjänster och samlingar (se kalender). Andra former av gudstjänster/andakter som förekommer är korsvägsandakter (fredagar under fastetiden), maj-andakter (under maj månad), rosenkransbön (särskilt under oktober månad), tillbedjan inför det heliga Sakramentet, under första veckan i varje månad och en fredag i månaden, en stilla tillbedjan, utan liturgi, efter den heliga Mässans slut på vissa fredagar. Under fastetiden kan den ersättas av Korsvägsandakt, se kalender.

Tillfälle till bikt: De dagar då den heliga Mässan firas offentligt,   på vardagar:  onsdagar kl 17.30, fredagar kl. 17.30 och på söndagar: kl. 10.00 - 10.45, (eller bestäm tid med prästen).

Katolska kyrkan är världsvid, (katolsk betyder universell, allmännelig) och är grundad av Herren Jesus Kristus själv. Hon leds av aposteln Petrus efterträdare, påven Franciskus, i Rom.

Den som är intresserad av att veta mer om den katolska tron kan ta kontakt med fader Per Idergard. Studiegrupp om "Katolsk tro" om intresserade finns, även bibelstudium sept - maj.

Konfirmationsundervisning och barnundervisning börjar 16 september 2023 kl. 12.00 - 14.30, vi forsätter med undervisningen lördag 7 oktober, samma tid. Datum för hela hösten kommer att meddelas vid de första undervisningstillfället.

Studenter och elever som i studiesyfte vill delta i en katolsk gudstjänst inbjuds till söndagens högmässa. Kvällsmässor är inte lämpliga som "studieobjekt." För information om Katolska kyrkan - i studiesyfte - bestäm tid för samtal med församlingens präst. Katolsk information och katolska nyheter finner du via länkar på stiftets hemsida (adress, se ovan).

Präster: Från den 9 januari 2023 har vi en ny präst i Umeå,  kaplan fader Wojciech Knutelski, se Umeå för kontaktuppgifter.  Subsidiar i Skellefteå, är fader Per Idergard, mobil 070-67 537 47, som under kyrkoherdens vakans är utnämnd till församlingsadministrator i Kristi Moders församling, Umeå. Subsidiar för Lappland (Västerbottens län) är fader Conny Årling, mobil 070-2901246.

Om du vill skänka en gåva till församlingen, kan du göra detta genom att använda dig av församlingens plusgiro  som är        78 05 61 - 7 eller använd Swish, swishnummer 123 172 17 94.

 

Information: Sjungande dalens kyrka har nu blivit den katolska kyrkan i Skellefteå, S:ta Maria i Sjungande dalen!

Söndag den 29 maj 2022 invigdes vår nya kyrka i Sjungande dalen på Konsertvägen 5. Vi är tacksamma för allt stöd som vi fått från Stockholms katolska stift och från enskilda! Ett stort tack till församlingens medlemmar som offrat tid och kraft för att flytta över och ställa i ordning allt!

Tack också till alla som planerat och genomfört årets "Pilgrimsvandring med jungfru Maria" den 27 maj 2023. Tack också till alla ministranter och kateketer som troget ställt upp i vår församling. Samma gäller alla som ställer upp för att ansvara för kyrkkaffet på söndager och ni som troget städar i kyrkans lokaler. Likaså ett stort tack för ni som tjänat i liturgierna med musik (orgel, kör)!


NYHETER

Hösten 2023
Välkomna till S:ta Maria katolska kyrka i Sjungande dalen. Söndagens högmässa firas kl. 11.0o. Söndag den 29 maj 2022 invigdes/konsekrerades kyrkan av biskop, kardinal Anders Arborelius OCD. Kyrkan bär samma namn som den gamla kyrkan, nämligen S:ta Maria kyrka, fast nu i Sjungande dalen.

Barn- och konfirmandundervisningen för höstterminen 2023 börjar efter sommaren den 16 september, kl. 12.00 - 14.30 ! Den återkommer var tredje vecka (se Kalender). Barn- och ungdomar från 7 år och uppåt är välkomna att delta i undervisningen i vår katolska tro. Vi välkomnar alla nyinflyttade att delta i undervisningen i vår församling.

Vanligtvis firas den heliga Mässan på onsdagar och fredagar kl. 18.00 (se kalender). Söndagen högmässa firas kl. 11.00 varje söndag. En gång i månaden, vanligtvis torsdagar, firas den heliga Mässan enligt Syro Malabarisk rit. (se kalendern).
Alla är varmt välkomna till församlingens gudstjänster. För dop och vigsel kontakta f. Per i god tid.
Om du har frågor är du välkommen att ringa fader Per Idergard 070-67 537 47.


KALENDER

fredag 29/09 kl 18:00
Den heliga Mässan

söndag 01/10 kl 11:00
Högmässa

Kyrkkaffe efteråtmåndag 02/10 kl 10:00
Café Maria

Ekumeniskt café (Skellefteå landsförsamling/S:ta Maria katolska församling)onsdag 04/10 kl 18:00
Den helig Mässan

fredag 06/10 kl 18:00
Den heliga Mässan, efteråt Tillbedjan inför det heliga Sakramentet

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Varje söndag firas Högmässa kl. 11.00. Onsdagar och fredagar (och när högtid infaller på vardag) firas den heliga Mässan kl. 18.00. Under del av juli och augusti firas fredagens Mässa kl. 10.00. Undantag kan förekomma om prästen är bortrest/sjuk. Tillfälle till bikt en timme före utsatt gudstjänsttid på söndag, en halv timme före gudstjänst på vardagar.
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Den heliga Mässan firas på engelska när behov finns.
Grundkurs i kristen tro / Alpha
Katolsk tro - grupp för de som vill lära känna den katolska tron och kyrkan eller fördjupa sin kunskap om sin tro. Se kalendern..
Barnverksamhet
Barnundervisning i katolsk tro från 7 år och fram till ålder för konfirmandundervisning var tredje lördag mellan kl. 12.00 - 14.30. Plats för undervisning är S:ta Maria i Sjungande dalen.
Bön
Första fredagen efter den heliga Mässan: Tillbedjan inför Herren, närvarande i det heliga Sakramentet. (Liturgisk tillbedjan)

Ungdomsaktiviteter
Konfirmandundervisning var tredje lördag under vår- och höstterminen (kl. 12.00 - 14.30).
Bibelstudier/Bibelsamtal
Varannan onsdag Katolsk tro / Bibelstudium.
TELEFON
Telefon 070-67 537 47
Mobil 070-67 537 47
EPOST
Epost
WEBB
www.katolskakyrkan.se/
POSTADRESS
Konsertvägen 5
93146 Skellefteå
ÖVRIG INFORMATION:
www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.skelleftea

BESÖK OSS

S:ta Maria katolska kyrka i Sjungande dalen
Konsertvägen 5, 931 46 Skellefteå
Skellefteå
Hitta hit