S:ta Maria katolska kyrka

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUDKALENDERMEDIATV
S:ta Maria katolska kyrka
Foto: Nils Ahlgren

S:ta Maria katolska kapellförsamling hör till Kristi Moders församling, vars säte är i Umeå men täcker hela Västerbotten. Församlingen hör till Stockholms katolska stift, vilket omfattar hela Sverige och är en del av den världsvida Katolska kyrkan. Stiftet leds av biskop (kardinal) Anders Arborelius. Vidare information om stiftet får du genom att gå till stiftets hemsida ( www,katolskakyrkan.se ). I Skellefteå firas den heliga Mässan på söndagar kl. 11.00 och på vissa veckodagar kl 18.00 firas en stilla mässa, se kaldender (vanligtvis onsdag och/eller fredag). Högtider och fester som infaller under veckan firas på den dag som kyrkan fastställt.

Alla är välkomna att delta i församlingens gudstjänster och samlingar (se kalender). Andra former av gudstjänster/andakter som förekommer är korsvägsandakter (fredagar under fastetiden), maj-andakter (under maj månad), rosenkransbön (särskilt under oktober månad), tillbedjan inför det heliga Sakramentet (under första veckan i varje månad och en lördag i månaden, en stilla tillbedjan, utan liturgi, kl. 09.00 - 11.00).

Tillfälle till bikt: De dagar då den heliga Mässan firas offentligt,   på vardagar: kl 17.00 - 17.45 och på söndagar: kl. 10.00 - 10.45, (eller bestäm tid med prästen).

Katolska kyrkan är världsvid, (katolsk betyder universell, allmännelig) och är grundad av Herren Jesus Kristus själv. Hon leds av aposteln Petrus efterträdare, påven Franciskus, i Rom.

Den som är intresserad av att veta mer om den katolska tron kan ta kontakt med fader Per Idergard. Studiegrupp om "Katolsk tro" om intresserade finns, även bibelstudium sept - maj. Kvinnogruppen samlas en kväll varannan vecka, sept - maj.

Konfirmationsundervisning och barnundervisning (Se aktuell information under "Nyheter" på denna webbplats).

Studenter och elever som i studiesyfte vill delta i en katolsk gudstjänst inbjuds till söndagens högmässa. Kvällsmässor är inte lämpliga som "studieobjekt." För information om Katolska kyrkan - i studiesyfte - bestäm tid för samtal med församlingens präst. Katolsk information och katolska nyheter finner du via länkar på stiftets hemsida (adress, se ovan).

Präster: Kyrkoherde, fader Pär Anders Feltenheim (Umeå), mobil 073-424 6016  och subsidiar fader Per Idergard (Skellefteå) mobil 070-67 537 47.

Om du vill skänka en gåva till församlingen, kan du göra detta genom att använda dig av församlingens plusgiro  som är        78 05 61 - 7 eller använd Swish, swishnummer 123 172 17 94.

 

Information: Sjungande dalens kyrka blir katolsk kyrka!

Onsdagen den 9 december 2020 undertecknade kh Ulrika Markgren, Svenska kyrkan i Skellefteå och fader Per Idergard en avsiktsförklaring att katolska församlingen köper Sjungande dalens kyrka.  Den 7 maj 2021 undertecknades  slutligen köpekontraktet av Maria Sandström, chef för begravnings- och fastighetsförvaltningen i Skellefteå pastorat och fader Per Idergard. Detta bevittnades av ekonimichef Staffan Livehed, Stockholms katolska stift, kamrer Lars Elveros, Skellefteå pastorat och tf. kh. Annika Lundström. Församlingen är mycket tacksam till katolska stiftet och Staffan Livehed som gjort detta köp möjligt. Likaså är församlingen tacksam till Skellefteå pastorat för att ha gett oss möjligheten att förvärva denna fina kyrka.

Katolska församlingen kommer att tillträda Sjungande dalens kyrka den 1 sept. 2021. Innan flytten till vår nya kyrka kommer vi att göra några byggarbeten så att kyrkorummet helt tjänar katolsk liturgi. Vi har en hel del arbete framför oss och jag hoppas att det ska engagera församlingens medlemmar och vänner att ställa sina förmågor i församlingens tjänst! Likaså, att efter förmåga stödja församlingen ekonomiskt med gåvor.
Församlingen kommer att få löpande information om planeringen av flytten! /f. Per


NYHETER

Sommaren 2021
Nya bestämmelser från FHM från och med den 1 juni. Då gäller 50 personsgräns, dvs. 50 personer kan delta i kyrkornas gudstjänster om social distansering kan upprätthållas. Det betyder att c:a 20 personer (utom präst/ministrant/lektor/organist) kan rymmas i vår kyrka. Därför behövs inga "bokningar av platser" för att delta under vardagar ske, däremot fortsätter vi att ha "bokning" vid högmässan på lördagskvällen och söndagar.
Lördagens helgsmålsmässa firas kl. 17.00 från och med 26 juni - 31/7. Lägg också märke till att under denna tid firas onsdagsmässan kl. 18.00, medan fredagsmässan firas kl. 10.00 (se kalender). Eftersom det inte är stora skaror som deltar under veckodagarna behöver ingen anmälan ske. Anmäl däremot deltagande vid söndagens högmässor till f. Per via mobilsamtal/sms 070-6753747 eller anteckna dig på listan som ligger i kyrkan. Skulle antalet deltagare i söndagsmässorna bli stort kan vi låna Landskyrkan vid behov.

Första fredagen i månaden hålls liturgisk Tillbedjan inför det heliga Sakramentet efter den heliga Mässans slut. En lördag förmiddag, mellan kl. 09.00 - 11.00 ställs det heliga Sakramentet ut för enskild tillbedjan. Man kan komma till kyrkan och be den tid som man själv väljer.

Barn och konfirmandundervisningen kommer att upptas i september månad, dag meddelas senare. Likaså andra grupper börjar också till hösten 2021.
Under tiden 21 juni - 25 juli kommer p. Thomas Idergard SJ att finnas i församlingen. De tre första veckorna har han hela ansvaret och jag (f. Per) kan ta semester, även om jag inte planerar att resa bort.
Tillfälle till bikt finns alltid en timme före utsatt gudstjänsttid, men du kan också sms:a f. Per eller ringa och bestämma annan tid för bikt.

Vill du komma till kyrkan för att be är du alltid välkommen. Tyvärr hålls kyrkan inte öppen hela tiden, men du kan alltid kontakta f. Per och han öppnar den om han finns i närheten. Du kan alltid bestämma tid för samtal och bikt genom att ringa/sms:a f. Per. Under f. Pers semester kan kontakt tas med p. Thomas.


KALENDER

onsdag 16/06 kl 18:00
Den heliga Mässan

Max c:a 20 personer, förutom de tjänstgörande. Ingen bokning av plats behövs!fredag 18/06 kl 18:00
Den heliga Mässan

Max c:a 20 personer, förutom de tjänstgörande personerna. Ingen bokning av plats behövs!lördag 19/06 kl 18:00
Första söndagshögmässan (Helgsmålsmässa)

Max c:a 20 personer, förutom de tjänstgörande personerna. Lista finns i kyrkan, eller ring/sms:a  f. Per 070-6753747söndag 20/06 kl 11:00
Högmässa - Max c:a 20 personer, förutom de tjänstgörande personerna. Lista finns i kyrkan, eller ring/sms:a f. Per 070-6753747

söndag 20/06 kl 13:00
Holy Mass in English and Polish

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Varje söndag firas Högmässa kl. 11.00. Onsdagar och fredagar (och när högtid infaller på vardag) firas den heliga Mässan kl. 18.00. Undantag kan förekomma om prästen är bortrest/sjuk. Tillfälle till bikt en timme före utsatt gudstjänsttid. (Söndag kl. 10.00 - 10-45; vardagar kl. 17.00 - 17.45)
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Santa Misa en Español firas oftast en gång i månaden.
Grundkurs i kristen tro / Alpha
Katolsk tro - grupp för de som vill lära känna den katolska tron och kyrkan eller fördjupa sin kunskap om sin tro. Varannan onsdag efter den heliga Mässan.
Barnverksamhet
Barnundervisning i katolsk tro från 7 år och fram till ålder för konfirmandundervisning var tredje lördag mellan kl. 12.00 - 14.30.
Bön
Första fredagen efter den heliga Mässan: Tillbedjan inför Herren, närvarande i det heliga Sakramentet. (Liturgisk tillbedjan)
En lördag förmiddag Stilla tillbedjan inför Herren närvarande i det heliga Sakramentet (Kl. 09.00 - 11.00)
Ungdomsaktiviteter
Konfirmandundervisning var tredje lördag under vår- och höstterminen (kl. 12.00 - 14.30.
Bibelstudier/Bibelsamtal
Varannan onsdag Katolsk tro / Bibelstudium.
TELEFON
Telefon 070-67 537 47
Mobil 070-67 537 47
EPOST
Epost
WEBB
www.katolskakyrkan.se/
POSTADRESS
Mjölnargatan 31
93149 Skellefteå

BESÖK OSS

S:ta Maria katolska kyrka
Mjölnargatan 31 (Hedensbyn)

Hitta hit