S:t Josef Arbetarens katolska församling är hela Norrbottens katolska församling, Den grundades 1964 av präster från den katolska orden Oblatmissionärerna. Kyrkan invigdes 1997 av dåvarande biskopen Hubertus Brandenburg.

Kyrkan utvändigt påminner om både tröskloge och sjömärke och ligger i stadsdelen Lövskatan i Luleå. Skylten utanför kyrkan visar församlingens logotyp, en bild av S:t Josef Arbetaren

Den som är intresserad av att veta mer om den katolska tron är välkommen att kontakta vår församling för mer information.

Prisa Herren, alla folk,
lova honom, alla länder.
Väldig är hans godhet mot oss,
Herrens trofasthet är evig.

***

Katolsk gudstjänst firas i Norrbottens Län
på följande orter»
(Alla gudstjänster firas i regi av S:t Josef Arbetarens Katolska församling i Luleå)

Till mässtiderna»

  • Bikttider
    20 minuter före varje pålyst gudtjänst finns det tillfälle till bikt.
    Annan tid  i överenskommelse med prästen.

    Gudstjänster annonseras även i predikoturerna i NSD och Kuriren under rubriken Katolska kyrkan samt i vår kalender».
     

Kyrkoavgift.

Betalas av varje reigstrerad katolik som har inkomster. Beloppet vi betalar är 1% av den beskattningsbara inkomsten.; det dras som preliminärskatt och skickas til biskopsämbetet i Stockholm. Biskopen fördelar sedan de inbetalade medlen bland församlingarna efter behov. Vi tackar alla för bidragen. Ansökan om dispens från att betala kyrkoavgift måste vara  biskopsämbetet till handa senast 31 oktober för att gälla nästkommande år.  Ansökaningsblanketter finns på församlingens expedition.
.


NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon 0920-197 80
EPOST
Epost lulea@katolskakyrkan.se
WEBB
www.katolskakyrkanlulea.se
POSTADRESS
Föreningsgatan 25
97436 Luleå

BESÖK OSS

S:t Josef Arbetarens katolska församling
Katolska kyrkan, Furumovägen 40, Luleå
Hitta hit