Kumla Equmeniaförsamling är en kristen församling som vill erbjuda: 

       - en tro som bär genom livet
       - gemenskap över gränser
       - en plats att växa

Församlingen är öppen för alla:

      -  barn
      -  ungdomar
      -  unga vuxna
       - barnfamiljer
       - ensamstående
       - vuxna i arbetsför ålder
       - äldre

Känn Dig alltid välkommen till Johanneskyrkan!
Alla kulturprogram och studieverksamhet sker i samverkan med studieförbundet Bilda.

Eftersom smittspridningen av covid ökar igen vill vi påminna om Trygghetsläge i alla våra samlingar. Håll avstånd, tvätta händerna och framförallt håll dig hemma om du har minsta sjukdomssymptom.

Nu kan vi be om höstens välsignelse.
Må luften bli klar omkring dig,
må din skörd bli riklig,
må din dag bli god och din natt frid.
I Faderns, Sonen och den Heliga Andens namn.
Amen

Med anledning av kriget i Ukraina har Equmeniakyrkan öppnat sin katastroffond och tar tacksamt emot gåvor för stöd till kyrkans samarbetspartners i området.
Vill du vara med och bidra, så använder vi bankgiro 900-3286 eller swishar till 9003286. Märk gåvan Ukraina.

KOM IHÅG att även fortsättningsvis ge din gåva till församlingen!
Swish 123 511 36 34 eller Bankgiro 606–1550 

Vi önskar Dig Guds välsignelse!

NYHETER

KALENDER

lördag 08/10 kl 10:00
Familjescout vid Tripphultssjön

Vi träffas vid Tripphultssjön kl. 10:00- ca 11:30

Barn och vuxen deltar tillsammans i verksamheten och
aktiviteterna passar både stor och liten.

Den som deltar tillsammans med barnet kan vara en förälder, en mor- eller farförälder, släkting, vän till familjen eller en annan person
som barnet känner sig trygg med och har i sin närhet på något sätt. Det kan
också vara så att det är fler barn per vuxen eller flera vuxna per barn som
väljer att delta tillsammans. Äldre syskon är välkomna att delta men fokus
läggs på att anpassa verksamheten så att den passar för barn under åtta år som
deltar tillsammans med vuxen.

Vi hjälper till med transport om det behövs. Vi
ordnar något enkelt att fika vid elden. Så meddela om du/ni kommer och
eventuella allergier.

Tag med dig mugg och sitt/liggunderlag. För miljöns skull använder vi helst
inte engångsprodukter. 

Eva-Lena Gustavsson 0722 150 263
Plats: Tripphultssjön


söndag 09/10 kl 10:00
Gudstjänst

Predikan:
Eva-Lena Gustavsson

Sång: Kören under ledning av Sofia Ottosson
Servering
(oms.grp 3)söndag 16/10 kl 10:00
Nära livet ”Kan man förlåta”

Adnan Suomi, Linköping och
sång B-O Söderberg
Servering
(oms.grp 3)

I samarrangemang med studieförbundet Bildalördag 22/10 kl 18:00
Konsert med orgel och trumpet

Jörgen Martinsson och Per
Andersson
Servering
(oms.grp 4)
I samarrangemang med studieförbundet Bildasöndag 23/10 kl 15:00
Afternoon tea och Bibelstudium

med Ingemar Fhager i ämnet
Trons Kraft
Servering (oms.grp 4)
I samarrangemang med studieförbundet BildaSe hela kalendern

PROGRAMBLAD


Programblad

VI ERBJUDER

Gudstjänster
I stort sett varje söndag kl 10:00. Vissa söndag kvällar
Samtalshjälp / Själavård
För enskilt samtal kontakta församlingens pastor.
Barnverksamhet
Familjescout en lördag förmiddag i månaden.
Barn och vuxen deltar tillsammans i verksamheten och aktiviteterna passar både stor och liten.
Den som deltar tillsammans med barnet kan vara en förälder,
en mor- eller farförälder, släkting, vän till familjen eller en annan person som barnet känner sig trygg med och har i sin närhet på något sätt. Det kan också vara så att det är fler barn per vuxen eller flera vuxna per barn som väljer att delta tillsammans. Äldre syskon är välkomna att delta men fokus läggs på att anpassa verksamheten så att den passar för barn under åtta år som deltar tillsammans med vuxen.

Bön
Torsdagar kl 10:00 under juni-augusti och i samband med gudstjänster och andra samlingar.
Sång/Kör
GOA-kören = Gemenskap Ansvar Omsorg, Kör för daglediga som övar varannan onsdag. Medverkar med sångstunder på kommunens särskilda boenden och Trygghetsboende. Viss medverkan i församlingens gudstjänster.
Församlingens kör under ledning av Sofia Ottosson övar kvällstid onsdagar udda veckor. Medverkar vid gudstjänster, tematiska körprojekt vid konserter som ex Julkonsert.

Senior/dagledig
Ekumeniska Gemenskapsträffar torsdagar kl 14.00 i någon av Kumlas kyrkor. Vi ses en gång i månaden i Johanneskyrkan.
Bibelstudier/Bibelsamtal
Viss studieverksamhet erbjuds
TELEFON
Pastor E-L Gustavsson 0722 150 263
Uthyrning Sonja Hermansson 0737 173 882
Ordf Hans Högberg 0705 100 543
Ordf Lillian Widlund 0706 894 711
EPOST

POSTADRESS
Sveavägen 12
69230 Kumla

BESÖK OSS

Johanneskyrkan, Kumla Equmeniaförsamling
Johanneskyrkan
Sveavägen 12
Kumla
Hitta hit