Fjällkyrkan Kiruna

Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen
UTBUDKALENDERMEDIATV

Vilka är vi?
Fjällkyrkan är en frikyrkoförsamling i Kiruna. Vi är anslutna till Pingst Fria församlingar i samverkan och Evangeliska Frikyrkan (EFK).

Vill du ge en gåva?

Swish 123 390 86 47,
Bankgiro 931-3461

Vårt arbete

Vi har regelbunden mötesverksamhet på andra våningen i vår lokal på Ha
ntverkaregatan 31 i Kiruna (se kalendern). Där inget annat sägs är våra möten offentliga, det vill säga att alla är välkomna! Medlem blir du efter dop och medlemsansökan.

Historia
Under 1800-talet växte frikyrkorörelsen fram i Sverige som en reaktion på statskyrkans dåtida monopol. Pingstförsamlingen i Kiruna bildades år 1922 och Korskyrkan i Kiruna
(ÖM) bildades år 1965. 1991 gick Pingstkyrkan och Korskyrkan ihop och blev en församling. 2013 ville vi stadfästa den förnyelseprocess som församlingen gått igenom och bytte namn till Fjällkyrkan. Från Kiruna har man en fin utsikt över fjällvärlden och Sveriges högsta berg Kebnekaise.


Vår vision

Vi vill vara en levande församling där människor känner gemenskap och trygghet. Var och en bidrar med sina gåvor utifrån ett glatt och villigt hjärta. Vi vill vara en kanal för att ge både nya och gamla kirunabor hopp och nya framtidsutsikter. Bara Jesus kan ge människor mening och hopp för framtiden. Han kom för att visa att Gud är en god och kärleksfull Fader. Oavsett vem du är och vad du har varit med om, står Han med öppna armar och väntar på dig. 

Vad vi tror på i korthet:

  • Vi tror på den treenige Guden; Fadern, Sonen och den helige Ande.
  • Vi tror att alla människor behöver ta emot syndernas förlåtelse och frälsning genom Jesus. Ingen av oss blir räddad genom våra goda gärningar. Jesus har gjort allt för att var och en som vill tro, genom en enkel, uppriktig bön ska kunna ta emot Honom i sitt hjärta.
  • Vi tror att Bibeln på originalspråket är Guds ofelbara, inspirerade ord och den slutliga auktoriteten när det gäller tro och lära. Det utesluter inte att vi läser Bibeln utifrån den kulturella kontext där den kom till, och försöker förstå vad det betyder i den tid vi lever i nu.
  • Vi tror att kvinnor och män kan tjäna Gud i alla tjänstegåvor. Det är Gud som kallar människor till tjänst och vi bekräftar det vi ser.
  • Vi praktiserar troendedopet, dvs vi döper inte spädbarn utan dem som själva kan bekänna sin tro. För föräldrar med små barn erbjuder vi barnvälsignelse.
  • Vi har ett öppet nattvardsfirande. Alla som tror på Jesus är välkomna att delta, oavsett samfundstillhörighet.

Välkommen!

NYHETER

KALENDER

onsdag 08/02 kl 19:00
Bibel & bön

Vi läser från Apostlagärningarna och ber tillsammans.söndag 12/02 kl 11:00
Gudstjänst

Predikan av Marie Enoksson.tisdag 14/02 kl 18:00
Alphagrupp startar! Första träffen i församlingshemmet.

Vi kommer under vårterminen att köra en ekumenisk Alpha-kurs, det vill säga studiecirkel om kristen tro med deltagare från flera kyrkor. Anmälan till någon av oss i ledningsgruppen eller fjallkyrkan.kiruna@gmail.com. Kostnad: 250 kr. I detta ingår enkel måltid varje träff samt studiematerial. De två första gångerna är prova-på-träffar, sedan förväntas du ha bestämt dig om du vill vara med.


Plats: Församlingshemmet, Svenska kyrkan


onsdag 15/02 kl 19:00
Bibel & bön

Vi läser från Apostlagärningarna och ber tillsammans.söndag 19/02 kl 11:00
Gudstjänst

Stina och George Brockmann, Västerås, medverkar.Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Bön

EPOST
Epost
WEBB
Fjällkyrkan på Facebook
POSTADRESS
Hantverkaregatan 31
98132 Kiruna

BESÖK OSS

Fjällkyrkan Kiruna
Hantverkaregatan 31, Kiruna
Kiruna
Hitta hit