Fjällkyrkan Kiruna

Pingströrelsen
UTBUDKALENDERMEDIATV

Vilka är vi?
Fjällkyrkan är en frikyrkoförsamling i Kiruna. Vi är anslutna till Pingst Fria församlingar i samverkan och Evangeliska Frikyrkan (EFK).

Vårt arbete
Vi har regelbunden mötesverksamhet på andra våningen i vår lokal på Ha
ntverkaregatan 31 i Kiruna (se kalendern). Där inget annat sägs är våra möten offentliga, det vill säga att alla är välkomna! Medlem blir du efter dop och medlemsansökan.

Vår vision
Vi vill vara en levande församling där människor känner gemenskap och trygghet. Var och en bidrar med sina gåvor utifrån ett glatt och villigt hjärta. Vi vill vara en kanal för att ge både nya och gamla kirunabor hopp och nya framtidsutsikter. Bara Jesus kan ge människor mening och hopp för framtiden. Han kom för att visa att Gud är en god och kärleksfull Fader. Oavsett vem du är och vad du har varit med om, står Han med öppna armar och väntar på dig. 

Vad vi tror på i korthet:

  • Vi tror på den treenige Guden; Fadern, Sonen och den helige Ande.
  • Vi tror att alla människor behöver ta emot syndernas förlåtelse och frälsning genom Jesus. Ingen av oss blir räddad genom våra goda gärningar. Jesus har gjort allt för att var och en som vill tro, genom en enkel, uppriktig bön ska kunna ta emot Honom i sitt hjärta.
  • Vi tror att Bibeln på originalspråket är Guds ofelbara, inspirerade ord och den slutliga auktoriteten när det gäller tro och lära. Det utesluter inte att vi läser Bibeln utifrån den kulturella kontext där den kom till, och försöker förstå vad det betyder i den tid vi lever i nu.
  • Vi tror att kvinnor och män kan tjäna Gud i alla tjänstegåvor. Det är Gud som kallar människor till tjänst och vi bekräftar det vi ser.
  • Vi praktiserar troendedopet, dvs vi döper inte spädbarn utan dem som själva kan bekänna sin tro. För föräldrar med små barn erbjuder vi barnvälsignelse.
  • Vi har ett öppet nattvardsfirande. Alla som tror på Jesus är välkomna att delta, oavsett samfundstillhörighet.

Vill du ge en gåva?
Swish 123 390 86 47
Bankgiro 931-3461

NYHETER

Välkommen till Fjällkyrkan!
Välkommen att besöka våra möten i vår kyrka på Hantverkaregatan 31 (nära Högalidskolan i gamla Kiruna).
Vi har vanligtvis gudstjänst kl. 11 på söndagar - ibland tillsammans med någon annan av frikyrkorna i staden. På onsdagskvällar kl. 19 samlas vi i mindre grupp, läser Bibeln och ber för olika böneämnen och för vår stad. Under vårvintern mars-april kan andra tider förekomma!

KALENDER

lördag 27/04 kl 18:00
Kvällsbön i Svappavaara

Ekumenisk bönehelg (EFS ansvarar)


Plats: Svappavaara


söndag 28/04 kl 11:00
Gudstjänst

Predikan Shahram Rezagholi.söndag 28/04 kl 18:00
Taizégudstjänst i Vittangi kyrka

Ekumenisk bönehelg (EFS ansvarar)


Plats: Vittangi kyrka


onsdag 01/05 kl 19:00
Bibel & bön

onsdag 08/05 kl 18:00
Städning i kyrkan

Vi städar, har lovsång i högtalarna och gör fint i vår kyrka! Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Bön

EPOST
Epost
WEBB
Fjällkyrkan på Facebook
POSTADRESS
Hantverkaregatan 31
98132 Kiruna
ÖVRIG INFORMATION:
Du hittar aktuell information även på Instagram och i Kiruna annonsblad!

BESÖK OSS

Fjällkyrkan Kiruna
Hantverkaregatan 31, Kiruna
Kiruna
Hitta hit