Filadelfiaförsamlingen Tidan

Pingströrelsen
UTBUDKALENDERMEDIATV

Foto: Muramasa - Wikimedia commons

Matt 28:16-20

 

De el­va lärjung­ar­na be­gav sig till Ga­li­leen, till det berg dit Je­sus ha­de be­fallt dem att gå. När de fick se ho­nom där föll de ner och hyl­la­de ho­nom, men några tviv­la­de. Då gick Je­sus fram till dem och ta­la­de till dem: ”Åt mig har getts all makt i him­len och på jor­den. Gå därför ut och gör al­la folk till lärjung­ar: döp dem i Fa­derns och So­nens och den he­li­ga An­dens namn och lär dem att hålla al­la de bud jag har gett er. Och jag är med er al­la da­gar till ti­dens slut.”

Detta är ett enkelt budskap att förstå, men inte lika lätt att följa. Vi går ut och talar om Gud och Jesus i världen, men våra röster dränks av krig och oroligheter. Detta är varför det är ännu viktigare att sprida Guds bud, om alla kan känna Hans kärlek skulle vi inte ha krig. Vi måste därför vara ihärdiga i vårt uppdrag. Om det känns hopplöst och tröttsamt, våga be om hjälp. Be Gud om hjälp, eller be din granne om hjälp. Du är inte ensam i detta. Han är med dig.

 


Vi hoppas att du har möjlighet att besöka våra gudstjänster 

eller någon annan av våra samlingar i Filadelfia.


Om du vill fråga om något så får du gärna kontakta oss.

Notera gärna vår adress på Kyrktorget: www.kyrktorget.se/filadelfia.tidan


Varmt välkommen till Filadelfia i Tidan!


NYHETER

KALENDER

onsdag 29/05 kl 19:00
Bön

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Barnverksamhet

Bön

TELEFON
Telefon 0708-730918, 0500-44 00 85
EPOST
Epost
WEBB
www.kyrktorget.se/filadelfia.tidan
POSTADRESS
Gamla vägen 4
54931 Tidan

BESÖK OSS

Filadelfiaförsamlingen Tidan
Filadelfia, Gamla vägen 4, Tidan

Hitta hit