Evangelisk Luthersk Mission Halmstad.

Evangelisk Luthersk Mission (ELM) - Bibeltrogna Vänner
UTBUDKALENDERMEDIATV

Foto: Bengt Hjort

Jag är vägen och sanningen och livet! Ingen kommer till Fadern utan genom mig”.

Så säger Jesus Kristus om sig själv i Johannesevangeliets 14.e kapitel. Innebörden av detta är att det är endast i Jesus som vi människor kan finna frälsning och evigt liv! Inom ELM Halmstad önskar vi därför att samlas omkring Jesus! Vår övertygelse är att vi möter honom i Guds Ord, därför är predikan av Guds Ord central i vår förening.

Evangelisk Luthersk Mission, Halmstad, som vi i dagligt tal kallar ELM-Halmstad, bildades för mer än 100 år sedan. Den består av ett dussintal medlemmar som bor ganska utspritt, i och utanför Halmstad. Vi är alltså ingen stor förening, men vi har ett stort budskap att förkunna!

Det som håller ihop och bär upp vår förening är alltså samlingar kring Guds Ord. Under vår- och höstterminen samlas vi i regel varannan söndagseftermiddag till en enkel gudstjänst. Efter predikan är det alltid gemensamt fika med samtal, ev. frågor till predikanten och sång. Vi äger ingen egen lokal utan samlas i IOGT-NTO:s lokal på Muraregatan 30, plan 3.

Du hälsas varmt välkommen till våra samlingar! Har du några frågor så kan du kontakta föreningens ordförande Bengt Hjort (0730-702061;  behjo@hotmail.com)!

 

  logo  elu-logo

 

NYHETER

KALENDER

söndag 05/05 kl 16:30
Gudstjänst

Predikan av Johannes Lyche


Plats: Muraregatan 30, plan 3, Halmstad


Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

EPOST
Epost
WEBB
www.kyrktorget.se/elm.halmstad
POSTADRESS
c/o Bengt Hjort, Gullrisvägen 1
30265 Halmstad
ÖVRIG INFORMATION:
Swish: 123 293 07 82
Plusgirokonto FTG 28 58 20 - 7

BESÖK OSS

Evangelisk Luthersk Mission Halmstad
IOGT-lokalen, plan 3
Muraregatan 30
Halmstad
Hitta hit