Elimförsamlingen Ingatorp

Evangeliska Frikyrkan
UTBUDKALENDERMEDIATV

Elimkyrkan i Ingatorp är en frikyrkoförsamling som bildades 1929. Församlingen är knuten till Evangeliska frikyrkan och har ett drygt tjugotal medlemmar. Här bedrivs traditionell kristen verksamhet efter medlemmarnas förslag och önskemål så som gudstjänster, andakter, bönesamlingar, sång och musik, sygruppen Dorkas. Församlingen engagerar sig också i den rikstäckande insamlingen ”Ge för livet” samt stödjer EFK:s missionsarbete ute i världen. Under sommarmånaderna förläggs verksamheten till största delen till Tyresbo sommargård där samlingarna hålls tillsammans med Taborförsamlingen i Rumskulla. Församlingen har också ett ekumeniskt samarbete med kyrkorna i trakten.

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper

WEBB
www.kyrktorget.se/elim.ingatorp
POSTADRESS
Storgatan 56
57031 Ingatorp

BESÖK OSS

Elim
Storgatan 56
Ingatorp
Hitta hit