Rosviks kyrka                                                           Foto: Ingalill Bellander


Vi hoppas att du har möjlighet att besöka någon gudstjänst i Rosviks kyrka eller någon annan av våra samlingar.

Du som vill hjälpa till med något i EFS Rosvik får mycket gärna kontakta oss via e-post eller telefon. Du kan hjälpa oss att baka, sjunga, spela eller bli scoutledare


På bankgiro 5874-8583  eller Sparbanken Nord 8264-4 43796302-8 kan du sätta in en gåva till EFS Rosvik. Det går även att använda Swisch 123 146 59 96


  • Månadsmöte den första onsdagen varje månad då vi samtalar, läser bibeltexteroch sjunger tillsammans. Det är alltid servering och alla är varmt välkomna. 
  • Gudstjänster har vi i regel en gång varje månad. Vi sjunger tillsammans, lyssnar på predikan och musik.
  • Stickcafé/symöten vissa onsdagar kl 18.00 se predikoturer 
  • Scouter torsdagar kl 18.30 - 20.00. Ta med varma kläder. Vi kommer att vara både inne och ute under hela terminen.
    Vill du veta mer om scouter kontakta Anna Gustafsson 070-720 7078
  • Högtidsdagar, bröllop, dop, begravning eller annan händelse går att uppmärksamma med ett telegram. Kontakta telegramansvariga för mer information. Kerstin Sandlund 0911-206352. Telegrammet bör beställas 4 - 5 dagar i förväg för att det ska hinna fram i tid.
 


Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS)

EFS bildades 1856 och en av grundarna var Carl-Olof Rosenius, 1816-68, vars släkt härstammar från Rosvik. Rosenius var en lekmannpredikant och hans teologi präglades av lutherdom, pietism och hernhutism. Rosenius böcker har tryckts i 2 miljoner exemplar på svenska och 1 miljon exemplar på fler än 20 andra språk, vilket gör honom till en av sveriges mest lästa och översatta författare.


Länkar
 
EFS Norrfjärden
www.kyrktorget.se/efs.norrfjarden
 
EFS Holmträsk  
www.kyrktorget.se/efs.holmtrask
 
EFS Nybyn
www.kyrktorget.se/efs.nybyn-altersbruk

Betelförsamlingen i Rosvik
www.betelrosvik.se


NYHETER

KALENDER

söndag 24/03 kl 18:00
Gudstjänst

Lars Åke Andersson predikar

Torgfika


Plats: Rosviks kyrka


onsdag 03/04 kl 18:30
Månadsmöte

Sång, bön, läsning och samtal om bibeltexter 

Fika


Plats: Rosviks kyrka


söndag 28/04 kl 18:30
Gudstjänst

Lars Åke Andersson predikar

Torgfika


Plats: Rosviks kyrka


onsdag 08/05 kl 18:30
Månadsmöte

Sång, bön, läsning och samtal om bibeltexter

Fika


Plats: Rosviks kyrka


söndag 26/05 kl 18:00
Gudstjänst

Lars Åke Andersson predikar

Torgfika


Plats: Rosviks kyrka


Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Barnverksamhet
Salt scout
Bön
Måndagar kl 13.00 i Rosviks kyrka
Ungdomsaktiviteter
Salt scout torsdagar kl 18.30
Senior/dagledig
Lunch och gemenskap varannan fredag i Rosviks kyrka. Öppet för alla åldrar
Bibelstudier/Bibelsamtal

TELEFON
Telefon 0911-20 61 83 (ordf)
EPOST
Epost 2mattsson@telia.com
WEBB
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=71924
POSTADRESS
c/o Ruben Mattsson, <br>Flintavägen 12
94534 Rosvik

BESÖK OSS

EFS Rosvik
Rosviks kyrka

Hitta hit