Rosviks kyrka
Foto: Ingalill Bellander

Vi hoppas att du har möjlighet att besöka någon gudstjänst i Rosviks kyrka eller någon annan av våra samlingar.

Du som vill hjälpa till med något i EFS Rosvik får mycket gärna kontakta oss via e-post eller telefon. Du kan hjälpa oss att baka, sjunga, spela eller bli scoutledare.


På bankgiro 5874-8583  eller Sparbanken Nord 8264-4 43796302-8 kan du sätta in en gåva till EFS Rosvik. Det går även att använda Swisch 123 146 59 96


  • Månadsmöte den första onsdagen varje månad då vi samtalar, läser bibeltexteroch sjunger tillsammans. Det är alltid servering och alla är varmt välkomna. 
  • Gudstjänster har vi i regel en gång varje månad. Vi sjunger tillsammans, lyssnar på predikan och musik.
  • Stickcafé/symöten vissa onsdagar kl 13.00 se predikoturer 
  • Scouter torsdagar kl 18.30 - 20.00. Ta med varma kläder. Vi kommer att vara både inne och ute under hela terminen.
    Vill du veta mer om scouter kontakta Ingalill Wass 070-321 6457
  • Högtidsdagar, bröllop, dop, begravning eller annan händelse går att uppmärksamma med ett telegram. Kontakta telegramansvariga för mer information. Kerstin Sandlund 0911-206352. Telegrammet bör beställas 4 - 5 dagar i förväg för att det ska hinna fram i tid.

Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS)

EFS bildades 1856 och en av grundarna var Carl-Olof Rosenius, 1816-68, vars släkt härstammar från Rosvik. Rosenius var en lekmannpredikant och hans teologi präglades av lutherdom, pietism och hernhutism. Rosenius böcker har tryckts i 2 miljoner exemplar på svenska och 1 miljon exemplar på fler än 20 andra språk, vilket gör honom till en av sveriges mest lästa och översatta författare.


Länkar
 
EFS Norrfjärden
www.kyrktorget.se/efs.norrfjarden
 
EFS Holmträsk  
www.kyrktorget.se/efs.holmtrask
 
EFS Nybyn
www.kyrktorget.se/efs.nybyn-altersbruk

Betelförsamlingen i Rosvik
www.betelrosvik.se


NYHETER

KALENDER

lördag 07/12 kl 15:00
Familjegudstjänst och basar

Familjegudstjänst 
Barnkören, scouter och miniorer

Efter gudstjänsten julbasar med försäljning av hembakt bröd, lotterier, julgröt med skinksmörgås med mera.

All behållning från EFS skänks till EFS mission

All behållning från scouternas försäljning går till scouternas verksamhet i Rosvik.


Plats: Rosviks kyrka


onsdag 08/01 kl 18:30
Bibelsamtal

Samtal om bibeltexter
Sång
Bön
Fika


Plats: Rosviks kyrka


Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Barnverksamhet
Salt scout
Bön
Måndagar kl 13.00 i Rosviks kyrka
Ungdomsaktiviteter
Salt scout torsdagar kl 18.30
Senior/dagledig
Lunch och gemenskap varannan fredag i Rosviks kyrka. Öppet för alla åldrar
Bibelstudier/Bibelsamtal

TELEFON
0911-20 61 83 (ordf)
EPOST
2mattsson@telia.com
WEBB
www.svenskakyrkan.se/norrfjarden/efs-foreningarna-i-forsamlingen
POSTADRESS
c/o Ruben Mattsson, Flintavägen 12
94534 Rosvik

BESÖK OSS

Foto: Ingalill Bellander
EFS Rosvik
Rosviks kyrka
Lånegränd 9
Rosvik
Hitta hit