EFS Rosvik

EFS
UTBUDKALENDERMEDIATV
Rosviks kyrka
Foto: Anders Naréus

Vi hoppas att du har möjlighet att besöka någon gudstjänst i Rosviks kyrka eller någon annan av våra samlingar.

Du som vill hjälpa till med något i EFS Rosvik får mycket gärna kontakta oss via e-post eller telefon. Du kan hjälpa oss att baka, sjunga, spela eller bli scoutledare.


På bankgiro 5874-8583  eller Sparbanken Nord 8264-4 43796302-8 kan du sätta in en gåva till EFS Rosvik. Det går även att använda Swisch 123 146 59 96


  • Bibelsamtal den tredje onsdagen varje månad då vi samtalar, läser bibeltexteroch sjunger tillsammans. Alla är varmt välkomna. 
  • Gudstjänster har vi i regel en gång varje månad. Vi sjunger tillsammans, lyssnar på predikan och musik.
  • Symöten vissa onsdagar kl 13.00
  • Scouter torsdagar kl 18.30 - 20.00. Ta med varma kläder. Vi kommer att vara både inne och ute under hela terminen.
    Vill du veta mer om scouter kontakta Hannah Fjällström, 076-7636141
  • Öppet i kyrkan med lunch och gemenskap fredagar 11.30 - 13.00 Kontakta Einar Forsell för mer information 070-662 0007
  • Högtidsdagar, bröllop, dop, begravning eller annan händelse går att uppmärksamma med ett telegram. Kontakta telegramansvariga för mer information. Ruben Mattsson 070-688 6642. Telegrammet bör beställas 4 - 5 dagar i förväg.
  • Kultur- och cirkelarrangemang genomförs i samverkan med Sensus

Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS)

EFS bildades 1856 och en av grundarna var Carl-Olof Rosenius, 1816-68, vars släkt härstammar från Rosvik. Rosenius var en lekmannpredikant och hans teologi präglades av lutherdom, pietism och hernhutism. Rosenius böcker har tryckts i 2 miljoner exemplar på svenska och 1 miljon exemplar på fler än 20 andra språk, vilket gör honom till en av sveriges mest lästa och översatta författare.


Länkar
 
EFS Norrfjärden
www.kyrktorget.se/efs.norrfjarden
 
EFS Holmträsk  
www.kyrktorget.se/efs.holmtrask
 
EFS Nybyn
www.kyrktorget.se/efs.nybyn-altersbruk

Betelförsamlingen i Rosvik
www.betelrosvik.se

Salt scout Rosvik
https://saltscoutrosvik.scout.se/

 

 


NYHETER

PROGRAMBLAD


VI ERBJUDER

Gudstjänster

Barnverksamhet
Salt scout
Bön
Måndagar kl 13.00 i Rosviks kyrka
Ungdomsaktiviteter
Salt scout torsdagar kl 18.30
Senior/dagledig
Lunch och gemenskap varannan fredag i Rosviks kyrka. Öppet för alla åldrar
Bibelstudier/Bibelsamtal

TELEFON
0705672364 0706886642
EPOST
nareus.anders@telia.com
WEBB
www.svenskakyrkan.se/norrfjarden/efs-foreningarna-i-forsamlingen
POSTADRESS
c/o Ruben Mattsson, Flintavägen 12
94534 ROSVIK

BESÖK OSS

Foto: Ingalill Bellander
EFS Rosvik
Rosviks kyrka
Lånegränd 9
Rosvik
Hitta hit