Herren är min herde, mig skall inte fattas,
han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.

Ps 23:1-2  

EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är
en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Vi samarbetar med EFS-föreningen i Haffsta  för att vi på ett ännu bättre sätt ska kunna vara en resurs för vår bygd.

För mer information om EFS klicka gärna på följande länkar:
EFS Sverige, EFS Mittnorrland

     Välkommen till EFS Komnäs!


Foto: Peter Lilja


 

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Söndagsskola

TELEFON
Telefon 070- 327 14 40 (ordf)
EPOST
Epost johan_melin@tele2.se
Epost
WEBB
www.kyrktorget.se/efs.komnas
POSTADRESS
EFS Komnäs, Lövsjö 132
89493 Överhörnäs

BESÖK OSS

EFS Komnäs
Bönhuset i Komnäs

Hitta hit