Centrumkyrkan Lammhult

Svenska Alliansmissionen
UTBUDKALENDERMEDIATV
Jesus sa: Den som tror på mig, ur hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten.
Foto: Peter Lilja

Jesus sa: Den som tror på mig, ur hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten.

Centrumkyrkan Lammhult - nygammal församling i Lammhult

Några kristna järnvägsarbetare bildade Lammhults Missionsförsamlingt 1883. Pingstvänner från Stockaryd startade evangelisk verksamhet i Slättö och de etablerade sig också i Lammhult och därmed grundades Filadelfiaförsamlingen i Lammhult 1947.

Under 1980-talet startade de båda församlingarna ett gemensamt projekt för tonårsungdomar som kallades Fotspår. Församlingarna anordnade också tältmöten tillsammans som sedan blev möteskvällar i Godsmagasinet under ett par veckor i augusti och flera andra gudstjänster och samlingar.

I september 2007 anställde Filadelfiaförsamlingen och Missionsförsamlingen Stanley Källner som gemensam pastor. Sedan dess har församlingarna haft det mesta av verksamheten tillsammans och i praktiken fungerat som en församling.

Efter en lång samgåendeprocess så bildade de båda frikyrkoförsamlingarna en ny gemensam församling den 10-11 september 2016. Den nya församlingen har beslutat att ansluta sig till Svenska Alliansmissionen och är en Alliansförsamling som man brukar säga i dagligt tal. 

Centrumkyrkan Lammhult är namnet på vår kyrka och församling.

Centrumkyrkan vill vi kalla oss eftersom vår kyrka ligger i Centrum av Lammhult. Vi vill ha Jesus och hans kärleksbudskap i centrum och därmed också människan och hennes andliga behov.. 

Ronny Jansson

Foto: Peter Lilja

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON

WEBB
www.kyrktorget.se/centrumkyrkan.lammhult
POSTADRESS
Värnamovägen 1
36344 Lammhult
ÖVRIG INFORMATION:
Församlingen heter sedan den 10 september 2016
Centrumkyrkan Lammhult

Pastor Ronny Jansson
073 374 73 77
ronnyjansson60@gmail.com

Ordförande Mårten Nilsson
076 806 90 23
nilsson.marten17@gmail.com

BESÖK OSS

Centrumkyrkan Lammhult
Värnamovägen 1
Lammhult
Hitta hit