Victory Center Helsingborg

Inget samfund/övriga samfund
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

tisdag 23/04 kl 15:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 23/04 kl 19:00
Kvällsbibelskola DTS
Öppen kvällsbibelskola i regi av The Diciple Training Shool of
International Revival Church & Victory Center Helsingborg.

Alla hjärtligt välkomna att delta, avgift är en kollekt till församlingens
arbete. Kom och bli utrustad till att vara en Jesu Lärjunge till ett liv i
seger i att sprida Guds rike. Att lära sig att flöda i den Helige Andens
kraft och vägledning till uppbyggelse, befrielse och genombrott.
Plats: Victory Center Helsingborg


onsdag 24/04 kl 15:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


onsdag 24/04 kl 19:00
Lärjungar Grupp Förslöv
Hemgrupper med undervisning och träning i att flöda i Guds gåvor till att betjäna varandra i den lilla gruppen under mentorskap till att växa som Jesu lärjunge. Men också en möjlighet för dig att lära känna dina medsyskon i Herren i ett mindre sammanhang. Vi möts i hemmen och på olika arbetsplatser, ta kontakt med oss om var det finns en grupp nära dig.

Homegroups with teaching and training in flowing in God's gifts to serve each other in the small group under mentorship to grow as Jesus disciple. But also an opportunity for you to get to know your fellow sons in the Lord in a smaller context. We meet at home and at different workplaces, contact us where there is a group near you.
Plats: Victory Center Helsingborg


torsdag 25/04 kl 15:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


fredag 26/04 kl 19:00
Lärjungagrupp Helsingborg
Plats: Victory Center Helsingborg


söndag 28/04 kl 16:00
Worship Service
Worship Service
Sunday at 4PM.

The Word, prayer for the sick, praise and worship, fellowship...

See live at Facebook, Victory Center IRC.

Welcome!

Gudstjänst
Söndag kl. 16.00.

Direktsändning över Facebook, Victory Center IRC.

Ordet, förbön, lovsång och gemenskap...

Hjärtligt välkommen!

OBS: alltid tolkning till Svenska eller Engelska!!!
Always interpretation into Swedish or English!
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 30/04 kl 15:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 30/04 kl 19:00
Kvällsbibelskola DTS
Öppen kvällsbibelskola i regi av The Diciple Training Shool of
International Revival Church & Victory Center Helsingborg.

Alla hjärtligt välkomna att delta, avgift är en kollekt till församlingens
arbete. Kom och bli utrustad till att vara en Jesu Lärjunge till ett liv i
seger i att sprida Guds rike. Att lära sig att flöda i den Helige Andens
kraft och vägledning till uppbyggelse, befrielse och genombrott.
Plats: Victory Center Helsingborg


onsdag 01/05 kl 15:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


onsdag 01/05 kl 19:00
Lärjungar Grupp Förslöv
Hemgrupper med undervisning och träning i att flöda i Guds gåvor till att betjäna varandra i den lilla gruppen under mentorskap till att växa som Jesu lärjunge. Men också en möjlighet för dig att lära känna dina medsyskon i Herren i ett mindre sammanhang. Vi möts i hemmen och på olika arbetsplatser, ta kontakt med oss om var det finns en grupp nära dig.

Homegroups with teaching and training in flowing in God's gifts to serve each other in the small group under mentorship to grow as Jesus disciple. But also an opportunity for you to get to know your fellow sons in the Lord in a smaller context. We meet at home and at different workplaces, contact us where there is a group near you.
Plats: Victory Center Helsingborg


torsdag 02/05 kl 15:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


fredag 03/05 kl 19:00
Lärjungagrupp Helsingborg
Plats: Victory Center Helsingborg


söndag 05/05 kl 16:00
Worship Service
Worship Service
Sunday at 4PM.

The Word, prayer for the sick, praise and worship, fellowship...

See live at Facebook, Victory Center IRC.

Welcome!

Gudstjänst
Söndag kl. 16.00.

Direktsändning över Facebook, Victory Center IRC.

Ordet, förbön, lovsång och gemenskap...

Hjärtligt välkommen!

OBS: alltid tolkning till Svenska eller Engelska!!!
Always interpretation into Swedish or English!
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 07/05 kl 15:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 07/05 kl 19:00
Kvällsbibelskola DTS
Öppen kvällsbibelskola i regi av The Diciple Training Shool of
International Revival Church & Victory Center Helsingborg.

Alla hjärtligt välkomna att delta, avgift är en kollekt till församlingens
arbete. Kom och bli utrustad till att vara en Jesu Lärjunge till ett liv i
seger i att sprida Guds rike. Att lära sig att flöda i den Helige Andens
kraft och vägledning till uppbyggelse, befrielse och genombrott.
Plats: Victory Center Helsingborg


onsdag 08/05 kl 15:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


onsdag 08/05 kl 19:00
Lärjungar Grupp Förslöv
Hemgrupper med undervisning och träning i att flöda i Guds gåvor till att betjäna varandra i den lilla gruppen under mentorskap till att växa som Jesu lärjunge. Men också en möjlighet för dig att lära känna dina medsyskon i Herren i ett mindre sammanhang. Vi möts i hemmen och på olika arbetsplatser, ta kontakt med oss om var det finns en grupp nära dig.

Homegroups with teaching and training in flowing in God's gifts to serve each other in the small group under mentorship to grow as Jesus disciple. But also an opportunity for you to get to know your fellow sons in the Lord in a smaller context. We meet at home and at different workplaces, contact us where there is a group near you.
Plats: Victory Center Helsingborg


torsdag 09/05 kl 15:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


fredag 10/05 kl 19:00
Lärjungagrupp Helsingborg
Plats: Victory Center Helsingborg


söndag 12/05 kl 16:00
Worship Service
Worship Service
Sunday at 4PM.

The Word, prayer for the sick, praise and worship, fellowship...

See live at Facebook, Victory Center IRC.

Welcome!

Gudstjänst
Söndag kl. 16.00.

Direktsändning över Facebook, Victory Center IRC.

Ordet, förbön, lovsång och gemenskap...

Hjärtligt välkommen!

OBS: alltid tolkning till Svenska eller Engelska!!!
Always interpretation into Swedish or English!
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 14/05 kl 15:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 14/05 kl 19:00
Kvällsbibelskola DTS
Öppen kvällsbibelskola i regi av The Diciple Training Shool of
International Revival Church & Victory Center Helsingborg.

Alla hjärtligt välkomna att delta, avgift är en kollekt till församlingens
arbete. Kom och bli utrustad till att vara en Jesu Lärjunge till ett liv i
seger i att sprida Guds rike. Att lära sig att flöda i den Helige Andens
kraft och vägledning till uppbyggelse, befrielse och genombrott.
Plats: Victory Center Helsingborg


onsdag 15/05 kl 15:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


onsdag 15/05 kl 19:00
Lärjungar Grupp Förslöv
Hemgrupper med undervisning och träning i att flöda i Guds gåvor till att betjäna varandra i den lilla gruppen under mentorskap till att växa som Jesu lärjunge. Men också en möjlighet för dig att lära känna dina medsyskon i Herren i ett mindre sammanhang. Vi möts i hemmen och på olika arbetsplatser, ta kontakt med oss om var det finns en grupp nära dig.

Homegroups with teaching and training in flowing in God's gifts to serve each other in the small group under mentorship to grow as Jesus disciple. But also an opportunity for you to get to know your fellow sons in the Lord in a smaller context. We meet at home and at different workplaces, contact us where there is a group near you.
Plats: Victory Center Helsingborg


torsdag 16/05 kl 15:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


fredag 17/05 kl 19:00
Lärjungagrupp Helsingborg
Plats: Victory Center Helsingborg


söndag 19/05 kl 16:00
Worship Service
Worship Service
Sunday at 4PM.

The Word, prayer for the sick, praise and worship, fellowship...

See live at Facebook, Victory Center IRC.

Welcome!

Gudstjänst
Söndag kl. 16.00.

Direktsändning över Facebook, Victory Center IRC.

Ordet, förbön, lovsång och gemenskap...

Hjärtligt välkommen!

OBS: alltid tolkning till Svenska eller Engelska!!!
Always interpretation into Swedish or English!
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 21/05 kl 15:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 21/05 kl 19:00
Kvällsbibelskola DTS
Öppen kvällsbibelskola i regi av The Diciple Training Shool of
International Revival Church & Victory Center Helsingborg.

Alla hjärtligt välkomna att delta, avgift är en kollekt till församlingens
arbete. Kom och bli utrustad till att vara en Jesu Lärjunge till ett liv i
seger i att sprida Guds rike. Att lära sig att flöda i den Helige Andens
kraft och vägledning till uppbyggelse, befrielse och genombrott.
Plats: Victory Center Helsingborg


TELEFON
Telefon 0763-18 62 94
EPOST
Epost info@victorycenter.se
WEBB
victorycenter.se
www.facebook.com/VictoryCenterIRC
POSTADRESS
Box 56
25054 Helsingborg
BESÖK OSS
Victory Center Helsingborg
Östra Vallgatan 11, 254 37 Helsingborg