Victory Center Helsingborg

Inget samfund/övriga samfund
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

söndag 20/09 kl 16:00
Revival Service
Worship Service
Sunday at 4PM.

The Word, prayer for the sick, praise and worship, fellowship...

See live at Facebook, Victory Center IRC.

Welcome!

Gudstjänst
Söndag kl. 16.00.

Direktsändning över Facebook, Victory Center IRC.

Ordet, förbön, lovsång och gemenskap...

Hjärtligt välkommen!

OBS: alltid tolkning till Svenska eller Engelska!!!
Always interpretation into Swedish or English!
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 22/09 kl 19:00
DTS Kvällsbibelskola
Plats: Victory Center Helsingborg


onsdag 23/09 kl 16:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


fredag 25/09 kl 19:00
Inspirstionskväll till förnyelse och helande.
Plats: Victory Center Helsingborg


lördag 26/09 kl 15:00
Kvinnomöte / Wommens meeting
Öppet Kaffe för dig som är nyfike och har frågor kring kristen tro.
Plats: Victory Center Helsingborg


lördag 26/09 kl 17:00
Mircle Night
Kom som du är utan krav och upplev en varm gemenskap med något för alla. Vi bjuder in dig att uppleva församlingen från en lite annorlunda sida med något för barnen, kaffe och härlig sång och musik. Inte minst för dig som inte har varit hoss oss tidigare att träffa oss och se hur vi bor och verkar i Helsingborg.
Hjärtligt välkommen!

Come as you are without any requirement and experience a warm community with something for everyone. We invite you to experience the congregation from a slightly different side with something for the kids, coffee and lovely song and music. Not least for those who haven't been to us before to meet us and see how we live and work in Helsingborg as a congregation.
Welcome!
Plats: Victory Center Helsingborg


söndag 27/09 kl 16:00
Revival Service
Worship Service
Sunday at 4PM.

The Word, prayer for the sick, praise and worship, fellowship...

See live at Facebook, Victory Center IRC.

Welcome!

Gudstjänst
Söndag kl. 16.00.

Direktsändning över Facebook, Victory Center IRC.

Ordet, förbön, lovsång och gemenskap...

Hjärtligt välkommen!

OBS: alltid tolkning till Svenska eller Engelska!!!
Always interpretation into Swedish or English!
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 29/09 kl 19:00
DTS Kvällsbibelskola
Plats: Victory Center Helsingborg


onsdag 30/09 kl 16:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


fredag 02/10 kl 19:00
Inspirstionskväll till förnyelse och helande.
Plats: Victory Center Helsingborg


söndag 04/10 kl 16:00
Revival Service
Worship Service
Sunday at 4PM.

The Word, prayer for the sick, praise and worship, fellowship...

See live at Facebook, Victory Center IRC.

Welcome!

Gudstjänst
Söndag kl. 16.00.

Direktsändning över Facebook, Victory Center IRC.

Ordet, förbön, lovsång och gemenskap...

Hjärtligt välkommen!

OBS: alltid tolkning till Svenska eller Engelska!!!
Always interpretation into Swedish or English!
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 06/10 kl 19:00
DTS Kvällsbibelskola
Plats: Victory Center Helsingborg


onsdag 07/10 kl 16:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


fredag 09/10 kl 19:00
Inspirstionskväll till förnyelse och helande.
Plats: Victory Center Helsingborg


söndag 11/10 kl 16:00
Revival Service
Worship Service
Sunday at 4PM.

The Word, prayer for the sick, praise and worship, fellowship...

See live at Facebook, Victory Center IRC.

Welcome!

Gudstjänst
Söndag kl. 16.00.

Direktsändning över Facebook, Victory Center IRC.

Ordet, förbön, lovsång och gemenskap...

Hjärtligt välkommen!

OBS: alltid tolkning till Svenska eller Engelska!!!
Always interpretation into Swedish or English!
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 13/10 kl 19:00
DTS Kvällsbibelskola
Plats: Victory Center Helsingborg


onsdag 14/10 kl 16:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


fredag 16/10 kl 19:00
Inspirstionskväll till förnyelse och helande.
Plats: Victory Center Helsingborg


söndag 18/10 kl 16:00
Revival Service
Worship Service
Sunday at 4PM.

The Word, prayer for the sick, praise and worship, fellowship...

See live at Facebook, Victory Center IRC.

Welcome!

Gudstjänst
Söndag kl. 16.00.

Direktsändning över Facebook, Victory Center IRC.

Ordet, förbön, lovsång och gemenskap...

Hjärtligt välkommen!

OBS: alltid tolkning till Svenska eller Engelska!!!
Always interpretation into Swedish or English!
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 20/10 kl 19:00
DTS Kvällsbibelskola
Plats: Victory Center Helsingborg


onsdag 21/10 kl 16:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


fredag 23/10 kl 19:00
Inspirstionskväll till förnyelse och helande.
Plats: Victory Center Helsingborg


söndag 25/10 kl 16:00
Revival Service
Worship Service
Sunday at 4PM.

The Word, prayer for the sick, praise and worship, fellowship...

See live at Facebook, Victory Center IRC.

Welcome!

Gudstjänst
Söndag kl. 16.00.

Direktsändning över Facebook, Victory Center IRC.

Ordet, förbön, lovsång och gemenskap...

Hjärtligt välkommen!

OBS: alltid tolkning till Svenska eller Engelska!!!
Always interpretation into Swedish or English!
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 27/10 kl 19:00
DTS Kvällsbibelskola
Plats: Victory Center Helsingborg


onsdag 28/10 kl 16:00
Eftermiddags bön
Plats: Victory Center Helsingborg


fredag 30/10 kl 19:00
Inspirstionskväll till förnyelse och helande.
Plats: Victory Center Helsingborg


lördag 31/10 kl 15:00
Kvinnomöte / Wommens meeting
Öppet Kaffe för dig som är nyfike och har frågor kring kristen tro.
Plats: Victory Center Helsingborg


lördag 31/10 kl 17:00
Mircle Night
Kom som du är utan krav och upplev en varm gemenskap med något för alla. Vi bjuder in dig att uppleva församlingen från en lite annorlunda sida med något för barnen, kaffe och härlig sång och musik. Inte minst för dig som inte har varit hoss oss tidigare att träffa oss och se hur vi bor och verkar i Helsingborg.
Hjärtligt välkommen!

Come as you are without any requirement and experience a warm community with something for everyone. We invite you to experience the congregation from a slightly different side with something for the kids, coffee and lovely song and music. Not least for those who haven't been to us before to meet us and see how we live and work in Helsingborg as a congregation.
Welcome!
Plats: Victory Center Helsingborg


söndag 01/11 kl 16:00
Revival Service
Worship Service
Sunday at 4PM.

The Word, prayer for the sick, praise and worship, fellowship...

See live at Facebook, Victory Center IRC.

Welcome!

Gudstjänst
Söndag kl. 16.00.

Direktsändning över Facebook, Victory Center IRC.

Ordet, förbön, lovsång och gemenskap...

Hjärtligt välkommen!

OBS: alltid tolkning till Svenska eller Engelska!!!
Always interpretation into Swedish or English!
Plats: Victory Center Helsingborg


tisdag 03/11 kl 19:00
DTS Kvällsbibelskola
Plats: Victory Center Helsingborg


TELEFON
0763-18 62 94
EPOST
info@victorycenter.se
WEBB
victorycenter.se
www.facebook.com/VictoryCenterIRC
POSTADRESS
Box 56
25054 Helsingborg
BESÖK OSS
Victory Center Helsingborg
Vasatorpsvägen 1 F