Västlaestadianska församlingen i Luleå

Laestadianerna (Väst)
UTBUD • KALENDER • MEDIATV
TELEFON
Bönhuset, Hertsötorget 0920-618 30
T Minde 0920-254564
WEBB
www.vastlaestadianskaforsamlingen.se
POSTADRESS
c/o Minde, Gäddviksvägen 19
95431 Gammelstad
BESÖK OSS
Västlaestadianska Församlingen i Luleå
Hertsötorget 9, Luleå