Laestadianska församlingen i Knivsta

Laestadianerna (Väst)
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster
För gudstjänster se http://www.vastlaestadianskaforsamlingen.se
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Vid behov tolkas våra gudstjänster till engelska och/eller finska
Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet

Ungdomsaktiviteter

TELEFON
Bönhuset 018-34 26 40
Jan-Erik Nilsson 070-3459280
WEBB
http://www.vastlaestadianskaforsamlingen.se
POSTADRESS

0
BESÖK OSS
Laestadianska församlingen i Knivsta
Knivsta Bönhus, Päronvägen 2, Knivsta