Vanda svenska församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUDKALENDERMEDIATV

Helsinge kyrka S:t Lars

Varje söndag firas högmässa eller gudstjänst kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars, Kyrkovägen 45. Övriga gudstjänster firas i kl. 12 i S:t Martins kapell i Myrbacka kyrka, Strömfåravägen 1 i Klippsta. Under sommaren, i juni, juli och augusti, firar vi högmässa endast i Helsinge kyrka S:t Lars.

På hemsidan och i kalendern finner Du mer information om vår församling och vår verksamhet.

Välkommen till Vanda svenska församling!


   Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland


NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon +358 (0)9 8306 262
EPOST
Epost vandasvenska@evl.fi
WEBB
Församlingens hemsida
Församlingens facebooksida
POSTADRESS
PB 69
0 FI-01301 Vanda, Finland

BESÖK OSS

Vanda svenska församling
Pastorskansliet, Vallmovägen 5 A, 2. vån, Dickursby, Vanda

Hitta hit