Tabernaklet är en kristen församling mitt i Göteborg. Med Jesus Kristus i centrum vill vi vara en mötesplats dit alla kan komma – i livets alla skiften – och få en fördjupad kärlek till Gud och andra människor.

Viktiga värden för oss är en tydlig orientering kring Jesus Kristus som Herre och frälsare, bibelutläggande undervisning, ett rikt och varierat musikliv samt det diakonala uppdraget som främst kommer till uttryck i Café Trappanér, vårt kvällscafé för hemlösa och socialt utsatta. Vi vill ta på allvar uppdraget att vara en församling för alla generationer. 

Vi ser gudstjänsten som veckans stora glädje- och högtidsfest med utrymme för sång, musik, bön och begrundan. Vår önskan är att gudstjänsten ska måla Kristi skönhet och tydligt framställa evangeliet så att det leder till omvändelse och förundran. Vi firar gudstjänst varje söndag kl 11. På lördagar kl 17 är det gudstjänst på arabiska.

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper

Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar

Samtalshjälp / Själavård

TELEFON
Telefon 031-79 04 770
EPOST
Epost exp@tabernaklet.se
WEBB
www.tabernaklet.se
sv-se.facebook.com/pages/G%C3%96TEBORGS-BAPTISTF%C3%96RSAMLING-TABERNAKLET/134726609966277
POSTADRESS
Götabergsgatan 4
41134 Göteborg

BESÖK OSS

Göteborgs Baptistförsamling<br>Tabernaklet
Storgatan 39, Göteborg

Hitta hit