Smyrnaförsamlingen Värnamo

Evangeliska Frikyrkan
Brunnskyrkan Värnamo
Foto: Sten Johansson

Smyrnaförsamlingen i Värnamo bildades 1964. Församlingen tillhörde då Helgelseförbundet. Idag är vi en del av EFK-familjen. Församlingen har ca 80 medlemmar.

Vår vision är att Smyrnaförsamlingen ska vara en varm och levande församling som gör människor till Jesu lärjungar.

Välkommen till vår församling!

NYHETER

KALENDER

söndag 23/02 kl 11:00
Gudstjänst
Predikan Kenneth Byström
Lovsångsteamet
Mötesleding Kenneth Byström och Rebecka Sidenvall
Plats: Smyrnaförsamlingen Värnamo


onsdag 26/02 kl 19:00
Hemgrupper
Plats: Smyrnaförsamlingen Värnamo


söndag 01/03 kl 11:00
Gudstjänst. Nattvard
Predikan Sara Rosenströmer
Sång Johan Ottosson
Plats: Smyrnaförsamlingen Värnamo


onsdag 04/03 kl 19:00
Bön
Plats: Smyrnaförsamlingen Värnamo


torsdag 05/03 kl 14:30
Andakt Luddö 2
Plats: Smyrnaförsamlingen Värnamo


Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper

Söndagsskola

Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar

Samtalshjälp / Själavård

Grundkurs i kristen tro / Alpha

Barnverksamhet

Bön

TELEFON
Telefon 0370-173 14
Mobil 070-831 01 95
EPOST
Epost smyrna@smyrna-varnamo.se
WEBB
Smyrnaförsamlingen
POSTADRESS
Brunnsgatan 7 B
33133 Värnamo
ÖVRIG INFORMATION:
Pastor: Sara Rosenströmer 070-831 01 95
sara@smyrna-varnamo.se
Ordförande: Kenneth Byström 070-558 20 93

BESÖK OSS

Smyrnaförsamlingen Värnamo
Smyrnakyrkan, Brunnsgatan 7 B, Värnamo

Hitta hit