Svenska Sjömanskyrkan i Skagen

Inget samfund/övriga samfund
UTBUDKALENDERMEDIATV

Sjömanskyrkan i Skagen   

Kyrkan är "räddad"!

Tack alla ni som varit med och "tryckt på" för att Kyrkan skulle få vara kvar!

Gud välsigne er! Vi vill också framföra vårt stora tack till Svenska Kyrkan som på ett positivt sätt medverkat till att Sjömanskyrkan kan vara kvar!

Ny ägare för Svenska Sjömanskyrkan i Skagen är Stiftelsen för kyrkliga Byggnader för Västkustfiskare i Utlandet.

Stiftelsen bildades 1949 och har till ändamål att förvärva, äga och förvalta fast egendom, lämplig till lokaler för det kyrkliga arbetet bland fiskare och sjömän i utlandet, vilka lokaler efter stiftelsens beprövande skola upplåtas för verksamhet, bedriven av Göteborgs Stiftsråd eller Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse.

Genom en överenskommelse som undertecknades i november 2010 överlämnar Svenska Kyrkan i Utlandet fastigheter och inventarier till stiftelsen.


Foto: Marika Lundgren


NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Kyrkan +45 98 44 23 11
Präst +46 31 140 388
Präst +45 40 56 23 08
Kontaktperson +46 708 960 150
Präst, mobil +46 703 066 644
EPOST
Epost
WEBB
www.sjomanskyrkan-skagen.org
POSTADRESS
c/o Öckerö församling, Box 1004
0 Öckerö

BESÖK OSS

Svenska Sjömanskyrkan i Skagen
Sjömanskyrkan, Vestre Strandvej 24, Skagen

Hitta hit