Sionförsamlingen Helsingborg

Inget samfund/övriga samfund
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster
Tills vidare är verksamheten inställd på grund av rådande smittrisk.
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar

Samtalshjälp / Själavård

TELEFON
042-21 12 06
EPOST

WEBB
www.kyrktorget.se/sion.helsingborg
POSTADRESS
V Sandviksgatan 26
25228 Helsingborg
BESÖK OSS
Foto: Daniel Hill
Sionkyrkan
Parkering på Sydhamnsgatan mittemot Tonys Budbil