Sionförsamlingen i Björke

Pingströrelsen
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper

EPOST
sion@sionkyrkan.se
WEBB
www.kyrktorget.se/sion.bjorke
@sionkyrkan
sionkyrkan.se
POSTADRESS
Björkevägen 101
80597 Gävle
BESÖK OSS
Sionförsamlingen i Björke
Sionkyrkan, Björkevägen 101, Björke